poniedziałek, 9 stycznia 2017

Królewska droga ognia i światła - radża joga

Radża Joga - Królewska Droga Ognia i Światła


Radża Joga - Radźa Joga (Raja Yoga) należy do najstarszych i najbardziej podstawowych tradycji hermetycznych Dalekiego Wschodu. W zamierzchłej przeszłości zwana była Uro Yogą, czyli Ścieżką Światła Złotego Blasku Oświecenia poprzez Miłość i Mądrość. Uro Yoga, odwieczna Joga Światła Mądrości, Złotego Blasku została przyjęta przez solarnych królów – mędrców z Ayodha jako podstawowa tradycja duchowego rozwoju i odtąd znana jest jako Sztuka Królewska, Raja Yoga, szkoła oparta na Miłości, Mądrości i Pokoju Ducha. Sylaba „Ra” będąca rdzeniem pojęcia „Radźa” oznacza żywioł i światła, gorąca miłość, żarliwość miłowania i gorących uczuć o słonecznym charakterze. Imię Ra (Re) to w starożytności na Wschodzie, od Indii po Egipt także imię duszy Słońca, największego ognia, jaki codziennie widzimy na nieboskłonie. Praktyki związane z ogniem, światłem i Słońcem niewątpliwie należą do całkiem elementarnych w systemie hermetyki i ezoterii, jaką jest pradawna Radźa Joga. Sylaba „Ra” to miłość, żar uczucia, który spala wszelkie słabości, wady i zanieczyszczenia ludzkiej natury, ogień eliminujący przyczyny bólu i cierpienia, ogień miłości spalający karmana – zespół uwarunkowań i przywiązań, jakie stają się więzieniem człowieka. 

Z powodu tego podstawowego, rdzennego znaczenia pojęcia Radźa, pierwszy, podstawowy stopień Ścieżki Królewskiej polega na przezwyciężaniu negatywności i uciążliwości ludzkiego życia zwany jest Karma Jogą. Pierwszy stopień Radźa Joga uświadamia, że człowiek w swym wnętrzu jest słoneczną, płomienną duszą, o tym, że centrum ludzkiej istoty to w istocie jasny, świetlisty płomień ducha, a odczuwanie ognia słonecznej duszy spala więzy i ograniczenia oraz rozbudza od wewnątrz stan przyjemności i szczęścia. Karma Joga to tak czy owak z jednej strony przeżywanie swego losu z akceptacją tego, co się zdarza, a z drugiej strony przezwyciężanie wszelkich trudności, przeciwności i uciążliwości. Popularne na Wschodzie praktyki związane z żywiołem Ognia, jak chociażby trataka – wpatrywanie się w płomienie płonącego ogniska lub rytualnego ołtarza ogniowego, wpatrywanie się w ognisty blask światła Słońca w czasie wschodu i w czasie zachodu Słońca, czy chociażby wpatrywanie w płomień oliwnej lampki, świeczki albo kominka. 

Pełna pierwsza sylaba słowa Radźa, czyli „Raa” (z długim „a”) to numerologiczna sylaba o wartości 44 w alfabecie Dewanagari (w mowie Aniołów), bo „Ra” to 43, a dodatkowe „a” to liczba 1, a to jest liczba mistrzowskiego panowania ducha nad materią i żywiołami. Ogień słonecznej duszy, to ogień wewnętrzny, przenikający materialny świat, ogień czystej świadomości ducha. Nauka i praktyka Radźa Joga jest nauką o wewnętrznych płomieniach i ich rozpalaniu, a także o ukrytym wewnętrznym słońcu słonecznej duszy, której naturą jest dawanie światła, pogody ducha i promienna twórczość. Karman to złoża, zbiornik uwarunkowań, nasion będących przyczynami zdarzeń, który należy oczyścić i opróżnić, cierpliwie przechodząc przez to, co już się wydarza, aż przeniknie oraz spalając to, co mogłoby się wydarzyć, ale jest jeszcze potencjalnym ziarnem czekającym na czas i miejsce swej manifestacji. Autosugestie zmieniające los i przeznaczenie są specjalnością początkujących adeptek i studentów szkoły Radźa Joga.

Rozniecenie wewnętrznych ogni daje Światło, Blask i Promienność, dzięki którym ludzka istota widzi prawdę i przestaje chodzić w ciemności, zaczyna żyć w chwale blasku dnia, a wszelki mrok ustępuje przed wzmagającym się Światłem. Świt dnia usuwa ciemność nocy, a nauka Raja Yoga znana jest na Wschodzie jako Droga Ognia i Światła, jako Świetlisty Trakt, Pojazd Światła – Uro Yana! Podstawą do rozbudzenia wewnętrznego ognia jest żarliwość w każdym przedsięwzięciu, żarliwe i aktywne zaangażowanie oraz miłość do tego, co się robi, zamiłowanie w tym i do tego czym się zajmujemy oraz umiłowanie ku tym, z którymi przebywamy razem, wspólnie idziemy przez życie. Odmianą Raja Yoga, Ścieżki Królewskiej jest Sufi Tariqa, Droga Sufich, jak linia nauczania. Czisti dobrze znana w Indii, Pakistanie, Persji oraz Arabii. Sufi oznacza Czystą Mądrość oraz Mędrca, który przejawia Mądrość całym swoim życiem. Droga Wewnętrzna, jaką jest Radźa Yoga, zwiera w sobie 12 głównych stopni czy lekcji, a często jest aranżowana jako 36-cio stopniowa Loża Wschodu, Zakon Śigatse, gdzie każdy  z 12 głównych poziomów przyswajany jest w trzech etapach, niczym pojmowanie Promieni Słońca. 

Liczba 12 jest liczbą Serca, a liczba 36 to liczba wewnętrznego ognia, słonecznej duszy, liczba duszy Słońca. Każdy z 12 płatków tak zwanego Lotosu Serca jest jest jednym dużym etapem składającym się z 3 procesów takich jak nauka, praktyka i służenie – praca każdego stopnia, jaką musi wykonać każdy student i każda adeptka, która wybrała sobie to czym jest Ścieżka Światła Prawdy. Pierwszy stopień Radźa Joga jest też elementarnym uwrażliwieniem człowieka na istnienie i działanie Pięciu Żywiołów, elementów Ziemi, Wody, Ognia, Powietrza i Eteru, a to oznacza bardzo ekospołeczną świadomość osoby rzeczywiście obudzonej na pierwszym etapie realizacji Królewskiej Sztuki Życia, jaką jest Raja Yoga. Ogień jest żywiołem centralnym, niejako sercem pięciu żywiołów, zaś Eter (Światłoduch) jest koroną, głową wszystkich żywiołów, które razem symbolizowane są pięcioma palcami ręki czy nogi ale i pięcioma ramionami Gwiazdy Pięcioramiennej, Pentagramu, który jest symbolem takiej transformacji jak i jedności żywiołów, zasadniczych elementów Przyrody, Natury. 

Pozdrowienie Słońca znane jako Surya Namaskaram, składające się łącznie z symbolicznych 12 pozycji, a także oddychanie pięcioma żywiołami bywa częstą praktyką słonecznej linii Królów – Mędrców kultywujących Radźa Yoga jako swoją Ścieżkę Życia. Codzienne praktykowanie Pozdrowień Słońca wyraża z odpowiednim rytmem oddychania, dźwiękami i intonacjami jest potężną harmonizująco – uzdrawiającą praktyką Królewskich Joginów Światła i Ognia! Brahma – Mudra, kierowanie głowy w cztery strony świata, w lewo, w prawo, w górę i w dół, z odpowiednim rytmem oddechu i dźwiękiem albo natężeniem ciała, to także jedna z istotnych praktyk, a już szczególnie jej ostatnia część zwana Dźalandharą (Jalandhara), pobudzeniem Wody Nieba, energii eterycznej Lotosu Gardła. Surya Namaskaram usprawnia ciało, a także usuwa napięcia i stres oraz mrok z ludzkiego ciała, ale też rozwija, pobudza 12 płatków Lotosu Serca wewnątrz piersi, który podstawową Ścieżkę Króla – Mędrca symbolizuje czy wyznacza. Wchłaniaj światło wschodów i zachodów Słońca jak najczęściej, a kto sam z siebie miłuje oglądanie i podziwianie czasu wschodu i zachodu, ten niewątpliwie posiada w pamięci duszy pociąg do Sztuki Królewskiej i powinien praktykować wszystko czym jest Raja Yoga. Niechaj siła twego człowiecze umiłowania Światła spala wszelki ból i cierpienie.

Ogień pobudza twórczość i kreatywność, a także jest siłą do spalania karmicznych nasion i przemiany życia w kierunku, jaki wskazuje Świetlisty Mistrz. Ludzie naturalnie predystyngowani do praktykowania ekskluzywnej, Królewskiej Jogi z łatwością zasiadają w pełnym Lotosie i potrafią  tak przebywać w skupieniu i zadumie przez bardzo długi czas, co było często spotykanym zjawiskiem wśród szamanów i jasnowidzów w kulturze słowiańskiej, celtyckiej, helleńskiej a nie tylko w Indii, Tybecie czy Persji, gdzie Uro Joga jest dobrze zachowana. Spalanie i przepalanie Karmana, złoża przyczyn i skutków, musi być celem adeptów Raja Yoga, celem, który jak najszybciej wypełniają, aby osiągnąć Wyzwolenie Ducha! Radźa to Król, Książę, Władca, w którego naturę wpisane jest zarówno zwyciężanie jak i usuwanie zła, strzeżenie prawości i sprawiedliwości, a mówi o tym i wprost sylaba „Dźa” (Ja), która patronuje narodzinom i wzrostowi, rozwojowi życia. Pierwszy stopień jest oczyszczeniem życia, oczyszczeniem umysłu (Manas) ze wszystkiego, co tylko spala się w ogniu miłowania i zamiłowania, przetwarzając się na Światło, aż blask Mądrości, Miłującej Mądrości zajaśnieje w całej ludzkiej świadomości przenikając wszystko. Oczyszczony z Karmana człowiek jest naczyniem gotowym do rozkwitu Miłości Bożej, Bhaktim oraz Mądrości Bożej, z Dźńanam.

Ugruntowanie w pierwszym stopniu i jego pełne, głębokie przejście jest bardzo ważne. Polecamy wam, o ludzie, praktykowanie Karma Jogi nie tylko ustami Proroka Dattatreya, Mahawatara Babadźi czy Swami Wiwekananda, ale polecamy wam ustami wszystkich Mistrzów, Proroków i Świętych Świątyni Mądrości Śigatse, która jest Słonecznym Sercem Ducha Planety. Król, Anioł Książę, to Radźa (Raja), Jogin Król, który jest władcą wewnętrznego duchowego Królestwa, rozpłomieniony blaskiem obudzonego Płomienia Mądrości, Złotego  Płomienia Świątyni Śhigatse, wewnętrznej Świątyni Królewskiej Sztuki. Otwieramy i rozbudzamy Płomień Trzeciego Oka, albowiem Ogień „Ra” rozpoczyna się zwykle od miejsca „Adź”, czyli od Lotosu Adźna wewnątrz głowy na poziomie łuku brwi, potocznie zwanego Trzecim Okiem, a jego zadaniem jest zadaniem jest spalanie, unicestwianie wszelkiego zła. Stąd Ogień Oka zwany jest Ogniem Śiwa, Śiwagni, Boskim Płomieniem. Niech błogosławieństwo Mistrzów, Królów Miłości i Mądrości wspiera i prowadzi wszystkich poszukujących Prawdy!
Zapraszamy na warsztaty, gdzie można zgłębiać i doskonalić wiedzę
  

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz