SŁOWNIK DUCHOWY

Słownik pojęć duchowych

Jest to robocza wersja Słownika Pojęć Duchowych. Nie ma tu oczywiście wszystkich duchowych pojęć ale z czasem będziemy dodawać nowe słowa, pojęcia i frazy. 

A

ABHAWA - Pustka, Próżnia
ABISZEKAM - ceremonia obmywania posągu będącego podobizną anioła, dewaty;
ADHIBUDNIA jedna z postaci Pana Indry (Indra Dewa) – jako Króla Mórz i Oceanów, Wąż Głębin, Król Ras Wężowych.
ADITI – Nieskończona, Nie-ograniczona Wolna, Wieczna, symbolizuje Nieskończonego Boga w żeńskiej formie.
ADITJA DEWA/ADITI DEWI - Dewy z Orszaku Surji (Surja Dewa), Syn Światłości, Dziecko Światłości. 
ADŻEKAPAD - jedna z postaci Pana Indry (Indra Dewa), Kozioł na jednej nodze, patron Magii i Rytuałów.
AGNI DEWA - Wielki Ognisty Anioł
AGNI DEWA/AGNAJA DEWI Agni – Ogień, Energia ognista. Je-den z najważniejszych aniołów tradycji wedyjskiej. Jego imię jest pierwszym słowem Rygwedy. Duch Ognia, władca Pierwszych Niebios (1–3 Chóry), określa prawa istot podziemnych. Oczyszcza, spala przeszłość. Władca ośrodka Splotu Słonecznego. Jest „Sercem Żywiołów”. Ostatni Strażnik Świątyni Pana Morja (Agni Joga).
AGNI - Ogień
ĀKĀŚA - Próżnia, Przestrzeń
AMBA - Matka Boska, żeński aspekt i małżonka Pana Śiwa;
AMBARA DEWA/AMBARI DEWI (AMMA, AMMARIA, AMMARI) - Duch Eteru, Świetlistej Przestrzeni, Pustki (AKAŚA). Spala materię. Duch wszystkich zasad, Król żywiołów, władca żywiołów, który rządzi tattwami. Najwyższa forma Ducha Świętego. Pierwsza substancja, z której wyłania się Światło. Energia i Moc ośrodka Gardła, władca Mowy, zapisuje każde słowo, które wypowiadamy i tak kształtuje naszą przyszłość. Daje władzę nad słuchem i mową.
AMŚA - Dzielący, obdzielający, dostarczający czystości, doskonałości, nieśmiertelności. Jest służebnikiem innych, ma zmysł sprawiedliwości, estetyki, odpowiedzialności. Strażnik Świątyni Śigatse (VI).
ANANDA - duchowa błogość, radość i zadowolenie; dar Błogostanu; dar duchowej radości i błogości towarzyszący urzeczywistnionym joginom (mistykom); ekstaza radości duchowego błogosławieństwa odziedziczonego od własnego guru.
ĀNANDA - Stan Szczęścia, Błogości
ANAWA - Ego
APA DEWA/APA DEWI - Jedno z imion Waruny (Waruna Dewa). Duch Wody, odpowiada za żarliwość w dążeniu do celu.
APAMNAPAD - edna z postaci Indry (Indra Dewa), Syn Wód Niebiańskich. Wysubtelnia, transformuje energię.
ARANJA DEWA/ARANJANI DEWI - Anioł Opiekun lasów i puszcz, leśnych ostępów, dzikich, dzikich zielonych miejsc w Naturze.
ARDŹUNA - wojownik i rycerz, bohater Bhagavadgity; uczeń Kryszny;
ARHAT - Doskonały, Wyzwolony Człowiek
ARIEL - Archanioł opiekujący się Świątynią Ognia – Boga. Cherubin strzegący Niebiańskiego Jeruszalaim.
ARJAMAN - Anioł Stróż plemion aryjskich (Arjów), opiekun Wed. Szlachetny, nobliwy, dostojny. Dosłownie – towarzysz. Sprawuje sąd i opiekę nad rasą Arjów, od Niego zależy co będzie się z Nią działo. Inspiruje też duchowych nauczycieli, podsuwa pomysły najlepsze dla na-rodów aryjskich. Strażnik Świątyni Śigatse (II). Archetyp wiernego i lojalnego przyjaciela.
ARKA DEWA/ARKANI DEWI - Anioł z orszaku Surji (Surja Dewa) – 11–ty. Uwielbiany, rozmodlony, daje takie właściwości, sprzyja pobożności i modlitwie.
ARUEL - Płomień Pokoju, Świątynia Pokoju, Chwała Boga.
ASURA - Zły Duch
AŚRAM - miejsce odosobnienia, gdzie żyją razem, najczęściej prowadzeni przez guru, osoby podążające ścieżką duchową;
AŚRAMA - świątynia, pustelnia, erem, rodzaj klasztoru dla rozwoju życia duchowego; siedziba boskiego posłannika, wieszcza, proroka czy guru.
AŚWINOWIE (AŚWINAU) - Dwóch dewów. Bliźnięta. Końscy Bracia. Dwa niebiańskie konie. Jeden jest czarny, a drugi biały. Są zaprzyjaźnieni z Ratri (Dewi Ratri) i Uszas (Dewi Uszas), są tak jak One, patronami Bliźniaczych Płomieni. Także braterstwa, zwłaszcza duchowe-go; dwoistości, biegunowości. Męskie formy Świtu.
ATMA DŹNIANI - znajomość Ja, wiecznej i niepodzielnej duszy;
ATMA - pierwiastek woli i dusza jednostkowa zarazem;
ĀTMAN - Dusza, Boska Iskra
AWATARA - dosł. 'zstąpienie, zejście', zniebazstąpienie, wcielenie Boga w ludzkiej postaci, zstąpienie Boskości, Syn Boży przywracający boski ład i porządek; Mesjasz Boży; istota będąca ucieleśnieniem Brahmy (Ojca, Stwórcy), Wisznu (Syna) i Śiwy (Ducha), zwykle obdarzona wieloma nadnaturalnymi darami Boskiej Wszechmocy, w tym także potężną mocą leczenia.
AWATÂRA - wcielenie słowa Bożego w ludzkie ciało; zstąpienie Syna Bożego na ziemię;
AWĀTARA - Zstąpienie Boskości, Inkarnacja Świętej Duszy na Ziemi
AWIĆI - Zagłada, Zatracenie Duszy
AZRAEL - Archanioł Śmierci. Archanioł pilnujący Piekieł, pomaga też Je ominąć!

