wtorek, 13 grudnia 2016

Gematria - yantra - Bractwo Pitagorasa - numerologia

Numerologia - Gematria, Yantra i Bractwo Pitagorasa


System Pitagorejski
Gematria, podobnie jak cała matematyka, geometria i astronomia jest jedną z najstarszych duchowych nauk znanych ludzkości. Potoczna nazwa, numerologia, nie wyczerpuje całokształtu zagadnienia, zawężając gematrię do samych zależności pomiędzy cyframi i liczbami. Gematria pokazuje geometryczne kształty i znaki ukryte pomiędzy cyframi i liczbami, zajmuje się analizą zarówno wartości liczb jak i znaczeniem struktur geometrycznych. Nauka mistyczno-magiczna jest czymś więcej niż prostą zabawą wróżbiarskiego typu, jak się profanom czasem wydaje, gdyż służy jako narzędzie dla badania poważnych zagadnień filozofii i kosmogonii.

Metafizyczne właściwości trójkąta, kwadratu i koła od zawsze stanowią punkt wyjścia dla kontemplacji ezoterycznej, podobnie jak właściwości wibracyjne wybranych liczb i ich układów. Świadomość wyłonienia się z jednego punktu całego znanego Wszechświata, jego rozszerzania a później kurczenia do punktu, gdzie masa roztapia się w energię, towarzyszy ludzkości od zarania jej istnienia jako pamięć materii. Symbolika punktu i koła leży bodaj u podstaw każdego systemu duchowo-mistycznego, niezależnie od kultury, z której się wywodzi. Gematria jest zjawiskiem uniwersalnym i powszechnym z uwagi na powszechne doświadczenie liczb feralnych i szczęśliwych oraz pozytywnie lub negatywnie oddziaływających kształtów figur i przedmiotów. Nikt nie może o sobie powiedzieć, że jest duchowo zaawansowanym, kto nie ma biegłej znajomości gematrii na tyle, aby się tą metodą posługiwać w codziennym życiu.

Yantra to w duchowości orientalnej metoda pracy ze znakami, symbolami i liczbami. Zatem każda osoba musi pamiętać, że jest to pojęcie mistyczne przekładające się jako Gematria. Yantra pochodzi od słów Yana - oznaczającego Pojazd lub Ochronę oraz Trayati - oznaczającego Ochronę, Obronę czy Osłonę przed złymi siłami i demonicznymi mocami. Dokładnie tym samym zajmuje się tantryczna Yantra-Yana, czym zajmuje się bardziej popularna gematria jako przedmiot duchowy, mistyczny i okultystyczny. Mandala to rozbudowany ochronny zbiór znaków i symboli o dobroczynnym ochronnym kształcie oraz leczniczej lub obronnej wibracji. Dosłownie oznaczając "Wieniec Klejnotów" Mandala jest złożonym układem czy doborem wszelkich dobroczynnych talizmanów, liczb, znaków, szlachetnych kamieni, układem linii i kolorów, który służy pomyślnemu rozwojowi ludzkiej jednostki na Duchowej Drodze.

Gematria zajmuje się też rozpoznawaniem pomyślnych znaków na dłoniach, stopach i głowie, które świadczą o stopniu duchowego rozwoju człowieka, a przecież te drobne, czasem pod lupą widoczne znaki to właśnie orientalna Yantra-Yana, Pojazd Symboliki. Kształty liter i ich psychologiczne znaczenie. Cała grafologia psychologiczna z budowaniem osobowości na podstawie pisma też jest jak najbardziej istotną częścią całej Gematrii czy Jantrologii. Znaki pisma greckiego, hebrajskiego, egipskiego czy indyjskiego, jak najbardziej służą do kontemplacji i głębokiej analizy tak pod względem kształtu, jak i numerologicznie opisanej wibracji, co jest typowe dla budowy talizmanów i filozofii symbolu!

Pitagoras z Samos
Pitagoras z Samos znany jest z założenia i prowadzenia największego w Grecji Bractwa Mistyki, w którym wiedza gematrii była na bardzo wysokim poziomie, jednak w Indii i Tybecie takich Bractw zwanych Aśramami było co najmniej kilkaset! Mistrz Mistyki, Pitagoras przyjął ponad 600 Uczniów do Bractwa Zakonnego, co na owe czasy stanowiło ilościowy ewenement, jednak udało się to dzięki dobremu protektorowi w osobie Milona z Krotonu w południowej Italii, gdzie Bractwo Mędrca z Samos miało swój Aśram.

Badanie liczb składających się na datę urodzenia w lokalnym systemie kalendarzowym czy analizowanie liczbowej wibracji imion, nazwisk i nazw miejscowości to zaledwie dobry wstęp do całej nauki gematrycznej. Człowiek każdego roku obchodzi swoje kolejne urodziny, a ta data jest pewnym przesunięciem, tranzytem w porównaniu do daty urodzenia, bowiem wibracja roku ulega zmianie, a przecież niewielu numerologów potrafi wyliczyć prognostikon na wiele lat życia. Podobnie, coraz głębsze może być badanie cyferek w imionach i nazwach, a to począwszy od badania uproszczonego, gdzie używa się tylko wibracji liter zamienionych na cyferki od 1 do 9 aż do skomplikowanych analiz obejmujących również dziesiątki, setki i tysiące. Upraszczanie jest zawsze trywializacją, a złożone badania wymagają i umiejętności arytmetycznych i głębszej mistycznej świadomości wibracyjnej matrycy.

Liczenie arytmetyki i geometrii z pomijaniem pewnych oczywistych nauk filozoficzno-mistycznych jest jak próba hodowania drzewa bez liści, stąd bezduszność świeckiego nauczania, które staje się ślepym wrogiem duchowości, choć ze Świątyni Ducha pochodzi. Bractwo czy Związek Pitagorejski był bowiem Aśramem, Świątynią Ducha Mądrości, a nie miejscem bezdusznej analizy wzorów, regułek i cyferek, bez pożytku dla Samodoskonalenia Człowieka. Mistrz Pitagoras przyjmował do swej Szkoły Duchowej zarówno kobiety jak i mężczyzn, a jako ośrodek awangardowy i egalitarny wymagał nie tylko dochowania tajemnicy powierzonych sekretów, ale też i materialnego zaangażowania we Wspólnotę Bracką. Wiedza duchowa nie może być samodzielnie uczona przez osoby niedouczone, które ledwie liznęły poważnych zagadnień, ale ich dobrze nie opanowały.

Jedną z podstawowych umiejętności gematrycznych jest wyliczanie i analizowanie NPS nazwy czy imienia, niejako badanie ciała, psychiki i ducha, gdzie NPS to Nous - Psyche - Soma badanej osoby czy miejscowości. Soma wylicza się zamieniając litery na cyfry od 1 do 9, a Psyche wylicza się używając tradycyjnego porządku alfabetu od 1-26 w alfabetach odłacińskich. Nous wymaga pewnego zabiegu, gdzie od numeru porządkowego litery, znaku pisma odejmujemy jedynkę, i dopisujemy ją na początku setki. W ten sposób A=1 w liczbowaniu Nous ma wartość 100, literka K=11 ma wartość 110, a Z=26 ma wartość 125. Mistyka powiada, że Bóstwo stwarzając świat posługiwało się punktem, linią i liczbą, co odpowiada geometrii i arytmetyce składającej się na mistyczno-naukowy przedmiot Gematrii w jej podstawach.

Gematria, popularnie Numerologia, to w rzeczywistości mistyczna technika, a nie jakaś zabawa w grę cyfr i literek, jak usiłują to profani przedstawiać. Gematria jest punktem wyjścia do pogłębionej refleksji filozoficznej, kontemplacji, do refleksji nad sobą i swoim życiem, do zadumy wiodącej ku źródłu twórczej energii. Gematria, Yantra, służy otwieraniu i dynamizowaniu głębi słów oraz pojęć wszystkich osobonazw, imion i nazw miejscowości czy istotnych pojęć, na których opiera się cywilizacja. Przykładem może być analiza jakości społeczeństwa, charakteru narodu i badanie perspektyw historycznych na podstawie nazwy kraju w pisowni i brzmieniu używanym przez daną narodowość. Prosty diagram czy kosmogram numerologiczny N-P-S nazwy Polska, ukazuje dużo więcej, niż można by się spodziewać, potwierdza historię.

