poniedziałek, 19 grudnia 2016

Retrogradacja - ruch wsteczny planet - cofanie się planet

 Retrogradacja planet - ruch wsteczny

cofanie się planet w roku 2017 i ich wpływ na nasze życie


Retrogradacja - cofanie się, ma konotację negatywną, sugeruje bowiem regresję, recesję, stratę. Retrogradacja - jest to ruch ciała niebieskiego, które pozornie obraca się lub porusza po orbicie w kierunku przeciwnym, niż większość ciał w danym układzie orbitalnym. W Układzie Słonecznym ruch wsteczny ma kierunek przeciwny względem ruchu Ziemi wokół Słońca, który widziany z północnego bieguna Słońca odbywa się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Ruch wsteczny można zaobserwować śledząc zmiany położenia na niebie jasnych planet zewnętrznych – Marsa, Jowisza lub Saturna w ciągu kilku miesięcy przed i po opozycji. Gdybyśmy zapisywali ich położenia względem okolicznych gwiazd, to zauważymy, że zakreślają one charakterystyczne pętle na niebie nałożone na ich średni ruch. Ruch wsteczny wykazują również planety wewnętrzne – Merkury i Wenus, lecz w tym czasie znajdują się na niebie w pobliżu Słońca i ich obserwacja jest utrudniona. Zjawiska ruchu wstecznego mogą być również zaobserwowane wewnątrz systemów satelitów planet. Retrogradacja nie występuje w przypadku Słońca i Księżyca wyróżnianych w astrologii jako tak zwane ŚWIATŁA - obiekty o największej mocy świecenia. 

niedziela, 18 grudnia 2016

Samooddanie w czynie - Nauka Bhagawadgity - Śri Aurobindo

Śri Aurobindo - Samooddanie w Czynie - Nauka Bhagawad GityŚri Aurobindo Gosh
Życie samo, tu, wokół nas, a nie odległy wysoki, ekstatyczny świat „ponad” nami, jest terenem naszej Jogi. Przetworzenie naszego ciasnego, powierzchownego sposobu myślenia i czucia w głęboką wszechogarniającą duchową świadomość i w scalone, zharmonizowane wewnętrzne z zewnętrznym istnienie, musi być głównym celem naszej Jogi. A środkiem do tego celu ma być całkowite samooddanie wyższemu.

Życie człowieka składa się zazwyczaj z napół stałej a napół płynnej masy niezbyt dobrze opanowanych myśli, pojęć, wrażeń, wzruszeń, pożądań, przeważnie przyzwyczajeniowych i wciąż powtarzających się czynów, częściowo dynamicznych, ale zawsze zogniskowanych wokół naszego osobowego „ja”. Suma ruchów i działań tych wszystkich elementów decyduje o naszym wewnętrznym wzroście, częściowo widocznym w obecnym życiu, ale przeważnie stanowiącym ziarna przyszłego rozwoju w żywotach następnych.

wtorek, 13 grudnia 2016

Gematria - yantra - Bractwo Pitagorasa - numerologia

Numerologia - Gematria, Yantra i Bractwo Pitagorasa


System Pitagorejski
Gematria, podobnie jak cała matematyka, geometria i astronomia jest jedną z najstarszych duchowych nauk znanych ludzkości. Potoczna nazwa, numerologia, nie wyczerpuje całokształtu zagadnienia, zawężając gematrię do samych zależności pomiędzy cyframi i liczbami. Gematria pokazuje geometryczne kształty i znaki ukryte pomiędzy cyframi i liczbami, zajmuje się analizą zarówno wartości liczb jak i znaczeniem struktur geometrycznych. Nauka mistyczno-magiczna jest czymś więcej niż prostą zabawą wróżbiarskiego typu, jak się profanom czasem wydaje, gdyż służy jako narzędzie dla badania poważnych zagadnień filozofii i kosmogonii.

sobota, 10 grudnia 2016

Sens życia - Bo Yin Ra

Sens Życia


Bo Yin Ra
WEZWANIE

Zmęczyłeś się długim szukaniem. Już tedy samo szukanie cię nuży! 
Skoro to, czegoś szukał, nigdzie nie dało się znaleźć, chcesz odtąd zaniechać wszelkiego szukania!
Niegdyś odnaleźć pragnąłeś Krainę Żywych i Świątynię Wieczności!
Ale dokądkolwiek kierowałeś swe kroki, wszędzie królowała – Śmierć, a każda świątynia kryła w swym najtajniejszym wnętrzu jedynie pozbawiony wszelkiej mocy wizerunek bożka...
Zaprawdę, przyjacielu, musiałeś się znużyć takim szukaniem, jak znużyło się nim tylu innych, którzy jak ty wyruszyli w swoim czasie pełni nadziei i otuchy!
Nie ma cię tedy spotkać żadna nagana, ani ucha twego urazić ostre słowo, nie twoja to bowiem wina, żeś w dalekich wędrówkach swoich nie odnalazł tego, czego żeś szukał z tak gorącym upragnieniem!
Wskazywali ci bowiem drogi, którymi nigdy sami nie chadzali!

piątek, 2 grudnia 2016

Ksiega człowieka Bo Yin Ra

Bo Yin Ra - Księga Człowieka

Bo Yin Ra - Joseph Anton Schneiderfranken

KSIĘGA CZŁOWIEKA

Od człowieka musisz dojść do „Boga”, w przeciwnym razie „Bóg” pozostanie dla ciebie na wieki – obcy!

Tak pisałem niegdyś w „Księdze Sztuki Królewskiej”.

Nie znajduję lepszych słów na rozpoczęcie dzisiaj „Księgi o człowieku”...

Łącznie z „Księgą o żywym Bogu” i „Księgą o Zaświacie” – „Księga o Człowieku” ma tworzyć trylogię. Bo chociaż każda z osobna z tych trzech ksiąg jest w sobie zamknięta i stanowi istniejącą dla siebie całość, to jednak stoją one także wszystkie w wewnętrznym związku między sobą nawzajem i znajdzie się wiele miejsc, które się wzajemnie wyjaśniają.

Takie wzajemne wyjaśnienie będzie mogło wszelako tylko pogłębiać oddziaływanie słów na duszę.

Dlatego więc i ta „Księga o Człowieku” trafiła do rąk ludzi, którzy się już zapoznali z tamtymi dwiema poprzednimi księgami!

Oby znalazła serca, które jej potrzebują: dusze, które chętnie wchłoną jej treść!

czwartek, 1 grudnia 2016

Co nam w jodze pomaga? - Śri Aurobindo Ghosh

Śri Aurobindo - Co Nam w Tej Jodze Pomaga


CO NAM W TEJ JODZE POMAGA*
(*Z książki: „Synteza Jogi”)

Najświętszą księgą (Śastra) w naszej Jodze jest wieczna Weda (prawda) ukryta w sercu każdej myślącej istoty. Lotos przedwiecznej mądrości i doskonałości kryje się jako stulony, zamknięty pąk w głębi naszej duszy. Otwiera swe płatki prędko albo powoli, miarowo, rozchylając jeden za drugim, przez następujące po sobie przejaśnienia, od chwili gdy człowiek poczyna zwracać się ku Wieczystemu, a serce jego przestaje zamykać się w przywiązaniach do tego co znikome i przejściowe, a "zakochuje się” w Nieskończonym. Odtąd całe życie, wszystkie zdolności, energie, myśli, odbiorcze czy też czynne doznania, zmieniają się w bodźce, we wstrząsy które rozbijają twarde skorupy więżące duszę i odrzucają przeszkody opóźniające nieunikniony jej rozkwit. Kto wybiera Nieskończone, już został przez Nieskończone wybrany. Dotknęło go boskie tchnienia, bez którego nie masz zbudzenia się w duchu; ale raz go dotknęło, najwyższe osiągnięcie jest pewne i niezawodne; czy dokona się ono szybko, w przeciągu jednego życia, czy też w przeciągu ich wielu, pełnych cierpliwych wysiłków i powolniejszego rozwoju w przejawionym wszechświecie.