B

BACHULIKA (Plejady) - Dewy Kosmiczne, gwiezdne, władczynie Gwiazdozbioru Plejad. Są w Najwyższej Sferze Niebios. Bardzo transformują i wysubtelniają plan astralny.
BHADŹAN - pieśń duchowa zawierająca mantramy;
BHAGA DEWA - Hojny, hojnie obdzielający duchowymi darami. Strażnik Świątyni Śigatse.
BHAGAWADGITA - Pieśń Wielbiciela, część Mahabharaty, w której Kryszna na polu walki daje uczniowi Ardźunie instrukcje dla życia duchowego;
BHAKTA - wielbiciel jedynego Boga oddany ścieżce i guru;
BHAKTI - uwielbiająca miłość do Boga, adoracja;
BHANAWA DEWA/BHANAWI DEWI - 4–ty anioł z orszaku Surji (Surja Dewa). Ten, który oświeca, dający oświecenie.
BHASKARA DEWA/BHASKARANI DEWI - 12–ty anioł z orszaku Surji (Surja Dewa). Prowadzący do oświecenia, prowadzący po stopniach oświecenia, głównie na szczycie Niebios: od oświecenia duszy do realizacji Boga.
BHAWA DEWA/BHAWANI DEWI - Anioł dobrej zabawy, poczucia, że wszystko jest zabawą. Wytwarza Błogość i Pustkę z której płynie tworzenie zabawy w życie. Daje zadowolenie i błogość, płynącą z kontaktu z Naturą. Nie znosi tłumionych emocji, pobudza do ich uzewnętrznienia.
BHUTALOKA, BHUTAKAŚA - Niebiosa Ziemi, Natury, Niebiosa Światła (DŻIOTI), Niebiosa we władaniu Agniego (Agni Dewa), dewy żyją tu według praw Dharmy, Ryty; kształtem przypominają często formy zwierzęce ze wszystkich przeszłych i przyszłych epok, także formy roślinne, skały, minerały, kamienie. Zbudowane są z czystego Światła energii, barwy. Panują nad materialnym planem bytu. Jest to najniższa sfera Dewaczanu, w skład której wchodzą trzy wewnętrzne Chóry we władaniu kolejno: Indry (Indra Dewa); Waruny (Waruna Dewa); Agniego (Agni Dewa);
BRAHMA - Niezmierzona Istota, imię Boga Stworzyciela, z którego narodził się Wszechświat. Brahma jest źródłem wszelkiej wiedzy, a jego małżonka Saraswati jest personifikacją wiedzy. To Brahma dał życie prawu, Wszechświatowi, Wedom, mędrcom i ryszim;
BRYHASPATI (GURU) - Dewa kosmiczna, planetarna. Władca planety Jowisz. Podlegają Mu aniołowie stróże. Pierwotny Niebiański Kapłan, archetyp Najwyższego Kapłana.
BUDDHA - Doskonały, Oświecony Człowieka
BUDHA - Dewa kosmiczna, planetarna. Władca planety Merkury. Oznacza Posłańca. Patronuje wszystkim Awatarom, posłańcom z Niebios.

C

ĆAMUNDA DEWI - Straszliwa; Strach i Groza. Małżonka Nirryti (Nirryti Dewa).
ĆANDRA DEWA (SOMA) - Dewa kosmiczna, władca Księżyca.
ĆITLOKA - Niebiosa Świadomości, Najwyższe Prawdziwe Niebiosa, Niebiosa Niebios, Niebiosa we władaniu Surji (Surja Dewa). Są to też Niebiosa Mocy (Śakti) i Woli (HITEĆCZA). Mocą posługują się tu anioły i dzięki Niej się rozwijają. Stanowią władzę nad światem, rzadko mamy z Nimi kontakt, choć większość modlitw kieruje się do Nich. Mają jednocześnie dostęp do wszystkich pozostałych właściwości niebiańskich, jak Światło i Miłość. Jest to Najwyższe, prawdziwe Niebo.
ĆITRAGUPTA - Anioł Sądu po Śmierci. Zna całą karmę i terminy śmierci wszystkich ludzi.
ĆITTAM - Świadomość

