sobota, 19 października 2019

Medytacja Transmisyjna - służba duchowa - czakramy

Medytacja Transmisyjna – Czakramy – Służba DuchowaKiedy energie Wodnika zaczynają pobudzać nasze serca i kiedy zaczynamy kontaktować się z naszym wyższym aspektem, czyli z Duszą (Jaźnią), odczuwamy nowy i trudny do określenia impuls. Kiedy ten impuls wzrasta nieodzownie prowadzi on nas do kontaktu z ludźmi i z sytuacjami, w których można go wykorzystać. Impuls ten, powstający na poziomie Duszy, nazywa się służbą, bezinteresowną, społeczną pracą. Jest ona jedną z tych wielkich nauk, które rozwiną się w czasie Nowej Ery Wodnika. Służba Nowej Ery (Medytacja Transmisyjna) jest najmocniejsza, kiedy jest pełniona w grupie. Jest to znany w duchowości fakt, że grupa może przesłać o wiele więcej energii aniżeli osoba medytująca poje-dynczo. Medytacja Transmisyjna oferuje jedyną w swoim rodzaju możliwość służenia ludzkości poprzez współpracę z innymi ludźmi w twoim miejscu zamieszkania. 

Medytacja Transmisyjna jest specjalistyczną forma grupowej medytacji w której uczestnicy oferują siebie (swoje ośrodki energetyczne, czyli czakramy) jako instrumenty do obniżania potencjału (transformowania) duchowych energii pochodzących od Duchowej Hierarchii Mistrzów (są to starsi bracia rasy ludzkiej, nadzorujący i przewodzący naszej ewolucji). W ten sposób zaopatrują oni nasza planetę w energie, które przekształcają nasz świat i które są bardziej dostępne i pożyteczne dla ludzkości i dla innych królestw w naturze. Według brytyjskiego ezoteryka i międzynarodowego lektora Benjamina Creme’a, Medytacja Transmisyjna jest najważniejszą praca, którą grupy mogą dzisiaj z łatwością wykonywać. Nie jest ona przeciwstawna żadnej innej formie medytacji, którą być może praktykujesz. W rzeczywistości wzmocni ona twoją medytację osobistą oraz inną działalność i służbę. Trzeba pamiętać, ze grupa transmisyjna nie jest miejscem, gdzie należy szukać indywidualnych porad, przesłań channelingowych, kontaktu z planami astralnymi lub też z aniołami, stróżami, itp, a wręcz przeciwnie powinno się tego unikać. Jest to po prostu oddawanie siebie w służbę naprawy świata ludzkiego. Jednak ubocznym działaniem tego bezinteresownego czynu jest przyspieszony rozwój duchowy uczestników. To co można osiągnąć w ciągu dwudziestu lat osobistej medytacji, dokonać można w ciągu od jednego roku do trzech lat regularnej, stałej i prawidłowej pracy transmisyjnej.

Medytacja Transmisyjna TM


Medytacja jest, w zależności od rodzaju, mniej lub bardziej naukową metodą nawiązania kontaktu ze swoja duszą i w efekcie zjednoczenia z nią. Taki jest właściwy cel każdej medytacji. W odróżnieniu od wielu innych rodzajów, Medytacja Transmisyjna przyciąga tylko takich ludzi, których pragnieniem jest służyć. Pragnienie służby innym staje się zauważalne dopiero wtedy, kiedy wytworzy się w pewnej mierze kontakt ze swoja Duszą. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie boska dusza chce służyć innym. Twoje ciało fizyczne, które wszyscy widzimy jest na tym planie nośnikiem duszy. Ale w istocie ludzkość to dusza, inteligentna duchowa istota na wyższych planach. Celem medytacji jest zestrojenie fizycznego mózgu i osobowości na planie fizycznym z duszą tak, żeby stopniowo mogło nastąpić nasycenie tego nośnika osobowości energia i właściwościami boskiej duszy. 

Mistrzowie Mądrości dysponują ogromnymi energiami duchowymi. Większa część ich pracy polega na rozprowadzaniu tych energii po świecie. Celem mistrzów jest spełnienie Planu ewolucyjnego przewidzianego dla naszej planety. Wiele z tych energii jest pochodzenia kosmicznego i gdyby były kierowane bezpośrednio na Ziemię, odbijałyby się od ludzi, ponieważ ich częstotliwość jest zbyt wysoka. Grupy Medytacji Transmisyjnej (GMT) służą jako stacje pośrednie. Mistrzowie i Aniołowie Boga wysyłają energie duchowe poprzez czakramy uczestników grupy. W ten sposób energie te są automatycznie transformowane i dzięki temu stają się dostępne i bardziej użyteczne dla postępu ludzkości. Następnie mistrzowie kierują je w te miejsca na Ziemi, gdzie są najbardziej potrzebne. 

Energie pochodzące od Hierarchii, od Chrystusa-Maitreji i Mistrzów, są juz uwarunkowane pewnymi czynnikami, uwarunkowane przez cechy tkwiące w samych energiach i przez skupienie umysłów Mistrzów, którzy je wysyłają. Wiedzą oni, gdzie,w jakich proporcjach i natężeniu energie te są najbardziej potrzebne, aby wywołać pożądany skutek. Dlatego nie powinniśmy na podstawowym poziomie pracy Transmisji próbować przesyłania ich żadnej osobie, grupie czy krajowi, które, według nas odniosłyby z nich pożytek. Transmisja energii na tym poziomie jest bardzo precyzyjnym naukowym procesem. Tylko Hierarchii znana jest umiejętność jej rozprowadzania. Wystarczy, ze działamy jako stacje przekaźnikowe. 

Na świecie istnieją tysiące grup transmisyjnych, jednak tylko kilkaset jest otwartych dla początkujących dusz. Ich uczestnicy spotykają się o określonej porze w wybrane dni, tak jak grupie jest najwygodniej. Może to być raz, dwa lub trzy razy w tygodniu. Uczestnicy spotkania mówią głośno Wielką Inwokację, którą Maitreja, Zbawiciel - Kalkin przekazał ludziom na Zachodzie w 1945 roku i za pomocą której udostępnił ludzkości technikę inwokowania energii, które przemieniają świat na lepszy i przygotują nas na jego przyjście. Dzięki recytacji tej formuły i koncentracji na czakramie adźna (trzecie oko między brwiami) tworzy się między grupą a Hierarchią Mistrzów przewód transmisyjny. Tym przewodem mistrzowie przesyłają swoje energie. Są to te siły duchowe, które obecnie zmieniają oblicze świata. Maitreja-Chrystus stymuluje na przykład spływ energii równowagi na świat - i nagle politycy stwierdzają, praktycznie z dnia na dzień, ze potrafią ze sobą rozmawiać, współpracować, idą na kompromisy, osiągają pewien stopień porozumienia. Nagle przywódcy państw od wieków zwaśnionych, potrafią usiąść przy wspólnym stole i wypertraktować pokojowe rozwiązania. W ten sposób Mistrzowie Mądrości i ich grupy transmisyjne służą światu. Służba, Sewa pozwala na przejście od prostego kontaktu z własną duszą do współdziałania ze wspólnotą dusz, Duchową Hierarchią Mistrzów. 

Służba Nowej Ery Epoki Wodnika jest najmocniejsza, kiedy jest pełniona w grupie. Jest to znany fakt, grupa może przesłać o wiele więcej energii aniżeli osoba medytująca pojedynczo. Medytacja Transmisyjna oferuje jedyną w swoim rodzaju możliwość służenia ludzkości poprzez współpracę z innymi ludźmi w twoim miejscu zamieszkania. Im więcej medytujących w danym kraju, im więcej duchowych grup transmisyjnych, tym lepsze rządy i spokojniejszy, stabilniejszy rozwój danego kraju. Im mniej praktykujących duchowo ze światłem Ducha, tym większe niepokoje, bieda, przestępczość i korupcja władzy. Duchowe medytacje można w krajach takich jak Polska uznać za działania dysydenckie mające na celu oczyszczenie całego aparatu władzy oraz niższych elementów społeczeństwa poprzez silny i zjednoczony wpływ duchowy! 

Mistrz Djwhal Khul na temat medytacji i Służby (wypisy z książek Alicji Bailey) 

„Uczniowie i wtajemniczeni uczą się (poprzez medytacje) techniki za pomocą której rozum Boga, uniwersalny rozum, czyli proces myślenia planetarnego logosu, może być zanotowany i zarejestrowany. Musicie nauczyć się dawać szersze znaczenie słowu „medytacja“ niż dawaliście mu do tej pory. Medytacja oznacza bycie otwartym na wrażenia i impulsy duchowe, a więc na współpracę z Hierarchia Mędrców Bożych.“ 

„Metodą pracy Hierarchii jest impresja (wywieranie wrażeń) umysłów swoich uczniów, praca w której Mistrz jest nadajnikiem a Uczeń odbiorcą impresji i duchowej energii“ 

„Potrzeba dzisiejszego świata nigdy nie była tak wielka, ani odpowiedzialność spoczywająca na tych którzy kroczą po ścieżce uczniów równie głęboka, prawdziwa i pilna... My potrzebujemy tych, którzy poszukują bliskiego kontaktu ze swoimi duszami i z nami, którzy dzisiaj duchowo przewodzą rasie ludzkiej.“ 

W tym dniu nagłej potrzeby i rozwijającej się sposobności niech wszyscy uczniowie duchowi podejmą swoja decyzje zaofiarowania tego wszystkiego co posiadają, aby pomoc ludzkości ... Nadeszła ważna godzina i wzywam was wszystkich, którym staram się pomóc, abyście przyłączyli się do wytężonego wysiłku wielkich mistrzów. Oni pracują dzień i noc usiłując ulżyć ludzkości. Oferuje wam sposobność i mówię wam że jesteście, potrzebni – nawet ci najmniejsi pomiędzy wami. Zapewniam was, ze grupy uczniów, pracujących zgodnie i z głęboką i niezałamującą się wzajemną miłością dla siebie, mogą osiągnąć znaczące wyniki.“ 

Medytacje Trójkątów Światła 


W przypadku kiedy formowanie grupy lub przyłączenie się do grupy na planie fizycznym nie jest możliwe, stworzenie trójkąta medytacyjnego z dwoma innymi osobami daje możliwość brania udziału w tej formie służby, choć nie jest to już taki sam poziom mocy. Trójkąt jest grupką trzech osób, które łączą się w myślach na kilkadziesiąt minut twórczej medytacji. Nie muszą oni mieszkać w tej samej okolicy, i nie jest konieczne synchronizowanie godziny do wykonania tej pracy, chociaż spotkania w trzy osoby w jednym miejscu i czasie jest silniejszą formą praktyki. Ponieważ więzi trójkąta zbudowane zostaną z substancji mentalnej, mogą być ożywione nawet wtedy kiedy tylko jeden z uczestników wykonuje te pracę duchową. 

Praca w Trójkącie jest prosta. Mentalnie połącz się z pozostałymi uczestnikami. Wtedy powiedz na głos (jeśli to możliwe lub szeptem) Wielką Inwokacje. Zobacz swój trójkąt połączony ze wszystkimi innymi trójkątami i z grupami transmisyjnymi i medytacyjnymi na Ziemi. Zobacz jak to białe światło krąży w tej sieci punktów ogniskowych i rozprzestrzenia się aby otoczyć świat, pomagając w ten sposób strumieniem Światła i Miłości objąć całą ludzkość. Poprzez zastosowanie metody trójkątów, jest wytwarzana i pielęgnowana sieć Światła i Dobrej Woli pokrywająca całą planetę. sieć ta dostarcza niezbędnych splecionych włókien oświetlonej mentalnej substancji, przez które przepłynąć może duchowa energia. Praca w trójkątach jest drogocenną służbą ludzkości i może być wykonywana razem z Medytacja Transmisyjna. 


