niedziela, 16 grudnia 2018

Królewska Ścieżka Mądrości - Radża Joga Shigatse


 2-3 marzec 2019 - Warszawa
Przemiana umysłu Rozwój potęgi woli; Uwalnianie od Karmana; Teozofia – Wiedza o Bogu; Moce psychiczne i duchowe; Anioły i demony; Kosmiczne cykle życia; Potęga autosugestii; Ryszi – Mędrcy i Mistrzowie Jogi Królów; Królewskie Asany Jogi; Radykalne wybaczenie; Droga Ognia i Światła; 
Mandala, Yantra i Mantra; Inicjacja Królewskiej Ścieżki Jogi; 
Medytacje Światła Miłości i Mądrości; Awatara i Awadhuta
Z rdzennych nauk Radża Jogi wywodzi się oryginalny buddyzm nauczany przez Siddhartha Gautama Buddha. W XIX i XX wieku najsłynniejszym joginem praktykującym Królewską Radża Jogę był Swami Vivekananda. Radża Joga jest metodą praktyki z której wywodzi się jej uproszczona wersja znana jako Krija Joga. Wszelkie treningi uwalniania karmicznego należą do podstaw praktyki Radża Jogi. Mądrość jest Darem Boga. Mądrości nie można się ani nauczyć, ani wyuczyć. Mądrość jest przymiotem Duszy i pojawia się jako Dar w sposób naturalny, gdy tylko dusza zacznie się przejawiać poprzez osobowość. Wiedza jest tym, czego można się nauczyć i wyuczyć i pogłębiać ją studiując mądre księgi. Mądrość jest miłującym zrozumieniem, jest wiedzą oświeconą przez Miłość. Mądrość zstępuje z góry, z bezforemnej sfery Niebios zwanego też planem buddycznej i zarazem chrystusowej świadomości. Długo można się uczyć i wiele ksiąg przeczytać i nie posiąść Mądrości Bożej, która jest charyzmatem, Darem Duchowym zstępującym z planu wyzwolonych i zbawionych Świętych, Mistrzów i Proroków. 

Warsztat Radża Jogi rozpoczyna się w sobotę o godz. 10-ej rano, kończy w niedzielę około godz. 16-tej. Wymagany jest przedpłata. Udział wyłącznie w całości zajęć. Na warsztatach obowiązuje wegetariańskie odżywianie.

Zajęcia prowadzi Ryshika Priyaśri Mata-ji - mistrzyni Radża Jogi z kręgu Braterstwa Himalajskich Mistrzów z ponad 30-to letnim doświadczeniem praktyki i nauczania.


Raja Yoga Shigatse
P.O. Box 29; 44-100 Gliwice
Info i zgłoszenia: tel. 518 300 138; mail: priyaśrimataji@gmail.com
 http://radza-joga.blogspot.com/p/warsztaty.html

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com

wtorek, 29 maja 2018

Retrogradacja - ruch wsteczny - cofanie się planet w roku 2018

Retrogradacja - ruch wsteczny - cofanie się Planet w roku 2018

System solarny

Retrogradacja - cofanie się, ma konotację negatywną, sugeruje bowiem regresję, recesję, stratę. Retrogradacja - jest to ruch ciała niebieskiego, które pozornie obraca się lub porusza po orbicie w kierunku przeciwnym, niż większość ciał w danym układzie orbitalnym. W Układzie Słonecznym ruch wsteczny ma kierunek przeciwny względem ruchu Ziemi wokół Słońca, który widziany z północnego bieguna Słońca odbywa się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Ruch wsteczny można zaobserwować śledząc zmiany położenia na niebie jasnych planet zewnętrznych – Marsa, Jowisza lub Saturna w ciągu kilku miesięcy przed i po opozycji. Gdybyśmy zapisywali ich położenia względem okolicznych gwiazd, to zauważymy, że zakreślają one charakterystyczne pętle na niebie nałożone na ich średni ruch. Ruch wsteczny wykazują również planety wewnętrzne – Merkury i Wenus, lecz w tym czasie znajdują się na niebie w pobliżu Słońca i ich obserwacja jest utrudniona. Zjawiska ruchu wstecznego mogą być również zaobserwowane wewnątrz systemów satelitów planet. Retrogradacja nie występuje w przypadku Słońca i Księżyca wyróżnianych w astrologii jako tak zwane ŚWIATŁA - obiekty o największej mocy świecenia. 

wtorek, 22 maja 2018

Śiwa Purana

ŚIWAPURĀNA - MĀHĀTMJAM* ROZDZIAŁ PIERWSZY


(Wielkość Śiwapurāṇy) 


Śaunaka[1] powiedział:

1. O Sūto o wielkim rozumie, o mój panie, znawco wszystkich filozoficznych zasad, proszę opowiedz mi szczegółowo o istocie Purāṇ.
2. Jak słusznie postępować, jak dobre oddanie i moc rozróżniania rozwijać? Jak podłe uczucia są rozpraszane przez dobrego człowieka?
3. W tym strasznym wieku Kali wszystkie żyjące istoty stały się prawie demoniczne z charakteru. Jaka jest najskuteczniejszy sposób jego naprawy?
4. Opowiedz mi teraz o najlepszych sposobach osiągnięcia najdoskonalszego dobrobytu, najświętszego ze świętych stanów.
5. Co jest tym, czego praktykowanie szczególnie oczyszcza duszę? Co jest tym, co umożliwia człowiekowi o umyśle bez skazy osiągnięcie Śiwy?

poniedziałek, 26 lutego 2018

Przyczyny kontuzji w ćwiczeniach asan hatha jogi

Przyczyny kontuzji w ćwiczeniu asan jogicznychNauczyciele jogi znający chociaż podstawy praktyczne ćwiczeń z grupy pratjahara doskonale wiedzą, że kontuzje jakie zdarzają się czasem ćwiczącym jogę wynikają nie tylko z błędnych wzorców ruchowych, o jakich pisze coraz więcej praktykujących na zachodzie, ale także z błędnych wzorców myślowych i złych emocji, które produkują ludzie ćwiczący jogę na zachodzie. Pratjahara to wszystkie praktyki i terapie uwalniające od toksycznych emocji, złych myśli, błędnych wyobrażeń, nieprawidłowych poglądów, w tym obaw, lęków, rojeń czy podejrzeń. Same błędne przekonania na temat jogi i sposobu ćwiczenia jogi mogą spowodować jako złe wzorce mentalne szereg kontuzji dotykających wrażliwe na złe wzorce myślowe obszarów ciała jak okolice stawów kolanowych, karku oraz mogą wywołać problemy ze wzrokiem. Niewłaściwe poglądy na temat odżywiania się w jodze należą do najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów jogi, którzy często propagują jakiś szkodliwy system dietetyczny zamiast uczyć jak robić jogurt, wodę jogurtową czy masło klarowane znane jako ghi oraz wskazywać ćwiczenie kontroli nad potrzebą odżywiania poprzez jednodobowe posty na wodzie w dniach ekadaśi oraz w nowie i pełnie Księżyca.

wtorek, 7 listopada 2017

Stosunki duchowe - Bo Yin Ra

STOSUNKI DUCHOWE CO PRZEZ TO ROZUMIEM
Chodzi tu o stosunki czysto duchowe wyłącznie tylko mnie dotyczące. Ale wnikliwe współprzeżywanie tego duszą w znacznym stopniu dostępne jest i dla innych ludzi i pomaga im do osiągnięcia poznania. By umożliwić to współprzeżywanie ludziom do tego uprawnionym i mającym się w swoim czasie „obudzić” duchowo, a do nich jedynie skierowane być powinny moje słowa, muszę jednak wciąż na nowo wskazywać – coraz dokładniej określać tak dla nich, jak i dla przyszłych pokoleń owe same przez się ukryte stosunki – realne i postrzegane świadomością „ustosunkowanie się” moje podczas mego bytowania ziemskiego do wszystkiego co wieczne. 


Oczywiście uczyniłem to już na różny sposób w pismach mojej nauki duchowej – niekiedy napomykając tylko, a niekiedy wprost wyraźnie określając to, co było do powiedzenia – ale dla wielu, jak widzę, wszystko to jest jeszcze za mało i chociaż od biedy potrafią czasem, co im się chwali, hamować swą skłonność do zadawania pytań, wszakże troszczą się znać o każde słowo, którego bym mógł im za swego życia ziemskiego udzielić o moim stosunku do rzeczy nieprzemijających. 

Nie troszczą się wcale o rzeczy zbędne, nic bowiem nie jest zbędne, gdy szukająca dusza odczuwa w swym dążeniu brak najpewniejszych świadectw z dziedziny Ducha, którymi by chciała sama siebie przekonać! A gdzież by mogła znaleźć pewniejsze potwierdzenie!

niedziela, 25 czerwca 2017

Listy do ciebie i wielu innych - Bo Yin Ra

Bo Yin Ra - Listy Do Ciebie i wielu innych


Bo Yin Ra
Joseph Anton Schneirdrfranken

O wszystkim wolno Ci wątpić - nawet o mnie - tylko nie o możliwości dojścia do przebudzenia w świetle duszy!

CZYNIĄC ZADOŚĆ WYMAGANIOM PRAWA AUTORSKIEGO ZAZNACZAM ŻE W ŻYCIU DOCZESNYM NAZYWAM SIĘ JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN, NATOMIAST W MOIM BYCIE WIEKUISTYM BYŁEM, JESTEM I POZOSTAJĘ TYM, KTÓRY TE KSIĘGI PODPISUJE - BÔ YIN RÂ

Uwaga wstępna i zakończenie należą organicznie do księgi niniejszej i nie należy ich traktować jako rzeczy mniejszej uwagi!

UWAGA WSTĘPNA


W księdze pt. "Drogowskaz" dostatecznie jasno powiedziałem, dlaczego jestem przeciwny ogłaszaniu listów osób zmarłych.

Listy te wywołane ściśle określonymi pobudkami, a więc pomyślane jako mające znaczenie jednorazowe, można ocenić dopiero po bardzo dokładnym zaznajomieniu się z okolicznościami ich powstania.

A że nie jest w mojej mocy zapobiec po mojej "śmierci" listów, które i ja pragnąłbym uważać za napisane ze względu na powstałe niegdyś, chwilowo, z określoną datą związane, szczególne przyczyny, a zatem jako mające jednorazowe znaczenie i ważne tylko w danym zakresie, to byłoby wielkim nierozsądkiem z mej strony już za życia martwić się tego rodzaju możliwym nadużyciem moich listów.

środa, 26 kwietnia 2017

Radża joga - królewska ścieżka zjednoczenia

Radża Joga – Królewska Ścieżka Zjednoczenia  


Joga na Zachodzie poznana została poprzez opowieści o indyjskich i himalajskich Mistrzach Mądrości znanych jako Ryszi (Rishi, Rshi), którzy od tysiącleci praktykują Królewską Jogę zwaną w oryginale Radża Jogą (Rāja Yogah). Chociaż często można usłyszeć, że ktoś zajmuje się Radża Jogą lub prowadzi nauczanie tej formy Jogi, często okazuje się to zupełną fikcją. Radża Joga jest praktyką w Lotosie (Padmasana), zatem aby rozpocząć rzeczywiście praktykę Radża Jogi osoba najpierw musi nauczyć się siedzieć w pozycji Lotosu, medytować swobodnie w pozycji Lotosu, a także wykonywać kilka chociaż podstawowych Asan Lotosowych oprócz samej medytacyjnej pozycji siedzącej. W swej istocie Radża Joga jest praktyką mędrców (Ryszich) i uczniów szkół duchowej mądrości, jednak z uwagi na owoce do których praktyka prowadzi uważana jest także za Jogę Królów, Radżów, czyli władców kierujących państwami narodowymi w mądry i duchowy sposób. Były takie czasy na ziemi, że władza należała jedynie do Mistrzów Mądrości, ludzi w pełni Oświeconych, Mądrych, ludzi, którzy znali dobro i kierowali się dobrem powszechnym narodu, a nawet całej ludzkości. Radża Joga jest duchowym narzędziem praktyki dla tych, którzy podążają Ścieżką Mądrych i Prawych Władców zarówno w światach ludzkich jak i anielskich, niebiańskich.

wtorek, 25 kwietnia 2017

Tajemnica - Bo Yin Ra


Wszystkim Szukającym na świecie!

ZAWIĄZANIE


Zalewające wszystko, niemal dostępne dla dotyku światło południowego słońca tak przepoiło jasnością oczy trzech wędrowców, że stali zrazu jakby oślepieni, nic prócz ciemności nie dostrzegając w pełnej mroku wiejskiej austerii.

Wewnątrz jednakże poznano już w przychodniach podróżnych z lepszej sfery, co miało ten skutek, że ku raptownemu ich przerażeniu gruchnęły nagle z głębi izby ogłuszające, pełne uciesznego patosu kaskady dźwięków ulubionego na prowincji orkiestrionu.

Jednocześnie wynurzyła się z mroku jakaś ogromna, korpulentna postać, wyciągając ku nim na powitanie obie ręce.

A choć było widoczne, że postać ta coś mówiła, jak gdyby frazesy powitalne, zdając się być niezmiernie dumna ze zgotowanego podróżnym hucznego przyjęcia, jednakże słowa dźwięcznego dialektu krajowego tonęły zupełnie w powodzi straszliwego dudnienia, w głuchym huczeniu kotłów i warkocie bębna.

czwartek, 23 marca 2017

Trzecie oko - podstawy otwarcia i rozwoju

Ajñā - Trzecie Oko – Podstawy otwarcia i rozwoju


Trzecie oko - Ajñā, odczytywana jest jako Adźńā, a potocznie znana jako Trzecie Oko, lub Pojedyncze Oko, stanowi szósty ośrodek skupienia i rozwoju ludzkiej świadomości, od zawsze kojarzony z wnętrzem głowy czy poziomem punktu pomiędzy oczyma, między brwiami, w dolnej części czoła. Wiele szkół mistycznych, ezoterycznych na całym świecie uważa trening otwierania i rozwoju Trzeciego Oka za priorytetowe, okultno duchowe zadanie nie tylko dla swoich członków, ale i dla całej ludzkości. W istocie istnieje więcej ośrodków głowy, lotosów świadomości, a Ajñā jest ich podstawą, korzeniem całego systemu lotosów i kanałów energii, które zewnętrznie wytwarzają fizyczny obraz mózgu i powiązanych z nim gruczołów oraz funkcji i zdolności. Przyjmuje się, że lotos Ajñā powiązany jest z przestrzenią punktu czy obszaru międzybrwiowego, z poziomem dolnej, środkowej części czoła, a jego dwa symboliczne płatki lotosowe sterują procesami naprzemiennymi oraz organami parzystymi, przekładając się wprost na obraz dwóch półkul mózgowych, co jest oczywiste w świetle mądrości starożytnych mistrzów, wieszczów i świętych. 

czwartek, 9 marca 2017

Trzecie oko - szósty zmysł - manas

Manas - Szósty Zmysł i Trzecie Oko

Na temat Szóstego Zmysłu napisano i powiedziano już bardzo wiele, chociaż często powtarza się te same banały bez głębszego rozeznania w przedmiocie rozwijania i pielęgnowania zdolności opisywanych tym pojęciem. W Jodze szósty zmysł to Manas, sam umysł-serce, wraz z funkcjami oczyszczonych ziemskich zmysłów które stają się po sublimacji narzędziami wyższego rodzaju poznawania. W zasadzie wszystko co wiadomo środowiskom ezoterycznym, okultnym i mistycznym na Zachodzie, w Europie i USA, na temat Szóstego Zmysłu, tak czy owak pochodzi z pradawnej himalajskiej jogi i tantry. Zachód nie wykształcił samodzielnej wiedzy w przedmiocie, a wszystkie powielane na temat Szóstego Zmysłu informacje pochodzą głównie z Jogi Królewskiej, która sama w sobie jest kompletną metodą rozwoju wszelkich cudownych władz i mocy nadzmysłowych, w tym Dźńanendriya czyli Zmysłu czy może lepiej Zmysłów Poznania ogólnie określanych jako Szósty Zmysł. Jeśli ktoś zatem chce faktycznie ćwiczyć się w kierunku rozwinięcia Szóstego Zmysłu powinien podjąć praktykę autentycznej, klasycznej Radża Jogi czyli Królewskiego Zjednoczenia duszy z Brahmanem, z Bogiem jako Wszechduchem. Nie ma bowiem poważniejszego rozwoju Szóstego Zmysłu bez wysubtelniającego i uwalniającego od karmicznego złoża poważnego treningu rozwoju duchowego opartego na wysokiej moralności, wewnętrznej samodyscyplinie i zestrojeniu ludzkiej duszy indywidualnej (Atman, Purusza) z duszą kosmiczną czy boską (Brahman, Parampurusza, Paramatman).

poniedziałek, 13 lutego 2017

Siddhi - sześć pierwszych charyzmatów - moc ducha

Shat-Siddhi-Bala - Sześć Pierwszych Mocy Ducha 


Wielu ludzi jest zainteresowanych rozwojem mocy duchowej, rozwojem cudownych, charyzmatycznych cudotwórczych potęg duszy. Siddhi to dobrze znane pojęcie, oznaczające owoce duchowej praktyki, siły wewnętrzne, parapsychiczne, nadzmysłowe. Niewątpliwie, sześć podstawowych, pierwszych sił czy mocy duchowych to charyzmaty sześciu podstawowych ćakramów ciała, owoce oczyszczenia, rozwoju i uświęcenia sześciu zmysłów. Bala to siła, zdolność potężna duchowa właściwość, która przychodzi dzięki właściwej nauce, praktyce i służbie! Shat Siddhi to taki podstawowy zestaw zdolności, możliwości umysłu, Manasu, jakim w rzeczywistości jest myśląca, rozumna istota, osoba o wyższej myśli i głębokim, czystym, niewypaczonym rozumowaniu rzeczywistości. Głęboka jedność, pojednanie i zgodność z Trzema Klejnotami Boga, z Guru, Dharmą i Sanghą jest bardzo ważną podstawą, bez której Boskie Duchowe Moce nie mają żadnej możliwości manifestowania się. Samorodne przejawy niby mocy, bez posiadania Guru, to zwykle sprytne oszustwa lub działalność zwodzących astralnych duchów opętających zwanych fałszywymi przewodnikami, a które zwodzą czyniąc z człowieka oszusta. Autentyczne Siddhi są zawsze miarą życia w Świadomości Guru, miarą zjednoczenia z Trzema Klejnotami Boga.

wtorek, 7 lutego 2017

Ksiega Sztuki Królewskiej - Podręcznik białej magii

Księga Sztuki Królewskiej - Podręcznik białej magii


Do Poszukującego


Chcę prawić ci o drodze, po której ja sam ongiś kroczyłem!
Chcę ci ukazać drogę, na którą wkroczyć może ten jedynie, kto sam się staje „drogą”!

Wędrowcem byłem na tej drodze i dążyłem do światła, aż wreszcie tak się zbliżyłem do słońca, aże się w niem pogrążył wędrowiec i droga.
Zanim się opatrzyłem, stałem się sam sobie „drogą” i pomknąłem, jak strzała do celu, w płomienne słońce.
I tak oto ja sam zjednoczyłem się ze słońcem, a wszystko, czem byłem przedtem, spłonęło w żarze.
Siebie samego trawię w ogniu jego światła - jakżebym miał nie pragnąć, aby wszystko, co dąży do światła, do słońca, stało się światłem i ogniem płomiennym!

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Księga Malżeństwa - Bo Yin Ra

WSZYSTKIM, KTÓRZY SZUKAJĄ SZCZĘŚCIA W MAŁŻEŃSTWIE

Szczęśliwi - mężczyzna i kobieta, którzy to pojmują i w miłosnym zjednoczeniu potrafią rozpoznać siebie, podobnie jak Praźródło wszelkiego Bytu rozpoznaje samo siebie jako „męża” i „niewiastę” w wieczystym zjednoczeniu miłosnym. Błogosławiony dom, który się staje tu na ziemi najwznioślejszą świątynią Boga, gdyż dopełnia się w nim prawdziwe małżeństwo, zawarte w obliczu wieczności przez ludzi świadomych wysokiej godności swego człowieczeństwa. Co się tu dokonuje, jest Pełnym tajemnic cudem, znanym tylko niewielu ludziom na tym świecie, a ukrytym nawet przed tymi, którzy go uprawiają.

Jak bardzo niedorzecznie brzmi to dla mych uszu – jak jest – nieskończenie dalekie od wszelkiej mądrości - jeśli ktoś mówi mi o „doskonałości”, gdy mężczyzna i kobieta unikają się wzajemnie na swych drogach życiowych rzekomo gwoli wyższemu swych dusz rozwojowi. Twór połowiczny wyobraża sobie, że w ten sposób osiągnie doskonałość - a nie przeczuwa, że mógłby ją osiągnąć tylko w stopieniu z drugą połową, niegdyś zjednoczoną z nim w duchu i jedynie tu w życiu ziemskim cieleśnie odeń oderwaną.

środa, 25 stycznia 2017

Księga rozmów - Bo Yin Ra

Bo Yin Ra - Księga RozmówWyznanie

Widziałem rój gwiazd, gdy rozbłyska,
Których nikt nie widział przede mną
Co bliskie, szło w otchłań ciemną, 
Dalekie – ujrzałem z bliska.

Słyszałem dźwięk niesłychanego głosu,
I – nie ludzką rzeczone mową
Przyszły do mnie słowa, które "Słowo"
Z Prasłowa dobyło chaosu.

Kto "Mistrzem" przede mną był, 
Dłoń "Brata" wyciągnął do mnie.
Ozdrowiony z “marzeń”, przytomnie
Znalazłem się w Światła Krainie.

Tam otrzymałem "święcenia"
Po długich dniach powinności:
Synowie Mocy z ciemności
Wiedli "Brata" w światło bez cienia.

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Księga szczęścia - Bo Yin Ra

Bo Yin Ra - Księga SzczęściaPRELUDIUM

Czy widziałeś kiedy dziecko, co zbudowawszy zamek z piasku klaszcze radośnie w dłonie, gdy dzieło jego jest ukończone? Tutaj oto znalazłeś swego Mistrza ty, który pragniesz szczęścia [sanskryckie: Ananda]. Oto człowiek, co znalazł szczęście, a jeśli nie chcesz, jako dziecię, szukać szczęścia, na próżno będziesz go w męce i pragnieniu pożądał. 

Wszelkie szczęście ziemskie, a o nim tylko będzie mowa w tej książce, jest szczęściem twórcy - bądź to gdy tworzy on w sobie królewskie państwo miłości, bądź kiedy twór jego z ducha się kształtuje, bądź wreszcie, kiedy wartości materialne stają się dziełem jego materialnym kształtem. Jedynie radość twórcy z dokonanego dzieła jest szczęściem, a wszystko inne, co byś tym mianem nazwał, da ci, jeśli mu zaufasz, jeno złudę prawdziwego szczęścia, jakie istnieć może na tej ziemi. Ty miłujący, który znajdujesz szczęście jedynie w miłości swojej, powiedz mi, czy miłość twa jest czym innym, jak jeno radością twórcy?!

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Królewska droga ognia i światła - radża joga

Radża Joga - Królewska Droga Ognia i Światła


Radża Joga - Radźa Joga (Raja Yoga) należy do najstarszych i najbardziej podstawowych tradycji hermetycznych Dalekiego Wschodu. W zamierzchłej przeszłości zwana była Uro Yogą, czyli Ścieżką Światła Złotego Blasku Oświecenia poprzez Miłość i Mądrość. Uro Yoga, odwieczna Joga Światła Mądrości, Złotego Blasku została przyjęta przez solarnych królów – mędrców z Ayodha jako podstawowa tradycja duchowego rozwoju i odtąd znana jest jako Sztuka Królewska, Raja Yoga, szkoła oparta na Miłości, Mądrości i Pokoju Ducha. Sylaba „Ra” będąca rdzeniem pojęcia „Radźa” oznacza żywioł i światła, gorąca miłość, żarliwość miłowania i gorących uczuć o słonecznym charakterze. Imię Ra (Re) to w starożytności na Wschodzie, od Indii po Egipt także imię duszy Słońca, największego ognia, jaki codziennie widzimy na nieboskłonie. Praktyki związane z ogniem, światłem i Słońcem niewątpliwie należą do całkiem elementarnych w systemie hermetyki i ezoterii, jaką jest pradawna Radźa Joga. Sylaba „Ra” to miłość, żar uczucia, który spala wszelkie słabości, wady i zanieczyszczenia ludzkiej natury, ogień eliminujący przyczyny bólu i cierpienia, ogień miłości spalający karmana – zespół uwarunkowań i przywiązań, jakie stają się więzieniem człowieka. 

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Retrogradacja - ruch wsteczny planet - cofanie się planet

 Retrogradacja planet - ruch wsteczny

cofanie się planet w roku 2017 i ich wpływ na nasze życie


Retrogradacja - cofanie się, ma konotację negatywną, sugeruje bowiem regresję, recesję, stratę. Retrogradacja - jest to ruch ciała niebieskiego, które pozornie obraca się lub porusza po orbicie w kierunku przeciwnym, niż większość ciał w danym układzie orbitalnym. W Układzie Słonecznym ruch wsteczny ma kierunek przeciwny względem ruchu Ziemi wokół Słońca, który widziany z północnego bieguna Słońca odbywa się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Ruch wsteczny można zaobserwować śledząc zmiany położenia na niebie jasnych planet zewnętrznych – Marsa, Jowisza lub Saturna w ciągu kilku miesięcy przed i po opozycji. Gdybyśmy zapisywali ich położenia względem okolicznych gwiazd, to zauważymy, że zakreślają one charakterystyczne pętle na niebie nałożone na ich średni ruch. Ruch wsteczny wykazują również planety wewnętrzne – Merkury i Wenus, lecz w tym czasie znajdują się na niebie w pobliżu Słońca i ich obserwacja jest utrudniona. Zjawiska ruchu wstecznego mogą być również zaobserwowane wewnątrz systemów satelitów planet. Retrogradacja nie występuje w przypadku Słońca i Księżyca wyróżnianych w astrologii jako tak zwane ŚWIATŁA - obiekty o największej mocy świecenia. 

niedziela, 18 grudnia 2016

Samooddanie w czynie - Nauka Bhagawadgity - Śri Aurobindo

Śri Aurobindo - Samooddanie w Czynie - Nauka Bhagawad GityŚri Aurobindo Gosh
Życie samo, tu, wokół nas, a nie odległy wysoki, ekstatyczny świat „ponad” nami, jest terenem naszej Jogi. Przetworzenie naszego ciasnego, powierzchownego sposobu myślenia i czucia w głęboką wszechogarniającą duchową świadomość i w scalone, zharmonizowane wewnętrzne z zewnętrznym istnienie, musi być głównym celem naszej Jogi. A środkiem do tego celu ma być całkowite samooddanie wyższemu.

Życie człowieka składa się zazwyczaj z napół stałej a napół płynnej masy niezbyt dobrze opanowanych myśli, pojęć, wrażeń, wzruszeń, pożądań, przeważnie przyzwyczajeniowych i wciąż powtarzających się czynów, częściowo dynamicznych, ale zawsze zogniskowanych wokół naszego osobowego „ja”. Suma ruchów i działań tych wszystkich elementów decyduje o naszym wewnętrznym wzroście, częściowo widocznym w obecnym życiu, ale przeważnie stanowiącym ziarna przyszłego rozwoju w żywotach następnych.

wtorek, 13 grudnia 2016

Gematria - yantra - Bractwo Pitagorasa - numerologia

Numerologia - Gematria, Yantra i Bractwo Pitagorasa


System Pitagorejski
Gematria, podobnie jak cała matematyka, geometria i astronomia jest jedną z najstarszych duchowych nauk znanych ludzkości. Potoczna nazwa, numerologia, nie wyczerpuje całokształtu zagadnienia, zawężając gematrię do samych zależności pomiędzy cyframi i liczbami. Gematria pokazuje geometryczne kształty i znaki ukryte pomiędzy cyframi i liczbami, zajmuje się analizą zarówno wartości liczb jak i znaczeniem struktur geometrycznych. Nauka mistyczno-magiczna jest czymś więcej niż prostą zabawą wróżbiarskiego typu, jak się profanom czasem wydaje, gdyż służy jako narzędzie dla badania poważnych zagadnień filozofii i kosmogonii.

sobota, 10 grudnia 2016

Sens życia - Bo Yin Ra

Sens Życia


Bo Yin Ra
WEZWANIE

Zmęczyłeś się długim szukaniem. Już tedy samo szukanie cię nuży! 
Skoro to, czegoś szukał, nigdzie nie dało się znaleźć, chcesz odtąd zaniechać wszelkiego szukania!
Niegdyś odnaleźć pragnąłeś Krainę Żywych i Świątynię Wieczności!
Ale dokądkolwiek kierowałeś swe kroki, wszędzie królowała – Śmierć, a każda świątynia kryła w swym najtajniejszym wnętrzu jedynie pozbawiony wszelkiej mocy wizerunek bożka...
Zaprawdę, przyjacielu, musiałeś się znużyć takim szukaniem, jak znużyło się nim tylu innych, którzy jak ty wyruszyli w swoim czasie pełni nadziei i otuchy!
Nie ma cię tedy spotkać żadna nagana, ani ucha twego urazić ostre słowo, nie twoja to bowiem wina, żeś w dalekich wędrówkach swoich nie odnalazł tego, czego żeś szukał z tak gorącym upragnieniem!
Wskazywali ci bowiem drogi, którymi nigdy sami nie chadzali!

piątek, 2 grudnia 2016

Ksiega człowieka Bo Yin Ra

Bo Yin Ra - Księga Człowieka

Bo Yin Ra - Joseph Anton Schneiderfranken

KSIĘGA CZŁOWIEKA

Od człowieka musisz dojść do „Boga”, w przeciwnym razie „Bóg” pozostanie dla ciebie na wieki – obcy!

Tak pisałem niegdyś w „Księdze Sztuki Królewskiej”.

Nie znajduję lepszych słów na rozpoczęcie dzisiaj „Księgi o człowieku”...

Łącznie z „Księgą o żywym Bogu” i „Księgą o Zaświacie” – „Księga o Człowieku” ma tworzyć trylogię. Bo chociaż każda z osobna z tych trzech ksiąg jest w sobie zamknięta i stanowi istniejącą dla siebie całość, to jednak stoją one także wszystkie w wewnętrznym związku między sobą nawzajem i znajdzie się wiele miejsc, które się wzajemnie wyjaśniają.

Takie wzajemne wyjaśnienie będzie mogło wszelako tylko pogłębiać oddziaływanie słów na duszę.

Dlatego więc i ta „Księga o Człowieku” trafiła do rąk ludzi, którzy się już zapoznali z tamtymi dwiema poprzednimi księgami!

Oby znalazła serca, które jej potrzebują: dusze, które chętnie wchłoną jej treść!

czwartek, 1 grudnia 2016

Co nam w jodze pomaga? - Śri Aurobindo Ghosh

Śri Aurobindo - Co Nam w Tej Jodze Pomaga


CO NAM W TEJ JODZE POMAGA*
(*Z książki: „Synteza Jogi”)

Najświętszą księgą (Śastra) w naszej Jodze jest wieczna Weda (prawda) ukryta w sercu każdej myślącej istoty. Lotos przedwiecznej mądrości i doskonałości kryje się jako stulony, zamknięty pąk w głębi naszej duszy. Otwiera swe płatki prędko albo powoli, miarowo, rozchylając jeden za drugim, przez następujące po sobie przejaśnienia, od chwili gdy człowiek poczyna zwracać się ku Wieczystemu, a serce jego przestaje zamykać się w przywiązaniach do tego co znikome i przejściowe, a "zakochuje się” w Nieskończonym. Odtąd całe życie, wszystkie zdolności, energie, myśli, odbiorcze czy też czynne doznania, zmieniają się w bodźce, we wstrząsy które rozbijają twarde skorupy więżące duszę i odrzucają przeszkody opóźniające nieunikniony jej rozkwit. Kto wybiera Nieskończone, już został przez Nieskończone wybrany. Dotknęło go boskie tchnienia, bez którego nie masz zbudzenia się w duchu; ale raz go dotknęło, najwyższe osiągnięcie jest pewne i niezawodne; czy dokona się ono szybko, w przeciągu jednego życia, czy też w przeciągu ich wielu, pełnych cierpliwych wysiłków i powolniejszego rozwoju w przejawionym wszechświecie.

piątek, 25 listopada 2016

Gayatri - Pieśń Światła

Gāyatrî - Pieśń Światła Bogini Matki Ziemi


Ideał Bogini Matki Ziemi, słonecznej duszy całej przyrody i planety, ludzkość zna od tysięcy lat.  Gayatri to superbogini ucieleśniającą Moc Światła. Odrodzenie pogłębionej duchowości obrazu mistycznej Bogini jest bardzo ważne dla zrównoważonego rozwoju duchowego całej ludzkości. Gāyatrî to Pieśń Światła, Mądrość Ziemi, Moc Światła i wiele jeszcze innych wspaniałych określeń oddających fenomen Boga-Kobiety, czyli Bogini, nie niższej i nie wyższej, ale partnersko równej części Boskiej Pary Rodzicielskiej. Wiele zła jakie dzieje się w ludzkich społeczeństwach pochodzi z tego, że zapomina się o wewnętrznej strukturze Bóstwa jako Boskiej, Niebiańskiej Pary, Boga i Bogini! Starożytni Bóstwa czcili bezosobowo jako Wielkiego Ducha, ani męskiego ani żeńskiego jednak jednocześnie osobowo jako doskonały ideał wzorcowej Pary, jako Boga oraz Bogini, którzy mają jednaką władzę i prawa, a przy tym stanowią zupełną Harmonię. Długotrwałe ziemskie pary rodziców żyjące w zgodzie i harmonii dawano za wzór współżycia i współistnienia na sposób Niebiański. 

poniedziałek, 21 listopada 2016

O Bezbożności - Bo Yin Ra

O BezbożnościCZYNIĄC ZADOŚĆ WYMAGANIOM PRAWA AUTORSKIEGO ZAZNACZAM, ŻE W ŻYCIU DOCZESNYM NAZYWAM SIĘ JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN, NATOMIAST W MOIM BYCIE WIEKUISTYM BYŁEM, JESTEM I POZOSTANĘ TYM, KTÓRY TE KSIĘGI PODPISUJE
Bô Yin Râ

Do Czytelnika!

Autor Bo Yin Ra - trójsylabowe imię duchowe - żył 1876-1943 w Szwajcarii.
Był twórczy jako literat i artysta malarz.
Pochodził z rodziny chrześcijańskiej i nazywał się Joseph Anton Schneiderfranken.
Nie zakładał żadnej szkoły, nie głosił żadnego systemu myślenia czy wiary, lecz uważa się za pośrednika duchowego do wglądu do Prawiecznej Duchowej Ojczyzny Człowieka.
Jego mottem było - jak sam głosił, dosłownie:
„My naprawdę nie potrzebujemy żadnej nowej religii a jeszcze mniej nowych sekt.
Co najbardziej i niezbędnie nam potrzeba to ożywić duchowe siły, które każdy człowiek ziemski jeszcze dziś w sobie samym odnaleźć może. Tekst wzięty z broszurki:

Bô Yin Râ - „O moich pismach”

środa, 9 listopada 2016

Ksiega Miłości - Bo Yin Ra

Księga Miłości


Słowo wstępne

W czasach, gdy zamulone fale nienawiści plugawią wszystkie niwy ludzkości, książka ta ma ci mówić omiłości! Ty, który chcesz przeżyć samego siebie, znaleźć masz tutaj najwyższą, wolność! Tę wolność, której potrzeba ci, jak płucom twoim potrzeba powietrza do oddychania, dać ci może tylko miłość, zaś bez miłości zemrze w tobie zarodek życia, z którego powstać masz do wzrostu, nie znającego w sobie końca. 

Będzie tu mowa o sile, władającej wszelkiemi siłami tej ziemi, o sile, którą bardzo niewielu tylko ludzi przeżywa w sobie, gdy inni znają wsprawdzie wiele rzeczy, które nazywają „miłością”, ale zbyt łatwo się zadawalają, na zbyt małem przestają, nie wnikając w najgłębsze głębie… Atoli ten tylko, kto wniknie w głębie najgłębsze w sobie, znajdzie tam uzasadnienie owych mądrych nauk miłości, które kryją w sobie święte księgi i teksty starożytne, które on wprawdzie „zna”, o ile dosięgnąć go mogły, słowa tych ksiąg, lecz które rzadko tylko pojmuje w duchu, bowiem nie przeczuwa, że w naukach tych prawo staje się objawieniem, przed którem kłonić się musi najpotężniejszy nawet człowiek, jeśli nie chce, mimo całej swej mocy, wcześniej czy później ulec rozbiciu. Gdyby wiedziano, czem jest w istocie miłość, tedy oblicze ziemi dawno by się zmieniło, a wszelkie życie dawno wyzwoliłoby się z coraz to odnawiającej się męki. 

poniedziałek, 7 listopada 2016

Słowiańska wiara - poemat mistyczny

Słowiańska wiara

Złote Słońce ogrzewa Ziemię
Niewdzięczne jest to polskie plemię;
Miast Boga Słońce pokornie czcić
To ludzie wolą w ciemności żyć.

Krzyżowców sobie sprowadzili
Co prawych Słowian wytępili;
Wycięli dobrych Słowian w pień
Bóg ześle na nich Sądny Dzień! 

Rzucili ludzie kulty Słońca 
Cierpieniom ich nie widać końca; 
Księżyca kulty też rzucili 
Hańbą krzyżowców się okryli! 

Nie dla Słowian krzyżowa jest wiara 
My czcimy Śiva, Boga – Bāla; 
Nasza wiara szybko powróci 
Wszystkie krzyże z Polski wyrzuci!

czwartek, 22 września 2016

Radża joga - Królewska sztuka wewnętrznego rozwoju człowieka

Radża Joga - Królewska Droga - Świątynia Śigatse

Sztuka wewnętrznego rozwoju człowieka  


Pradawna, Wewnętrzna Droga Życia występuje w czterech ogólnie znanych i popularnych odmianach, w formie czterech klasycznych rodzajów Jogi, które odpowiednio do stopnia trudności ich kultywowania są w kolejności znane jako Mantra Joga – Ścieżka Modlitwy, Hatha Joga – Ścieżka Psychofizycznej Doskonałości, Laja Joga – Ścieżka Ćakramów oraz Rādźa Joga – Królewska Droga czy Sztuka Życia, od której pochodzi Sufi(zm), Teozofia, Różokrzyż, Gnoza i wiele innych ezoterycznych Szkół Duchowych! Ludzie powinni dużo wiedzieć o każdej z czterech linii duchowego, wewnętrznego rozwoju, a już szczególnie Ci, którzy interesują się głębiej duchowością orientalną oraz chrześcijańską. Królewska Sztuka, Rādźa Joga, jest najtrudniejsza do praktykowania, chociaż najlepiej w popularny sposób opisana i rozpropagowana, lecz zwykle strywializowana, bo faktycznie jest to metoda praktyki dla ambitnych i zaangażowanych ludzi. W zasadzie Jogę Królów-Mędrców praktykuje się w pozycji Lotosu, dodajmy pełnego Lotosu, a jest to pozycja Oświeconych Mistrzów-Mędrców. Nikt bowiem nie jest Oświeconym Mistrzem, Mędrcem Duchowym, kto nie potrafi siedzieć, praktykować, a nawet nauczać w Lotosowej Formie zwanej Dhjāna Mudra. Ludziom tej Ziemi polecamy od zawsze ćwiczenie swego ciała, aby byli zdolni siedzieć w Boskiej Pozycji, w Królewskiej Postawie modlitwy i medytacji. Słoneczna Królewska Droga Jogi jest Sztuką Życia opartą o bogatą i głęboką wiedzę, poprzez którą przebija dogłębne zrozumienie kosmicznych praw i zasad życia oraz rozwoju duchowego!

piątek, 5 sierpnia 2016

Zasada Moralności w duchowym rozwoju

Moralność - podstawą duchowego rozwoju

Wszyscy Mistrzowie Mądrości nauczają, że podróż ku Oświeceniu i Wyzwoleniu z kołowrotu Samsary, samodoskonalenie, duchowy rozwój czy też choćby tylko rozwijanie świadomości - wymaga tego, aby ludzie stosowali się do norm moralnych bardziej rygorystycznie niż zwykli mieszkańcy naszego globu. Starożytni mędrcy, boscy Ryszi, światli Posłańcy Niebios czyli Awatarowie oraz charyzmatyczni, pełni cudownej mocy Siddhowie, a także Magowie pozostawili ludzkości kilka zasad moralnych dla podniesienia ludzi na wyższy poziom rozwoju, aby mogli zacząć rozwijać się duchowo. 

środa, 23 marca 2016

Sathya Sai Baba nauki wybrane

Wybór ze zbioru nauk Wielkiego Mistrza i Przewodnika Duchowego 

Śri Sathya Sai Baba


Bhagavan Śri Sathya Sai Baba


Nauki Śri Sathya Sai Baba dotyczą zjawiska sił zła, oszustów, wrogów i nieprzyjaciół, demonów, człowieczeństwa oraz boskiego guru, stanowiąc jak najbardziej reprezentatywny wybór istotnych wypowiedzi przetłumaczonych na język polski. Cytowane myśli pochodzą z polskich biuletynów "Sai Ram" oraz "Światło Miłości", a tutaj reprezentowane są w celu pokazania spójności myśli wszystkich Avatar - Mistrzów, Proroków i Świętych posłanych z Niebios dla nauczania ludzkości! 

Sathya Sai Baba rzekł: 

"Media w obłędzie prześcigają się w przekazywaniu negatywnych, egoistycznych i pełnych przemocy informacji, a przecież to, na czym skupiamy naszą uwagę odbija się w naszym życiu!"

Sathya Sai Baba rzekł: 

"Kiedykolwiek DEVA (Bóg, Anioł) inkarnuje się jako Avatara (Posłaniec), towarzyszą mu złe istoty, które starają się zgładzić Boskość, ale w końcu spotyka ich niepowodzenie i znikają (giną)!"

czwartek, 17 marca 2016

Shirdi Sai Baba - wybrane nauki

Wybrane Nauki Sai Baba z Szirdi


Śirdi Sai Baba
Śirdi Sai Baba zwrócił się do Sathe, gdy ten przybył do Shirdi po śmierci swej ukochanej małżonki, która zmarła przy porodzie: "Nie martw się o nic. Ciała są jak bańki na wodzie. Nijak nie przywiązuj się do ciała. Rozwijaj natomiast przywiązanie do zamieszkującego wewnątrz Ducha (Dehi). Zmartwienia są jak przelotne chmury. Zdarzają się każdej jednostce. Miej odwagę. Ochraniaj swoje dziecko!"


Bóg jest i nie ma nic wyższego niż On. Jest ON Doskonały, Nieskończony i Wieczny. ON jest wszechobecny, wszechmocny i wszechwiedzący. On jest Stwórcą, Podtrzymującym i Niszczycielem. Oddaj się ochoczo i całkowicie Jego Woli. Nawet źdźbło trawy nie poruszy się bez Jego Woli. Ufaj w Nim i działaj prawie. Pozwól wewnętrznemu światłu oświeconej świadomości kierować wszelkimi Twoimi działaniami.

wtorek, 16 lutego 2016

Szambala - królestwo magów i wojowników - duchowe centrum ziemi

Szambala - Magiczne Centrum Duchowe Ziemi Pojęcia Śambhala oraz Śambala można bardzo dokładnie wyjaśnić w oparciu o mantryczne znaczenia źródłosłowów. Sylaba "Śam" nadaje znaczenie szczęścia, dobra, błogości, oczyszczania, pacyfikowania zła, zwycięstwa, odpoczynku, przygotowania, powstrzymania i usunięcia zła. Śama to pokój, spokój, wyciszenie, spokojny i zrównoważony umysł, wolność od zła, zdolność do usuwania zła, kwietyzm, wyciszenie jaźni, uwolnienie od trucizn i toksyn zatruwajacych duszę czy jaźń, uwolnienie od iluzji, złudzeń i pasji istnienia, posiadanie uzdrawiających właściwości, zdolność usuwania chorób i cierpień. Sylaba Śam jest jedną z najważniejszych, esencjonalnych mantr opisywanych w Rygwedzie. Posiada pięć znaczeń i praktykuje się ją w postaci pięciopromiennej ścieżki dla wzbudzenia zalążka do podążania ścieżką pięciu wtajemniczeń.

piątek, 15 stycznia 2016

Radża joga - Królewska Ścieżka Wtajemniczenia Serca

Królewska Ścieżka Wtajemniczenia Serca


Radża joga - to królewska jedna, forma praktyki duchowej, która uważana jest za najwyższą i najdoskonalszą drogę rozwoju.  Serce jako ośrodek duchowy w naukach joginów przyrównywany jest do kwiatu róży o dwunastu płatkach, z których każdy symbolizuje kolejny stopień inicjacji w duchowe misterium. Podobne wizje rozpościerają mędrcy sufickiej tradycji duchowej. Radźa joga jest uważana za najwyższą z czterech dostępnych ścieżek duchowego rozwoju w ciemnym wieku zwanym kali yugą. Szkoła ta rozwijana jest przez wielkich wieszczów i mędrców zarazem, gdyż jest Szkołą Mądrości duchowej i wszechwiedzy. Możemy wspomnieć takie istności jak Wasiśta, Dźanaka, Kryszna, Buddha, Jezus, Akbar i wielu innych, którzy duchowy osiąg zawdzięczają właśnie jodze królewskiej. Generalnie jest to joga sukcesji awatara, czyli wcielających się Synów Boga. Nazywamy ich czasem Ryszi (Sufi) lub Wali Ryszi, co znaczy Mistrzowie Mądrości.

czwartek, 14 stycznia 2016

Merkury - ruch wsteczny Retrogradacja

Retrogradacja Merkurego w roku 2017Merkury - planeta w układzie słonecznym, a w mitologii posłaniec Bogów, który łączy Niebo i Ziemię. Jego energia odpowiedzialna jest za komunikację z innymi ludźmi, sprawność umysłową, logiczne myślenie, osąd i intelekt. W ciągu jednego roku Merkury nawet trzykrotnie wchodzi w ruch wsteczny, a w roku 2016 dzieje się to aż 4 razy. W języku astrologów wejście w ruch wsteczny planety nazwane jest ruchem retrogradacyjnym, retrogradacją, a w skrócie po prostu retro. Retrogradacja planet to jest czas, gdy poruszają się one (pozornym) ruchem wstecznym. Za wyjątkiem Słońca (Sol) i Księżyca Luna) - dwóch świateł horoskopu - wszystkie planety retrogradują, ale wyjątkowo złą sławą cieszy się retrogradujący Merkury. Merkury to komunikacja, koleje, poczta, zaopatrzenie, telekomunikacja, drogi, mass media, handel. Kiedy Merkury retrograduje, wszystkie wymienione rzeczy szwankują. Narasta także ogólne rozdrażnienie. 


Retrogradacja Merkurego w roku 2017


Od 19 grudnia 2016 Merkury jest w retrogradacji i będzie do 8.01.2017r.

MERKURY 19.12.2016 12:55:56 15°07'52" Koziorożec - 8.01.2017 11:42:38 28°50'56" Strzelec

wtorek, 12 stycznia 2016

Retrogradacja - ruch wsteczny planet w roku 2016

Retrogradacja - ruch wsteczny planetRetrogradacja - jest to ruch ciała niebieskiego, które pozornie obraca się lub porusza po orbicie w kierunku przeciwnym, niż większość ciał w danym układzie orbitalnym. W Układzie Słonecznym ruch wsteczny ma kierunek przeciwny względem ruchu Ziemi wokół Słońca, który widziany z północnego bieguna Słońca odbywa się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Ruch wsteczny można zaobserwować śledząc zmiany położenia na niebie jasnych planet zewnętrznych – Marsa, Jowisza lub Saturna w ciągu kilku miesięcy przed i po opozycji. Gdybyśmy zapisywali ich położenia względem okolicznych gwiazd, to zauważymy, że zakreślają one charakterystyczne pętle na niebie nałożone na ich średni ruch. Ruch wsteczny wykazują również planety wewnętrzne – Merkury i Wenus, lecz w tym czasie znajdują się na niebie w pobliżu Słońca i ich obserwacja jest utrudniona. Zjawiska ruchu wstecznego mogą być również zaobserwowane wewnątrz systemów satelitów planet. Retrogradacja nie występuje w przypadku Słońca i Księżyca wyróżnianych w astrologii jako tak zwane ŚWIATŁA - obiekty o największej mocy świecenia. 

środa, 23 września 2015

Szepty z Wieczności - modlitwy Paramahansa Jogananda

SZEPTY Z WIECZNOŚCI - Paramahansa YoganandaDedykacja

Dedykowane do:

Wszystkich świątyń duszy Chrześcijan, Muzułmanów,
Buddystów, Żydów, Hinduistów i innych,
W których Kosmiczne Serce na równi pulsuje, zawsze –

I do
Wszystkich wielokolorowych lamp różnych prawdziwych nauk,
W których świeci ten sam jedyny biały płomień Boga – 

I do
Wszystkich kościołów, meczetów, wihar, przybytków
i świątyń świata –
W których nasz własny Jedyny Ojciec przebywa bezstronnie
w pełni Swej chwały.