D

DAKSZA DEWA - Reprezentuje zdolności i talenty duszy. Uzdolniony, ten, który wszystko potrafi. Adaptuje się do każdych warunków, zawsze sobie umie poradzić, w każdej sytuacji. Strażnik Świątyni Śigatse (V).
DARPANA - Zwierciadło Śiwa
DARŚANA - obecność świętej, boskiej osoby; widzenie z kimś kto jest przedstawicielem Boga na ziemi; pozostawanie w uświęconej obecności guru; wpatrywanie w żyjącą świętość.
DATAR - Założyciel, twórca, gwiezdny dawca. Daje moc twórczą i zdolność tworzenia podstaw. Strażnik Świątyni Śigatse (IX). Od tego poziomu pochodzą założyciele szkół duchowych.
DEVA - Anioł
DEWA - Anioł zamieszkujący Niebiosa
DEWA/DEWI (sanskr.) - stota świetlista, pełna światła, promienna, zbudowana z „materii” świetlistej, mieszkaniec/mieszkanka Dewaczanu (Niebios). Nieuosobowiony anioł jest przymiotem Boga Anioły nie tworzą struktur biegunowych Dobro – Zło, w świadomości dewaicznej nie ma ocen ani żadnych dualizmów, dwoistości.
DEWAANGRA (sanskr.) - Zły anioł, upadły anioł
DEWACZAN (sanskr.) - Niebiosa, „miejsce zamieszkania”, pobytu dew, stan światłości, promienności, dosł. mieszkanie aniołów. Sfera Przyczynowa. Sfera o odmiennej niż nasza (materialna) substancjalności, zbudowane ze Światła – Świadomości.
DEWACZAN - Niebiosa zapełnione przez Anioły
DEWANGARI - forma pisma używana przez dewy w Niebiosach, odzwierciedla Mowę Niebian, najgłębsze ideały związane z Wyższą Jaźnią.
DHANWANTARI - Niebiański Lekarz.
DHARANI - Żeńska Moc Uzdrawiania. Postać o 6–ciu rękach i 6–ciu twarzach.
DHARMA - religijność, pobożność, prawość, sprawiedliwość, duchowy przekaz, życie w zgodzie z duchowymi prawami i zasadami Boga; boski Ład i Porządek; chińskie Tao, wedyjska Ryta; sufickie al-Qahhar.
DHARMA - odwieczne przeznaczenie człowieka, boski cel ziemskiej podróży;
DHARMA - Prawo, Sprawiedliwość, również Duchowy Obowiązek
DJAUS - Władca Niebios, pierwotne Niebo przed stworzeniem materialnych planów, które wyłoniły się z Niebios. Wielki Byk. Rozwija aspekt Woli i siły rządzenia.
DRAUPADI - wielbicielka Pana Kryszny, całkowicie Jemu oddana;
DURGA DEWI - Patronka rycerzy i rycerstwa. Straszliwa niszczycielka demonów. Niedostępna, nieprzystępna, straszna. Patronka egzorcyzmów. Kontroluje demony. Jedna z postaci Kaali.
DŹAI - zwycięstwo z Bożą pomocą, zdolność pokonywania wszelkich przeszkód.
DŹIWA - Anioł wcielony w ludzką istotę, w człowieka
DŹIWATMAN - dusza jednostkowa zamknięta w karmicznym więzieniu ciała;
DŹIWATMAN - Dusza Ludzka
DŹJOTI (JYOTI) - Światło
DŹNIANA - cudowny dar Bożej mądrości, przenikliwe zrozumienie boskich spraw i zasad;
DŻAJA DEWA - Anioł Zwycięstwa, zwycięski zwyciężający. Patron sukcesu. Niebiańskie imię Wisznu.

G

GABRIEL (DŻIBRAIL) - Posłaniec Boży, Zleceniodawca, Inspirator, Archanioł Księgi, Moc Bożej Mądrości, Boska Mądrość dla ludzi. Patron religii i tradycji muzułmańskiej, objawiciel Koranu.
GĀJA - Ziemia
GANGA DEWI - Obmywająca wszystko Rzeka Życia. Jedna z form Śri Kumari Dewi (Brahmi Kumari) – Matki Świata, Małżonki Stwórcy. Łaska Pana Śiwy. Rzeka, Strumień Łaski wypływający z Góry Kailaś.
GAŇGĀ - Święta Rzeka Ganges, symbol duchowego chrztu
GARUDA - Niebiański Ptak, Orzeł. Pojazd Pana Wisznu w Niebiosach.
GAURI DEWI - Jedno z imion Dewi Wać, Władczyni Mowy i Słów.
GAYATRI DEWI - Małżonka Narajany. Niebiańska Muzyka i Pieśń.
GORAKSZA DEWA - pasterz dusz; ten, który karmi dusze i jest za nie odpowiedzialny. Rozwija odpowiedzialność duchową za innych.
GURU DEWA - Anioł Stróż, Boski Opiekun i Przewodnik. Wysłuchuje wszelkich próśb, które zanosimy, zarówno do Niego, jak i do innych dew i do Boga. Pomaga nam obudzić naszą niebiańską formę, czuwa nieustannie nad nami. Jest zawsze najbliższym nam aniołem, do którego ze wszystkim można się zwrócić.
GURU PURNIMA - święto guru, przypadające w pełnię księżyca (Purnima), gdy Słońce jest w znaku Raka;
GURU W CZASIE MAHAŚIWARATRI - Świętej Nocy Śiwa przypadającej w czasie nowiu Wodnika
GURU - duchowy przewodnik, najwyższy nauczyciel; przedstawiciel Boga na ziemi; niewyczerpywalny rezerwuar świętości, mądrości, wiedzy i mocy; charyzmatyczny jogin prowadzący duchowych aspirantów odwieczną ścieżką prawości; wcielenie Jogina Śiwy, gdyż zgodnie z duchową tradycją Indii, każdy guru jest ucieleśnieniem Sadaśiwa, Prawdziwej Łaski.
GURU - duchowy przewodnik, mistrz nauczyciel; zasada kierująca wszechświatem;
GURU - Święte Słowo, Przewodnik, Zbawiciel

H

HIERARCHIA - Biała Loża, Świętych Obcowanie - 144 tysiące żyjących na Ziemi Świętych Mistrzów i Guru różnych tradycji duchowych, będących ciałem Boga na Ziemi.
HIERARCHIE/CHÓRY NIEBIAŃSKIE - Wewnętrzna struktura Niebios, podział Dewaczanu według stopnia rozwoju Jego mieszkańców. W większości tradycji duchowych przyjmuje się podział na trzy podstawowe Sfery Niebios, z których każda z kolei zawiera kolejne trzy wewnętrzne sfery (loki), tak, że w sumie daje to dziewięć Chórów Niebiańskich. W skrócie i pewnym uproszczeniu podział ten przedstawia się następująco:
HIRANJA DEWA/HIRANJI DEWI, HIRANINI - 7–my anioł z orszaku Surji (Surja Dewa), Złocista Jaźń Kosmosu, Złote Światło. Hiranja – Złote Jajo, z którego wylęga się cały wszechświat. Kosmiczne Jajo Pana Brahmy. Rozświetla 8–mio płatkowy Lotos Mocy w Dolnym Sercu. Pomaga wejść do 3–cich Niebios i przebudzić się w blasku naszej własnej Jaźni. Symbolizuje potencjał budzącej się Złocistej Jaźni, w której odkrywamy Absolutną Prawdę.