Duchowa cieplarnia 


Podczas Medytacji Transmisyjnej ośrodki energetyczne (czakramy) zostają tak mocno pobudzone jak w żadnej innej medytacji. W ciągu roku do trzech lat stałej i skoncentrowanej medytacji transmisyjnej można osiągnąć taki postęp jak w okresie 10 do 15 lat indywidualnej medytacji. Medytacja Transmisyjna jest "duchową cieplarnią", procesem przyspieszającym rozwój ewolucyjny. Służba ta głęboko przemienia człowieka. Większość osób po 6 miesiącach, do roku, zauważa pozytywne zmiany w sobie i w otoczeniu. Widzą one, że staję się innymi, lepszymi ludźmi, że łatwiej przeżywają i okazują miłość, że ich myślenie jest aktywne i bardziej twórcze. Stwierdzają, że są bardziej zdyscyplinowani, zdecydowani i wytrwalsi w pracy. Widza, jak uczestnicy grupy stają się coraz bardziej promienni, uczciwsi, sprawiedliwi, a także łagodniejsi, czulsi i serdeczniejsi, innymi słowy - bardziej uduchowieni. Wiele osób zostaje podczas Transmisji Światła spontanicznie uzdrowionych. Technika medytacji jest bardzo prosta i każdy, kto skończył 12 lat, może ją stosować. Wszystko, czego wymaga się od nas podczas Medytacji Transmisyjnej, to utrzymywanie uwagi na czakramie adźńa (pomiędzy brwiami). Bardzo często zdarza się, że nie ludzie z zaburzonym umysłem nie są w stanie utrzymać skoncentrowanej uwagi na czakramie adźńa. W takim przypadku zwykle wystarczy wewnętrznie zaintonować mantrę OM albo przywołać w myślach słowo OM, a uwaga znowu powróci do czakramu. Intonowanie mantramu OM – Słowa Mocy Duchowej polecane jest jako przygotowanie do głębszej duchowej pracy i jako leczenie dla zaburzonych umysłów współczesnej ludzkości. W momencie utrzymywania uwagi na tym ośrodku powstaje połączenie miedzy mózgiem a duszą. Energie wysyłane są z poziomu, na którym zwykle pracują mistrzowie, z poziomu duszy a dokładniej z poziomu Buddhi. Transmisja zachodzi w czasie gdy podtrzymywane jest połączenie. Zapewniam Was, ze nie istnieje potężniejsza forma służby ludziom, zarazem tak prosta i wymagająca tak mało wysiłku. Nie znajdziecie też żadnej metody osobistego rozwoju tak łatwej i dalekosiężnej w skutkach. Jeśli stwierdzisz, że Medytacja Transmisyjna Ci odpowiada, to masz sposób służenia innym, który będzie Ci towarzyszył do końca tego życia i przez wszystkie następne. 

Kosmiczna gra liczbowa 


Ludzie zastanawiają się często jak duży wpływ mogą wywierać w jakiejkolwiek danej sytuacji jako jednostki. Weź pod uwagę następującą informacje: Jak już zaznaczono wcześniej, podstawowym elementem w pracy transmitowania energii jest jeden trójkąt złożony z trzech osób. Dodając jeszcze jedna osobę do tej podstawowej grupy podwyższa się liczbę możliwych trójkątów do czterech. Jeżeli przyłącza się dwie dodatkowe osoby, tworząc pięcioosobową grupę, powstanie wtedy dziesięć trójkątów. Jeżeli jedna z tych osób przyprowadzi swojego znajomego będzie wtedy dwadzieścia trójkątów. siedem osób stanowi trzydzieści pięć trójkątów. Osiem osób stanowi pięćdziesiąt sześć trójkątów, dziewięć osób osiemdziesiąt cztery, dziesięć osób sto dwadzieścia ! Im więcej osób w grupie, tym większą różnice robisz swoja obecnością lub nieobecnością! Jednoczenie dusz w Świetle Ducha jest podstawową duchową praktyką wyższych Oświeconych Ludzkości! Można powiedzieć, że każda twoja nieobecność w grupie Transmisji Światła to działanie na szkodę aktualnej ludzkości jako całości! 

Budowanie mostu 


Grupy transmisyjne i trójkąty są ogniwami pomiędzy Duchową Hierarchią Mistrzów i Aniołów Świętych, a Uczniami, Czela pracującymi na planie zewnętrznym. Pomagają one budować Most od ludzkości do duchowego królestwa. Zawsze będzie istnieć potrzeba na tę pracę, aby pomóc ludzkości w wykorzystaniu sposobności, jaką umożliwia duchowa obecność Chrystusa Maitreji (Mesjasza – Kalkina) pomiędzy nami. Jest to służba, w której możemy zaangażować się do końca życia, wiedząc ze pomagamy w wielkiej przemianie prowadzącej do nadejścia Nowej Wodnikowej Ery Istnienia. 

Jak należy przeprowadzać Transmisje Światła ? 


W celu transmitowania energii nie jest potrzebna żadna specjalna umiejętność. Potrzebne jest jedynie połączenie pomiędzy fizycznym mózgiem i duszą, czyli wyższa jaźnią (Atmanem,Puruszą). Wszyscy, którzy spotykają się w grupach w celu przeprowadzenia Medytacji Transmisyjnej, powinni zostawić problemy i kłopoty dnia bieżącego poza sobą skupiając się na przewodzeniu Światła dla innych. 

Spotykając się razem, uczestnicy medytacji powinni być wewnętrznie wyciszeni i nie powinni rozmawiać na żadne drażliwe i sprzeczne tematy. Zasiadając do medytacji wszyscy jej uczestnicy robią parominutowe rozluźnienie swego ciała, każdy według swego uznania, a następnie Gospodarz domu/grupy prowadzący medytacje lub inna osoba prowadząca, przywołuje wszystkich do jej rozpoczęcia intonując na głos wraz z uczestnikami medytacji słowo OM (AUM) trzy razy pod rząd, następnie wszyscy zaczynają na głos czytać lub mówić z pamięci Wielka Inwokacje. Po jej odczytaniu jeden z uczestników może, w celu szybszego przywołania napływających energii, przeczytać na głos jedno z przesłań, orędzi Maitreji Chrystusa czy Mistrza Himalaya (są one wysoko energetyczne). 

Inni uczestnicy w tym czasie mają już zamknięte oczy i uwaga ich skupiona jest na punkcie Adźńa. Po przeczytaniu jednego z przesłań czytający gasi rażące lampy elektryczne i zaczyna się właściwa medytacja. Wszyscy uczestnicy medytacji mają swoja uwagę skupioną na punkcie Adźńa. Prowadzący medytacje ma obowiązek co 15 do 20 minut przywoływać na głos innych uczestników do podtrzymywania uwagi na punkcie Adźńa słowami typu: „nasza uwaga jest skoncentrowana (skupiona) na punkcie Adźńa. Intonujemy w myślach wibrujące słowo OM”. Każdy z uczestników medytacji przywołuje do swego punktu Adźńa (miedzy oczami na wysokości brwi) słowo OM wizualizując je w duchu. Jest to bardzo ważnym elementem medytacji, gdyż u wielu ludzi po pewnym czasie uwaga opada z punktu Adźńa na dół w okolice splotu słonecznego tj. na płaszczyznę astralno-mentalną, a właściwe przeprowadzanie Medytacji Transmisyjnej ma miejsce na płaszczyźnie mentalnej wyższej jaką jest Budhi. Proszę o tym pamiętać! 

Medytacja Transmisyjna powinna trwać przynajmniej 1 godzinę, jeszcze lepiej jest medytować 2 lub 3 godziny. Oczywiście długość medytacji powinna rosnąć w miarę nabierania wprawy. Po zakończeniu medytacji prowadzący razem z grupa powtarza trzykrotnie słowo: ŚANTI (ŚAANTIH). Jeśli jest prowadzone Ceremonia Duchowego Uzdrawiania, prowadząca osoba mówi: „A teraz prosimy Mistrzów Mądrości o pomoc w wyleczeniu osób, które nas o to prosiły”. I zaczynając od siębie mówi np: Proszę o wyleczenie mojej żony Anny lub córki Ewy itd. To jest wystarczająca formula. Nie trzeba mówić nazwiska, wieku lub daty czy miejsc urodzenia ani też nie nazywać choroby jaka dana osoba ewentualnie przechodzi. Każdy z mówiących zamyka swoją prośbę słowem AMEN lub HUNG, przekazując tym samym inicjatywę następnej obok niego siedzącej osobie. Prośba o pomoc kończy się, gdy prawo głosu ponownie wróci do prowadzącego medytacje. Po czym następuje koniec medytacji. Wszyscy wstają i w spokoju rozchodzą się do domów. 

Bardzo ważne jest, aby po medytacji mało rozmawiać dając tym samym czas na unormalizowanie się wszystkich czakr, którymi podczas transmisji płynęły energie z wyższych planów kosmicznych. 

Wielka Inwokacja 

Z punktu Światłości w umyśle Boga 
Niech Światło spływa na umysły ludzi. 
Niech Światło zstępuje na Ziemie! || 
Z punktu Miłości w sercu Boga 
Niech miłość spływa do serc ludzi. 
Niech Kalkin powróci na Ziemie! || 
Z ośrodka, gdzie jest znana Wola Boga, 
Niech zamiar wiedzie małą wolę ludzi 
Zamiar, który znają mistrzowie i któremu służą! || 
Z ośrodka, zwanego przez nas Rasą ludzi 
Niech się wyłoni plan Miłości i Światła, 
Kładąc pieczęć na wrotach, gdzie przebywa zło! || 
Niech Światło, Miłość i moc przywrócą ten plan na Ziemi! || 

Wielka Inwokacja przekazana została ludzkości przez Maitreję po raz pierwszy w czerwcu 1945 roku, po to, by stworzyć człowiekowi możność przywoływania energii, które zmieniają świat oraz umożliwiają powrót Maitreji Chrystusa i Duchowej Hierarchii. Wielka Inwokacja jest modlitwa o bardzo silnej mocy. Przez wypowiadanie jej, każda transmitująca grupa może inwokować energie Chrystusa oraz mistrzów, służąc jako instrumenty, pozwoli energiom przepłynąć przez swoje czakramy w prosty i naukowy sposób. Jest to światowa modlitwa, nie sponsorowana przez żadną grupę ani sektę. Usilnie namawiamy Was, żebyście ja wypowiadali i zachęcali innych, żeby to czynili w imieniu ludzkości, w ten sposób wprowadzając dobra wole i kształtując dobrosąsiedzkie stosunki wśród całej ludzkości 


Co się dzieje w czasie transmisji ? 


Hierarchia kieruje energie z duchowych planów przez czakramy (ośrodki energetyczne) członków grupy w dól, do poziomów mentalnych, gdzie stają się one bardziej dostępne dla ludzkości. Grupa dosłownie służy jako „ punkt wstępu“ dla tych energii, aby dotarły do ludzkości i pobudzały postęp i rozwój ludzkości. Energie te są uwarunkowane przez zogniskowane umysły mistrzów, którzy je wysyłają, i którzy wiedzą dokładnie, gdzie są one najbardziej potrzebne, a także w jakich proporcjach i mocy, aby uzyskać pożądane skutki. Grupa nie powinna wysyłać energii do żadnej osoby, grupy lub kraju, gdzie według niej skorzystano by z obecności duchowych energii. 

Wystarczy, ze działamy jaki pozytywne, zrównoważone, mentalne kanały, przez które energie mogą być wysłane w naukowy sposób. W przeciwieństwie do innych form medytacji, Medytacja Transmisyjna jest całkowicie pod kontrola mistrzów. Oni są ekspertami i nie prześlą przez twoje ośrodki więcej energii niż jesteś w stanie bezpiecznie przyjąć. Istnieje jedyne zastrzeżenie, ze dzieci poniżej dwunastego roku życia nie powinny brać udziału w grupie transmisyjnej, ponieważ ich ośrodki energetyczne nie są jeszcze dostatecznie rozwinięte i mogłoby to im zaszkodzić. 

Energia: czynnik przekształcający 


(Cytowane z książki Benjamina Creme’a : Transmission: A Meditation for the New Age, SS 7-10) 

Każde królestwo w Naturze rozwija się w odpowiedzi na pokarm energii, który otrzymuje od królestwa usytuowanego bezpośrednio powyżej. Każde królestwo wyrasta z królestwa znajdującego się poniżej. Królestwo roślin wyrosło z królestwa minerałów. Z królestwa roślin wyrosło królestwo zwierząt, ze zwierzęcego królestwo ludzkie. Z ludzkiego królestwa wyrosło i nadal wyrasta duchowe królestwo, królestwo dusz, czyli w chrześcijańskiej terminologii, królestwo Boga. Duchowe królestwo jest czymś, co zawsze istniało poza kulisami naszego życia, nieznane dla większości z nas. Składa się ono z mistrzów mądrości i wtajemniczonych grup ludzi którzy wyprzedzili nas w rozwoju, a w przypadku mistrzów, doszli do końca ewolucyjnego doświadczenia na tej planecie. Mistrzowie są tutaj aby służyć planowi ewolucji ludzkiej i podludzkich królestw. Oni są strażnikami wszystkich energii spływających na nasza planetę. Silne kosmiczne energie pochodzące ze wszystkich zakątków przestrzeni uderzają w Ziemię, a my nie wiemy o nich nic i nic nie możemy z nimi zrobić. Mistrzowie pracują naukowo z tymi energiami równoważąc je i wysyłając je na świat, aby pomóc rozwojowi ludzkości. Ludzkość rozwija się poprzez poprawne wchłanianie duchowych energii. Wszystkie zmiany, zarówno w skali osobistej jak i światowej, są wynikiem naszych reakcji na te wielkie siły duchowe, W większości nie widzimy tych energii, ale pomimo to one istnieją i pracują przez nas. Reagujemy na te energie zmieniając i tworząc nowe struktury, podejmując osobiste, społeczne i międzynarodowe decyzje. 

Istnieje wiele rodzajów energii posiadających wiele różnych cech, mających różne nazwy. Jedna nazywa się Wolą, inna Miłością, która jest spoistą, magnetyczną siłą wiążąca atomy materii w całość, i która wiąże razem jednostki ludzkie. Celem naszej ewolucji jest zostać związanym razem energia miłości i okazaniem jej w swoim życiu tak samo wyraźnie i poprawnie, jak dzisiaj okazujemy energie, która nazywamy Wiedzą. Obietnicą tej nadchodzącej ery Wodnika jest to, ze po raz pierwszy w zapisanej historii ludzkości, ludzkość stanie się jednością, demonstrując Miłość i Potęgę, której wyrażeniem jest jedność. Nie ma czegoś takiego jak oddzielna dusza. My jesteśmy zindywidualizowanymi częściami jednej wielkiej Nadduszy, która jest doskonała i która jest odzwierciedleniem tego, co my nazywamy Bogiem, tej rzeczywistości w której żyjemy, poruszamy się i istniejemy i która jest Logosem (Brahmandą) planety Ziemi.

O Medytacji Transmisyjnej przeczytaj więcej w artykule:

TM - Technika Medytacji - Medytacja Transmisyjna

https://radza-joga.blogspot.com/2014/10/medytacja-transmisyjna.html

Portal wiedzy ezoterycznej: 


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz