sobota, 19 października 2019

Medytacja Transmisyjna - służba duchowa - czakramy

Medytacja Transmisyjna – Czakramy – Służba DuchowaKiedy energie Wodnika zaczynają pobudzać nasze serca i kiedy zaczynamy kontaktować się z naszym wyższym aspektem, czyli z Duszą (Jaźnią), odczuwamy nowy i trudny do określenia impuls. Kiedy ten impuls wzrasta nieodzownie prowadzi on nas do kontaktu z ludźmi i z sytuacjami, w których można go wykorzystać. Impuls ten, powstający na poziomie Duszy, nazywa się służbą, bezinteresowną, społeczną pracą. Jest ona jedną z tych wielkich nauk, które rozwiną się w czasie Nowej Ery Wodnika. Służba Nowej Ery (Medytacja Transmisyjna) jest najmocniejsza, kiedy jest pełniona w grupie. Jest to znany w duchowości fakt, że grupa może przesłać o wiele więcej energii aniżeli osoba medytująca poje-dynczo. Medytacja Transmisyjna oferuje jedyną w swoim rodzaju możliwość służenia ludzkości poprzez współpracę z innymi ludźmi w twoim miejscu zamieszkania. 

Medytacja Transmisyjna jest specjalistyczną forma grupowej medytacji w której uczestnicy oferują siebie (swoje ośrodki energetyczne, czyli czakramy) jako instrumenty do obniżania potencjału (transformowania) duchowych energii pochodzących od Duchowej Hierarchii Mistrzów (są to starsi bracia rasy ludzkiej, nadzorujący i przewodzący naszej ewolucji). W ten sposób zaopatrują oni nasza planetę w energie, które przekształcają nasz świat i które są bardziej dostępne i pożyteczne dla ludzkości i dla innych królestw w naturze. Według brytyjskiego ezoteryka i międzynarodowego lektora Benjamina Creme’a, Medytacja Transmisyjna jest najważniejszą praca, którą grupy mogą dzisiaj z łatwością wykonywać. Nie jest ona przeciwstawna żadnej innej formie medytacji, którą być może praktykujesz. W rzeczywistości wzmocni ona twoją medytację osobistą oraz inną działalność i służbę. Trzeba pamiętać, ze grupa transmisyjna nie jest miejscem, gdzie należy szukać indywidualnych porad, przesłań channelingowych, kontaktu z planami astralnymi lub też z aniołami, stróżami, itp, a wręcz przeciwnie powinno się tego unikać. Jest to po prostu oddawanie siebie w służbę naprawy świata ludzkiego. Jednak ubocznym działaniem tego bezinteresownego czynu jest przyspieszony rozwój duchowy uczestników. To co można osiągnąć w ciągu dwudziestu lat osobistej medytacji, dokonać można w ciągu od jednego roku do trzech lat regularnej, stałej i prawidłowej pracy transmisyjnej.

środa, 18 września 2019

Magia liczb - Gematria - Numerologia - Liczbowanie

Magiczna i matematyczna wiedza o liczbach

Gematria (hebr. גימטריה z grec. γεωμετρια) to system numerologii kabalistycznej opierający się pierwotnie na języku i alfabecie hebrajskim, zaś samo słowo gematria pochodzi od greckiego słowa geometria. Wygląda na to, że gematria powstała jednocześnie w kulturze semickiej i greckiej lub w tym samym czasie została tam rozpowszechniona. Istnieje kilka form gematrii, między innymi "objawiona" i "mistyczna". Gematria, po staropolsku Gematrija, odnosi się zwykle do przeliczania słów i pojęć w języku hebrajskim, zaś jej odpowiednik oparty już na alfabecie greckim albo łacińskim (angielskim) nazywany jest współcześnie Numerologią. Aby zajmować się hebrajską gematrią czy jej greckim odpowiednikiem trzeba doskonale poznać alfabet oraz zapis cyfr odpowiadających literom. Same litery alfabetu jako znaki także są przedmiotem studiów i rozważań. Znaki alfabetu uporządkowane są w zapisie hebrajskim od strony prawej do lewej. 
Wiedza numerologiczna oparta na cyfrach i liczbach jest ezoteryczną nauką o wiele szerszą i głębszą niźli ludzie powszechnie sądzą i nie należy jej traktować jedynie jako prostej zabawy z przymrużeniem oka, chyba, że jest się jeszcze nieuczonym dyletantem w tym przedmiocie. Mędrcy starożytni w kulturze Europy i Azji, a także Egiptu dobrze znali nauki o zamianie liter alfabetu na cyfry i gematrycznym odczytywaniu ukrytych w nich znaczeń. Gematria jest doskonale znanym biblijnym liczbowaniem, gdzie w Apokalipsie jako liczbę zła podaje się słynną wibrację (666). Jeden z podstawowych sposobów odczytywania wiedzy z liczb to interpretacja z imienia, nazwiska, a także nazw miejscowości czy kraju. 

