czwartek, 22 września 2016

Radża joga - Królewska sztuka wewnętrznego rozwoju człowieka

Radża Joga - Królewska Droga - Świątynia Śigatse

Sztuka wewnętrznego rozwoju człowieka  


Pradawna, Wewnętrzna Droga Życia występuje w czterech ogólnie znanych i popularnych odmianach, w formie czterech klasycznych rodzajów Jogi, które odpowiednio do stopnia trudności ich kultywowania są w kolejności znane jako Mantra Joga – Ścieżka Modlitwy, Hatha Joga – Ścieżka Psychofizycznej Doskonałości, Laja Joga – Ścieżka Ćakramów oraz Rādźa Joga – Królewska Droga czy Sztuka Życia, od której pochodzi Sufi(zm), Teozofia, Różokrzyż, Gnoza i wiele innych ezoterycznych Szkół Duchowych! Ludzie powinni dużo wiedzieć o każdej z czterech linii duchowego, wewnętrznego rozwoju, a już szczególnie Ci, którzy interesują się głębiej duchowością orientalną oraz chrześcijańską. Królewska Sztuka, Rādźa Joga, jest najtrudniejsza do praktykowania, chociaż najlepiej w popularny sposób opisana i rozpropagowana, lecz zwykle strywializowana, bo faktycznie jest to metoda praktyki dla ambitnych i zaangażowanych ludzi. W zasadzie Jogę Królów-Mędrców praktykuje się w pozycji Lotosu, dodajmy pełnego Lotosu, a jest to pozycja Oświeconych Mistrzów-Mędrców. Nikt bowiem nie jest Oświeconym Mistrzem, Mędrcem Duchowym, kto nie potrafi siedzieć, praktykować, a nawet nauczać w Lotosowej Formie zwanej Dhjāna Mudra. Ludziom tej Ziemi polecamy od zawsze ćwiczenie swego ciała, aby byli zdolni siedzieć w Boskiej Pozycji, w Królewskiej Postawie modlitwy i medytacji. Słoneczna Królewska Droga Jogi jest Sztuką Życia opartą o bogatą i głęboką wiedzę, poprzez którą przebija dogłębne zrozumienie kosmicznych praw i zasad życia oraz rozwoju duchowego!