poniedziałek, 19 grudnia 2016

Retrogradacja - ruch wsteczny planet - cofanie się planet

 Retrogradacja planet - ruch wsteczny

cofanie się planet w roku 2017 i ich wpływ na nasze życie


Retrogradacja - cofanie się, ma konotację negatywną, sugeruje bowiem regresję, recesję, stratę. Retrogradacja - jest to ruch ciała niebieskiego, które pozornie obraca się lub porusza po orbicie w kierunku przeciwnym, niż większość ciał w danym układzie orbitalnym. W Układzie Słonecznym ruch wsteczny ma kierunek przeciwny względem ruchu Ziemi wokół Słońca, który widziany z północnego bieguna Słońca odbywa się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Ruch wsteczny można zaobserwować śledząc zmiany położenia na niebie jasnych planet zewnętrznych – Marsa, Jowisza lub Saturna w ciągu kilku miesięcy przed i po opozycji. Gdybyśmy zapisywali ich położenia względem okolicznych gwiazd, to zauważymy, że zakreślają one charakterystyczne pętle na niebie nałożone na ich średni ruch. Ruch wsteczny wykazują również planety wewnętrzne – Merkury i Wenus, lecz w tym czasie znajdują się na niebie w pobliżu Słońca i ich obserwacja jest utrudniona. Zjawiska ruchu wstecznego mogą być również zaobserwowane wewnątrz systemów satelitów planet. Retrogradacja nie występuje w przypadku Słońca i Księżyca wyróżnianych w astrologii jako tak zwane ŚWIATŁA - obiekty o największej mocy świecenia. 

niedziela, 18 grudnia 2016

Samooddanie w czynie - Nauka Bhagawadgity - Śri Aurobindo

Śri Aurobindo - Samooddanie w Czynie - Nauka Bhagawad GityŚri Aurobindo Gosh
Życie samo, tu, wokół nas, a nie odległy wysoki, ekstatyczny świat „ponad” nami, jest terenem naszej Jogi. Przetworzenie naszego ciasnego, powierzchownego sposobu myślenia i czucia w głęboką wszechogarniającą duchową świadomość i w scalone, zharmonizowane wewnętrzne z zewnętrznym istnienie, musi być głównym celem naszej Jogi. A środkiem do tego celu ma być całkowite samooddanie wyższemu.

Życie człowieka składa się zazwyczaj z napół stałej a napół płynnej masy niezbyt dobrze opanowanych myśli, pojęć, wrażeń, wzruszeń, pożądań, przeważnie przyzwyczajeniowych i wciąż powtarzających się czynów, częściowo dynamicznych, ale zawsze zogniskowanych wokół naszego osobowego „ja”. Suma ruchów i działań tych wszystkich elementów decyduje o naszym wewnętrznym wzroście, częściowo widocznym w obecnym życiu, ale przeważnie stanowiącym ziarna przyszłego rozwoju w żywotach następnych.

wtorek, 13 grudnia 2016

Gematria - yantra - Bractwo Pitagorasa - numerologia

Numerologia - Gematria, Yantra i Bractwo Pitagorasa


System Pitagorejski
Gematria, podobnie jak cała matematyka, geometria i astronomia jest jedną z najstarszych duchowych nauk znanych ludzkości. Potoczna nazwa, numerologia, nie wyczerpuje całokształtu zagadnienia, zawężając gematrię do samych zależności pomiędzy cyframi i liczbami. Gematria pokazuje geometryczne kształty i znaki ukryte pomiędzy cyframi i liczbami, zajmuje się analizą zarówno wartości liczb jak i znaczeniem struktur geometrycznych. Nauka mistyczno-magiczna jest czymś więcej niż prostą zabawą wróżbiarskiego typu, jak się profanom czasem wydaje, gdyż służy jako narzędzie dla badania poważnych zagadnień filozofii i kosmogonii.