poniedziałek, 1 lipca 2019

Buddha Dhyana

Buddha Dhyana


Wielkim zainteresowaniem wszystkich otwartych, uduchowionych umysłów ludzkich cieszą się dzisiaj nauki i praktyki duchowe, jakie głosił Mędrzec Siddharta Gautama Buddha (VII-VI w. p. e. ch.), oświecony reformator panindyjskiej, pradawnej duchowości i religijności. Jednakże pomimo wielkiego zainteresowania oryginalną, autentyczną nauką i praktyką polecaną przez Śrî Gautama Buddha, nie ma wielu tłumaczeń prawdziwych nauk ani opisów oryginalnych ćwiczeń duchowej kontemplacji, jakich nauczał sam książę Siddharta Gautama. Imię Buddha bardzo często używane jest do wygłaszania twierdzeń i poglądów, których sam Śrî Gautama Buddha polecał gorliwie wystrzegać się jako poglądów błędnych i fałszywych. Dziś wielu zajmując się zen, czy tybetańskimi buddyzmami powinno najpierw prześledzić dobrze życie Gautama Buddha, przestudiować dokładnie, jak i co praktykował Mistrz Założyciel Buddhayāna (Pojazdu Oświecenia), aby móc pojąć chociaż podstawy tego, co w rzeczywistości jest buddyjską Drogą (Marga) ku Przebudzeniu. Istnieje wiele bardzo dobrej literatury zawierającej oryginalne mowy i kazania Śrî Gautama Buddha, szczególnie w języku Sanskrytu, których człowiek powinien dobrze się nauczyć i zrozumieć, aby praktykować we właściwy sposób, z odpowiednim nastawieniem i we właściwym kierunku, pojmując, do urzeczywistnienia czego dążył Śrî Buddha, bo nie był on ani ateistą ani też bezbożnikiem, jak mniema mnóstwo oszołomów i krętaczy z imieniem Śrî Siddhartha Buddha na ustach.

czwartek, 6 czerwca 2019

Mistrz Sathya Sai Baba o Mistrzu Shirdhi Sai Baba

Opowieść Sathya Sai Baba o Mistrzu Shirdi Sai Baba

Artykuł jest żywą opowieścią o życiu Sai Baba z Shirdi w Indii - znanego indyjskiego mędrca z przełomu XIX i XX wieku, znanego z licznych cudów, łączenia hinduizmu z islamem, lewitacji, jasnowidzenia, godzenia wojujących religii oraz tego, że pośmiertnie stał się obiektem kultu religijnego, jedynego jaki jest formalnie wspierany publicznie przez rząd Indii. Mauzoleum grobu w Shirdi jest miejscem świętym dla wyznawców hinduizmu i islamu. (Przyp. Red.)
Sathya o Śirdi Sai Babie


Tłumaczenie i skład komputerowy: Dr Kazimierz M. Borkowski (Toruń)
Powielanie i oprawa: Roman K. Sipak (Grudziądz) 

Materiały te, będąc tłumaczeniem roboczym (bez korekty), są przeznaczone do użytku wewnętrznego w polskich Grupach Sathya Sai

Grupy Sathya Sai w Grudziądzu i Toruniu
Wrzesień-październik 1994

Widziałem raz jak Sathya Sai Baba patrzył na wielki portret Śirdi Baby, na którym siedzi on w słynnej pozie ze skrzyżowanymi nogami: prawa noga przerzucona przez lewe udo i lewa ręka spoczywająca na prawej stopie. Sathya Sai popatrzył nań rozbawiony przez chwilę i poruszając lekko głową z uśmiechem powiedział w języku kannada: ,,Aha, enu dźambha" (Ach, co za próżność!).

