piątek, 25 listopada 2016

Gayatri - Pieśń Światła

Gāyatrî - Pieśń Światła Bogini Matki Ziemi


Ideał Bogini Matki Ziemi, słonecznej duszy całej przyrody i planety, ludzkość zna od tysięcy lat.  Gayatri to superbogini ucieleśniającą Moc Światła. Odrodzenie pogłębionej duchowości obrazu mistycznej Bogini jest bardzo ważne dla zrównoważonego rozwoju duchowego całej ludzkości. Gāyatrî to Pieśń Światła, Mądrość Ziemi, Moc Światła i wiele jeszcze innych wspaniałych określeń oddających fenomen Boga-Kobiety, czyli Bogini, nie niższej i nie wyższej, ale partnersko równej części Boskiej Pary Rodzicielskiej. Wiele zła jakie dzieje się w ludzkich społeczeństwach pochodzi z tego, że zapomina się o wewnętrznej strukturze Bóstwa jako Boskiej, Niebiańskiej Pary, Boga i Bogini! Starożytni Bóstwa czcili bezosobowo jako Wielkiego Ducha, ani męskiego ani żeńskiego jednak jednocześnie osobowo jako doskonały ideał wzorcowej Pary, jako Boga oraz Bogini, którzy mają jednaką władzę i prawa, a przy tym stanowią zupełną Harmonię. Długotrwałe ziemskie pary rodziców żyjące w zgodzie i harmonii dawano za wzór współżycia i współistnienia na sposób Niebiański. 

poniedziałek, 21 listopada 2016

O Bezbożności - Bo Yin Ra

O BezbożnościCZYNIĄC ZADOŚĆ WYMAGANIOM PRAWA AUTORSKIEGO ZAZNACZAM, ŻE W ŻYCIU DOCZESNYM NAZYWAM SIĘ JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN, NATOMIAST W MOIM BYCIE WIEKUISTYM BYŁEM, JESTEM I POZOSTANĘ TYM, KTÓRY TE KSIĘGI PODPISUJE
Bô Yin Râ

Do Czytelnika!

Autor Bo Yin Ra - trójsylabowe imię duchowe - żył 1876-1943 w Szwajcarii.
Był twórczy jako literat i artysta malarz.
Pochodził z rodziny chrześcijańskiej i nazywał się Joseph Anton Schneiderfranken.
Nie zakładał żadnej szkoły, nie głosił żadnego systemu myślenia czy wiary, lecz uważa się za pośrednika duchowego do wglądu do Prawiecznej Duchowej Ojczyzny Człowieka.
Jego mottem było - jak sam głosił, dosłownie:
„My naprawdę nie potrzebujemy żadnej nowej religii a jeszcze mniej nowych sekt.
Co najbardziej i niezbędnie nam potrzeba to ożywić duchowe siły, które każdy człowiek ziemski jeszcze dziś w sobie samym odnaleźć może. Tekst wzięty z broszurki:

Bô Yin Râ - „O moich pismach”

środa, 9 listopada 2016

Ksiega Miłości - Bo Yin Ra

Księga Miłości


Słowo wstępne

W czasach, gdy zamulone fale nienawiści plugawią wszystkie niwy ludzkości, książka ta ma ci mówić omiłości! Ty, który chcesz przeżyć samego siebie, znaleźć masz tutaj najwyższą, wolność! Tę wolność, której potrzeba ci, jak płucom twoim potrzeba powietrza do oddychania, dać ci może tylko miłość, zaś bez miłości zemrze w tobie zarodek życia, z którego powstać masz do wzrostu, nie znającego w sobie końca. 

Będzie tu mowa o sile, władającej wszelkiemi siłami tej ziemi, o sile, którą bardzo niewielu tylko ludzi przeżywa w sobie, gdy inni znają wsprawdzie wiele rzeczy, które nazywają „miłością”, ale zbyt łatwo się zadawalają, na zbyt małem przestają, nie wnikając w najgłębsze głębie… Atoli ten tylko, kto wniknie w głębie najgłębsze w sobie, znajdzie tam uzasadnienie owych mądrych nauk miłości, które kryją w sobie święte księgi i teksty starożytne, które on wprawdzie „zna”, o ile dosięgnąć go mogły, słowa tych ksiąg, lecz które rzadko tylko pojmuje w duchu, bowiem nie przeczuwa, że w naukach tych prawo staje się objawieniem, przed którem kłonić się musi najpotężniejszy nawet człowiek, jeśli nie chce, mimo całej swej mocy, wcześniej czy później ulec rozbiciu. Gdyby wiedziano, czem jest w istocie miłość, tedy oblicze ziemi dawno by się zmieniło, a wszelkie życie dawno wyzwoliłoby się z coraz to odnawiającej się męki. 

poniedziałek, 7 listopada 2016

Słowiańska wiara - poemat mistyczny

Słowiańska wiara

Złote Słońce ogrzewa Ziemię
Niewdzięczne jest to polskie plemię;
Miast Boga Słońce pokornie czcić
To ludzie wolą w ciemności żyć.

Krzyżowców sobie sprowadzili
Co prawych Słowian wytępili;
Wycięli dobrych Słowian w pień
Bóg ześle na nich Sądny Dzień! 

Rzucili ludzie kulty Słońca 
Cierpieniom ich nie widać końca; 
Księżyca kulty też rzucili 
Hańbą krzyżowców się okryli! 

Nie dla Słowian krzyżowa jest wiara 
My czcimy Śiva, Boga – Bāla; 
Nasza wiara szybko powróci 
Wszystkie krzyże z Polski wyrzuci!