I

IDA (ĆANDRANI) - Księżycowa małżonka Ćandry, wciela się w Ghi.
INDRA DEWA/INDRANI DEWI - Jeden z najważniejszych aniołów tradycji wedyjskiej, któremu poświęcona jest największa ilość hymnów i modlitw Rygwedy. Król Niebios tantrycznych (środkowych). Duch opiekuńczy najniższego 4–ro płatkowego lotosu (Muladhary), gdzie kontempluje się Go jako Władcę siły fizycznej. Mędrzec o rdzawym ciele i rudych włosach. Kieruje też Żywiołem Ziemi. Ma moc panowania nad naturą zmysłów – wizualizowany w Adźnie (Indrija Dźaja Joga). Piorun, Iskra rozpalająca Płomień, Pan i Strażnik Wschodu, także patron Arjów. Dewa wtajemniczająca w Moc Wadźry. Siłacz, mocarz, dusza obdarzona ogromną duchową Mocą, bardzo charyzmatyczna. Jest Strażnikiem Weda warny, czyli podziału na role i funkcje w społeczeństwie. Władca rytuałów i magii, a także niebiańskiego rycerstwa i wojowników. Strażnik Świątyni Śigatse (X) ;
INDRADŻID - jedno z imion Indry (Indra Dewa) – Pan Gromu, Władca piorunów.
IŚANA DEWA - Patron Północnego Wschodu, Strzeże Góry Sumeru. Ożywia i buduje formy. Zbawiciel, podobny aspekt jak Wisznu. Określa Prawa Świata Ludzi, obowiązujące w ludzkim świecie.
IŚRAFIL - Archanioł Miłości w Sercu, pomaga żyć i działać zgodnie z kierunkiem Serca.
ĪŚWARA - Dusza, Lotosowy Jogin w Sercu

J

JAHOEL - Archanioł dobrobytu w tradycji żydowskiej.
JAMA DEWA/JAMI DEWI - Pan Śmierci, Krainy Przodków i Umarłych, Strażnik Południa, nadzoruje też Piekła. Władca Lipików. Władca karmy. Współpracuje z Syriuszem, Szambalą w aspekcie Sprawiedliwości – jako Sprawiedliwy Sędzia. Jako Pan Karmy decyduje o losach zarówno „dobrej”, jak i „złej” karmy. Jest też duchem powstrzymującym, może stworzyć warunki, dzięki którym przepala się karma, ale utrudnia się życie. Uczy przyjmować wszystko, co życie przynosi. Zwraca nam to wszystko, co wytworzyliśmy. Jego aspektem planetarnym jest Saturn (Śani).
JEHOSZUA - Jezus Chrystus

K

KALI DEWI - Strażniczka cyklu Kali Jugi. Rozpuszcza i wysubtelnia pragnienia namiętności, wulgarne żądze.
KALI JUGA - wiek anielicy dewi Kali, wiek władzy czasu i żelaza (techniki);
KĀLĪ YUGA - Ciemny Wiek, Ciemna Epoka, w której rządzą (dominują) siły zła i w której właśnie żyjemy
KALI - Czarna Madonna; żeńska manifestacja boskości; królowa czasu;
KĀLĪ - Matka Boska, Małżonka Śiwa
KANDŹA KUMARI DEWI (ŚRI KUMARI) - Wiecznie młoda i dziewicza Matka Świata. Małżonka Stwórcy. Żeńska „forma” Boga. Jest symbolem czystości i niewinności od wszystkich skażeń i win. Przywoływana często jako Ganga (Ganga Dewi).
KARMA - zespół ludzkich uwikłań i uwarunkowań, które determinują los; człowiecza dola; nagroda i kara za czyny, myśli i dążenia, reakcja Wszechducha (Brahmana) na stan ludzkiego sumienia, jego dążeń, czynów i roszczeń.
KARMA - zespół uwarunkowań losowych, splot życiowych okoliczności; los, dola ludzka;
KHAGA DEWA/KHAGANI DEWI - 5–ty anioł z orszaku Surji. Ten który szybko porusza się po Niebie. Przyspiesza tempo życia rozwija efektywność działania, uczy docierania do sedna spraw.
KRISZŃA - Zbawiciel, Awatara Wisznu
KRYSZNA (PAN KRYSZNA) - druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży ucieleśniający Wisznu czyli nieskończoną wszechprzenikliwość;
KUBWERA DEWA - Strażnik Północy, Strażnik bogactw, który wszystkim obdarza. Stolica Jego jest na zboczu Góry Kailaś.
KUNTHA (sanskr.) - zamknięty, specyficzny obszar oddzielony od innych.

L

LAKINI DEWI - Postać wizualizowana w Splocie Słonecznym, wewnątrz 10–cio płatkowego Lotosu. Właścicielka Laja Mantry, inspiruje i napędza proces „laja”, działa tak samo, jak laja mantra! Daje całkowi-te panowanie nad Umysłem i wielką Moc Umysłu. Wizualizowana z białym ciałem to Dharani, z czerwonym, to Bhadra Kali, a z czerwono-rakowym to Rudrani.
LAKSZMI DEWI - Małżonka Wisznu obdarzająca dobrobytem i obfitością, pomyślnością, pomyślnymi zdarzeniami. Aby zaskarbić sobie Jej łaskę, trzeba szczerze i z głębi serca obdarowywać innych.
LAYA DEWA - Opiekun Ścieżki Laya.
LAYA YOGA - Nauka o Ćakramach
LAYA - Rozpuszczenie, Uwolnienie
LIŃGAM - dosł. cecha, znak, symbol boskiej siły stwarzania, kreacji; znak Śiwy, Łaski Boga; lińgam posiada kształt okrągłego, zakończonego półkoliście, słupa, który umieszczony jest w niszy symbolizującej joni – źródło wód kosmicznego praoceanu; lińga to moc rozpuszczania wszelkich błędów, grzechów, cierpień, a ostatecznie wszelkiej karmy; lińgam jest znakiem mistycznej tajemnicy i ezoterycznego misterium; także symbol męskiego aspektu Boskości.
LIŃGAM - Święty Symbol Indii, owalny kamień materializowany lub rodzony przez żyjących
LOKA (sanskr.) - Obszar, sfera, rodzaj mini–świata, kraina o określonych właściwościach.
LOTOS - Ćakram, Ośrodek Duchowej Energii