—Vinayak Krishna Gokak1

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Podstawy Agni Jogi

Om Śanti, Śanti, Śantih!
1. Poszukujemy czasem Świątyni Mądrości Kalkina - Maitreji wśród chrześcijan zwanego Chrystusem - Mesjaszem. Możemy przyjrzeć się bliżej naukom Himavanta Mistrza Morja, które niewątpliwie prowadzą do naszej Świątyni Śigatse, choć także są bardzo użyteczne wszystkim uczniom Agni Jogi, a także klasom Wadźrasattwy wiodącym ku Agni (Ogniowi). Znamy stopnie Diamentowej Drogi Ognia (Wadźrasattwa) danej przez błogosławionego Mistrza Himawanta, przez Pana Morja. Abhawa Joga o Błogości i Pustce, Guru Joga o związku z Mistrzem i Jego wielbieniem, Mahajoga celująca w oddaniu i służbie, a w końcu Agnijoga płomiennej przemiany i obudzenia Kuńdalini. Starożytna Dharma pism Rig Wedy to nic innego jak głęboka i wszechstronna Agni Joga wiodąca ku Niebiosom. Wiemy, że Wadźrasattwa, to skrócona ścieżka Laja o czterech inicjacyjnych stopniach praktyki. Jakież wiec rady znajdzie jogi zmierzający ku stopniowi Ognia?

2. Ludzie prości są najlepszymi popularyzatorami, stąd prostota jest cechą jogina przybliżającego Drogę. Prostota opiera się na szczerości i bez niej nie istnieje. Świadomy uczeń ośmiela się zbliżyć do Mistrza w naśladownictwie. Nie oznacza to jednak naśladowania sposobu uczesania czy ubioru lecz naśladowanie cech duchowych. Czasem dobrze jak Mistrzem jest Duch, gdyż naśladując Go na pewno ominiemy materialne nawyki. Wystrzegamy się obłudników, a zwłaszcza opanowanych przez chciwość mędrków przyrządzających sałatkę duchową. Jeśli więc znajdziemy chciwych zysku pośród nauczających, to potraktujemy ich jak mędrków i podobnie jeśli nie popiera ich rzetelna duchowa praktyka. Nauczyciel, który nie doczytał do końca przykazań nauki, podobny jest do osła obciążonego ziarnem. Wnikliwość jest oznaką prawdziwego nauczania, wnikliwość i głębia. Nie możemy nabierać się płytkie nauki pod pozorem prostoty. Im krótszy kurs duchowy i przy tym droższy, tym bardziej fałszywy i obłudny. Ta proporcja znana jest od tysiącleci. Dziś miliony ludzi nabierają się na trzydniowe oświecenie za tysiące dolarów.

niedziela, 10 marca 2019

Retrogradacja planet w roku 2019 - ruch wsteczny - cofanie się planet

RETROGRADACJA PLANET W ROKU 2019


PRE-RETROGRADACJA
POST-RETROGRADACJA

W 2019 roku z planet osobistych retrogradował będzie jedynie Merkury.
Wenus i Mars będą w ruchu wstecznym dopiero w 2020 roku.
Najbliższa retrogradacja Wenus 13 maja - 25 czerwca 2020 roku.
Najbliższa retrogradacja Marsa 9 września - 14 listopada 2020 roku.

niedziela, 10 lutego 2019

Syriuszowe powołanie

Poezja duchowa - Syriuszowe powołanie

Syriuszowe Powołanie

Witaj Rudro o poranku
Witaj Siva na mym ganku
Witaj Władco Nieboskłonu 
Z najwyższego Panteonu

Dzierżysz zawsze promień Słońca
Twoje dzieło nie ma końca
Świat kreujesz zmieniasz tworzysz
Błogosławieństw wiele łożysz

Tyś Świtaniem ,Tyś Działaniem
Syriuszowym powołaniem
Polską Sangę nam błogosław
Szmaragd w duszy Jej pozostaw

Siva Rudra nas uzdrawia,
Dharma, Guru i Bhayshajya.
Sewa leczy, Sanga chroni
czarne chmury wnet rozgoni.

Oddzielają nas eony
Galaktyczne świata strony.
Choć daleko jesteś blisko
Bo stworzyłeś tutaj wszystko.

W Twoja stronę już podążam
za mym Guru ciągle zdążam.
Gdy sewaka stawia krok
Ty kosmiczny wielki skok.

Guru Ciebie nam przybliża
do Twych bram nas bardzo zbliża
Sewa serce me otwiera
W blask pokory je ubiera.

Guru w sercach ryt zasadza 
niech duszyczka się odradza.
On buduje Polski Dom
By Niebiosa miały plon.

Kavi - Żywiec - 2018Zapraszamy na warsztaty radża jogi 

 http://radza-joga.blogspot.com/p/warsztaty.html

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com