niedziela, 28 sierpnia 2022

Radża Joga - Wyniki

Kurs wprowadzający część V


5. WYNIKI

Zaznajomiłeś się z ogólnymi zasadami ćwiczeń, na których polegają stopnie ścieżki i zrozumiałeś, że narządów niefizycznych nie można rozwinąć ćwiczeniami fizycznymi, ponadto zaczyna tworzyć się w twoim pojęciu obraz ogólny systemu, którym posługuje się każda szkoła tajemna. Jest to dosłownie ten sam system, którego przestrzega człowiek, gdy przystępuje do przebudowy domu. Przede wszystkim, oczyszcza go starannie ze wszystkich rzeczy niepotrzebnych i zawadzających. Dopiero po takim oczyszczeniu może zabrać się do właściwej pracy, czyli do wbudowywania cząstek z lepszego materiału w miejsce dawnych. Bez oczyszczenia nie mógłby się dostać do miejsc, nad którymi ma pracować, nie władałby przedmiotem swej pracy. Nie mógłby nawet zbadać, która część wymaga przebudowy.

Zadanie twoje jest zupełnie podobne. Przede wszystkim, masz oczyścić z rzeczy niepotrzebnych i szkodliwych mieszkanie, które chcesz przygotować dla twej jaźni wyższej. A mieszkaniem tym ma być twe ciało myślowe, astralne, eteryczne i fizyczne. Oczyścić je zatem musisz ze wszystkiego, co w każdym z nich jest zbyteczne. Ciało myślowe musisz oczyścić z otaczającej je chmury gęstej i nieprzejrzystej, jaką tworzą otaczające je myślaki [Myślakami nazwałem istoty stworzone myśleniem czy to ludzkim, czy czyimś innym. Są to istoty żywe, realne, żyjące dłużej lub krócej, literatura obca zwie je myślami-formami – przyp. J.A.S.]. Oczyścisz ciało astralnie z żądz i popędów niepotrzebnych, zaprowadzisz w nim spokój. Z ciała eterycznego usuniesz złe nawyki i niepotrzebne lub błędne nałogi, choćby najbardziej zastarzałe. Ciała fizycznego oczyszczać nie potrzebujesz, bo ono nie ma żadnych własności ani złych, ani dobrych. To tylko maszyna, działająca dopóty, dopóki w niej jest ciało eteryczne i działające tak, jak ją to ciało popycha. Gdy zatem oczyścisz swe ciało eteryczne, czyste będzie tym samym i ciało fizyczne.