niedziela, 16 listopada 2014

Medytacja Radża Jogi

Raja Yoga - Medytacja1. Uświadom sobie siebie jako ośrodek energii, punkt światła, który jest połączony świetlistymi promieniami ze wszystkimi ośrodkami energii i światła, jakie istnieją pośród całej ludzkości planety Ziemia! Stawaj się coraz bardziej jaśniejącym, promiennym ośrodkiem, świetlistego, jaśniejącego blasku, który promieniuje w jedności ze wszystkimi jaśniejącymi ludźmi światła, tworząc wspólnie połączoną wielką sieć światła, czystej energii obejmującej planetę. Mocno odczuwaj ośrodki światła, ćakramy wewnątrz ciała, a szczególnie ośrodek głowy adźńa oraz ośrodek serca, anahata. Wzmagaj intensywność blasku na podobieństwo coraz bardziej jaśniejącej gwiazdy rozświetlającej wspólny umysł ludzkości. W świadomości jedności ze wszystkimi źródłami światła pośród ludzkiej rodziny rozświetlaj cały pozaświadomy umysł ludzkości.

niedziela, 19 października 2014

Oda do Radża Jogi

Oda do Radźa JogiO królewski dźwięku
Medytacyjnej ciszy
Dzięki Tobie staję się
Napełniona spokojem
I orzeźwiającą mocą
Staję się podobna
Do niezgłębionego oceanu.

sobota, 11 października 2014

Szlachetna Ośmioraka Ścieżka

OŚMIOSTOPNIOWA ŚCIEŻKA SZLACHETNYCH - ĀRYA-ASŢAŇGIKA-MĀRGA

Ścieżka Ārya - Ośmiostopniowa Ścieżka Szlachetnych - wyrażona jest symbolem Koła Dharmy o ośmiu szprychach, które było od początku podstawą Nauki i Praktyki wprowadzanej przez Śri Siddharta Gautama Buddha, mędrca i proroka fizycznie żyjącego w VII-VI w p.e.ch. w Indii u podnóża gór Himalaya! Koło Dharmy (Nauki i Praktyki) Buddha Gautama opisane jest jako Ścieżka Ośmiu Stopni i Aspektów rozwoju duchowego ze szczególnym naciskiem na praktykowanie w codziennym życiu tak świeckich jak mnichów. SAMYAK użyte w oryginalnych wyrażeniach podanych przez Śrî Buddha w Sanskrycie, dawnym języku Kultury Bhārata i Āryan oznacza „to, co właściwe, prawidłowe, słuszne i doskonałe”, a różne tłumaczenia powinny uwzględniać ten aspekt każdego z Ośmiu Filarów ĀRYA-MĀRGA, Szlacheckiej Ścieżki wedyjskiej, której od  początku uczył i ciągle przez sukcesję Uczniów Dharmy naucza Śri Buddha.

piątek, 10 października 2014

Medytacja Transmisyjna

TM - Technika Medytacji - Medytacja Transmisyjna Technika medytacji transmisyjnej zwana w skrócie TM - (skrót od angielskiej nazwy: Transmission Meditation) - jest szczególną formą grupowej modlitwy i oddziaływania wszystkich zaangażowanych w praktykę adeptów i adeptek jogi. Jeden z Mistrzów Bractwa Złotej Szaty Świątyni Śigatse - Djwhal Khul Khan (znany jako D.K. lub Tybetańczyk) wspomina o tej szczególnej formie praktyki jogi, która będzie jogą nadchodzącego Nowego Złotego Wieku Prawdy. Ta forma jogi to joga subtelnych energii ogniskowanych w tak zwanych ćakramach (lotosach) - ośrodkach energii. Wszyscy ci, którzy pragną podążać drogą duchowego rozwoju, zostają przyciągnięci do tej specyficznej pracy Nowego Wieku. TM jest duchową służbą przekazywania światła, miłości i mocy wszystkim potrzebującym istotom, jest duchową służbą uzdrawiania naszej planety i wszystkich żyjących i czujących istot. Już trzy chętne osoby praktykujące jogę światła mogą zainicjować trójkąt światła, który jest też symbolem grupy i wibracji trójdźwięku AUM symbolizującego Trójcę Świętą. Jeżeli w pracę przesyłania światła zaangażuje się siedem osób, to taka grupa otrzymuje Anioła Stróża - opiekuna grupy, który inspiruje praktykujących. Siódemka jest liczbą Duszy Grupowej i dlatego moc medytujących siedmiu osób specyficznie wzrasta.

czwartek, 9 października 2014

Medytacja czym jest i jak medytować

Sztuka Medytacji Czym jest medytacja, jakie procesy jej towarzyszą i jak się medytuje? Oto pytania na które wielu ludzi we współczesnym świecie zadaje i poszukuje na nie odpowiedzi. Mistrzowie, Mędrcy i Święci wszystkich epok propagują medytację i zachęcają do medytowania, ale niektórzy ludzie boją się ćwiczeń i praktyk medytacyjnych. Bywa tak dlatego, że ludzie nie są świadomi, nie zdają sobie sprawy z tego, że medytacja była "od zawsze" towarzyszką ludzkiego życia. Wszyscy święci, tacy jak Jezus, Buddha, Abraham i inni prorocy Starego i Nowego Testamentu, oddawali się długotrwałym i intensywnym Medytacjom przeplatanym Świętymi Modlitwami, Psalmami i Hymnami. To właśnie dzięki  medytacji powstało wiele wspaniałych dzieł i odkryć z dziedziny medycyny, fizyki czy chemii. To właśnie dzięki medytacji powstały wspaniałe "Psalmy Dawida", czy też odkrycia Einsteina.

wtorek, 7 października 2014

Astrologia wedyjska

Dźjotisza (Jyotisha) - Astrologia wedyjskaDźjotisza to praktykowana aktualnie w Indiach astrologia wedyjska. Prastara nauka indyjska - Weda - zajmuje się nie tylko sprawami duchowymi, ale też sprawami, które tyczą naszego życia i tego, jak żyć, aby być szczęśliwym. Sprawy polityczne, technika, kultura, astrologia, a także medycyna - to dziedziny wiedzy, które każdy interesujący się duchowym rozwojem człowiek powinien znać i mieć o nich pojęcie. W duchowym rozwoju wcale nie chodzi o to, aby wyrzucić telewizor, zrezygnować z kupowania gazet, czy też nie słuchać żadnych wiadomości o własnym kraju czy świecie. Człowiek duchowo rozwijający się powinien mieć pojęcie w jakim świecie, kulturze i tradycji żyje i powinien umieć wybrać to, co dla jego rozwoju świadomości jest najlepsze. 

czwartek, 25 września 2014

Bractwo Złotej Szaty - Świątynia Śigatse


Mądrość jest Darem Boga. Mądrości nie można się ani nauczyć, ani wyuczyć. Mądrość jest przymiotem Duszy i pojawia się jako Dar w sposób naturalny, gdy tylko dusza zacznie się przejawiać poprzez osobowość. Wiedza jest tym, czego można się nauczyć i wyuczyć i pogłębiać ją studiując mądre księgi. Mądrość jest miłującym zrozumieniem, jest wiedzą oświeconą przez Miłość. Mądrość zstępuje z góry, z bezforemnej sfery Niebios zwanego też planem buddycznej i zarazem chrystusowej świadomości. Długo można się uczyć i wiele ksiąg przeczytać i nie posiąść Mądrości Bożej, która jest charyzmatem, Darem Duchowym zstępującym z planu wyzwolonych i zbawionych Świętych, Mistrzów i Proroków. 

Tylko Mędrzec, Ryszi, Sufi jest godzien nosić Szatę Bożej Mądrości, która zwana jest Złotą Szatą. Droga Mądrości Bożej prowadzi do Aśramu (Świątyni) Śigatse, do sanktuarium wszelkiej Łaski Miłującego pojmowania i przenikliwego rozumienia rzeczy skrytych. Ci, którzy godni są noszenia Złotej Szaty - zwani są Braćmi i Siostrami Złotej Szaty. Bractwo Złotej Szaty (Order of the Golden Robe, the Brothers and Sisters of the Golden Robe) to Bractwo na rzecz duchowego oświecenia rasy ludzkiej. Mędrcy (Ryszi, Sufi) tworzący Bractwo Złotej Szaty stanowią Aśram (Świątynię) Dźagadguru - Nauczyciela Świata, nazywanego też Kalkinem, tj. Zbawicielem.

środa, 24 września 2014

Sześć lekcji Radża jogi

Swami Wiwekananda - Sześć lekcji Rādźa Jogi


OD WYDAWCY

Zawartość niniejszej publikacji stanowią notatki z lekcji danych wąskiemu audytorium przez Swami Vivekananda w domu Pani Sara C. Bull, jego oddanej amerykańskiej uczennicy. Zostały one przez nią przechowane i w końcu przedrukowane w 1913 roku do prywatnego obiegu pośród tych, którzy chcieli z nich skorzystać. Teraz, po raz pierwszy, oddajemy je do powszechnego użytku.

Wypowiedzi Swamiego nie potrzebują wprowadzenia. Można powiedzieć, że lekcje te przedstawiają przedmiot praktycznej duchowości w bardzo jasnej i zwięzłej formie i oferują wiele wartościowych wskazówek i instrukcji do Sadhany, szczególnie Radża Jogi. Książka jest zaprojektowana w ten sposób, by być wiarygodnym i przydatnym, przewodnikiem dla poważnych uczniów praktycznej religii.

Swami Vishwashrayananda, Luty 1928

środa, 12 marca 2014

Złocisty Płomień Śigatse

Złocisty Płomień ŚigatseŚwięty Płomieniu Złocistej Świątyni
Rozpal się wszędzie, gdzie Słowo głosimy;
Otwieraj podwoje Braterstwa Duszy
Niech Ogień Twój oczyszcza oczy, uszy!

Serce i Oko płomieniem wzniesione
Nieczystości żywotów wnet spalone;
Twe ciało Płomieniem się przeistacza
Złoty Blask wielkim się kręgiem roztacza!

Światła Ogniste płoną pośród nocy
Uczniowie czekają Wiedzy owocy;
Mądrość jest z Góry wlewana tej Duszy
Która w Pielgrzymkę za swym Guru ruszy!

Nie bacząc na trudy, życia przeszkody
Odważnie wskoczy w głąb mistycznej wody;
Siedem płomieni rozpaliwszy Uczeń
Nie cierpi rozterki ni żadnych zboczeń!

wtorek, 11 marca 2014

Afirmacje Radża Jogi

Lecznicze Afirmacje Królewskiej Radża Jogi


W naukach Królewskiej Radża Jogi - Afirmacje - to jeden z najważniejszych tematów, bo radża joga bardzo intensywnie posługuje się mocą sugestii i autosugestii, dla dobroczynnych, leczniczych celów oraz dla relaksacji i odprężenia.

Potęga Myśli i Siła Woli - to dwa filary duchowego treningu w jodze. Siła Woli jest podstawą Potęgi Myśli. Z siły myśli się zalążek przyszłej potęgi woli. Aby nasza wola stała się potężna, silna - potrzebny jest czysty umysł i spokojne, dobre myśli. To właśnie myśli tworzą dziś zalążek twego przyszłego życia. To z twych myśli o każdej porze dnia i nocy tworzysz swoje przeznaczenie. Potęga myśli zwielokrotnia się, gdy zostaną zaangażowane w to emocje. Należy zatem ożywić myśl i stworzyć jej obraz, aby stała się ona potęgą i aby spełniała się w życiu.

poniedziałek, 10 marca 2014

Królewska Sztuka Jogi

Radża Joga Shigatse


Radźa Joga (sanskr. Rāja Yogah, Raaja Yogah) dosł. królewskie zjednoczenie, królewska sztuka jogi - jest starożytną linią duchowego nauczania zainicjowaną przez Czohan Śiwa Jogeśwara w głębokiej starożytności, a w Złotym Wieku (Satjajuga) - była szerzej kultywowana. Radża Joga uważana jest za jogę królów i książąt, duchową drogę władców, królów mędrców znanych jako ryszi i maharyszi. Podstawą praktyki Królewskiej Jogi jest dobra, silna i długa zdolność skoncentrowania, skupienia uwagi. Początkowo Radża Joga była zwana Uro Yogą, czyli Ścieżką Światła Złotego Blasku Oświecenia poprzez Miłość i Mądrość, Jogą Światłości, Świetlistym Zjednoczeniem, czy też Pojednaniem ze Światłem. Uro Joga była praktyką duchową panujących Królów - Mędrców (szczególnie ze słonecznej dynastii Ajodha) i stąd mamy Jogę Królewską lub lepiej Jogę Króla czyli Królewskie Pojednanie. Na bazie wiedzy i praktyki Jogi Królewskiej powstało wiele rozmaitych szkół i tradycji duchowych określających siebie mianem Sztuki Królewskiej.