środa, 12 marca 2014

Złocisty Płomień Śigatse

Złocisty Płomień ŚigatseŚwięty Płomieniu Złocistej Świątyni
Rozpal się wszędzie, gdzie Słowo głosimy;
Otwieraj podwoje Braterstwa Duszy
Niech Ogień Twój oczyszcza oczy, uszy!

Serce i Oko płomieniem wzniesione
Nieczystości żywotów wnet spalone;
Twe ciało Płomieniem się przeistacza
Złoty Blask wielkim się kręgiem roztacza!

Światła Ogniste płoną pośród nocy
Uczniowie czekają Wiedzy owocy;
Mądrość jest z Góry wlewana tej Duszy
Która w Pielgrzymkę za swym Guru ruszy!

Nie bacząc na trudy, życia przeszkody
Odważnie wskoczy w głąb mistycznej wody;
Siedem płomieni rozpaliwszy Uczeń
Nie cierpi rozterki ni żadnych zboczeń!

wtorek, 11 marca 2014

Afirmacje Radża Jogi

Lecznicze Afirmacje Królewskiej Radża Jogi


W naukach Królewskiej Radża Jogi - Afirmacje - to jeden z najważniejszych tematów, bo radża joga bardzo intensywnie posługuje się mocą sugestii i autosugestii, dla dobroczynnych, leczniczych celów oraz dla relaksacji i odprężenia.

Potęga Myśli i Siła Woli - to dwa filary duchowego treningu w jodze. Siła Woli jest podstawą Potęgi Myśli. Z siły myśli się zalążek przyszłej potęgi woli. Aby nasza wola stała się potężna, silna - potrzebny jest czysty umysł i spokojne, dobre myśli. To właśnie myśli tworzą dziś zalążek twego przyszłego życia. To z twych myśli o każdej porze dnia i nocy tworzysz swoje przeznaczenie. Potęga myśli zwielokrotnia się, gdy zostaną zaangażowane w to emocje. Należy zatem ożywić myśl i stworzyć jej obraz, aby stała się ona potęgą i aby spełniała się w życiu.

poniedziałek, 10 marca 2014

Królewska Sztuka Jogi

Radża Joga Shigatse


Radźa Joga (sanskr. Rāja Yogah, Raaja Yogah) dosł. królewskie zjednoczenie, królewska sztuka jogi - jest starożytną linią duchowego nauczania zainicjowaną przez Czohan Śiwa Jogeśwara w głębokiej starożytności, a w Złotym Wieku (Satjajuga) - była szerzej kultywowana. Radża Joga uważana jest za jogę królów i książąt, duchową drogę władców, królów mędrców znanych jako ryszi i maharyszi. Podstawą praktyki Królewskiej Jogi jest dobra, silna i długa zdolność skoncentrowania, skupienia uwagi. Początkowo Radża Joga była zwana Uro Yogą, czyli Ścieżką Światła Złotego Blasku Oświecenia poprzez Miłość i Mądrość, Jogą Światłości, Świetlistym Zjednoczeniem, czy też Pojednaniem ze Światłem. Uro Joga była praktyką duchową panujących Królów - Mędrców (szczególnie ze słonecznej dynastii Ajodha) i stąd mamy Jogę Królewską lub lepiej Jogę Króla czyli Królewskie Pojednanie. Na bazie wiedzy i praktyki Jogi Królewskiej powstało wiele rozmaitych szkół i tradycji duchowych określających siebie mianem Sztuki Królewskiej.