piątek, 29 stycznia 2021

Retrogradacja planet w roku 2021

Retrogradacja – ruch wsteczny – cofanie się planet w roku 2021W roku 2021 najwięcej razy będzie retrogradować MERKURY – aż trzy razy.
  1. 30 stycznia – 21 lutego 2021, w Wodniku
  2. 29 maja – 22 czerwca 2021, w Bliźniętach
  3. 27 września – 18 października 2021, w Wadze
Pierwsza retrogradacja Merkurego, pod koniec stycznia, będzie w znaku Wodnika, w czerwcu w znaku Bliźniąt, a w październiku w znaku Wagi. Wszystkie znaki są w żywiole Powietrza.

WENUS będzie retrogradowała dopiero od 19.12.2021 aż do 29 stycznia 2022 roku. Wenus będzie w znaku Koziorożca w żywiole Ziemi.

JOWISZ - 20.06.2021 - 18.10.2021 - w Rybach w żywiole Wody i Wodniku w żywiole Powietrza.

SATURN - 23.05.2021 - 11.10.2021 - w Wodniku w żywiole Powietrza.

sobota, 23 stycznia 2021

Radża Joga - Ścieżka - Kurs wprowadzający

 Radża joga - kurs wprowadzający część IV


IV. ŚCIEŻKA [Marga/h]

Skoro nauczyłeś się odpowiednio oceniać różnice między jogą staroindyjską a nowoczesną, potrafisz pogodzić się także z tym, że stopnie tej jogi będą odpowiadać naszemu obecnemu poziomowi rozwoju, mimo zachowania ich nazw pradawnych. Zachowamy zatem nazwy sanskryckie, choćby z tego powodu, że w języku polskim – ani w żadnym europejskim – nie ma słów, które by równie zwięźle i ściśle charakteryzowały to, co zawierają w sobie wyrazy sanskryckie.

Nazwy te napotyka się w przeróżnych kompilacjach i plagiatach europejskich, tym bardziej zwykle bezkrytycznych, że i Hatha joga posługuje się tymi samymi, co Radża joga nazwami, chociaż oznaczają w niej całkiem coś innego. Są one następujące: jama, nijama, asana, pranajama, pratjahara, dharana, dhjana i samadhi. Wiesz zapewne że tych stopni nie należy mylić z ośmioma stopniami "szlachetnej ośmiorakiej ścieżki" zawartej w pismach buddyjskich. Zobaczysz później, że cała ta ośmioraka ścieżka, to jeden ze stopni jogi.

Zaraz przy pierwszym ze stopni spostrzeżesz jak dalece różni się on dziś od stopnia Radża jogi praindyjskiej. Jama [Yamā/ħ] oznacza dosłownie "wstrzymanie" (zakaz), jest to zatem oczyszczanie się bierne. Nie masz tu wbudować w swe ciała własności nowych, tylko powstrzymywać się od popadania w dotychczasowe błędy. U Indów "jama" obejmowała "pięć przykazań" (zaleceń, zakazów): nie zabijać, nie kłamać, nie kraść, żyć umiarkowanie i nie brać podarków.

Już z tego widzisz jak daleko postąpiliśmy naprzód w rozwoju od czasów Radża jogi. Dla nas dziś każde z tych przykazań, może z wyjątkiem piątego, jest czymś tak rozumiejącym się samo przez się, że właściwie wyliczanie ich byłoby zbyteczne. Jednak później zobaczysz, że i dziś mają te przykazania swoje uzasadnienie, jeżeli rozumie się je właściwie i odpowiednio do naszego aktualnego poziomu rozwoju.

piątek, 1 stycznia 2021

Radża Joga - Szkoly Tajemne

Radża Joga - Kurs wprowadzający część III

III. SZKOŁY TAJEMNE [Sampradaya/h]

Wiesz już jakiego rodzaju "tajemnice" czekają cię na ścieżce i dlaczego ich zdradzić nie możesz. Wiesz także, że cel ścieżki pozostał ten sam od prawieków i że taki sam będzie do końca manwantary ziemskiej. Jednak środki prowadzące do tego celu zmieniają się stosownie do stopnia, na jaki ludzkość wstępuje kolejno w rozwoju. Dlatego też systemy szkół tajemnych były w różnych okresach czasu różne.

Jeżeli szkoły te nosiły miano "tajemnych", to jasne jest, dlaczego je nosiły. Nie były tajemne same w sobie, nie kryły się ze swym istnieniem, bo kryć się nie potrzebowały. Gdyby do nich wdarł się ktoś niepowołany, nie znalazłby nic zdrożnego, nic przeciwnego religii, państwu lub ludzkości. Znalazłby tylko rzeczy niezrozumiałe, niedostępne dla swego poziomu umysłowego, a więc, dla niego tylko tajemne. Jeżeli natomiast, szkoły to mieściły się w okolicach niedostępnych i nikomu poza nimi nie znanych, to powód był całkiem inny niż chęć zachowania tajemnicy. Celem szkół było, jak i dziś, kształcenie ciała astralnego i myślowego, potrzebne były zatem odpowiednie warunki otoczenia. W obecnych czasach każda szkoła zwyczajna, elementarna czy uniwersytecka, nie może mieścić się w okolicy gwarnej, ruchliwej, niespokojnej, bo to przeszkadzałoby w nauce. Tym większej ciszy i spokoju oraz odosobnienia wymagają szkoły, w których mają działać narządy astralne lub myślowe, w których sama obecność człowieka przeciętnego byłaby już bardzo poważnym zakłóceniem. W tym leży powód właściwy niedostępności szkół tajemnych.

Jednakże z biegiem lat i postępu również niedostępność szkół tajemnych zmieniła się. Nie sądź, że dziś musiałbyś podróżować do Tybetu lub Grenlandii, aby wstąpić do szkoły tajemnej. Dziś nauczyliśmy się już znacznie lepiej panować nad warunkami zewnętrznymi niż to było możliwe przed wiekami. Szkoły staroindyjskie mieściły się rzeczywiście nie tylko w głębi świątyń, do których nikt obcy nie miał dostępu. Same świątynie również budowano na wyspach, wśród szerokich jezior albo w lasach nieprzebytych, albo wśród skał niedostępnych, albo pod ziemią. Egipcjanie umieścili je w swych piramidach i w innych tajemnych, odosobnionych, budowlach, których przeznaczenie prawdziwe jest dziś mało komu znane. O chrześcijanach pierwotnych wiesz, że gromadzili się w katakumbach i pieczarach podziemnych nie tylko na modlitwy. W średniowieczu klasztory były odpowiednim schronieniem dla szkół tajemnych. Nowoczesne szkoły takich schronisk osobnych nie mają, ale i nie potrzebują. Mogą one istnieć wszędzie i nigdzie. Później zrozumiesz dlaczego.

niedziela, 27 grudnia 2020

Hymn do Kundalini

 Hymn ku chwale Kundalini

Tym, którzy są Jej oddani, Kula Kundalini zawsze wyszukuje możliwości wybawienia z kręgu narodzin i śmierci. Jest ona wiecznie młoda. Jest Ona źródłem Wed i innych świętych pism, jak również liter nasiennych. Jogini poznają Ją w tym świecie poprzez umysł. Niekiedy przebywa Ona w słowach ludzi świętych. Niech Ta, która jest sprzyjająca, ochrania mnie, abym mógł dostąpić boskiego zjednoczenia. Poczytuję siebie za zasługę przez Nią umiłowanego. Matko, Tyś jest oczywistą małżonką Boga pierwotnego, ja zaś - duszą uwięzioną, najnędzniejszą z nędznych.

Kula Kundalini błyszczy czerwienią. Jest ona nektarowym światłem księżyca. Ma Ona formę liter. Ma Ona kształt węża i śpi. Szacowna. Ty, która w stanie czuwania zmierzasz do oczu jako kurma prana, spojrzyj na mnie. Ciało me ma tę skazę, że wypełnione jest odrażającym odorem, odorem z tkanek pochodzącym i stale jest zajęte dokonywaniem obrzędów wedyjskich. Niewielką drobiną milionów swych księżycowych promieni uczyń je czystym i wiecznym.

Portal wiedzy ezoterycznej: 

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com

czwartek, 24 grudnia 2020

Radża Joga - Zasady

Radża Joga - Kurs wprowadzający część II

2. ZASADY [Ŗta]

Postanowiłeś już nieodwracalnie wstąpić na ścieżkę, wstąpić zaraz, od dzisiaj, wstąpić nie połowicznie tylko, lecz zupełnie. Gdyś sobie to powiedział poważnie i stanowczo, w głębi duszy odczułeś zaraz, jakby ci z barków spadł ciężar wielki, odczułeś przedsmak wyzwolenia, jakie cię czeka u końca ścieżki. Ale odczułeś zarazem coś jak strach święty, podobny temu, który się odczuwa przed śmiercią. Nie jest to obawa przed tym, co nastąpi, lecz poczucie, że będzie to coś wielkiego, coś niesłychanie doniosłego, czego nigdy dotychczas nie przechodziłeś. Ta cześć święta dla tego nieznanego i wielkiego, co cię czeka na ścieżce, niechaj ci będzie sprawdzianem, że już dorosłeś. Gdybyś jeszcze nie dorósł, przystępowałbyś do wrót ścieżki nie ze czcią świętą, nie z obawą, ale z tą pewnością siebie, jaką mają ludzie zarozumiali. To poczucie czci pielęgnuj w sobie i rozwijaj troskliwie, bo z niego rozkwitnie ci później jedna z władz najpotężniejszych.

Masz przygotowywać mieszkanie godne twej jaźni wyższej, dlatego musisz w sobie wykształcić uczucia rodzajów całkiem odrębnych, niż dotychczas. Uczucia zgryźliwości, smutku, przygnębienia, zazdrości, niezadowolenia lub też pychy, pewności siebie, ambicji, to wszystko byłoby mieszkaniem zbyt marnym dla tej Iskry Bożej, która ma w twych ciałach zamieszkać. Nie zaszedłbyś daleko na ścieżce, gdybyś chciał iść po niej tylko myślowo, bez rozwijania w sobie i pielęgnowania uczuć odpowiednich. Dlatego też i to, co czytasz tutaj, czytaj tak, abyś nie tylko zrozumiał i przetrawił w myślach, ale także odczuł jak najżywiej. Nie sądź, że opanowanie siebie jest jednoznaczne ze zniszczeniem w sobie wszelkiej zdolności do uczuć. Byłoby to wyjałowieniem duszy i zubożeniem, a ty masz duszę wzbogacać i wykształcać. Taką oschłość serca mógłby czuć tylko ten, kto chciałby wedrzeć się na ścieżkę przed dorośnięciem do niej.

Czas teraz, abyś zaznajomił się z zasadami, na których "ścieżka" polega. Są one wszędzie i zawsze te same, bo wiodą do tego samego celu. Zasadą każdej szkoły jest nauka, a chociaż nauka jest w każdej klasie inna, jednak w każdej są uczniowie i nauczyciele. Zasadą podobną jest, że nauczycielem może być tylko ten, kto przedtem był uczniem. Mistrz twój na ścieżce sam kiedyś był również takim uczniem, jakim ty jesteś dzisiaj. Byłby nauczycielem fałszywym taki, który by chciał udzielać innym wskazówek, nie przeszedłszy sam przez szkołę. Tu samouków nie ma, bo samouk stworzyłby sobie system indywidualny, bez wartości dla drugich, a nawet dla nich szkodliwy. Nie sądź tedy, że Mistrz twój da ci cokolwiek osobistego, że wpoi w ciebie jakieś zapatrywania osobiste lub przekaże coś ze swych doświadczeń. On cię tylko poprowadzi, wskaże drogę, ale iść nią musisz sam.

wtorek, 22 grudnia 2020

Radża Joga - Cel i środki

Radża Joga - Kurs wprowadzający część I


1. CEL I ŚRODKI

Jeżeli bierzesz do ręki tę książkę, to poza ciekawością powodowała tobą, być może, chęć znalezienia drogi, po której mógłbyś pójść sam, zamiast tylko czytać o drodze, którą inni szli oraz idą. Może już od dawna błąkasz się i szukasz, bo czujesz, że ta droga szeroka i udeptana, po której stąpają wszyscy wokoło, nie jest dla ciebie odpowiednia. Jest już może zbyt prosta, zbyt łatwa, a przede wszystkim, zbyt pozioma. Idą nią wszyscy powoli, wygodnie, bez wysiłku, a też i bez widoków. Niewiele muszą dawać z siebie, ale też i niewiele za to otrzymują. A ty wolałbyś ofiarować więcej, aby więcej osiągnąć. Wolałbyś włożyć choćby największy wysiłek, dać siebie całego, ale za to otrzymać tyle, ile wart jest ten wysiłek, ile ty cały jesteś wart.

To dobrze, że tamta droga szeroka i ludna już jest zbyt pozioma dla ciebie. Dobrze, że chcesz zejść z niej, a wstąpić na ścieżkę krótszą i bardziej stromą, aby szybciej na szczyt się wspinać. Dobrze to świadczy o tobie, bo wskazuje, że dorosłeś już do wstąpienia na "ścieżkę". Zbadaj siebie jednak dokładnie i oblicz swe siły. Przeprowadź ocenę siebie, surową i trzeźwą, czy rzeczywiście chcesz dać całego siebie, całego bez reszty? Czy nie zniechęcisz się wkrótce i nie spadniesz ze "ścieżki" z powrotem na dawną drogę? Spadać z niej będziesz nie raz, nim na pochyłości stromej zdołasz utrzymać się stale, idzie tylko o to, abyś, gdy spadniesz, podniósł się rychło mimo potłuczeń i poranień, abyś nie biadał nad sobą, lecz bez zwłoki wytężył wszystkie siły do ponownego wspinania się po ścieżce. Idzie o to, abyś zdał sobie sumiennie sprawę z tego, czy twój zapał do wstępowania na ścieżkę, to nie chwilowy kaprys tylko, lub – co gorsza – zniechęcenie życiem normalnym na skutek jakiegoś niepowodzenia.

poniedziałek, 8 czerwca 2020

Saturn - Antares i Tron Arymana - astrologia - horoskop

Saturn, Antares i Tron Arymana

w horoskopie i astrologii

Antares

Antares jest gwiazdą stałą, której Arabowie jako trzeciej z kolei tego rodzaju gwiazd przypisują charakter krytyczny. W 9-ym stopniu Łucznika (Strzelca) znajduje się na początku XXI wieku stała gwiazda o nazwie ANTARES, która posiada charakter krytyczny, tak samo, jak nałogowe w tej materii Plejady oraz Północny Osioł. W tych punktach znajdujące się takie ciała niebieskie, jak Księżyc lub Słońce czy też taki punkt wypadający jak szczyt I domu zwanego wschodnikiem, oraz przy towarzyszeniu krytycznych aspektów do tych ciał, lub Ascendentu od planet takich, jak Saturn, Mars, Rahu lub Ketu oraz Uran - zapowiada to choroby oczu, a nawet ślepotę. Ma to też miejsce, jeżeli w tych punktach nieba znajdą się złe planety, a aspekty od Słońca lub Księżyca do nich są krytyczne, przy tym, jeżeli te złe planety ulegają tzw. retrogradacji, czyli pozornemu cofaniu się względem Ziemi (ruch wsteczny), ujemne znaczenie takich konstelacji jest wtedy spotęgowane dwukrotnie, ponieważ retrogradacja planety daje dwukrotne przejścia przez to samo miejsce na niebie w stosunku do Ziemi.

Antares jest 16-tą (czasem 15-tą jak inna gwiazda zmienna osłabnie) co do jasności gwiazdą naszego nieba i jedną z największych jakie są znane w rzeczywistości. Leży w odległości około 550 lat światła, jest ponad 800 razy wieksza od Słońca i około 11 tysięcy razy jaśniejsza. Antares to gwiazda z czerwonawo-pomarańczowym lub rubinowym blaskiem światła. Na niebie Antares osiąga wielkość gwiazdową od 0,9 do 1,8 magnitudo. Antares należy do gwiazd zmiennych zwanych mirydami. Towarzyszka Antaresa ma jasność 5,5 magnitudo, jasnoniebieską barwę (klasa widmowa B3V), okres obiegu wokół wspólnego środka masy wynosi 878 lat.

Barwa ognisto-czerwonawa i szmaragdowo-zielonkawa dają ciekawe połączenia zabarwień Antaresa. Indra jako wódz wojowników powiązany jest z Antaresem w indyjskiej astrologii. W astrologii kabalistycznej Antares powiązany jest z Archaniołem Urielem (Ariel, Oriel). Antares to Serce Skorpiona. Z czterech Strażników Nieba (Aldebaran, Fomalhaut, Regulus i Antares), gwiazda Antares zwana jest Strażnikiem Zachodu. Cztery Gwiazdy, Strażnicy Nieba zwani są także Czterema Jeźdźcami Apokalipsy. Antares kojarzony jest także z Wielkimi Katastrofami jak zagłada Atlantydy i sekretnej wiedzy o nich, a także z kultem Wielkiej Bogini.

sobota, 29 lutego 2020

Orion - najpiękniejszy gwiazdozbiór Nieba

Orion najpiękniejszy i najbardziej tajemniczy gwiazdozbiór Nieba


Orion to najpiękniejszy gwiazdozbiór Nieba. Można go obserwować na południe od od konstelacji Bliźniąt i Byka. Orion leży na skraju Drogi Mlecznej, która przechodzi przez jego górną część, ponad gwiazdą Betelgeuse. Orion jest 26-tą co do wielkości konstelacją położoną w obszarze równika niebieskiego. To znaczy, że gwiazdy znajdują się na obu półkulach niebieskich. Orion uznawany jest za najpiękniejszy gwiazdozbiór nieba. Jego charakterystyczną figurę, utworzoną przez jasne gwiazdy, odnajdziemy na południe od konstelacji Bliźniąt i Byka. Przez ten typowy gwiazdozbiór nieba zimowego przebiega równik niebieski. Orion leży na skraju Drogi Mlecznej, która przechodzi przez jego górną część, ponad gwiazdą Betelgeuse.

Gwiazdozbiór Oriona


Na szerokości geograficznej Polski Orion jest widoczny od października do końca lutego. Jego górowanie przypada na początku grudnia. Gwiazdozbiór Oriona znany był w Mezopotamii już na trzy tysiące lat przed rozkwitem greckiej kultury. Tamtejsze plemiona zwały go Uru-anna (Światło Nieba). Z tej nazwy powstało imię Orion (Or - światło), które dotrwało do naszych czasów. Jest jednym z najbardziej charakterystycznych gwiazdozbiorów nieba zimowego, łatwym do odnalezienia i zidentyfikowania. Wokół niego łatwo odszukać gwiazdozbiory Bliźniąt, Byka, Wielkiego Psa oraz Zająca. Gwiazdozbiór Oriona jest skupiskiem około 120 gwiazd  rozciągającym się w poprzek niebieskiego równika. Gwiazdy te Chaldejczycy nazywali Tammuz, Syryjczycy nazywali je Al-Jabbar, a Egipcjanie Sahu - dusza Ozyrysa. Jest to najjaśniejszy gwiazdozbiór zimowego Nieba, łatwo go odnaleźć i dlatego też wiąże się z nim wiele mitów.

Orion (gr. Ὠρίων Ōríōn, łac. Orion) - według mitologii greckiej to syn Posejdona - władcy wszystkich wód i Euriale (jednej z trzech sióstr Gorgon) lub Hyrieusa z Beocji. Był olbrzymem, myśliwym słynącym z wielkiej siły i urody. Gwiazdozbiór Oriona znany był już w Mezopotamii. Trzy tysiące lat później, kiedy to rozkwitała kultura grecka na jego temat powstało wiele legend. Konstelacja gwiazd wyobrażać miała bohatera dawnych legend antycznych Oriona, syna boga morza Posejdona i Euriale. Orion był jednym z najbardziej cenionych bohaterów greckich. Zasłynął dużą wiedzą o gwiazdach, której nauczył się od Atlasa. Syriusz, najjaśniejsza gwiazda na niebie, która 24 grudnia leży w jednej linii z trzema jasnymi gwiazdami z Pasa Oriona. Te trzy gwiazdy nazywane są dziś, tak jak w starożytności: TRZEJ KRÓLOWIE. 

środa, 19 lutego 2020

Królewska Ścieżka Mądrości - Radża Joga Shigatse


 14-15 marzec 2020 - Warszawa

Przemiana umysłu Rozwój potęgi woli; Uwalnianie od Karmana; Teozofia – Wiedza o Bogu; Moce psychiczne i duchowe; Anioły i demony; Kosmiczne cykle życia; Potęga autosugestii; Ryszi – Mędrcy i Mistrzowie Jogi Królów; Królewskie Asany Jogi; Radykalne wybaczenie; Droga Ognia i Światła; 
Mandala, Yantra i Mantra; Inicjacja Królewskiej Ścieżki Jogi; 
Medytacje Światła Miłości i Mądrości; Awatara i Awadhuta
Z rdzennych nauk Radża Jogi wywodzi się oryginalny buddyzm nauczany przez Siddhartha Gautama Buddha. W XIX i XX wieku najsłynniejszym joginem praktykującym Królewską Radża Jogę był Swami Vivekananda. Radża Joga jest metodą praktyki z której wywodzi się jej uproszczona wersja znana jako Krija Joga. Wszelkie treningi uwalniania karmicznego należą do podstaw praktyki Radża Jogi. Mądrość jest Darem Boga. Mądrości nie można się ani nauczyć, ani wyuczyć. Mądrość jest przymiotem Duszy i pojawia się jako Dar w sposób naturalny, gdy tylko dusza zacznie się przejawiać poprzez osobowość. Wiedza jest tym, czego można się nauczyć i wyuczyć i pogłębiać ją studiując mądre księgi. Mądrość jest miłującym zrozumieniem, jest wiedzą oświeconą przez Miłość. Mądrość zstępuje z góry, z bezforemnej sfery Niebios zwanego też planem buddycznej i zarazem chrystusowej świadomości. Długo można się uczyć i wiele ksiąg przeczytać i nie posiąść Mądrości Bożej, która jest charyzmatem, Darem Duchowym zstępującym z planu wyzwolonych i zbawionych Świętych, Mistrzów i Proroków. 

Warsztat Radża Jogi rozpoczyna się w sobotę o godz. 10-ej rano, kończy w niedzielę około godz. 16-tej. Wymagany jest przedpłata. Udział wyłącznie w całości zajęć. Na warsztatach obowiązuje wegetariańskie odżywianie.

Zajęcia prowadzi Ryshika Priyaśri Mata-ji - mistrzyni Radża Jogi z kręgu Braterstwa Himalajskich Mistrzów z ponad 30-to letnim doświadczeniem praktyki i nauczania.


Raja Yoga Shigatse
P.O. Box 29; 44-100 Gliwice
Info i zgłoszenia: tel. 518 300 138; mail: priyaśrimataji@gmail.com
 http://radza-joga.blogspot.com/p/warsztaty.html

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com

poniedziałek, 10 lutego 2020

Hammurabi - Kodeks Praw Hammurabiego

Hammurabi - Kodeks Hammurabiego

Hammurabi, Hammurapi (Ḫammu-rāpi) - szósty, najsłynniejszy król z I dynastii z Babilonu, syn i następca Sin-muballita, panował przez 43 lata (1792-1750 p.n.e. Był twórcą potęgi państwa starobabilońskiego i autorem Kodeksu Praw. Zapis imienia Hammurabi (Hammurapi) w transliteracji z pisma klinowego to Ha-am-mu-ra-bi/pí). Jest to akadyjska forma zapisu amoryckiego imienia 'Ammu-rāpi (tłum. „wuj/stryj jest uzdrowicielem”) - od amoryckich słów hammu(m)/'ammu(m) („wuj/stryj ze strony ojca”) i rāpi’u(m) („uzdrowiciel”).

Panowanie Hammurabiego


Odziedziczone po ojcu niewielkie królestwo Hammurabiego obejmowało część dawnego Akadu, a największymi miastami obok samego Babilonu były Borsippa, Sippar i Dilbat. Wokół znajdowali się o wiele potężniejsi rywale: od południa jego państwo graniczyło z silnym królestwem Rim-Sina I z Larsy, a na wschodzie i północy z całym szeregiem mniej lub bardziej niezależnych miast-państw (Kisz, Kisurra, Malgum, Kazallum, Rapiqum), za którymi stały takie potęgi jak Elam, Esznunna i państwo Szamszi-Adada I. Pomimo prawdopodobnego nawiązania przyjaznych stosunków z północnym sąsiadem (Szamszi-Adadem I) sytuacja polityczna nakazywała królowi Babilonu dużą ostrożność, dlatego też skupił się on w pierwszych latach swego panowania na rozwiązywaniu najpilniejszych kwestii wewnętrznych w kraju: wydał edykty umarzające długi obywateli i rozbudował umocnienia w niektórych miastach. Do pierwszych działań wojennych przystąpił w 1786 r. p.n.e. Jego atak skierowany na południe przyniósł mu nowe zdobycze terytorialne w postaci miast Isin i Uruk. W następnym roku złupił kraj Emutbal, a w ciągu trzech kolejnych lat podbił miasta-państwa Malgum i Rapiqum. W ten sposób w ciągu niecałych 5 lat Hammurabi powiększył nieomal dwukrotnie terytorium państwa, nie wchodząc jednocześnie w konflikt z najsilniejszymi rywalami. Wszystko wskazuje, iż w tym pierwszym etapie ekspansji korzystał on z pomocy i wsparcia potężnego wówczas Szamszi-Adada I – tym zapewne należy tłumaczyć względną bierność przeciwników i najbliższych sąsiadów Hammurabiego: Larsy, Esznunny i Elamu. Wraz ze śmiercią Szamszi-Adada I w 1781 r. p.n.e. 

wtorek, 21 stycznia 2020

Retrogradacja planet w roku 2020

Retrogradacja - cofanie się planet w roku 2020W 2020 roku retrogradować (poruszać się w ruchu wstecznym) będą wszystkie planety. Z tego powodu nie można panikować, ale warto sobie uświadomić jak cofanie się planet działa w twoim życiu. Często bywa pomocny w załatwieniu starych spraw, sprzyja udaniu się na odpoczynek, albo bywa neutralny. Warto zobaczyć jak planety układają się w twoim kosmogramie i która była w ruchu wstecznym w momencie twego urodzenia. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton - kalendarz oraz zestawienie dat, wraz z okresem pre- i postretrogradacji, czyli strefy cienia Merkurego, Wenus i Marsa w ruchu wstecznym.


RETROGRADACJA MERKUREGO, WENUS I MARSA w 2020 roku:
(informacje dodatkowe o pre- i post-retrogradacji)

sobota, 19 października 2019

Medytacja Transmisyjna - służba duchowa - czakramy

Medytacja Transmisyjna – Czakramy – Służba DuchowaKiedy energie Wodnika zaczynają pobudzać nasze serca i kiedy zaczynamy kontaktować się z naszym wyższym aspektem, czyli z Duszą (Jaźnią), odczuwamy nowy i trudny do określenia impuls. Kiedy ten impuls wzrasta nieodzownie prowadzi on nas do kontaktu z ludźmi i z sytuacjami, w których można go wykorzystać. Impuls ten, powstający na poziomie Duszy, nazywa się służbą, bezinteresowną, społeczną pracą. Jest ona jedną z tych wielkich nauk, które rozwiną się w czasie Nowej Ery Wodnika. Służba Nowej Ery (Medytacja Transmisyjna) jest najmocniejsza, kiedy jest pełniona w grupie. Jest to znany w duchowości fakt, że grupa może przesłać o wiele więcej energii aniżeli osoba medytująca poje-dynczo. Medytacja Transmisyjna oferuje jedyną w swoim rodzaju możliwość służenia ludzkości poprzez współpracę z innymi ludźmi w twoim miejscu zamieszkania. 

Medytacja Transmisyjna jest specjalistyczną forma grupowej medytacji w której uczestnicy oferują siebie (swoje ośrodki energetyczne, czyli czakramy) jako instrumenty do obniżania potencjału (transformowania) duchowych energii pochodzących od Duchowej Hierarchii Mistrzów (są to starsi bracia rasy ludzkiej, nadzorujący i przewodzący naszej ewolucji). W ten sposób zaopatrują oni nasza planetę w energie, które przekształcają nasz świat i które są bardziej dostępne i pożyteczne dla ludzkości i dla innych królestw w naturze. Według brytyjskiego ezoteryka i międzynarodowego lektora Benjamina Creme’a, Medytacja Transmisyjna jest najważniejszą praca, którą grupy mogą dzisiaj z łatwością wykonywać. Nie jest ona przeciwstawna żadnej innej formie medytacji, którą być może praktykujesz. W rzeczywistości wzmocni ona twoją medytację osobistą oraz inną działalność i służbę. Trzeba pamiętać, ze grupa transmisyjna nie jest miejscem, gdzie należy szukać indywidualnych porad, przesłań channelingowych, kontaktu z planami astralnymi lub też z aniołami, stróżami, itp, a wręcz przeciwnie powinno się tego unikać. Jest to po prostu oddawanie siebie w służbę naprawy świata ludzkiego. Jednak ubocznym działaniem tego bezinteresownego czynu jest przyspieszony rozwój duchowy uczestników. To co można osiągnąć w ciągu dwudziestu lat osobistej medytacji, dokonać można w ciągu od jednego roku do trzech lat regularnej, stałej i prawidłowej pracy transmisyjnej.

środa, 18 września 2019

Magia liczb - Gematria - Numerologia - Liczbowanie

Magiczna i matematyczna wiedza o liczbach

Gematria (hebr. גימטריה z grec. γεωμετρια) to system numerologii kabalistycznej opierający się pierwotnie na języku i alfabecie hebrajskim, zaś samo słowo gematria pochodzi od greckiego słowa geometria. Wygląda na to, że gematria powstała jednocześnie w kulturze semickiej i greckiej lub w tym samym czasie została tam rozpowszechniona. Istnieje kilka form gematrii, między innymi "objawiona" i "mistyczna". Gematria, po staropolsku Gematrija, odnosi się zwykle do przeliczania słów i pojęć w języku hebrajskim, zaś jej odpowiednik oparty już na alfabecie greckim albo łacińskim (angielskim) nazywany jest współcześnie Numerologią. Aby zajmować się hebrajską gematrią czy jej greckim odpowiednikiem trzeba doskonale poznać alfabet oraz zapis cyfr odpowiadających literom. Same litery alfabetu jako znaki także są przedmiotem studiów i rozważań. Znaki alfabetu uporządkowane są w zapisie hebrajskim od strony prawej do lewej. 
Wiedza numerologiczna oparta na cyfrach i liczbach jest ezoteryczną nauką o wiele szerszą i głębszą niźli ludzie powszechnie sądzą i nie należy jej traktować jedynie jako prostej zabawy z przymrużeniem oka, chyba, że jest się jeszcze nieuczonym dyletantem w tym przedmiocie. Mędrcy starożytni w kulturze Europy i Azji, a także Egiptu dobrze znali nauki o zamianie liter alfabetu na cyfry i gematrycznym odczytywaniu ukrytych w nich znaczeń. Gematria jest doskonale znanym biblijnym liczbowaniem, gdzie w Apokalipsie jako liczbę zła podaje się słynną wibrację (666). Jeden z podstawowych sposobów odczytywania wiedzy z liczb to interpretacja z imienia, nazwiska, a także nazw miejscowości czy kraju. 

poniedziałek, 1 lipca 2019

Buddha Dhyana

Buddha Dhyana


Wielkim zainteresowaniem wszystkich otwartych, uduchowionych umysłów ludzkich cieszą się dzisiaj nauki i praktyki duchowe, jakie głosił Mędrzec Siddharta Gautama Buddha (VII-VI w. p. e. ch.), oświecony reformator panindyjskiej, pradawnej duchowości i religijności. Jednakże pomimo wielkiego zainteresowania oryginalną, autentyczną nauką i praktyką polecaną przez Śrî Gautama Buddha, nie ma wielu tłumaczeń prawdziwych nauk ani opisów oryginalnych ćwiczeń duchowej kontemplacji, jakich nauczał sam książę Siddharta Gautama. Imię Buddha bardzo często używane jest do wygłaszania twierdzeń i poglądów, których sam Śrî Gautama Buddha polecał gorliwie wystrzegać się jako poglądów błędnych i fałszywych. Dziś wielu zajmując się zen, czy tybetańskimi buddyzmami powinno najpierw prześledzić dobrze życie Gautama Buddha, przestudiować dokładnie, jak i co praktykował Mistrz Założyciel Buddhayāna (Pojazdu Oświecenia), aby móc pojąć chociaż podstawy tego, co w rzeczywistości jest buddyjską Drogą (Marga) ku Przebudzeniu. Istnieje wiele bardzo dobrej literatury zawierającej oryginalne mowy i kazania Śrî Gautama Buddha, szczególnie w języku Sanskrytu, których człowiek powinien dobrze się nauczyć i zrozumieć, aby praktykować we właściwy sposób, z odpowiednim nastawieniem i we właściwym kierunku, pojmując, do urzeczywistnienia czego dążył Śrî Buddha, bo nie był on ani ateistą ani też bezbożnikiem, jak mniema mnóstwo oszołomów i krętaczy z imieniem Śrî Siddhartha Buddha na ustach.

czwartek, 6 czerwca 2019

Mistrz Sathya Sai Baba o Mistrzu Shirdhi Sai Baba

Opowieść Sathya Sai Baba o Mistrzu Shirdi Sai Baba

Artykuł jest żywą opowieścią o życiu Sai Baba z Shirdi w Indii - znanego indyjskiego mędrca z przełomu XIX i XX wieku, znanego z licznych cudów, łączenia hinduizmu z islamem, lewitacji, jasnowidzenia, godzenia wojujących religii oraz tego, że pośmiertnie stał się obiektem kultu religijnego, jedynego jaki jest formalnie wspierany publicznie przez rząd Indii. Mauzoleum grobu w Shirdi jest miejscem świętym dla wyznawców hinduizmu i islamu. (Przyp. Red.)
Sathya o Śirdi Sai Babie


Tłumaczenie i skład komputerowy: Dr Kazimierz M. Borkowski (Toruń)
Powielanie i oprawa: Roman K. Sipak (Grudziądz) 

Materiały te, będąc tłumaczeniem roboczym (bez korekty), są przeznaczone do użytku wewnętrznego w polskich Grupach Sathya Sai

Grupy Sathya Sai w Grudziądzu i Toruniu
Wrzesień-październik 1994

Widziałem raz jak Sathya Sai Baba patrzył na wielki portret Śirdi Baby, na którym siedzi on w słynnej pozie ze skrzyżowanymi nogami: prawa noga przerzucona przez lewe udo i lewa ręka spoczywająca na prawej stopie. Sathya Sai popatrzył nań rozbawiony przez chwilę i poruszając lekko głową z uśmiechem powiedział w języku kannada: ,,Aha, enu dźambha" (Ach, co za próżność!).

—Vinayak Krishna Gokak1

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Podstawy Agni Jogi

Om Śanti, Śanti, Śantih!
1. Poszukujemy czasem Świątyni Mądrości Kalkina - Maitreji wśród chrześcijan zwanego Chrystusem - Mesjaszem. Możemy przyjrzeć się bliżej naukom Himavanta Mistrza Morja, które niewątpliwie prowadzą do naszej Świątyni Śigatse, choć także są bardzo użyteczne wszystkim uczniom Agni Jogi, a także klasom Wadźrasattwy wiodącym ku Agni (Ogniowi). Znamy stopnie Diamentowej Drogi Ognia (Wadźrasattwa) danej przez błogosławionego Mistrza Himawanta, przez Pana Morja. Abhawa Joga o Błogości i Pustce, Guru Joga o związku z Mistrzem i Jego wielbieniem, Mahajoga celująca w oddaniu i służbie, a w końcu Agnijoga płomiennej przemiany i obudzenia Kuńdalini. Starożytna Dharma pism Rig Wedy to nic innego jak głęboka i wszechstronna Agni Joga wiodąca ku Niebiosom. Wiemy, że Wadźrasattwa, to skrócona ścieżka Laja o czterech inicjacyjnych stopniach praktyki. Jakież wiec rady znajdzie jogi zmierzający ku stopniowi Ognia?

2. Ludzie prości są najlepszymi popularyzatorami, stąd prostota jest cechą jogina przybliżającego Drogę. Prostota opiera się na szczerości i bez niej nie istnieje. Świadomy uczeń ośmiela się zbliżyć do Mistrza w naśladownictwie. Nie oznacza to jednak naśladowania sposobu uczesania czy ubioru lecz naśladowanie cech duchowych. Czasem dobrze jak Mistrzem jest Duch, gdyż naśladując Go na pewno ominiemy materialne nawyki. Wystrzegamy się obłudników, a zwłaszcza opanowanych przez chciwość mędrków przyrządzających sałatkę duchową. Jeśli więc znajdziemy chciwych zysku pośród nauczających, to potraktujemy ich jak mędrków i podobnie jeśli nie popiera ich rzetelna duchowa praktyka. Nauczyciel, który nie doczytał do końca przykazań nauki, podobny jest do osła obciążonego ziarnem. Wnikliwość jest oznaką prawdziwego nauczania, wnikliwość i głębia. Nie możemy nabierać się płytkie nauki pod pozorem prostoty. Im krótszy kurs duchowy i przy tym droższy, tym bardziej fałszywy i obłudny. Ta proporcja znana jest od tysiącleci. Dziś miliony ludzi nabierają się na trzydniowe oświecenie za tysiące dolarów.

niedziela, 10 marca 2019

Retrogradacja planet w roku 2019 - ruch wsteczny - cofanie się planet

RETROGRADACJA PLANET W ROKU 2019


PRE-RETROGRADACJA
POST-RETROGRADACJA

W 2019 roku z planet osobistych retrogradował będzie jedynie Merkury.
Wenus i Mars będą w ruchu wstecznym dopiero w 2020 roku.
Najbliższa retrogradacja Wenus 13 maja - 25 czerwca 2020 roku.
Najbliższa retrogradacja Marsa 9 września - 14 listopada 2020 roku.

niedziela, 10 lutego 2019

Syriuszowe powołanie

Poezja duchowa - Syriuszowe powołanie

Syriuszowe Powołanie

Witaj Rudro o poranku
Witaj Siva na mym ganku
Witaj Władco Nieboskłonu 
Z najwyższego Panteonu

Dzierżysz zawsze promień Słońca
Twoje dzieło nie ma końca
Świat kreujesz zmieniasz tworzysz
Błogosławieństw wiele łożysz

Tyś Świtaniem ,Tyś Działaniem
Syriuszowym powołaniem
Polską Sangę nam błogosław
Szmaragd w duszy Jej pozostaw

Siva Rudra nas uzdrawia,
Dharma, Guru i Bhayshajya.
Sewa leczy, Sanga chroni
czarne chmury wnet rozgoni.

Oddzielają nas eony
Galaktyczne świata strony.
Choć daleko jesteś blisko
Bo stworzyłeś tutaj wszystko.

W Twoja stronę już podążam
za mym Guru ciągle zdążam.
Gdy sewaka stawia krok
Ty kosmiczny wielki skok.

Guru Ciebie nam przybliża
do Twych bram nas bardzo zbliża
Sewa serce me otwiera
W blask pokory je ubiera.

Guru w sercach ryt zasadza 
niech duszyczka się odradza.
On buduje Polski Dom
By Niebiosa miały plon.

Kavi - Żywiec - 2018Zapraszamy na warsztaty radża jogi 

 http://radza-joga.blogspot.com/p/warsztaty.html

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com

wtorek, 29 maja 2018

Retrogradacja - ruch wsteczny - cofanie się planet w roku 2018

Retrogradacja - ruch wsteczny - cofanie się Planet w roku 2018

System solarny

Retrogradacja - cofanie się, ma konotację negatywną, sugeruje bowiem regresję, recesję, stratę. Retrogradacja - jest to ruch ciała niebieskiego, które pozornie obraca się lub porusza po orbicie w kierunku przeciwnym, niż większość ciał w danym układzie orbitalnym. W Układzie Słonecznym ruch wsteczny ma kierunek przeciwny względem ruchu Ziemi wokół Słońca, który widziany z północnego bieguna Słońca odbywa się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Ruch wsteczny można zaobserwować śledząc zmiany położenia na niebie jasnych planet zewnętrznych – Marsa, Jowisza lub Saturna w ciągu kilku miesięcy przed i po opozycji. Gdybyśmy zapisywali ich położenia względem okolicznych gwiazd, to zauważymy, że zakreślają one charakterystyczne pętle na niebie nałożone na ich średni ruch. Ruch wsteczny wykazują również planety wewnętrzne – Merkury i Wenus, lecz w tym czasie znajdują się na niebie w pobliżu Słońca i ich obserwacja jest utrudniona. Zjawiska ruchu wstecznego mogą być również zaobserwowane wewnątrz systemów satelitów planet. Retrogradacja nie występuje w przypadku Słońca i Księżyca wyróżnianych w astrologii jako tak zwane ŚWIATŁA - obiekty o największej mocy świecenia. 

wtorek, 22 maja 2018

Śiwa Purana

ŚIWAPURĀNA - MĀHĀTMJAM* ROZDZIAŁ PIERWSZY


(Wielkość Śiwapurāṇy) 


Śaunaka[1] powiedział:

1. O Sūto o wielkim rozumie, o mój panie, znawco wszystkich filozoficznych zasad, proszę opowiedz mi szczegółowo o istocie Purāṇ.
2. Jak słusznie postępować, jak dobre oddanie i moc rozróżniania rozwijać? Jak podłe uczucia są rozpraszane przez dobrego człowieka?
3. W tym strasznym wieku Kali wszystkie żyjące istoty stały się prawie demoniczne z charakteru. Jaka jest najskuteczniejszy sposób jego naprawy?
4. Opowiedz mi teraz o najlepszych sposobach osiągnięcia najdoskonalszego dobrobytu, najświętszego ze świętych stanów.
5. Co jest tym, czego praktykowanie szczególnie oczyszcza duszę? Co jest tym, co umożliwia człowiekowi o umyśle bez skazy osiągnięcie Śiwy?

poniedziałek, 26 lutego 2018

Przyczyny kontuzji w ćwiczeniach asan hatha jogi

Przyczyny kontuzji w ćwiczeniu asan jogicznychNauczyciele jogi znający chociaż podstawy praktyczne ćwiczeń z grupy pratjahara doskonale wiedzą, że kontuzje jakie zdarzają się czasem ćwiczącym jogę wynikają nie tylko z błędnych wzorców ruchowych, o jakich pisze coraz więcej praktykujących na zachodzie, ale także z błędnych wzorców myślowych i złych emocji, które produkują ludzie ćwiczący jogę na zachodzie. Pratjahara to wszystkie praktyki i terapie uwalniające od toksycznych emocji, złych myśli, błędnych wyobrażeń, nieprawidłowych poglądów, w tym obaw, lęków, rojeń czy podejrzeń. Same błędne przekonania na temat jogi i sposobu ćwiczenia jogi mogą spowodować jako złe wzorce mentalne szereg kontuzji dotykających wrażliwe na złe wzorce myślowe obszarów ciała jak okolice stawów kolanowych, karku oraz mogą wywołać problemy ze wzrokiem. Niewłaściwe poglądy na temat odżywiania się w jodze należą do najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów jogi, którzy często propagują jakiś szkodliwy system dietetyczny zamiast uczyć jak robić jogurt, wodę jogurtową czy masło klarowane znane jako ghi oraz wskazywać ćwiczenie kontroli nad potrzebą odżywiania poprzez jednodobowe posty na wodzie w dniach ekadaśi oraz w nowie i pełnie Księżyca.

wtorek, 7 listopada 2017

Stosunki duchowe - Bo Yin Ra

STOSUNKI DUCHOWE CO PRZEZ TO ROZUMIEM
Chodzi tu o stosunki czysto duchowe wyłącznie tylko mnie dotyczące. Ale wnikliwe współprzeżywanie tego duszą w znacznym stopniu dostępne jest i dla innych ludzi i pomaga im do osiągnięcia poznania. By umożliwić to współprzeżywanie ludziom do tego uprawnionym i mającym się w swoim czasie „obudzić” duchowo, a do nich jedynie skierowane być powinny moje słowa, muszę jednak wciąż na nowo wskazywać – coraz dokładniej określać tak dla nich, jak i dla przyszłych pokoleń owe same przez się ukryte stosunki – realne i postrzegane świadomością „ustosunkowanie się” moje podczas mego bytowania ziemskiego do wszystkiego co wieczne. 


Oczywiście uczyniłem to już na różny sposób w pismach mojej nauki duchowej – niekiedy napomykając tylko, a niekiedy wprost wyraźnie określając to, co było do powiedzenia – ale dla wielu, jak widzę, wszystko to jest jeszcze za mało i chociaż od biedy potrafią czasem, co im się chwali, hamować swą skłonność do zadawania pytań, wszakże troszczą się znać o każde słowo, którego bym mógł im za swego życia ziemskiego udzielić o moim stosunku do rzeczy nieprzemijających. 

Nie troszczą się wcale o rzeczy zbędne, nic bowiem nie jest zbędne, gdy szukająca dusza odczuwa w swym dążeniu brak najpewniejszych świadectw z dziedziny Ducha, którymi by chciała sama siebie przekonać! A gdzież by mogła znaleźć pewniejsze potwierdzenie!

niedziela, 25 czerwca 2017

Listy do ciebie i wielu innych - Bo Yin Ra

Bo Yin Ra - Listy Do Ciebie i wielu innych


Bo Yin Ra
Joseph Anton Schneirdrfranken

O wszystkim wolno Ci wątpić - nawet o mnie - tylko nie o możliwości dojścia do przebudzenia w świetle duszy!

CZYNIĄC ZADOŚĆ WYMAGANIOM PRAWA AUTORSKIEGO ZAZNACZAM ŻE W ŻYCIU DOCZESNYM NAZYWAM SIĘ JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN, NATOMIAST W MOIM BYCIE WIEKUISTYM BYŁEM, JESTEM I POZOSTAJĘ TYM, KTÓRY TE KSIĘGI PODPISUJE - BÔ YIN RÂ

Uwaga wstępna i zakończenie należą organicznie do księgi niniejszej i nie należy ich traktować jako rzeczy mniejszej uwagi!

UWAGA WSTĘPNA


W księdze pt. "Drogowskaz" dostatecznie jasno powiedziałem, dlaczego jestem przeciwny ogłaszaniu listów osób zmarłych.

Listy te wywołane ściśle określonymi pobudkami, a więc pomyślane jako mające znaczenie jednorazowe, można ocenić dopiero po bardzo dokładnym zaznajomieniu się z okolicznościami ich powstania.

A że nie jest w mojej mocy zapobiec po mojej "śmierci" listów, które i ja pragnąłbym uważać za napisane ze względu na powstałe niegdyś, chwilowo, z określoną datą związane, szczególne przyczyny, a zatem jako mające jednorazowe znaczenie i ważne tylko w danym zakresie, to byłoby wielkim nierozsądkiem z mej strony już za życia martwić się tego rodzaju możliwym nadużyciem moich listów.

środa, 26 kwietnia 2017

Radża joga - królewska ścieżka zjednoczenia

Radża Joga – Królewska Ścieżka Zjednoczenia  


Joga na Zachodzie poznana została poprzez opowieści o indyjskich i himalajskich Mistrzach Mądrości znanych jako Ryszi (Rishi, Rshi), którzy od tysiącleci praktykują Królewską Jogę zwaną w oryginale Radża Jogą (Rāja Yogah). Chociaż często można usłyszeć, że ktoś zajmuje się Radża Jogą lub prowadzi nauczanie tej formy Jogi, często okazuje się to zupełną fikcją. Radża Joga jest praktyką w Lotosie (Padmasana), zatem aby rozpocząć rzeczywiście praktykę Radża Jogi osoba najpierw musi nauczyć się siedzieć w pozycji Lotosu, medytować swobodnie w pozycji Lotosu, a także wykonywać kilka chociaż podstawowych Asan Lotosowych oprócz samej medytacyjnej pozycji siedzącej. W swej istocie Radża Joga jest praktyką mędrców (Ryszich) i uczniów szkół duchowej mądrości, jednak z uwagi na owoce do których praktyka prowadzi uważana jest także za Jogę Królów, Radżów, czyli władców kierujących państwami narodowymi w mądry i duchowy sposób. Były takie czasy na ziemi, że władza należała jedynie do Mistrzów Mądrości, ludzi w pełni Oświeconych, Mądrych, ludzi, którzy znali dobro i kierowali się dobrem powszechnym narodu, a nawet całej ludzkości. Radża Joga jest duchowym narzędziem praktyki dla tych, którzy podążają Ścieżką Mądrych i Prawych Władców zarówno w światach ludzkich jak i anielskich, niebiańskich.

wtorek, 25 kwietnia 2017

Tajemnica - Bo Yin Ra


Wszystkim Szukającym na świecie!

ZAWIĄZANIE


Zalewające wszystko, niemal dostępne dla dotyku światło południowego słońca tak przepoiło jasnością oczy trzech wędrowców, że stali zrazu jakby oślepieni, nic prócz ciemności nie dostrzegając w pełnej mroku wiejskiej austerii.

Wewnątrz jednakże poznano już w przychodniach podróżnych z lepszej sfery, co miało ten skutek, że ku raptownemu ich przerażeniu gruchnęły nagle z głębi izby ogłuszające, pełne uciesznego patosu kaskady dźwięków ulubionego na prowincji orkiestrionu.

Jednocześnie wynurzyła się z mroku jakaś ogromna, korpulentna postać, wyciągając ku nim na powitanie obie ręce.

A choć było widoczne, że postać ta coś mówiła, jak gdyby frazesy powitalne, zdając się być niezmiernie dumna ze zgotowanego podróżnym hucznego przyjęcia, jednakże słowa dźwięcznego dialektu krajowego tonęły zupełnie w powodzi straszliwego dudnienia, w głuchym huczeniu kotłów i warkocie bębna.

czwartek, 23 marca 2017

Trzecie oko - podstawy otwarcia i rozwoju

Ajñā - Trzecie Oko – Podstawy otwarcia i rozwoju


Trzecie oko - Ajñā, odczytywana jest jako Adźńā, a potocznie znana jako Trzecie Oko, lub Pojedyncze Oko, stanowi szósty ośrodek skupienia i rozwoju ludzkiej świadomości, od zawsze kojarzony z wnętrzem głowy czy poziomem punktu pomiędzy oczyma, między brwiami, w dolnej części czoła. Wiele szkół mistycznych, ezoterycznych na całym świecie uważa trening otwierania i rozwoju Trzeciego Oka za priorytetowe, okultno duchowe zadanie nie tylko dla swoich członków, ale i dla całej ludzkości. W istocie istnieje więcej ośrodków głowy, lotosów świadomości, a Ajñā jest ich podstawą, korzeniem całego systemu lotosów i kanałów energii, które zewnętrznie wytwarzają fizyczny obraz mózgu i powiązanych z nim gruczołów oraz funkcji i zdolności. Przyjmuje się, że lotos Ajñā powiązany jest z przestrzenią punktu czy obszaru międzybrwiowego, z poziomem dolnej, środkowej części czoła, a jego dwa symboliczne płatki lotosowe sterują procesami naprzemiennymi oraz organami parzystymi, przekładając się wprost na obraz dwóch półkul mózgowych, co jest oczywiste w świetle mądrości starożytnych mistrzów, wieszczów i świętych. 

czwartek, 9 marca 2017

Trzecie oko - szósty zmysł - manas

Manas - Szósty Zmysł i Trzecie Oko

Na temat Szóstego Zmysłu napisano i powiedziano już bardzo wiele, chociaż często powtarza się te same banały bez głębszego rozeznania w przedmiocie rozwijania i pielęgnowania zdolności opisywanych tym pojęciem. W Jodze szósty zmysł to Manas, sam umysł-serce, wraz z funkcjami oczyszczonych ziemskich zmysłów które stają się po sublimacji narzędziami wyższego rodzaju poznawania. W zasadzie wszystko co wiadomo środowiskom ezoterycznym, okultnym i mistycznym na Zachodzie, w Europie i USA, na temat Szóstego Zmysłu, tak czy owak pochodzi z pradawnej himalajskiej jogi i tantry. Zachód nie wykształcił samodzielnej wiedzy w przedmiocie, a wszystkie powielane na temat Szóstego Zmysłu informacje pochodzą głównie z Jogi Królewskiej, która sama w sobie jest kompletną metodą rozwoju wszelkich cudownych władz i mocy nadzmysłowych, w tym Dźńanendriya czyli Zmysłu czy może lepiej Zmysłów Poznania ogólnie określanych jako Szósty Zmysł. Jeśli ktoś zatem chce faktycznie ćwiczyć się w kierunku rozwinięcia Szóstego Zmysłu powinien podjąć praktykę autentycznej, klasycznej Radża Jogi czyli Królewskiego Zjednoczenia duszy z Brahmanem, z Bogiem jako Wszechduchem. Nie ma bowiem poważniejszego rozwoju Szóstego Zmysłu bez wysubtelniającego i uwalniającego od karmicznego złoża poważnego treningu rozwoju duchowego opartego na wysokiej moralności, wewnętrznej samodyscyplinie i zestrojeniu ludzkiej duszy indywidualnej (Atman, Purusza) z duszą kosmiczną czy boską (Brahman, Parampurusza, Paramatman).

poniedziałek, 13 lutego 2017

Siddhi - sześć pierwszych charyzmatów - moc ducha

Shat-Siddhi-Bala - Sześć Pierwszych Mocy Ducha 


Wielu ludzi jest zainteresowanych rozwojem mocy duchowej, rozwojem cudownych, charyzmatycznych cudotwórczych potęg duszy. Siddhi to dobrze znane pojęcie, oznaczające owoce duchowej praktyki, siły wewnętrzne, parapsychiczne, nadzmysłowe. Niewątpliwie, sześć podstawowych, pierwszych sił czy mocy duchowych to charyzmaty sześciu podstawowych ćakramów ciała, owoce oczyszczenia, rozwoju i uświęcenia sześciu zmysłów. Bala to siła, zdolność potężna duchowa właściwość, która przychodzi dzięki właściwej nauce, praktyce i służbie! Shat Siddhi to taki podstawowy zestaw zdolności, możliwości umysłu, Manasu, jakim w rzeczywistości jest myśląca, rozumna istota, osoba o wyższej myśli i głębokim, czystym, niewypaczonym rozumowaniu rzeczywistości. Głęboka jedność, pojednanie i zgodność z Trzema Klejnotami Boga, z Guru, Dharmą i Sanghą jest bardzo ważną podstawą, bez której Boskie Duchowe Moce nie mają żadnej możliwości manifestowania się. Samorodne przejawy niby mocy, bez posiadania Guru, to zwykle sprytne oszustwa lub działalność zwodzących astralnych duchów opętających zwanych fałszywymi przewodnikami, a które zwodzą czyniąc z człowieka oszusta. Autentyczne Siddhi są zawsze miarą życia w Świadomości Guru, miarą zjednoczenia z Trzema Klejnotami Boga.