N
P
S
P
115
16
7
O
114
15
6
L
111
12
3
S
118
19
1(10)
K
110
11
2
A
100
1
1
668
74
20
20
11
2


Słupek S - Soma w swej sumie pokazuje wibrację liczby 20, która jest ciągłą walką z trudnościami i przeciwnościami, która wiedzie do nihilistycznej próżni, do uczynienia z kraju międzynarodowego zera bez znaczenia. W historii to wiele porażek, okupacji, zaborów i ciągłej zależności od innych mocarstw, co ordynarnie widać od tysiąca lat! Polska jest w ciągłym konflikcie, nawet sama z sobą! Psyche - P o wartości (74), gdzie suma tych cyfr daje mistyczne (11), to wzniosłe uczucia, duchowość i żarliwość, które jednak pozostają tylko nawiedzonymi uczuciami i emocjami dającymi pozór duchowości przy braku jej zewnętrznego wyrazu w uczciwym i moralnym postępowaniu. Soma (20) => (2) powoduje, że osoby uczuciowo „pobożne” na zewnątrz są jakby na przekór, przeciwieństwem tego, co głoszą, wiodąc życie niemoralne i niezgodne z deklarowaną intencją, co napędza korupcję tak polityków, sędziów jak i duchowieństwa.

Nous, Duch osobonazwy „Polska” to jeszcze bardziej paskudne zagadnienie, gdyż wibracja liczby (668) to tak zwana liczba „wnuka/wnuczki” Diabła (Zła), jako że należy do grupy liczb bliskich diabolicznej wibracji (666), grupy od (660) do (669) włącznie z ich permutacjami. Nous 668 pokazuje, że nawa Polska sama w sobie skłania się do źródeł wszelkiego zła i wybiera zło zamiast dobra, a suma tych cyfr dająca znowu (20) pogłębia zjawiska wynikające z Soma =20, czyli trudności i upadek. Wibrację (668) widać w błędnych decyzjach ekonomicznych i politycznych przez całe wieki historii kraju o nazwie „Polska”, nawet w zakupie przestarzałych czy złych technologii przemysłowych, czy złym ustawodawstwie i braku instytucji naprawczych! Polska jako Nous - (668) - wnuczka Diabła/Zła opiera się ideowo na tym, co akurat jest najgorszym wyborem, najgorszym wpływem, najgorszą decyzją, stąd nie należy się dziwić, że „Polska” spotyka się ze sprzeciwem dla wszystkich ważniejszych poczynań, jakie podejmuje.

Nauka płynąca z Gematrii jest taka, że aby dać sobie szansę na inne jakości rozwojowe, należy zmienić lub zmodyfikować swoją nazwę, czy to imiona i nazwiska, czy nawet nazwę kraju. W jakim kierunku pójdzie zjawisko o nazwie „Europa” też bardzo dogłębnie można zobaczyć, choć tutaj czynimy tylko skrótowe uwagi i komentarze dla zaznaczenia przykładu. Gematria pozwala jasno widzieć to, do czego inni dochodzą po latach albo i po stuleciach na podstawie uogólniania wielu cząstkowych danych o zachodzących zjawiskach czy zachowaniach. Jest to pewnego rodzaju magia w takim uzyskiwaniu wiedzy, ale opiera się ona na intuicyjnym wglądzie podbudowanym naukowymi zjawiskami z dziedziny liczby i kształtu. Wystarczy kształt kraju o nazwie „Polska” wpisać w magiczny kwadrat Vastu, podzielić na 9 kwadratów mniejszych i już widać, że jest to kraj zaśmiecony, który się sam zanieczyszcza i zatruwa, bo istnieje luka w kształcie w południowo-zachodnim rogu tegoż państwa! Wszystkim polecamy studiowanie Gematrii!

Zapraszamy na warsztaty Królewskiej Radża Jogi 


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz