wtorek, 7 listopada 2017

Stosunki duchowe - Bo Yin Ra

STOSUNKI DUCHOWE CO PRZEZ TO ROZUMIEM
Chodzi tu o stosunki czysto duchowe wyłącznie tylko mnie dotyczące. Ale wnikliwe współprzeżywanie tego duszą w znacznym stopniu dostępne jest i dla innych ludzi i pomaga im do osiągnięcia poznania. By umożliwić to współprzeżywanie ludziom do tego uprawnionym i mającym się w swoim czasie „obudzić” duchowo, a do nich jedynie skierowane być powinny moje słowa, muszę jednak wciąż na nowo wskazywać – coraz dokładniej określać tak dla nich, jak i dla przyszłych pokoleń owe same przez się ukryte stosunki – realne i postrzegane świadomością „ustosunkowanie się” moje podczas mego bytowania ziemskiego do wszystkiego co wieczne. 


Oczywiście uczyniłem to już na różny sposób w pismach mojej nauki duchowej – niekiedy napomykając tylko, a niekiedy wprost wyraźnie określając to, co było do powiedzenia – ale dla wielu, jak widzę, wszystko to jest jeszcze za mało i chociaż od biedy potrafią czasem, co im się chwali, hamować swą skłonność do zadawania pytań, wszakże troszczą się znać o każde słowo, którego bym mógł im za swego życia ziemskiego udzielić o moim stosunku do rzeczy nieprzemijających. 

Nie troszczą się wcale o rzeczy zbędne, nic bowiem nie jest zbędne, gdy szukająca dusza odczuwa w swym dążeniu brak najpewniejszych świadectw z dziedziny Ducha, którymi by chciała sama siebie przekonać! A gdzież by mogła znaleźć pewniejsze potwierdzenie!

niedziela, 25 czerwca 2017

Listy do ciebie i wielu innych - Bo Yin Ra

Bo Yin Ra - Listy Do Ciebie i wielu innych


Bo Yin Ra
Joseph Anton Schneirdrfranken

O wszystkim wolno Ci wątpić - nawet o mnie - tylko nie o możliwości dojścia do przebudzenia w świetle duszy!

CZYNIĄC ZADOŚĆ WYMAGANIOM PRAWA AUTORSKIEGO ZAZNACZAM ŻE W ŻYCIU DOCZESNYM NAZYWAM SIĘ JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN, NATOMIAST W MOIM BYCIE WIEKUISTYM BYŁEM, JESTEM I POZOSTAJĘ TYM, KTÓRY TE KSIĘGI PODPISUJE - BÔ YIN RÂ

Uwaga wstępna i zakończenie należą organicznie do księgi niniejszej i nie należy ich traktować jako rzeczy mniejszej uwagi!

UWAGA WSTĘPNA


W księdze pt. "Drogowskaz" dostatecznie jasno powiedziałem, dlaczego jestem przeciwny ogłaszaniu listów osób zmarłych.

Listy te wywołane ściśle określonymi pobudkami, a więc pomyślane jako mające znaczenie jednorazowe, można ocenić dopiero po bardzo dokładnym zaznajomieniu się z okolicznościami ich powstania.

A że nie jest w mojej mocy zapobiec po mojej "śmierci" listów, które i ja pragnąłbym uważać za napisane ze względu na powstałe niegdyś, chwilowo, z określoną datą związane, szczególne przyczyny, a zatem jako mające jednorazowe znaczenie i ważne tylko w danym zakresie, to byłoby wielkim nierozsądkiem z mej strony już za życia martwić się tego rodzaju możliwym nadużyciem moich listów.

środa, 26 kwietnia 2017

Radża joga - królewska ścieżka zjednoczenia

Radża Joga – Królewska Ścieżka Zjednoczenia  


Joga na Zachodzie poznana została poprzez opowieści o indyjskich i himalajskich Mistrzach Mądrości znanych jako Ryszi (Rishi, Rshi), którzy od tysiącleci praktykują Królewską Jogę zwaną w oryginale Radża Jogą (Rāja Yogah). Chociaż często można usłyszeć, że ktoś zajmuje się Radża Jogą lub prowadzi nauczanie tej formy Jogi, często okazuje się to zupełną fikcją. Radża Joga jest praktyką w Lotosie (Padmasana), zatem aby rozpocząć rzeczywiście praktykę Radża Jogi osoba najpierw musi nauczyć się siedzieć w pozycji Lotosu, medytować swobodnie w pozycji Lotosu, a także wykonywać kilka chociaż podstawowych Asan Lotosowych oprócz samej medytacyjnej pozycji siedzącej. W swej istocie Radża Joga jest praktyką mędrców (Ryszich) i uczniów szkół duchowej mądrości, jednak z uwagi na owoce do których praktyka prowadzi uważana jest także za Jogę Królów, Radżów, czyli władców kierujących państwami narodowymi w mądry i duchowy sposób. Były takie czasy na ziemi, że władza należała jedynie do Mistrzów Mądrości, ludzi w pełni Oświeconych, Mądrych, ludzi, którzy znali dobro i kierowali się dobrem powszechnym narodu, a nawet całej ludzkości. Radża Joga jest duchowym narzędziem praktyki dla tych, którzy podążają Ścieżką Mądrych i Prawych Władców zarówno w światach ludzkich jak i anielskich, niebiańskich.

wtorek, 25 kwietnia 2017

Tajemnica - Bo Yin Ra


Wszystkim Szukającym na świecie!

ZAWIĄZANIE


Zalewające wszystko, niemal dostępne dla dotyku światło południowego słońca tak przepoiło jasnością oczy trzech wędrowców, że stali zrazu jakby oślepieni, nic prócz ciemności nie dostrzegając w pełnej mroku wiejskiej austerii.

Wewnątrz jednakże poznano już w przychodniach podróżnych z lepszej sfery, co miało ten skutek, że ku raptownemu ich przerażeniu gruchnęły nagle z głębi izby ogłuszające, pełne uciesznego patosu kaskady dźwięków ulubionego na prowincji orkiestrionu.

Jednocześnie wynurzyła się z mroku jakaś ogromna, korpulentna postać, wyciągając ku nim na powitanie obie ręce.

A choć było widoczne, że postać ta coś mówiła, jak gdyby frazesy powitalne, zdając się być niezmiernie dumna ze zgotowanego podróżnym hucznego przyjęcia, jednakże słowa dźwięcznego dialektu krajowego tonęły zupełnie w powodzi straszliwego dudnienia, w głuchym huczeniu kotłów i warkocie bębna.

czwartek, 23 marca 2017

Trzecie oko - podstawy otwarcia i rozwoju

Ajñā - Trzecie Oko – Podstawy otwarcia i rozwoju


Trzecie oko - Ajñā, odczytywana jest jako Adźńā, a potocznie znana jako Trzecie Oko, lub Pojedyncze Oko, stanowi szósty ośrodek skupienia i rozwoju ludzkiej świadomości, od zawsze kojarzony z wnętrzem głowy czy poziomem punktu pomiędzy oczyma, między brwiami, w dolnej części czoła. Wiele szkół mistycznych, ezoterycznych na całym świecie uważa trening otwierania i rozwoju Trzeciego Oka za priorytetowe, okultno duchowe zadanie nie tylko dla swoich członków, ale i dla całej ludzkości. W istocie istnieje więcej ośrodków głowy, lotosów świadomości, a Ajñā jest ich podstawą, korzeniem całego systemu lotosów i kanałów energii, które zewnętrznie wytwarzają fizyczny obraz mózgu i powiązanych z nim gruczołów oraz funkcji i zdolności. Przyjmuje się, że lotos Ajñā powiązany jest z przestrzenią punktu czy obszaru międzybrwiowego, z poziomem dolnej, środkowej części czoła, a jego dwa symboliczne płatki lotosowe sterują procesami naprzemiennymi oraz organami parzystymi, przekładając się wprost na obraz dwóch półkul mózgowych, co jest oczywiste w świetle mądrości starożytnych mistrzów, wieszczów i świętych. 

czwartek, 9 marca 2017

Trzecie oko - szósty zmysł - manas

Manas - Szósty Zmysł i Trzecie Oko

Na temat Szóstego Zmysłu napisano i powiedziano już bardzo wiele, chociaż często powtarza się te same banały bez głębszego rozeznania w przedmiocie rozwijania i pielęgnowania zdolności opisywanych tym pojęciem. W Jodze szósty zmysł to Manas, sam umysł-serce, wraz z funkcjami oczyszczonych ziemskich zmysłów które stają się po sublimacji narzędziami wyższego rodzaju poznawania. W zasadzie wszystko co wiadomo środowiskom ezoterycznym, okultnym i mistycznym na Zachodzie, w Europie i USA, na temat Szóstego Zmysłu, tak czy owak pochodzi z pradawnej himalajskiej jogi i tantry. Zachód nie wykształcił samodzielnej wiedzy w przedmiocie, a wszystkie powielane na temat Szóstego Zmysłu informacje pochodzą głównie z Jogi Królewskiej, która sama w sobie jest kompletną metodą rozwoju wszelkich cudownych władz i mocy nadzmysłowych, w tym Dźńanendriya czyli Zmysłu czy może lepiej Zmysłów Poznania ogólnie określanych jako Szósty Zmysł. Jeśli ktoś zatem chce faktycznie ćwiczyć się w kierunku rozwinięcia Szóstego Zmysłu powinien podjąć praktykę autentycznej, klasycznej Radża Jogi czyli Królewskiego Zjednoczenia duszy z Brahmanem, z Bogiem jako Wszechduchem. Nie ma bowiem poważniejszego rozwoju Szóstego Zmysłu bez wysubtelniającego i uwalniającego od karmicznego złoża poważnego treningu rozwoju duchowego opartego na wysokiej moralności, wewnętrznej samodyscyplinie i zestrojeniu ludzkiej duszy indywidualnej (Atman, Purusza) z duszą kosmiczną czy boską (Brahman, Parampurusza, Paramatman).

poniedziałek, 13 lutego 2017

Siddhi - sześć pierwszych charyzmatów - moc ducha

Shat-Siddhi-Bala - Sześć Pierwszych Mocy Ducha 


Wielu ludzi jest zainteresowanych rozwojem mocy duchowej, rozwojem cudownych, charyzmatycznych cudotwórczych potęg duszy. Siddhi to dobrze znane pojęcie, oznaczające owoce duchowej praktyki, siły wewnętrzne, parapsychiczne, nadzmysłowe. Niewątpliwie, sześć podstawowych, pierwszych sił czy mocy duchowych to charyzmaty sześciu podstawowych ćakramów ciała, owoce oczyszczenia, rozwoju i uświęcenia sześciu zmysłów. Bala to siła, zdolność potężna duchowa właściwość, która przychodzi dzięki właściwej nauce, praktyce i służbie! Shat Siddhi to taki podstawowy zestaw zdolności, możliwości umysłu, Manasu, jakim w rzeczywistości jest myśląca, rozumna istota, osoba o wyższej myśli i głębokim, czystym, niewypaczonym rozumowaniu rzeczywistości. Głęboka jedność, pojednanie i zgodność z Trzema Klejnotami Boga, z Guru, Dharmą i Sanghą jest bardzo ważną podstawą, bez której Boskie Duchowe Moce nie mają żadnej możliwości manifestowania się. Samorodne przejawy niby mocy, bez posiadania Guru, to zwykle sprytne oszustwa lub działalność zwodzących astralnych duchów opętających zwanych fałszywymi przewodnikami, a które zwodzą czyniąc z człowieka oszusta. Autentyczne Siddhi są zawsze miarą życia w Świadomości Guru, miarą zjednoczenia z Trzema Klejnotami Boga.

wtorek, 7 lutego 2017

Ksiega Sztuki Królewskiej - Podręcznik białej magii

Księga Sztuki Królewskiej - Podręcznik białej magii


Do Poszukującego


Chcę prawić ci o drodze, po której ja sam ongiś kroczyłem!
Chcę ci ukazać drogę, na którą wkroczyć może ten jedynie, kto sam się staje „drogą”!

Wędrowcem byłem na tej drodze i dążyłem do światła, aż wreszcie tak się zbliżyłem do słońca, aże się w niem pogrążył wędrowiec i droga.
Zanim się opatrzyłem, stałem się sam sobie „drogą” i pomknąłem, jak strzała do celu, w płomienne słońce.
I tak oto ja sam zjednoczyłem się ze słońcem, a wszystko, czem byłem przedtem, spłonęło w żarze.
Siebie samego trawię w ogniu jego światła - jakżebym miał nie pragnąć, aby wszystko, co dąży do światła, do słońca, stało się światłem i ogniem płomiennym!

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Księga Malżeństwa - Bo Yin Ra

WSZYSTKIM, KTÓRZY SZUKAJĄ SZCZĘŚCIA W MAŁŻEŃSTWIE

Szczęśliwi - mężczyzna i kobieta, którzy to pojmują i w miłosnym zjednoczeniu potrafią rozpoznać siebie, podobnie jak Praźródło wszelkiego Bytu rozpoznaje samo siebie jako „męża” i „niewiastę” w wieczystym zjednoczeniu miłosnym. Błogosławiony dom, który się staje tu na ziemi najwznioślejszą świątynią Boga, gdyż dopełnia się w nim prawdziwe małżeństwo, zawarte w obliczu wieczności przez ludzi świadomych wysokiej godności swego człowieczeństwa. Co się tu dokonuje, jest Pełnym tajemnic cudem, znanym tylko niewielu ludziom na tym świecie, a ukrytym nawet przed tymi, którzy go uprawiają.

Jak bardzo niedorzecznie brzmi to dla mych uszu – jak jest – nieskończenie dalekie od wszelkiej mądrości - jeśli ktoś mówi mi o „doskonałości”, gdy mężczyzna i kobieta unikają się wzajemnie na swych drogach życiowych rzekomo gwoli wyższemu swych dusz rozwojowi. Twór połowiczny wyobraża sobie, że w ten sposób osiągnie doskonałość - a nie przeczuwa, że mógłby ją osiągnąć tylko w stopieniu z drugą połową, niegdyś zjednoczoną z nim w duchu i jedynie tu w życiu ziemskim cieleśnie odeń oderwaną.

środa, 25 stycznia 2017

Księga rozmów - Bo Yin Ra

Bo Yin Ra - Księga RozmówWyznanie

Widziałem rój gwiazd, gdy rozbłyska,
Których nikt nie widział przede mną
Co bliskie, szło w otchłań ciemną, 
Dalekie – ujrzałem z bliska.

Słyszałem dźwięk niesłychanego głosu,
I – nie ludzką rzeczone mową
Przyszły do mnie słowa, które "Słowo"
Z Prasłowa dobyło chaosu.

Kto "Mistrzem" przede mną był, 
Dłoń "Brata" wyciągnął do mnie.
Ozdrowiony z “marzeń”, przytomnie
Znalazłem się w Światła Krainie.

Tam otrzymałem "święcenia"
Po długich dniach powinności:
Synowie Mocy z ciemności
Wiedli "Brata" w światło bez cienia.

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Księga szczęścia - Bo Yin Ra

Bo Yin Ra - Księga SzczęściaPRELUDIUM

Czy widziałeś kiedy dziecko, co zbudowawszy zamek z piasku klaszcze radośnie w dłonie, gdy dzieło jego jest ukończone? Tutaj oto znalazłeś swego Mistrza ty, który pragniesz szczęścia [sanskryckie: Ananda]. Oto człowiek, co znalazł szczęście, a jeśli nie chcesz, jako dziecię, szukać szczęścia, na próżno będziesz go w męce i pragnieniu pożądał. 

Wszelkie szczęście ziemskie, a o nim tylko będzie mowa w tej książce, jest szczęściem twórcy - bądź to gdy tworzy on w sobie królewskie państwo miłości, bądź kiedy twór jego z ducha się kształtuje, bądź wreszcie, kiedy wartości materialne stają się dziełem jego materialnym kształtem. Jedynie radość twórcy z dokonanego dzieła jest szczęściem, a wszystko inne, co byś tym mianem nazwał, da ci, jeśli mu zaufasz, jeno złudę prawdziwego szczęścia, jakie istnieć może na tej ziemi. Ty miłujący, który znajdujesz szczęście jedynie w miłości swojej, powiedz mi, czy miłość twa jest czym innym, jak jeno radością twórcy?!

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Królewska droga ognia i światła - radża joga

Radża Joga - Królewska Droga Ognia i Światła


Radża Joga - Radźa Joga (Raja Yoga) należy do najstarszych i najbardziej podstawowych tradycji hermetycznych Dalekiego Wschodu. W zamierzchłej przeszłości zwana była Uro Yogą, czyli Ścieżką Światła Złotego Blasku Oświecenia poprzez Miłość i Mądrość. Uro Yoga, odwieczna Joga Światła Mądrości, Złotego Blasku została przyjęta przez solarnych królów – mędrców z Ayodha jako podstawowa tradycja duchowego rozwoju i odtąd znana jest jako Sztuka Królewska, Raja Yoga, szkoła oparta na Miłości, Mądrości i Pokoju Ducha. Sylaba „Ra” będąca rdzeniem pojęcia „Radźa” oznacza żywioł i światła, gorąca miłość, żarliwość miłowania i gorących uczuć o słonecznym charakterze. Imię Ra (Re) to w starożytności na Wschodzie, od Indii po Egipt także imię duszy Słońca, największego ognia, jaki codziennie widzimy na nieboskłonie. Praktyki związane z ogniem, światłem i Słońcem niewątpliwie należą do całkiem elementarnych w systemie hermetyki i ezoterii, jaką jest pradawna Radźa Joga. Sylaba „Ra” to miłość, żar uczucia, który spala wszelkie słabości, wady i zanieczyszczenia ludzkiej natury, ogień eliminujący przyczyny bólu i cierpienia, ogień miłości spalający karmana – zespół uwarunkowań i przywiązań, jakie stają się więzieniem człowieka.