M

MAHABHARATA - epopeja opisująca dawne dzieje narodu indyjskiego;
MAHĀDEVA - Wielki Anioł, Imię Śiwa
MAHADEWA/MAHADEWI - Strażnik 8–ego Chóru Niebios. Wzór doskonałości. Określa Prawa Świata Aniołów. Król Aniołów. Reprezentuje pierwotny aspekt Wisznu – podtrzymujący.
MAHAN - Przestrzeń
MAHATMA - wielka dusza, tytuł wzniosłego mistrza duchowej hierarchii;
MAHEŚWARA - jedno z imion Śiwy
MAITREJA - Nauczyciel Ludzi i Aniołów. Pierwotny Dźagad Guru dla wszystkich. Władca Świątyni Śigatse, Serce Świątyni Śigatse. Aspekt Miłującej Mądrości. Ma właściwości magnetyczne, przyciąga dusze spragnione Światła i duchowych nauk ze wszystkich światów. Jest Tym, który nadejdzie; oczekiwany przez dusze, inwokowany przywoływany. Czasem inkarnuje się jako awatara.
MALAK (hebr.) - Anioł, posłaniec (Boga)
MALĀK - Anioł
MALAKUTH (hebr.) - Królestwo Niebios
MANALOKA - Niebiosa Indry (Indra Dewa), Niebiosa Powietrza, kierują aniołami, a nie światem materialnym, rzadko więc mamy z nimi do czynienia. Anioły z tej sfery czasem w ogóle nie zdają sobie sprawy z istnienia świata materialnego. Niebiosa najbardziej ludzkie (Manakaśa – niebiański człowiek), są to „środkowe” Niebiosa, w których dewy przypominają kształtem postacie ludzkie. Są to Niebiosa Miłości (Prema) i doskonałego Umysłu (Manas), działają według prawa Miłości. Zamieszkałe przez doskonałych niebiańskich ludzi o świetlistym ciele przypominającym kształtem pięcioramienną gwiazdę – symbol doskonałego człowieka.
MANASA DEWI - Wężowa Strażniczka Świątyni Pana Śiwy dająca oświecenie. Królowa Naga Loki. Władczyni Strażniczek Wężowych.
MANGALA DEWA - Dewa kosmiczna, władca planety Mars. Związana z Kubwerą czyli dobrobytem i bogactwem. Patronuje zdobywcom, tym, którzy coś zdobyli – bogactwo, sławę, tytuły, mądrość.
MANTRA - najświętsza modlitwa o wielkiej duchowej mocy; ochrona w dźwięku mocy; inwokacja czy wezwanie pomocy samego Boga lub Jego aniołów (bóstw, dewów); fragment Świętych Pism recytowany w szczególny sposób, który budzi głęboki duchowy odzew Bożych aniołów lub nawet odpowiedź samego Boga.
MANTRA - Wibracyjna Modlitwa
MARA, MĀRYA - Iluzja, Koszmar, Zły Duch
MARIĆA DEWA/MARIĆI, MARIĆANI DEWI - 8–my anioł z orszaku Surji. Pan Zmierzchu, opiekun, chroni przed złymi wpływami i siłami; opiekuje się jak matka. Dewa wielkiego współczucia, daje też władzę nad mrokami duszy. Daje siłę do podróży przez mrok.
MARTHANDA DEWA - Ptak niebios, Słoneczny Ptak, ten, który urodził się z martwego jaja; z martwej materialnej egzystencji. Oznacza narodziny w Bogu. Uczy zmartwychwstania, powstający z martwe-go. Ciągnie Wóz Słońca po Niebie. Strażnik Świątyni Śigatse.
MARUTOWIE - Anioły, dworzanie orszaku Indry. Pochodzą od Nich pomniejsze linie 21 tantr.
MATARIŚWAN - jedna z postaci Indry. Ten, który wzrasta w chmurach; Wzrastający w Chmurze Błogosławieństw.
MIKHAEL (MICHAŁ) - Archanioł Najwyższych Niebios, Pogromca Złego, Wojownik, Dźaja Dewa. Anioł Stróż narodu żydowskiego. Patron sukcesu. Daje Moc Zwycięstwa i zwyciężania. Boskie Zwycięstwo, moc Boga do odnoszenia zwycięstw.
MIRABAI - poetka i pieśniarka hinduska;
MITRA DEWA - przyjaciel, Życzliwy wspierający. Ten, który pracuje jako Maitreja. Związany z lotosem Serca, Strażnik Świątyni Śigatse (I). Pierwotny Hierofant. Anioł Przyjaciel. Duch Zbawiciela. Związany ze środkową sferą środkowych Niebios (Tuszita). Oznacza też rozkwit Bożej Miłości.
MŖTYUÑJĀYA - Zwycięzca Śmierci
MUMUKSZU - Tęsknota za Bogiem, pragnienie połączenia z Najwyższym
MURUGA - Karttikeya, Skanda, młodszy syn Pana Śiwa; imię tamilskie (drawidyjskie);
MURUGA - Śri Muruga Krytikeja, Syn Pana Śiwy.

N

NADA/NADAMAI - Anielska istota, która wprowadza w Świat Bez-foremny. Boski Głos wewnątrz, wibracja Wszechświata, „dźwięk” Ciszy, wibracja Najwyższych, Bezforemnych Niebios. Dźwięk, który chroni. Także aspekt Najwyższej Matki. Strażniczka 10–tej Sfery Niebios.
NARAYANA - Istota Najwyższego Boga. Punkt, w którym Brahma, Wisznu i Śiwa są Jednym. Jest w ciągłej łączności ze sferą Absolutu.
NIDRA - Jogiczny Stan Świadomości, Sen Jogiczny bez zjawisk sennych
NIRRYTI DEWA - Zagłada, zniszczenie. Niszczyciel. Niszczy wszystko, także głębsze plany niż materialny. Pracuje wówczas, gdy nadchodzi kres jakiejś cywilizacji, gatunku, państwa. Opiekuje się też armią, mającą dokonać zniszczenia. Patron Świętej Wojny. Kierunek świata – Południowy Zachód.

O

OMKARA DEWA - Anioł wibracji „Om”, Omkara. Dewa naszej własnej duszy, własnej Jaźni, „Dewoludek”.

P

PAKSALA - Niebiosa Pana Morji.
PANDAWOWIE - pięciu braci królewskiego rodu walczących z Kaurawami w epoce Mahabharaty;
PARAMAGURU - Najwyższy Przewodnik Duchowy; używane w sensie zwierzchnika generalnego duchowej tradycji czy linii przekazu jogi; guru o najwyższej mocy zbawczej.
PARAMATMA - najwyższa wola, dusza wszechrzeczy;
PARDŻANJA DEWA - Imię męskie i żeńskie jednocześnie. Władca deszczów i grzmotów. Anioł chmur, gromadzi i rozprasza chmury. Związany z Indrą (Indra Dewa).
PARINAMA - Proces Transformacji, Ewolucji
PARWATI DEWI - Pierwsza nauczycielka Tantr. Żyła na ziemi ok.10–12 tyś. lat temu. Córka Morji i Menaki. Dusza Gór.
PAŚUPATI DEWA - Pan Zwierząt, kontroluje zwierzęce impulsy naszej własnej natury, egoistyczne moce psychiczne i instynkty. Określa Prawa Świata Zwierząt. Aspekt Rudry (Rudra Dewa).
PITAMBARI DEWI (NAGA AMMA, MATADŻI) - Strażniczka Świątyni Pana Śiwy. Czyste Zwierciadło Dharmy, działa jak lustro, w którym się przeglądamy, odzwierciedla stan, w którym jesteśmy. Jest także strażniczką sfery istot półdemonicznych, którym śle energię, pacyfikując je.
PRADŻAPATI - Aspekt Boskiego Ojca – Stwórcy. Osadza w czystym Boskim Ojcostwie.
PRAKŖTI - Natura
PRALAYA - Zagłada Świata W Ogniu
PRASADAM - wegetariański pokarm ofiarowany aniołowi w czasie pudźy lub pokarm specjalnie błogosławiony do spożycia, komunia;
PRATYAHARA INDRIYAM - Władza Nadzmysłowa
PREMA - duchowy dar Bożej Miłości, najwyższa i najczystsza postać Miłości; miłość jaką Stwórca ukochał całe swoje stworzenie; najważniejszy z charyzmatów.
PREMANANDA - dosł. Miłująca Łaska Boża, Szczęście Miłości lub Błoga Miłość Boga; tutaj jako imię własne wielkiego awatara obecnej epoki wodnika, proroka o potężnej duchowej mocy, obdarzonego wielkim darem duchowego uzdrawiania płynącym z potęgi najwyższej Boskiej Miłości.
PREMANANDA - Miłująca Szczęśliwość;
PRTTHIWI DEWI - Władczyni Ziemi i żywiołu Ziemi. Matka Ziemia. Wielka Krowa, Karmicielka, Dusza Ziemi. Związana z Lotosem Muladhary.
PUDŹA - ceremonialne nabożeństwo odprawiane także jako praktyka duchowa adepta jogi;
PURANA - poemat mistyczno-duchowy;
PURUSZA - Dusza wszystkich istot planety. Doskonały człowiek, dusza doskonałego człowieka.
PUSZAN - Karmiący, odżywiający. Zaopatruje w pokarm i rzeczy niezbędne do przetrwania.
PUSZNA DEWA/PUSZNI DEWI (PUSZNANI) - 6–ty anioł z orszaku Surji. Dawca Siły, Mocy, Potęgi. Inspiruje innych Mocą Ducha.
PUSZTI DEWI - Opiekunka każdego łona. Błogosławi łono, aby dziecko się poczęło, rozwinęło i urodziło. Rodzicielka, Opiekunka rodzących, zarówno kobiet jak i zwierząt.

R

RADHĀ - Małżonka Kriszny
RAFAEL - Anioł uzdrowienia, opiekun i lekarz naszej Przeszłości. Ochrania nas i wspiera, zwłaszcza w podróży. Wizualizowany z tyłu, osłania plecy.
RAJ, Rāj Raja - Pierwotne słowiańskie słowo na określenie Niebios
RAKSZAS - Demon
RATRI DEWI - Przedświt. Anielica władająca kresem nocy. Oznacza też Rozkosz, spełnienie pragnień.
RAWA DEWA/RAWANI - 2–gi anioł z orszaku Surji (Surja Dewa). Anioł promienny, jaśniejący, budzący radość życia i pogodę ducha.
RIZWAN - Anioł z tradycji sufickiej, związany z mistyczną śmiercią, miłością i mądrością.
RODASI - Żeńskie formy Marutów, anioły z orszaku Indry, władczynie pomniejszych Tantr.
ŖSZI - Mędrzec
RUDRA DEWA/RUDRANI DEWI - Pan Życia, Duch Życia. Jedna z najważniejszych postaci tradycji wedyjskiej. „Poprzednik” Śiwy, Jego kult poprzedzał kult Śiwy. Pan Natury, najsilniej odczuwany w miejscach dzikich, nietkniętych ludzką ręką. Harmonia z Naturą oznacza harmonię z Rudrą. Postępowanie zgodne z Prawem Natury uwalnia od grzechów i błędów. Jest to zgodne z Inteligencją Rudry. Imię Jego tłumaczy się też jako „czerwony”, „dziki”, „pierwotny”, „naturalny”. Jest 11–tu Rudrów, są przejawem Boskiej Przyrody.
RUDRA - imię Śiwa, aspekt Natury, Przyrody
RUKMINĪ - Małżonka Kriszny
RYDWAN NIEBIAŃSKI - Linia Ewolucji przebiegająca „przekrojowo” przez wszystkie kolejne Chóry Niebiańskie od dołu do góry.
RYGWEDA (ŖGVEDA) - Jedna z Wed – Świętych Ksiąg Starożytnej Indii
RYSZI - mędrzec, osoba błogosławiona urzeczywistnieniem Boga i darem mądrości Bożej;

S

SADDHU - osoba, która porzuciła światowe życie aby poświęcić się duchowości, czyniąc śluby ubóstwa;
SADGURU - zrealizowany guru, nauczyciel świata;
SADHANA - dyscyplina praktyki duchowej, która prowadzi do realizacji;
SALOKHJA DEWALAJA - Pełna nazwa Niebios Lajów.
SAMAEL - Anioł strzegący Ścieżki Jezusa także opiekun ludów hetyto–aramejskich.
SAMNYASIN - wyrzeczeniec, celibatowy lub świecki uczeń duchowy najwyższego stopnia;
SAMSARA - Cierpienie
SANATHANA DHARMA - wieczne i niezmienne prawo, wieczna religia, która określa prawa postępowania;
SANDŹNA - Małżonka Surji (Surja Dewa), Światło słoneczne, wszechwiedząca, Duch Słońca.
SANGHA - wspólnota duchowa, ruch religijny; kościół;
SANSKRYT - Święty, Starożytny alfabet indoeuropejski, język Aniołów
SATI DEWI - Wspierająca forma Parvati (Parwati Dewi), pierwotna żeńska natura.
SATSANG - wspólne spotkanie Ludu Bożego, zgromadzenie duchowe lub religijne;
SAWITAR/SAWITRI - Słoneczna Jaźń, Pobudzający. Ostatni Strażnik Świątyni Śigatse (XII), 10–ty anioł z orszaku Surji (Surja Dewa). Świetlista Matka, Przedwieczna Macierz, Duch Słońca, dusza Słońca, świadomość bycia gwiazdą. Uzmysławia złożoność kosmiczne-go i planetarnego istnienia. Ogarnia Całość, jest Matką dla Całości. Odpowiedzialny za wszystkie formy życia Logosu Słonecznego. Czysta wiedza i mądrość płynąca z gwiazd.
SIDDHA - Cudotwórca
SIDDHI - charyzmatyczna moc duchowa, dar Ducha Świętego; cudowna moc Boga; także owoc duchowego urzeczywistnienia, owoc zjednoczenia z Boskością na drodze żarliwego mistycznego wysiłku; siddhi zawsze są darami duchowymi udzielanymi przez samego Boga tym, którzy pozostają w jego duchu; siddhi nie można osiągnąć za pomocą żadnej techniki ani metody, choć można prosić o wszelkie duchowe dary i błogosławieństwa; Siddha to charyzmatyk, cudotwórca; siddhi towarzyszą czcicielom Pana Śiwy czyniąc z tej tradycji duchowo-religijnej, najbardziej mistyczną i charyzmatyczną szkołę duchową na świecie.
SIDDHIS - Cudowne Moce
SITA DEWI - Dosłownie „bruzda”. Związana z Rudrą (Rudra Dewa). Jest symbolem Początku i nowego cyklu rozwoju ewolucji. Jest patronką Początku – na przykład nowej Jugi! Jest też patronką błogosławieństw inicjacji.
SOMA - Istota, która uczy i przyjmuje duchowe oddanie. Także jako Anioł Mądrości.
SŪFI - Mistyk, odpowiednik Jogina w Tradycji Perskiej
SURA - Anioł wcielony w Naturę jako minerał, zwierzę lub roślina
SURJA DEWA - Władca 3–cich, Najwyższych Niebios (Chóry 7–9). Władca lotosu Korony o 1000 płatkach – świadomość Absolutu, Wszystkości, Wszechbytu. Rozwija Moc i siłę Woli, promienność, świadomość Woli. Jako władca najwyższych Niebios koordynuje pracę pozostałych dew. Jest Słońcem dla całych Niebios, zawsze słoneczny i pogodny, tak jak Słońce. Strażnik Świątyni Śigatse (VII).
SWĀDHĀ - Małżonka Agni Dewa, forma Niszcząca
SWĀHĀ - Małżonka Agni Dewa, forma życzliwa
SWAMI - Święty, Czcigodny, Dostojny; tytuł świętej osoby; Ojciec Święty;
SWAMIDŹI - duchowy opiekun, protektor, ochrońca, Czcigodna Boża Jaźń; osoba która urzeczywistniła stan bycia własną prawdziwą Jaźnią, Bożą Duszą; Boski Człowiek.
SWAMIDŹI - Czcigodny Ojciec, Świątobliwość;
SZAHID - Sędzia Sądu Ostatecznego, Wykonawca Bożej Kary i Nagrody
ŚACI DEWI - Indrani, małżonka Indry (Indra Dewa).
ŚAKTI DEWI - Moc Niebios, twórcza moc dew, udziela mocy wszystkim aniołom, bez Niej nic nie mogłoby się wydarzyć. Małżonka Pana Śiwy.
ŚAKTI - moc i potęga boskiej natury, żeński aspekt Boga, Boskość; także siła czy energia Świętego Ducha Bożego udzielająca wszelkich charyzmatów, duchowych darów (siddhi).
ŚANI - Dewa kosmiczno – planetarna, władca planety Saturn. Pan aniołów, które regulują spłatę naszych długów karmicznych.
ŚANTHI DEWA - Strażnik Świątyni Czohan Morja, Anioł Pokoju, Pacyfikacji. Czuwa nad światem, aby spacyfikować te miejsca na ziemi i te konflikty, które zagrażają całemu światu. Ciało ma ciemnoniebieskie, w prawej ręce Miecz Prawdy, w lewej – Tarczę Światłości (Blask Pokoju). Szef całej grupy anielskich bytów o wibracji „śantih”, strzegących ładu i porządku wszechświata.
ŚANTIH - pokój, spokój i pacyfikacja, unieszkodliwienie sił chaosu i bezładu.
ŚARWA DEWA (AGASTJA) - Łucznik, ten, który trafia w cel. Po-maga żyć celowo, daje poczucie sensu i celu istnienia. Jeden z aniołów w mandali Rudry.
ŚESZA DEWA - Wąż Wisznu, Król Nagów, Mądrość Pana Wisznu.
ŚIWA - dosł. 'przyjazny, życzliwy, łaskawy, przychylny'; osoba Ducha Świętego, Łaska Boża; wszechżyczliwa i wszechłaskawa postać Rudradewa, niszczyciela wszelkiego grzechu; Pan Śiwa jest założycielem wszystkich szkół jogi, pierwszym mistrzem i nauczycielem joginów; ziemską siedzibą Pana Śiwa jest Święta Góra Kailasa w Tybecie; cudowne, charyzmatyczne moce są niezawodnym znakiem Jego Obecności; Śiwa jest niszczycielem grzechów, błędów i win.
ŚIWA - Najświętsze Imię; Łaska, Przychylność, Trzecia Osoba Stwórcy uosabiająca aspekt niszczenia formy, a także zła, grzechu i błędu (ego).
ŚIWARATHRI - dosł. 'noc łaski', nocne czuwanie modlitewne poświęcone Panu Śiwie, trzeciej osobie Świętej Trójcy, które odbywa się cały dzień i całą noc w czasie miesiąca kumbha (wodnika); najważniejsze święto czcicieli Łaski Ducha Świętego; w czasie dnia zachowuje się ścisły post, a całą noc poświęca się na modlitwy i święte tańce Pana Śiwa.
ŚRI DEWI - Małżonka Kubwery (Kubwera Dewa), obdzielająca dobrami i bogactwem.
ŚRI RAMAKRYSZNA PARAMAHANSA - wielki mędrzec i jogin z XIX w.;
ŚRI - przed imieniem lub tytułem duchowym oznacza tyle, co zwrot "Wasza Świątobliwość".

T

TARA DEWI - Niebiańska przewodniczka, Gwiazda. Opiekunka wtajemniczenia Kiticzaka – życia na granicy absolutnie uświęconego, Niebios w pełni.
TRIMURTI - Trójca Święta – Brahma (Kreacja), Wisznu (Utrzymanie), Śiwa (Niszczenie)
TRĪŚULA - Trójząb Śiwa symbolizujący władzę na trzema światami
TRITAPITA DEWA - Jedna z postaci Indry (Indra Dewa), Ten, który jest Trzecią Wodą.
TURIJA - Stan Ciągłej Świadomości
TWASZTAR - Patron Architektury, Boski Rzemieślnik, opiekun rzemiosła. Także — Patron Tantr i Wiedzy Tajemnej. Twórca i nauczyciel różnych rzeczy, które ludzie są w stanie zrobić.

U

UGRA DEWA - Jedna z form Rudry (Rudra Dewa). Groźny, odstrasza wszystko, co niepotrzebne w życiu. Pomaga tez wędrować wędrowcom Ścieżki, usuwając wszelkie niebezpieczeństwa i równając drogę. Reprezentuje straszliwe i potężne Moce Przyrody (wulkan, powódź, trzęsienie ziemi). Jest wyrazem działalności żywiołów, niszczących dotychczasowe struktury. W naturalnym stanie są one impulsem Przyrody, na której buduje Ona na nowo. Pojawia się też jednak wtedy, gdy narusza się Prawa Natury w sposób ewidentny i skrajny. Prawa te są inteligentne, ale bezwzględne! Nigdy jednak nie zabijają na śle-po. Każdy, kto nie jest czysty – boi się tej siły. Wielki anioł wizualizowany w Splocie Słonecznym, spalający wszystko, co niepotrzebne.
URIEL - Anioł opiekuńczy Ścieżki sufickiej, Władca Światła i żywiołu Ognia Wizualizowany z przodu, prowadzący do Światła.
USZAS DEWI - Jutrzenka, Jaśniejący Blask Świtu. Jedna z najważniejszych patronek duchowego rozwoju, bez bliższego poznania Jej – nie można osiągnąć oświecenia! Siostra Ratri Dewi.

V

VIBHUTI - cudownie materializowany popiół, symbol czystości i świętości, łaska Pana Śiwy;

W

WAĆ DEWI - Pani i Władczyni Mowy, testuje prawdziwość naszych słów i obietnic, intencji. Małżonka Ambara Dewy.
WAIKUNTHA (sanskr.) - Bezforemne Niebiosa, Arupa (bezforemny, bezkształtny) Dewaczan, świat wolny od formy, utożsamiane czasem z Absolutem, Niebiosa Pana Wisznu, świat istot w pełni wyzwolonych.
WAJU DEWA/WAJU DEWI - Władca Serca i uczuć Serca, budzi świadomość Serca. Najwyższa świadomość emocji, pomaga uświadomić stany oparte na emocjach. Oddech Niebios, Duch Syntezy, ożywcze tchnienie. Władca Wiatru i żywiołu Wiatru. Odzwierciedla Narajanę (Narajana Dewa).
WARUNA DEWA - Strażnik Ryty, Ładu i Harmonii Wszechświata, Odwiecznego Porządku Rzeczy. Ład ten podtrzymuje i wspiera tych, którzy są z Nim w zgodzie, a zabija i niszczy tych, którzy Go łamią. Strażnik Dharmy. Pan Wód i żywiołu Wody. Do Niego zanosi się modlitwy o przebaczenie i uwolnienie od win. Waruna jest obecny wszędzie tam, gdzie jest woda, opiekuje się istotami żyjącymi w wodzie. Wizualizowany z Trójzębem, otoczony jasnożółtym, kulistym światłem. Strażnik Świątyni Śigatse (IV), władca 2–giej sfery Niebios.
WASANY - Dewy, które w Niebiosach służą za pojazdy wielkim dewom np. Gęś – pojazd Pana Brahmy, Byk – pojazd Pana Rudry, Orzeł (Garuda Dewa) – pojazd Pana Wisznu.
WASTOSZPATI - Dewa opiekująca się domostwem i miastami niebiańskimi. Anioł Stróż Domu Rodzinnego, patron domowego ogniska, odstrasza i niszczy wszystkie siły, które zagrażają domowi i jego mieszkańcom.
WEDY - najstarsze księgi święte religii objawionej przez Boga; spuścizna duchowa Aryjczyków!
WĪRAGA - Odwaga, Bohaterstwo
WISZNU - drugi aspekt Brahmana, zapewniający ciągłość i zachowanie Wszechświata, Ten, który podtrzymuje. Wisznu jako forma immanentna Boga pojawia się jako Awatara w takich czasach historii człowieka gdy istnieje konieczność nowego nauczania. Rama, Kryszna, Budda są inkarnacjami Wisznu.
WIŚWAKARMAN - Anioł ofiary i rytuału, opiekun wszystkich czy-nów. Opiekuje się też rytuałem codziennego życia. Twórca kodeksów honorowych, norm i sposobów postępowania.
WIWASWANT - Światło Światła, Błyszczący, jaśniejący, Świetlisty, żywo świecący. Strażnik Świątyni Śigatse (XI).
WIWEKA - Wyczucie, Rozróżnianie, Właściwy Osąd Rzeczy
Zapraszamy na warsztaty, gdzie można zgłębiać i doskonalić wiedzę


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: ezoteryka-magia-okultyzm.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz