czwartek, 25 września 2014

Bractwo Złotej Szaty - Świątynia Śigatse


Mądrość jest Darem Boga. Mądrości nie można się ani nauczyć, ani wyuczyć. Mądrość jest przymiotem Duszy i pojawia się jako Dar w sposób naturalny, gdy tylko dusza zacznie się przejawiać poprzez osobowość. Wiedza jest tym, czego można się nauczyć i wyuczyć i pogłębiać ją studiując mądre księgi. Mądrość jest miłującym zrozumieniem, jest wiedzą oświeconą przez Miłość. Mądrość zstępuje z góry, z bezforemnej sfery Niebios zwanego też planem buddycznej i zarazem chrystusowej świadomości. Długo można się uczyć i wiele ksiąg przeczytać i nie posiąść Mądrości Bożej, która jest charyzmatem, Darem Duchowym zstępującym z planu wyzwolonych i zbawionych Świętych, Mistrzów i Proroków. 

Tylko Mędrzec, Ryszi, Sufi jest godzien nosić Szatę Bożej Mądrości, która zwana jest Złotą Szatą. Droga Mądrości Bożej prowadzi do Aśramu (Świątyni) Śigatse, do sanktuarium wszelkiej Łaski Miłującego pojmowania i przenikliwego rozumienia rzeczy skrytych. Ci, którzy godni są noszenia Złotej Szaty - zwani są Braćmi i Siostrami Złotej Szaty. Bractwo Złotej Szaty (Order of the Golden Robe, the Brothers and Sisters of the Golden Robe) to Bractwo na rzecz duchowego oświecenia rasy ludzkiej. Mędrcy (Ryszi, Sufi) tworzący Bractwo Złotej Szaty stanowią Aśram (Świątynię) Dźagadguru - Nauczyciela Świata, nazywanego też Kalkinem, tj. Zbawicielem.

środa, 24 września 2014

Sześć lekcji Radża jogi

Swami Wiwekananda - Sześć lekcji Rādźa Jogi


OD WYDAWCY

Zawartość niniejszej publikacji stanowią notatki z lekcji danych wąskiemu audytorium przez Swami Vivekananda w domu Pani Sara C. Bull, jego oddanej amerykańskiej uczennicy. Zostały one przez nią przechowane i w końcu przedrukowane w 1913 roku do prywatnego obiegu pośród tych, którzy chcieli z nich skorzystać. Teraz, po raz pierwszy, oddajemy je do powszechnego użytku.

Wypowiedzi Swamiego nie potrzebują wprowadzenia. Można powiedzieć, że lekcje te przedstawiają przedmiot praktycznej duchowości w bardzo jasnej i zwięzłej formie i oferują wiele wartościowych wskazówek i instrukcji do Sadhany, szczególnie Radża Jogi. Książka jest zaprojektowana w ten sposób, by być wiarygodnym i przydatnym, przewodnikiem dla poważnych uczniów praktycznej religii.

Swami Vishwashrayananda, Luty 1928