poniedziałek, 13 lutego 2017

Siddhi - sześć pierwszych charyzmatów - moc ducha

Shat-Siddhi-Bala - Sześć Pierwszych Mocy Ducha 


Wielu ludzi jest zainteresowanych rozwojem mocy duchowej, rozwojem cudownych, charyzmatycznych cudotwórczych potęg duszy. Siddhi to dobrze znane pojęcie, oznaczające owoce duchowej praktyki, siły wewnętrzne, parapsychiczne, nadzmysłowe. Niewątpliwie, sześć podstawowych, pierwszych sił czy mocy duchowych to charyzmaty sześciu podstawowych ćakramów ciała, owoce oczyszczenia, rozwoju i uświęcenia sześciu zmysłów. Bala to siła, zdolność potężna duchowa właściwość, która przychodzi dzięki właściwej nauce, praktyce i służbie! Shat Siddhi to taki podstawowy zestaw zdolności, możliwości umysłu, Manasu, jakim w rzeczywistości jest myśląca, rozumna istota, osoba o wyższej myśli i głębokim, czystym, niewypaczonym rozumowaniu rzeczywistości. Głęboka jedność, pojednanie i zgodność z Trzema Klejnotami Boga, z Guru, Dharmą i Sanghą jest bardzo ważną podstawą, bez której Boskie Duchowe Moce nie mają żadnej możliwości manifestowania się. Samorodne przejawy niby mocy, bez posiadania Guru, to zwykle sprytne oszustwa lub działalność zwodzących astralnych duchów opętających zwanych fałszywymi przewodnikami, a które zwodzą czyniąc z człowieka oszusta. Autentyczne Siddhi są zawsze miarą życia w Świadomości Guru, miarą zjednoczenia z Trzema Klejnotami Boga.

Pierwszą z sześciu Siddhi jest Śruti-Bala - czyli zdolność posłuchu, posłuszeństwa wobec Przewodnika, Mistrza Duchowego, jakim jest Śri-Guru, zaangażowanie w naukę i studiowanie, przyswajanie Wiedzy Guru poprzez bezpośrednie słuchanie z ust Guru oraz poprzez czytanie nauk i instrukcji, które zostały spisane na pożytek uczniów duchowych! Skupianie w naukach i praktykach, praktycznie życie słowami bezpośredniej i czytanej nauki duchowej, dosłownie rozkoszowanie się każdym słowem z ust czy spod pióra Żywego Guru, zdolność trwałego i stałego zaangażowania w studium głębokiej wiedzy duchowej, to jest Śruti-Bala. Moc Słuchania i Czytania, Siła do Uczenia się i Praktyki! Słuchanie to przyjmowanie słów nauki ze zrozumieniem, rozumne i inteligentne przyswajanie wiedzy, a także posłuszeństwo w stosowaniu się do rad i wskazań Żywej Nauki. Siddha, nawet bardzo początkujący, właśnie taką Moc Duszy przejawia i dzięki pogłębionej zdolności stałego uczenia się u Guru jest rozpoznawany!

Drugie Siddhi - charyzmat i owoc cudowny to Āśaya-Bala, co oznacza siłę niezachwianego dążenia bez żadnej wątpliwości czy zniechęcenia. Āśaya to całkowity brak zwątpień, usunięcie wątpliwości czy chwiejności nie zawsze w sposób radykalny. Skupienie w Guru nie słabnie, chęci do nauki przekładają się na gorliwość, determinację i moc osiągu. Afirmacje jednoczenia się z Trzema Klejnotami ciągle pogłębiają boską, duchową więź, a zaangażowanie i determinacja nigdy nie słabnie. Jest to moc, łaska nieupadanie na duchu, charyzmat wiecznej, wiernej przynależności oraz zdolności pogłębiania tego, na czym się skupia, zdolność osiągania obiektu, dążenie z mocą. Umysł tak w medytacji jak i w życiu codziennym jest niezachwiany, mocny w wierze, stały w praktyce i służbie. Niewzruszona jest determinacja trwania w Guru, Dharmie i Sandze u charyzmatycznej osoby!

Trzecie Siddhi to siła pamięć i pamiętanie, i siła powtarzania, moc różańca i powtarzanie nauki, a zwane jest Smŗti-Bala. Potocznie, Smŗti to pamięć, zdolność, pamiętanie, a Moc Pamięci to Moc zgłębiania duchowych nauk, utrzymywania się w Drodze poprzez powtarzanie Ślubowań, Zobowiązań i Reguł Dyscypliny. Jest to pamiętanie, przypominanie sobie tego, co pogłębia jedność, energetyczne zjednoczenie z Guru, Dharmą i Sanghą. Możemy tutaj Smŗti-Bala nazwać pozytywną pamięcią, powodującą umocnienie i rozwój zaangażowania we Wspólnocie, jaką jest Sangha. Umysł odrzuca wszelkie zakłócenia czy zniechęcenia, odrzuca przeszkody, które chcę odwieść od Boga, Guru czy Drogi. Umysł odrzuca też wszystko i wszystkich, co czy kto osłabia wieź z Trzema Klejnotami, a samoistnie wraca do właściwego kierunku niczym statek z automatyczną nawigacją nastawioną na Cel Duchowy! Jest to moc, siła ducha z łatwością pokonująca wszelkie pokuszenia czy słabości, moc utrzymywania się w Drodze i związku z Guru.

