poniedziałek, 13 lutego 2017

Siddhi - sześć pierwszych charyzmatów - moc ducha

Shat-Siddhi-Bala - Sześć Pierwszych Mocy Ducha 


Wielu ludzi jest zainteresowanych rozwojem mocy duchowej, rozwojem cudownych, charyzmatycznych cudotwórczych potęg duszy. Siddhi to dobrze znane pojęcie, oznaczające owoce duchowej praktyki, siły wewnętrzne, parapsychiczne, nadzmysłowe. Niewątpliwie, sześć podstawowych, pierwszych sił czy mocy duchowych to charyzmaty sześciu podstawowych ćakramów ciała, owoce oczyszczenia, rozwoju i uświęcenia sześciu zmysłów. Bala to siła, zdolność potężna duchowa właściwość, która przychodzi dzięki właściwej nauce, praktyce i służbie! Shat Siddhi to taki podstawowy zestaw zdolności, możliwości umysłu, Manasu, jakim w rzeczywistości jest myśląca, rozumna istota, osoba o wyższej myśli i głębokim, czystym, niewypaczonym rozumowaniu rzeczywistości. Głęboka jedność, pojednanie i zgodność z Trzema Klejnotami Boga, z Guru, Dharmą i Sanghą jest bardzo ważną podstawą, bez której Boskie Duchowe Moce nie mają żadnej możliwości manifestowania się. Samorodne przejawy niby mocy, bez posiadania Guru, to zwykle sprytne oszustwa lub działalność zwodzących astralnych duchów opętających zwanych fałszywymi przewodnikami, a które zwodzą czyniąc z człowieka oszusta. Autentyczne Siddhi są zawsze miarą życia w Świadomości Guru, miarą zjednoczenia z Trzema Klejnotami Boga.

wtorek, 7 lutego 2017

Ksiega Sztuki Królewskiej - Podręcznik białej magii

Księga Sztuki Królewskiej - Podręcznik białej magii


Do Poszukującego


Chcę prawić ci o drodze, po której ja sam ongiś kroczyłem!
Chcę ci ukazać drogę, na którą wkroczyć może ten jedynie, kto sam się staje „drogą”!

Wędrowcem byłem na tej drodze i dążyłem do światła, aż wreszcie tak się zbliżyłem do słońca, aże się w niem pogrążył wędrowiec i droga.
Zanim się opatrzyłem, stałem się sam sobie „drogą” i pomknąłem, jak strzała do celu, w płomienne słońce.
I tak oto ja sam zjednoczyłem się ze słońcem, a wszystko, czem byłem przedtem, spłonęło w żarze.
Siebie samego trawię w ogniu jego światła - jakżebym miał nie pragnąć, aby wszystko, co dąży do światła, do słońca, stało się światłem i ogniem płomiennym!