sobota, 10 grudnia 2016

Sens życia - Bo Yin Ra

Sens Życia


Bo Yin Ra
WEZWANIE

Zmęczyłeś się długim szukaniem. Już tedy samo szukanie cię nuży! 
Skoro to, czegoś szukał, nigdzie nie dało się znaleźć, chcesz odtąd zaniechać wszelkiego szukania!
Niegdyś odnaleźć pragnąłeś Krainę Żywych i Świątynię Wieczności!
Ale dokądkolwiek kierowałeś swe kroki, wszędzie królowała – Śmierć, a każda świątynia kryła w swym najtajniejszym wnętrzu jedynie pozbawiony wszelkiej mocy wizerunek bożka...
Zaprawdę, przyjacielu, musiałeś się znużyć takim szukaniem, jak znużyło się nim tylu innych, którzy jak ty wyruszyli w swoim czasie pełni nadziei i otuchy!
Nie ma cię tedy spotkać żadna nagana, ani ucha twego urazić ostre słowo, nie twoja to bowiem wina, żeś w dalekich wędrówkach swoich nie odnalazł tego, czego żeś szukał z tak gorącym upragnieniem!
Wskazywali ci bowiem drogi, którymi nigdy sami nie chadzali!

piątek, 2 grudnia 2016

Ksiega człowieka Bo Yin Ra

Bo Yin Ra - Księga Człowieka

Bo Yin Ra - Joseph Anton Schneiderfranken

KSIĘGA CZŁOWIEKA

Od człowieka musisz dojść do „Boga”, w przeciwnym razie „Bóg” pozostanie dla ciebie na wieki – obcy!

Tak pisałem niegdyś w „Księdze Sztuki Królewskiej”.

Nie znajduję lepszych słów na rozpoczęcie dzisiaj „Księgi o człowieku”...

Łącznie z „Księgą o żywym Bogu” i „Księgą o Zaświacie” – „Księga o Człowieku” ma tworzyć trylogię. Bo chociaż każda z osobna z tych trzech ksiąg jest w sobie zamknięta i stanowi istniejącą dla siebie całość, to jednak stoją one także wszystkie w wewnętrznym związku między sobą nawzajem i znajdzie się wiele miejsc, które się wzajemnie wyjaśniają.

Takie wzajemne wyjaśnienie będzie mogło wszelako tylko pogłębiać oddziaływanie słów na duszę.

Dlatego więc i ta „Księga o Człowieku” trafiła do rąk ludzi, którzy się już zapoznali z tamtymi dwiema poprzednimi księgami!

Oby znalazła serca, które jej potrzebują: dusze, które chętnie wchłoną jej treść!

czwartek, 1 grudnia 2016

Co nam w jodze pomaga? - Śri Aurobindo Ghosh

Śri Aurobindo - Co Nam w Tej Jodze Pomaga


CO NAM W TEJ JODZE POMAGA*
(*Z książki: „Synteza Jogi”)

Najświętszą księgą (Śastra) w naszej Jodze jest wieczna Weda (prawda) ukryta w sercu każdej myślącej istoty. Lotos przedwiecznej mądrości i doskonałości kryje się jako stulony, zamknięty pąk w głębi naszej duszy. Otwiera swe płatki prędko albo powoli, miarowo, rozchylając jeden za drugim, przez następujące po sobie przejaśnienia, od chwili gdy człowiek poczyna zwracać się ku Wieczystemu, a serce jego przestaje zamykać się w przywiązaniach do tego co znikome i przejściowe, a "zakochuje się” w Nieskończonym. Odtąd całe życie, wszystkie zdolności, energie, myśli, odbiorcze czy też czynne doznania, zmieniają się w bodźce, we wstrząsy które rozbijają twarde skorupy więżące duszę i odrzucają przeszkody opóźniające nieunikniony jej rozkwit. Kto wybiera Nieskończone, już został przez Nieskończone wybrany. Dotknęło go boskie tchnienia, bez którego nie masz zbudzenia się w duchu; ale raz go dotknęło, najwyższe osiągnięcie jest pewne i niezawodne; czy dokona się ono szybko, w przeciągu jednego życia, czy też w przeciągu ich wielu, pełnych cierpliwych wysiłków i powolniejszego rozwoju w przejawionym wszechświecie.

piątek, 25 listopada 2016

Gayatri - Pieśń Światła

Gāyatrî - Pieśń Światła Bogini Matki Ziemi


Ideał Bogini Matki Ziemi, słonecznej duszy całej przyrody i planety, ludzkość zna od tysięcy lat.  Gayatri to superbogini ucieleśniającą Moc Światła. Odrodzenie pogłębionej duchowości obrazu mistycznej Bogini jest bardzo ważne dla zrównoważonego rozwoju duchowego całej ludzkości. Gāyatrî to Pieśń Światła, Mądrość Ziemi, Moc Światła i wiele jeszcze innych wspaniałych określeń oddających fenomen Boga-Kobiety, czyli Bogini, nie niższej i nie wyższej, ale partnersko równej części Boskiej Pary Rodzicielskiej. Wiele zła jakie dzieje się w ludzkich społeczeństwach pochodzi z tego, że zapomina się o wewnętrznej strukturze Bóstwa jako Boskiej, Niebiańskiej Pary, Boga i Bogini! Starożytni Bóstwa czcili bezosobowo jako Wielkiego Ducha, ani męskiego ani żeńskiego jednak jednocześnie osobowo jako doskonały ideał wzorcowej Pary, jako Boga oraz Bogini, którzy mają jednaką władzę i prawa, a przy tym stanowią zupełną Harmonię. Długotrwałe ziemskie pary rodziców żyjące w zgodzie i harmonii dawano za wzór współżycia i współistnienia na sposób Niebiański. 

poniedziałek, 21 listopada 2016

O Bezbożności - Bo Yin Ra

O BezbożnościCZYNIĄC ZADOŚĆ WYMAGANIOM PRAWA AUTORSKIEGO ZAZNACZAM, ŻE W ŻYCIU DOCZESNYM NAZYWAM SIĘ JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN, NATOMIAST W MOIM BYCIE WIEKUISTYM BYŁEM, JESTEM I POZOSTANĘ TYM, KTÓRY TE KSIĘGI PODPISUJE
Bô Yin Râ

Do Czytelnika!

Autor Bo Yin Ra - trójsylabowe imię duchowe - żył 1876-1943 w Szwajcarii.
Był twórczy jako literat i artysta malarz.
Pochodził z rodziny chrześcijańskiej i nazywał się Joseph Anton Schneiderfranken.
Nie zakładał żadnej szkoły, nie głosił żadnego systemu myślenia czy wiary, lecz uważa się za pośrednika duchowego do wglądu do Prawiecznej Duchowej Ojczyzny Człowieka.
Jego mottem było - jak sam głosił, dosłownie:
„My naprawdę nie potrzebujemy żadnej nowej religii a jeszcze mniej nowych sekt.
Co najbardziej i niezbędnie nam potrzeba to ożywić duchowe siły, które każdy człowiek ziemski jeszcze dziś w sobie samym odnaleźć może. Tekst wzięty z broszurki:

Bô Yin Râ - „O moich pismach”

środa, 9 listopada 2016

Ksiega Miłości - Bo Yin Ra

Księga Miłości


Słowo wstępne

W czasach, gdy zamulone fale nienawiści plugawią wszystkie niwy ludzkości, książka ta ma ci mówić omiłości! Ty, który chcesz przeżyć samego siebie, znaleźć masz tutaj najwyższą, wolność! Tę wolność, której potrzeba ci, jak płucom twoim potrzeba powietrza do oddychania, dać ci może tylko miłość, zaś bez miłości zemrze w tobie zarodek życia, z którego powstać masz do wzrostu, nie znającego w sobie końca. 

Będzie tu mowa o sile, władającej wszelkiemi siłami tej ziemi, o sile, którą bardzo niewielu tylko ludzi przeżywa w sobie, gdy inni znają wsprawdzie wiele rzeczy, które nazywają „miłością”, ale zbyt łatwo się zadawalają, na zbyt małem przestają, nie wnikając w najgłębsze głębie… Atoli ten tylko, kto wniknie w głębie najgłębsze w sobie, znajdzie tam uzasadnienie owych mądrych nauk miłości, które kryją w sobie święte księgi i teksty starożytne, które on wprawdzie „zna”, o ile dosięgnąć go mogły, słowa tych ksiąg, lecz które rzadko tylko pojmuje w duchu, bowiem nie przeczuwa, że w naukach tych prawo staje się objawieniem, przed którem kłonić się musi najpotężniejszy nawet człowiek, jeśli nie chce, mimo całej swej mocy, wcześniej czy później ulec rozbiciu. Gdyby wiedziano, czem jest w istocie miłość, tedy oblicze ziemi dawno by się zmieniło, a wszelkie życie dawno wyzwoliłoby się z coraz to odnawiającej się męki. 

poniedziałek, 7 listopada 2016

Słowiańska wiara - poemat mistyczny

Słowiańska wiara

Złote Słońce ogrzewa Ziemię
Niewdzięczne jest to polskie plemię;
Miast Boga Słońce pokornie czcić
To ludzie wolą w ciemności żyć.

Krzyżowców sobie sprowadzili
Co prawych Słowian wytępili;
Wycięli dobrych Słowian w pień
Bóg ześle na nich Sądny Dzień! 

Rzucili ludzie kulty Słońca 
Cierpieniom ich nie widać końca; 
Księżyca kulty też rzucili 
Hańbą krzyżowców się okryli! 

Nie dla Słowian krzyżowa jest wiara 
My czcimy Śiva, Boga – Bāla; 
Nasza wiara szybko powróci 
Wszystkie krzyże z Polski wyrzuci!

czwartek, 22 września 2016

Radża joga - Królewska sztuka wewnętrznego rozwoju człowieka

Radża Joga - Królewska Droga - Świątynia Śigatse

Sztuka wewnętrznego rozwoju człowieka  


Pradawna, Wewnętrzna Droga Życia występuje w czterech ogólnie znanych i popularnych odmianach, w formie czterech klasycznych rodzajów Jogi, które odpowiednio do stopnia trudności ich kultywowania są w kolejności znane jako Mantra Joga – Ścieżka Modlitwy, Hatha Joga – Ścieżka Psychofizycznej Doskonałości, Laja Joga – Ścieżka Ćakramów oraz Rādźa Joga – Królewska Droga czy Sztuka Życia, od której pochodzi Sufi(zm), Teozofia, Różokrzyż, Gnoza i wiele innych ezoterycznych Szkół Duchowych! Ludzie powinni dużo wiedzieć o każdej z czterech linii duchowego, wewnętrznego rozwoju, a już szczególnie Ci, którzy interesują się głębiej duchowością orientalną oraz chrześcijańską. Królewska Sztuka, Rādźa Joga, jest najtrudniejsza do praktykowania, chociaż najlepiej w popularny sposób opisana i rozpropagowana, lecz zwykle strywializowana, bo faktycznie jest to metoda praktyki dla ambitnych i zaangażowanych ludzi. W zasadzie Jogę Królów-Mędrców praktykuje się w pozycji Lotosu, dodajmy pełnego Lotosu, a jest to pozycja Oświeconych Mistrzów-Mędrców. Nikt bowiem nie jest Oświeconym Mistrzem, Mędrcem Duchowym, kto nie potrafi siedzieć, praktykować, a nawet nauczać w Lotosowej Formie zwanej Dhjāna Mudra. Ludziom tej Ziemi polecamy od zawsze ćwiczenie swego ciała, aby byli zdolni siedzieć w Boskiej Pozycji, w Królewskiej Postawie modlitwy i medytacji. Słoneczna Królewska Droga Jogi jest Sztuką Życia opartą o bogatą i głęboką wiedzę, poprzez którą przebija dogłębne zrozumienie kosmicznych praw i zasad życia oraz rozwoju duchowego!

piątek, 5 sierpnia 2016

Zasada Moralności w duchowym rozwoju

Moralność - podstawą duchowego rozwoju

Wszyscy Mistrzowie Mądrości nauczają, że podróż ku Oświeceniu i Wyzwoleniu z kołowrotu Samsary, samodoskonalenie, duchowy rozwój czy też choćby tylko rozwijanie świadomości - wymaga tego, aby ludzie stosowali się do norm moralnych bardziej rygorystycznie niż zwykli mieszkańcy naszego globu. Starożytni mędrcy, boscy Ryszi, światli Posłańcy Niebios czyli Awatarowie oraz charyzmatyczni, pełni cudownej mocy Siddhowie, a także Magowie pozostawili ludzkości kilka zasad moralnych dla podniesienia ludzi na wyższy poziom rozwoju, aby mogli zacząć rozwijać się duchowo. 

środa, 23 marca 2016

Sathya Sai Baba nauki wybrane

Wybór ze zbioru nauk Wielkiego Mistrza i Przewodnika Duchowego 

Śri Sathya Sai Baba


Bhagavan Śri Sathya Sai Baba


Nauki Śri Sathya Sai Baba dotyczą zjawiska sił zła, oszustów, wrogów i nieprzyjaciół, demonów, człowieczeństwa oraz boskiego guru, stanowiąc jak najbardziej reprezentatywny wybór istotnych wypowiedzi przetłumaczonych na język polski. Cytowane myśli pochodzą z polskich biuletynów "Sai Ram" oraz "Światło Miłości", a tutaj reprezentowane są w celu pokazania spójności myśli wszystkich Avatar - Mistrzów, Proroków i Świętych posłanych z Niebios dla nauczania ludzkości! 

Sathya Sai Baba rzekł: 

"Media w obłędzie prześcigają się w przekazywaniu negatywnych, egoistycznych i pełnych przemocy informacji, a przecież to, na czym skupiamy naszą uwagę odbija się w naszym życiu!"

Sathya Sai Baba rzekł: 

"Kiedykolwiek DEVA (Bóg, Anioł) inkarnuje się jako Avatara (Posłaniec), towarzyszą mu złe istoty, które starają się zgładzić Boskość, ale w końcu spotyka ich niepowodzenie i znikają (giną)!"

czwartek, 17 marca 2016

Shirdi Sai Baba - wybrane nauki

Wybrane Nauki Sai Baba z Szirdi


Śirdi Sai Baba
Śirdi Sai Baba zwrócił się do Sathe, gdy ten przybył do Shirdi po śmierci swej ukochanej małżonki, która zmarła przy porodzie: "Nie martw się o nic. Ciała są jak bańki na wodzie. Nijak nie przywiązuj się do ciała. Rozwijaj natomiast przywiązanie do zamieszkującego wewnątrz Ducha (Dehi). Zmartwienia są jak przelotne chmury. Zdarzają się każdej jednostce. Miej odwagę. Ochraniaj swoje dziecko!"


Bóg jest i nie ma nic wyższego niż On. Jest ON Doskonały, Nieskończony i Wieczny. ON jest wszechobecny, wszechmocny i wszechwiedzący. On jest Stwórcą, Podtrzymującym i Niszczycielem. Oddaj się ochoczo i całkowicie Jego Woli. Nawet źdźbło trawy nie poruszy się bez Jego Woli. Ufaj w Nim i działaj prawie. Pozwól wewnętrznemu światłu oświeconej świadomości kierować wszelkimi Twoimi działaniami.

wtorek, 16 lutego 2016

Szambala - królestwo magów i wojowników - duchowe centrum ziemi

Szambala - Magiczne Centrum Duchowe Ziemi Pojęcia Śambhala oraz Śambala można bardzo dokładnie wyjaśnić w oparciu o mantryczne znaczenia źródłosłowów. Sylaba "Śam" nadaje znaczenie szczęścia, dobra, błogości, oczyszczania, pacyfikowania zła, zwycięstwa, odpoczynku, przygotowania, powstrzymania i usunięcia zła. Śama to pokój, spokój, wyciszenie, spokojny i zrównoważony umysł, wolność od zła, zdolność do usuwania zła, kwietyzm, wyciszenie jaźni, uwolnienie od trucizn i toksyn zatruwajacych duszę czy jaźń, uwolnienie od iluzji, złudzeń i pasji istnienia, posiadanie uzdrawiających właściwości, zdolność usuwania chorób i cierpień. Sylaba Śam jest jedną z najważniejszych, esencjonalnych mantr opisywanych w Rygwedzie. Posiada pięć znaczeń i praktykuje się ją w postaci pięciopromiennej ścieżki dla wzbudzenia zalążka do podążania ścieżką pięciu wtajemniczeń.

piątek, 15 stycznia 2016

Radża joga - Królewska Ścieżka Wtajemniczenia Serca

Królewska Ścieżka Wtajemniczenia Serca


Radża joga - to królewska jedna, forma praktyki duchowej, która uważana jest za najwyższą i najdoskonalszą drogę rozwoju.  Serce jako ośrodek duchowy w naukach joginów przyrównywany jest do kwiatu róży o dwunastu płatkach, z których każdy symbolizuje kolejny stopień inicjacji w duchowe misterium. Podobne wizje rozpościerają mędrcy sufickiej tradycji duchowej. Radźa joga jest uważana za najwyższą z czterech dostępnych ścieżek duchowego rozwoju w ciemnym wieku zwanym kali yugą. Szkoła ta rozwijana jest przez wielkich wieszczów i mędrców zarazem, gdyż jest Szkołą Mądrości duchowej i wszechwiedzy. Możemy wspomnieć takie istności jak Wasiśta, Dźanaka, Kryszna, Buddha, Jezus, Akbar i wielu innych, którzy duchowy osiąg zawdzięczają właśnie jodze królewskiej. Generalnie jest to joga sukcesji awatara, czyli wcielających się Synów Boga. Nazywamy ich czasem Ryszi (Sufi) lub Wali Ryszi, co znaczy Mistrzowie Mądrości.

czwartek, 14 stycznia 2016

Merkury - ruch wsteczny Retrogradacja

Retrogradacja Merkurego w roku 2017Merkury - planeta w układzie słonecznym, a w mitologii posłaniec Bogów, który łączy Niebo i Ziemię. Jego energia odpowiedzialna jest za komunikację z innymi ludźmi, sprawność umysłową, logiczne myślenie, osąd i intelekt. W ciągu jednego roku Merkury nawet trzykrotnie wchodzi w ruch wsteczny, a w roku 2016 dzieje się to aż 4 razy. W języku astrologów wejście w ruch wsteczny planety nazwane jest ruchem retrogradacyjnym, retrogradacją, a w skrócie po prostu retro. Retrogradacja planet to jest czas, gdy poruszają się one (pozornym) ruchem wstecznym. Za wyjątkiem Słońca (Sol) i Księżyca Luna) - dwóch świateł horoskopu - wszystkie planety retrogradują, ale wyjątkowo złą sławą cieszy się retrogradujący Merkury. Merkury to komunikacja, koleje, poczta, zaopatrzenie, telekomunikacja, drogi, mass media, handel. Kiedy Merkury retrograduje, wszystkie wymienione rzeczy szwankują. Narasta także ogólne rozdrażnienie. 


Retrogradacja Merkurego w roku 2017


Od 19 grudnia 2016 Merkury jest w retrogradacji i będzie do 8.01.2017r.

MERKURY 19.12.2016 12:55:56 15°07'52" Koziorożec - 8.01.2017 11:42:38 28°50'56" Strzelec

wtorek, 12 stycznia 2016

Retrogradacja - ruch wsteczny planet w roku 2016

Retrogradacja - ruch wsteczny planetRetrogradacja - jest to ruch ciała niebieskiego, które pozornie obraca się lub porusza po orbicie w kierunku przeciwnym, niż większość ciał w danym układzie orbitalnym. W Układzie Słonecznym ruch wsteczny ma kierunek przeciwny względem ruchu Ziemi wokół Słońca, który widziany z północnego bieguna Słońca odbywa się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Ruch wsteczny można zaobserwować śledząc zmiany położenia na niebie jasnych planet zewnętrznych – Marsa, Jowisza lub Saturna w ciągu kilku miesięcy przed i po opozycji. Gdybyśmy zapisywali ich położenia względem okolicznych gwiazd, to zauważymy, że zakreślają one charakterystyczne pętle na niebie nałożone na ich średni ruch. Ruch wsteczny wykazują również planety wewnętrzne – Merkury i Wenus, lecz w tym czasie znajdują się na niebie w pobliżu Słońca i ich obserwacja jest utrudniona. Zjawiska ruchu wstecznego mogą być również zaobserwowane wewnątrz systemów satelitów planet. Retrogradacja nie występuje w przypadku Słońca i Księżyca wyróżnianych w astrologii jako tak zwane ŚWIATŁA - obiekty o największej mocy świecenia.