Czwarte Siddhi - Samprajanya-Bala, a jest to wewnętrzna siła, charyzmat mocy jasnego i przejrzystego pojmowania, wielopoziomowego zrozumienia, które rozeznaje złe skutki splamień umysłu, mowy i czynu zwane grzechami i ich owocami (chorobami) oraz rozeznaje błogosławione owoce właściwej praktyki i słusznego działania! Jest to moc rozumnego rozróżniania dobra od zła, rozpoznawanie błędu od tego co słuszne, dobre i właściwe, identyfikowanie przyczyn w prawidłowy sposób! Zdolność skupionego pojmowania, przenikania rzeczy i zjawisk, prawidłowego rozeznania, oceny i osądu. Moc ta obejmuje zarówno prawidłowe ujmowanie faktów, jak i ukrytych skłonności, które dopiero się ujawniły, gdy zaczną dojrzewać u rozeznawanej osoby. Jest to bardzo ważny charyzmat widzenia prawdy taką jaką jest, bez której nie można być dla innych Przewodnikiem. Charyzmat ten bywa nazywany Rozróżniającą Mocą Mądrości Serca, a jest to w istocie, centralne, istotne Siddhi, gdyż bez rozeznawania prawdy od fałszu, dobra od zła, bez rozpoznawania utajonych złych skłonności czy dobrych potencjałów nikt nie uzyska żadnej większej Cudownej Mocy.

Piąte Siddhi, bardzo duchowe to Vîrya–Bala, a jest to siła psychofizyczna i duchowa, niespożyta energia do działania, tak, że nie widać zmęczenia ani zniechęcenia, a zawsze ochotną i twórczą aktywność. Osoba, u której jest to Siddhi, pokonuje trudności i przeciwności, usuwa wrogów wewnętrznych i zewnętrznych w skuteczny sposób. Vîrya to żywotność, energiczność, siła przebicia, skuteczność, zdolność zjednywania innych, zorganizowanie, moc porządku i siły przebicia! Jest to energetyczna, witalna i bohaterska siła duchowa wiodąca do zwycięstwa. Wszelkie zakłócenia umysłu, myśli i emocji, opory wewnętrzne zostają zniszczone bezwzględnie w chwili ich powstawania, a żadne negatywne stany nie opanowują psychiki Pielgrzyma będącego inicjowanym uczniem Guru i Drogi Bożej! Vîrya to zwycięska energia Wojownika Drogi, który wyzwala innych i usuwa wszelkie zło zagrażające Trzem Klejnotom Boga, a wyczyny istoty, u której piąte Siddhi zostaje obudzone, przechodzą zwykle do historii jako wzorzec postępowania Bohatera!

Szóste Siddhi będące podsumowaniem i połączeniem pozostałych to Siddhi wyższego życia duchowego, siła znana jako Parićāya–Bala, wynikła ze stałego i trwałego zogniskowania się w Bogu, Guru i Drodze. Umysł nie zmusza się już do skupienia uwagi czy koncentracji, gdyż zawsze jest głęboko skupiony i rozumny, mogąc jasno i przejrzyście percepować w każdej chwili. Jest to umysł mądrości i miłości, umysł rozeznawania prawdy w sposób naturalny i spontaniczny. Jest to Siddhi stałego rozumienia i uzmysławiania u osoby będącej rzeczywiście Duchowo Przebudzoną, Oświeconą, jest to Moc Poznawania Ponadzmysłowego! Uznaję się to Siddhi u osób, u których poprzednie charyzmaty są wyraźnie widoczne i trwałe, bez tendencji do chwilowych manifestacji. Człowiek nie musi się tutaj zmuszać czy wysilać do nauki, praktyki czy pracy, a wszystko wypełnia rozumnie, z jasnym zrozumieniem i w niczym nie uchybia, zdążając na czas!

Sześć Siddhi będących Mocami Poznawczymi, Potęgami Umysłu rozwija się odpowiednio do sześciu głównych ćakramów, ośrodków wyższej świadomości tułowia i głowy, ale też i w związku z tajemną Manasa–Ćakra w strukturze Lotosu Głowy, Trzeciego Oka. Manasa-Ćakra aktywna jest jedynie u osób, u których poznawcze moce rozróżnienia, zaczynają się budzić, ale opanowanie astralnych emocji i żądz jest do tego potrzebne, co oznacza kontrolę nad psychiką w ćakramie Swādhishthāna pod pępkiem w brzuchu! Omówienie Siddhi zawiera też warunki konieczne dla ich manifestacji, które wykluczają osoby obłudne, zdradliwe i odstępne, które nie zasługują na żadne charyzmaty od Boga i Guru. Jasno widać, że Siddhi elementarne są skutkiem wiary, ufności i wytrwałości w dziedzinie Nauki, Praktyki i Służby Duchowej, owocem stałości dążenia i wytrwałego wysiłku. Siddhi przychodzą jako owoc trwałego zjednoczenia z Guru, który sam reprezentuje rdzenną, duchową szkołę Siddhów, a bycie Siddhą to stan ponadludzkiego istnienia zwany Upadewatą, Półaniołem (Półbogiem)! Oczyszczenie, kontrola i opanowanie pracy myśli pozwala pod kierunkiem żyjącego fizycznie Śri Guru rozbudzić Bala, cudowne, charyzmatyczne moce, siły i potęgi Umysłu, moce Światła Prawdy. Błogosławieni wszyscy wierni swemu Śrî Guru!
Zapraszamy na warsztaty, gdzie można zgłębiać i doskonalić wiedzę
  

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz