środa, 23 września 2015

Szepty z Wieczności - modlitwy Paramahansa Jogananda

SZEPTY Z WIECZNOŚCI - Paramahansa YoganandaDedykacja

Dedykowane do:

Wszystkich świątyń duszy Chrześcijan, Muzułmanów,
Buddystów, Żydów, Hinduistów i innych,
W których Kosmiczne Serce na równi pulsuje, zawsze –

I do
Wszystkich wielokolorowych lamp różnych prawdziwych nauk,
W których świeci ten sam jedyny biały płomień Boga – 

I do
Wszystkich kościołów, meczetów, wihar, przybytków
i świątyń świata –
W których nasz własny Jedyny Ojciec przebywa bezstronnie
w pełni Swej chwały.

wtorek, 21 kwietnia 2015

Bhagawadgita - teksty wprowadzające i objaśnienia

Bhagawad Gita - teksty wprowadzające i objaśnienia


Prezentujemy wybrane teksty wprowadzające do staroindyjskiego traktatu "Bhagavad Gita" pochodzące z licznych wydań powielaczowych drukowanych w Indii w latach 1947- 1958. Bhagawad Gita reprezentuje system filozoficzny znany jako Samkhya i Joga, a Wanda Dynowska (1888-1971) prezentuje jeden z merytorycznie najlepszych przekładów na język polski. Jako że przekład pochodzi z okresu II wojny światowej, język jest dla współczesnych nieco archaiczny, jednak zawiera znaczące walory literackie i dlatego wart jest prezentacji. Tu znajdziesz treści wprowadzające i omówienie Bhagawad Gity, jej rolę w literaturze Indii, zarówno słowami Wandy Dynowskiej jak i profesora B. L. Atreya z Benaresu czy Umashankara Joshi i Mohandas Karamchad Gandhi, którego przedstawiać zapewne nie trzeba. Sam tekst dzieła jakim jest powstała ponad 5 tysięcy lat temu Bhagawad Gita prezentowany jest w osobnym artykule. 
  • Przedmowa do pierwszego polskiego wydania
  • Od Tłumacza: O Bhagawad Gicie
  • Filozofia Odwieczna
  • Czym jest Bhagawad Gita dla Hindusów?
  • Tajemnica Najwyższej Harmonii
  • Gandhi o Bhagawad Gita
  • Objaśnienia Terminów Sanskryckich

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Jama i nijama - etyka - moralność - podstawy jogi

YAMAH i NIYAMAH - Etyka, moralność, duchowy sposób życia w Jodze

Droga duchowa, Rozwój duchowy, Duchowość, uduchowienie, mistyka i ezoteryka to także etyka i moralność co doskonale widać na przykładzie zasad yama (jama) i niyama (nijama) w treningu jogi nauczanej autentycznie przez mistrzów Wschodu. Nie ma jogi bez yama i niyama powidają mistrzowie z Indii, a naukowe podstawy jogi znane są chociażby w buddyzmie i taoizmie. (Zastosowano dla pojęć w wersetach sanskrytu transliterację uproszczoną na bazie IT, gdzie długie samogłoski oznaczone są dużymi literami, podobnie głoski nosowe i przydechowe, jedynie sh to sz, j = dź, a y = j).

Joga a etyka i życie duchowe


Popularność jogi od lat stopniowo wzrasta na całym świecie. Ci, którzy zaczęli praktykować jogę i sami poczuli jej niezwykłe działanie najczęściej kontynuują treningi przez długie lata a wielu przez całe życie, ciągle się doskonaląc. W jodze jest możliwość bezpiecznej i efektywnej pracy bez względu na wiek, typ ciała czy przeszłe doświadczenia wynikłe z jakiejkolwiek formy pracy z ciałem. Połączenie właściwego ruchu i oddechu oraz postawy owocuje świadomym treningiem przynoszącym poczucie odmłodzenia, energii i siły. Joga jest zadziwiająca, bo nawet jeśli ćwiczysz tylko raz w tygodniu godzinę to i tak poczujesz działanie jogi.

poniedziałek, 30 marca 2015

Krija Joga atman joga oddechowa

Atma Krija Joga - Naukowa praktyka realizacji boskiej duszy
Krijajoga (Kriyayogah) to jedna z dwunastu klasycznych odmian jogi, powiązana silniej z praktykami typu krija (kriyah). Jest wzmiankowana w literaturze religijnej i jogicznej różnych okresów i nurtów. Kriyayoga służy realizacji Atmana - Duszy, Wyższej Jaźni. W klasyfikacji systemów jogi, Krija Joga należy do szerszej grupy znanej pod nazwą Tantra Joga, a także Kundalini Joga. Jest to ekskluzywna tak zwana Himalajska Joga Tantryczna, przez środowiska teozoficzne i ezoteryczne często nazywana jogą atmiczną. W ujęciu klasycznym ryszi Patańdźali objaśnił krijajogę w sutrze II.1 Jogasutr, jako składającą się z trzech osi praktyk: 
  • tapas - asceza, żarliwość, wysiłek; 
  • swadhjaja - kontemplacja światła jaźni (swadhi), medytacja światła jaźni; 
  • iśwarapranidhana - duchowe oddanie żyjącemu mistrzowi.
Tapas, Svadhyaya i Iśvarapranidhana to trzy ostatnie Niyama w klasycznej jodze. Jej celem jaki określił Patańdżali w sutrze II.2, jest wywołanie stanu samadhi i osłabienie kleśa (uciążliwości). Postklasyczne odmiany krijajogi zawierają elementy analogiczne jak kundalinijoga i nauczają metod rozbudzenia energii kuńdalini. 

Krijajoga jako zbiór praktycznych ćwiczeń wygląda jak wyciąg z metod Hathajogi, Radżajogi i Lajajogi. W swej istocie, jest to zbiór metod praktyki nawiązujący do tych trzech wielkich szkół jogi. Krijajoga jest praktykowana przez Dewy (Bóstwa, Anioły), a kto praktykuje Krijajogę szczerze, w miarę duchowej realizacji sam staje się Dewatą i dołącza do mieszkańców Niebios.

wtorek, 24 marca 2015

Dźniana joga - joga przez poznanie - Swami Vivekananda

Jnana Yoga - JOGA PRZEZ POZNANIE

napisane przez Swami Vivekananda
Słowo JOGA w tytule oznacza "zjednoczenie z Bogiem". Książka ta to zbiór wyjątków z przemówień indyjskiego filozofa i mędrca (Rishi) Vivekananda (spolszcz. Wiwekananda), zamieszczony na stronach następnych, który włączony był w wydaniach angielskich i innych do serii Dżniana-Jogi (Jnana-Yoga). Jest to Joga Poznania albo - ściślej - Joga przez Poznanie, dosł. "Poznawania Joga".

Zamiast wstępu przytaczamy słowa Autora z innej pracy.

"W krajach Zachodu słowo Joga zostało zbezczeszczone najrozmaitszymi absurdami. Przykro mi, że muszę najpierw ostrzec was, że Joga nie ma nic wspólnego z tymi nadzwyczajnościami. Żadna z metod Jogi nie wyrzeka się rozsądku, żadna nie żąda, abyście dali się oszukiwać albo zrzekli się wolności sumienia i powierzali przewodnictwu kapłanów jakiegokolwiek pokroju. Żadna, z dróg Jogi nie wymaga też, abyście zrzekali się swej miłości, oddania i wierności czczonemu przez nas wysłannikowi Mocy nieziemskiej. Każda Joga doradza wam, abyście trzymali się zawsze mocnorozsądku i zdrowego, logicznego myślenia".

poniedziałek, 23 marca 2015

Szepty wieczności - Paramahansa Jogananda

Szepty Wieczności - Afera z naukami Paramahansa Joganandy
Szepty Wieczności i Krija Joga Paramahansa Yogananda


O przekręcaniu nauk Swami Paramahansa Joganandy w USA

Poniższy tekst pochodzi ze strony o odkrywaniu na nowo Joganandy. Przetłumaczony został ku przestrodze tym wszystkim, którzy chcieliby poprawiać naukę Guru, którego słowa są samą Mową Boga. Oto sobie można w sklepie kupić dwie różne wersje tej samej książeczki autorstwa Paramahansa JoganandaWhispers from Eternity w dwóch różnych wersjach: wersji oryginalnej z 1949 roku oraz w wersji zmienionej, z 1956 roku z późniejszymi wydaniami, ostatnim z 2008. Wersja z 1949 roku z okładki na stronie infibeam:

Szepty Wieczności
w wersji niezmienionej
Szepty Wieczności
w wersji oszukańczej 
zaś wersja zmieniona, sfałszowana przez pseudouczennicę, wydawana przez ewidentnie oszukańczą (pewnie po jego śmierci) organizację założoną przez samego Joganandę ma okładkę jak pod linkiem: Bookstore Yogananda.

Polecamy ten artykuł każdemu zainteresowanemu tematyką wykolejania się ruchów duchowych, niszczenia prawdziwych religii, ukrywania ziaren pod korcem, rozwalania nauk Mistrza przez tępy zakuty łeb kogoś, kto mieni się uczniem, a w istocie jest pseudoduchowym oszustem i fałszerzem nauk Mistrza. W siedem lat po jego odejściu, najważniejsze nauki Mistrza Paramahansa Joganandy ukryto pod korcem, zniekształcono i sens ich całkowicie wypaczono w organizacji powołanej przez niego do tychże nauk przekazywania. No to przyjemnej lektury.

środa, 18 marca 2015

Bhagavad Gita - Umadewi Wanda Dynowska część I

BHAGAWAD GITA - Przekład Umadewi Wandy Dynowskiej część IBhagawad Gita, część Mahabharaty jest przez Hindusów, praktyków nurtów hinduistycznych na całym świecie uznawana i ceniona jako źródłowe Pismo Święte, podstawa jogi i gnozy, podstawa duchowości, kultury i religii oraz myślenia ludzi Wschodu.

Prezentujemy pierwszą część Pieśni Bhagawad Gita, dziewięć Rozmów pierwotnie śpiewnie wyrecytowanych przez Śri Gopala Krishna do swego Ucznia (Ćela), Śri Arjuńa (Ardźuna) na Polu Kuru wedle zapisu epopei znanej jako Mahabharata. Autorką tego jednego z najlepszych, chociaż staropolskich przekładów jest Śri Umadewi Wanda Dynowska, uznana przez specjalistów sanskrytu i indologii autorka przekładów literatury indyjskiej na język polski.

Bhagawad Gita - bardziej poprawnie Bhagavadgita, to w języku sanskrytu Bhagavadgītā, dosłownie Pieśń Pana, Władcy, Mistrza czyli Iśwara - której najstarsze zachowane odpisy pochodzą prawdopodobnie z III czy II w. p.e.ch, stanowi niewielką część, około 700 strof, epickiego poematu - Mahabharata, w części pt. Bhiszma - (rozdziały 23-40, Bhishma- Parva). Wydarzenia epopei można historycznie umiejscowić w czasie ponad 5200- 5500 lat temu w okolicach współczesnego Delhi. Gita jest uważana za świętą księgę, za Pismo Święte hinduizmu, szczególnie ważna dla wisznuizmu, a najbardziej dla odłamu wisznuickiego, jakim jest krysznaizm.

wtorek, 17 marca 2015

Bhagawad Gita - Umadevi Wanda Dynowska część II

BHAGAWAD GITA - Przekład Umadewi Wandy Dynowskiej
Część druga arcydzieła literatury indyjskiej znanego jako BHAGAWAD GITA w przekładzie polskim Umadevi Wandy Dynowskiej, uczennicy duchowej teozofów i Swami Anirvan'a. Bhagawad Gita to ta część Mahabharaty, która jest przez Hindusów i praktyków nurtów hinduistycznych na całym świecie uznawana i ceniona jako źródłowe Pismo Święte, podstawa jogi i gnozy oraz wszelkiego rozwoju duchowego.

Prezentujemy drugą część Pieśni Bhagawad Gita, rozmowy dziesięć do osiemnaście Rozmów pierwotnie śpiewnie wyrecytowanych przez Śri Gopala Krishna do swego Ucznia (Ćela), Śri Arjuńa (Ardźuna) na Polu Kuru wedle zapisu epopei znanej jako Mahabharata. Autorką tego jednego z najlepszych, chociaż staropolskich przekładów jest Śri Umadewi Wanda Dynowska, uznana przez specjalistów sanskrytu i indologii autorka przekładów literatury indyjskiej na język polski.

Jeśli chcesz zajrzeć do wprowadzenia i objaśnień oraz części pierwszej, czyli Rozmów 1-9 kliknij odpowieni link pod artykułem. Słowa i zwroty pogrubione i na końcu pogrubienia oznaczone gwiazdką* znajdziesz po tekstach Rozmów w Przypisach wedle numeru Rozmowy i wersetu!

wtorek, 3 marca 2015

Hatha joga - asana - trening zdrowia

ASANA - Relaksacja - Hatha Joga

Trening zdrowia i spokoju dla ludzi zachoduAsany i relaksacja jako ćwiczenia zdrowotne jogi są bardzo popularne. Na całym świecie panuje moda na to, aby ćwiczyć asany - postawy i pozycje jogi. Istnieje tysiące klubów i dziesiątki międzynarodowych organizacji uczących asan jogi. Jednakże joga to coś dużo więcej niż zwykle można doświadczyć w klubach fitness skierowanych do najbardziej początkujących!

Joga i ćwiczenie asan to także starożytna tradycja kulturowa, filozoficzna i duchowa oraz naturalna medycyna taka jak ajurweda. Joga to także proste metody wyciszenia umysłu i emocji oraz medytacji, które pomagają zachować zdrowie i przedłużyć życie. Na Wschodzie ludzie ćwiczą jogę bardziej dla wszechstronnego samodoskonalenia niźli w doraźnych zdrowotnych celach, a joga bliższa jest pojęciu drogi czy zdrowego stylu życia niż samej gimnastyce zdrowotnej jak to się często rozumie na Zachodzie w rozlicznych klubach i sekcjach jogi asan! 

Kolejne rozdzialiki tego artykułu są tak z grubsza dobrane, że stanowią coraz bardziej ambitne wprowadzenie w ćwiczenie asan i hatha jogi, od rzeczy najprostszych i popularnych do tych bardziej zaawansowanych i naprawdę trudnych. Hatha Joga (w Sanskrycie हठ-योग) polega na fizycznym i energetycznym oczyszczaniu organizmu i jest najstarszą znaną formą ćwiczeń psycho-fizycznych. Rysunek na kamieniu, przedstawiający osobę ćwiczącą Hatha Jogę pochodzący sprzed ponad 5000 lat został znaleziony w Dolinie Hinduskiej, leżącej na terenach dzisiejszego Pakistanu. Hinduscy mędrcy rozwijali Hatha Jogę ponieważ sprawny organizm był im potrzebny do wykonywania długotrwałych medytacji. Dzisiejsze kursy i klubowe zajęcia z ćwiczeniami asan i relaksacją są najprawdopodobniej jedynie bardzo podstawowym, chociaż bardzo koniecznym w zachodniej mentalności wprowadzeniem do jogi...

sobota, 21 lutego 2015

Bo Yin Ra - Drogowskaz i wiersze

Drogowskaz i Wiersze - Bo Yin Ra
Bô Yin Râ to literacko-duchowy pseudonim artysty malarza i autora dzieł filozoficzno- mistycznych, który z urodzenia nazywał się Joseph Anton Schneiderfranken. Bo Yin Ra urodził się dnia 25 listopada 1876 roku w Aschaffenburg (koło Frankfurtu nad Menem) w Niemczech, zmarł 14 lutego 1943 roku w Massagno/ Lugano w Szwajcarii. W 1899 roku ukończył Städelsche Art Institute we Frankfurcie. W latach 1900-1901 studiował sztukę w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, w roku 1902 uczęszczał na Académie Julian w Paryżu. W latach 1912-13 przebywał w Grecji, gdzie namalował wiele ze swoich olejnych krajobrazów. W 1913 roku napisał swoje pierwsze filozoficzno-mistyczne dzieło, maleńką broszurkę "Światło z Himavatu", którą przesłał do Niemiec, gdzie została wydana w Lipsku tego samego roku jedynie pod inicjałami B.Y.R. W latach 1916-1923 mieszka i tworzy w Zgorzelcu na Śląsku, gdzie w 1920 roku zakłada Stowarzyszenie Mistyki Jakuba Böhme.

środa, 18 lutego 2015

Swami Wiwekananda Paramahansa

 Jogin Swami Wiwekananda Paramahansa1863-1902
Swami Wiwekananda (hindi स्वामी विवेकानंद, bengali স্বামী বিবেকানন্দ, ur. 12 stycznia 1863, zm. 4 lipca 1902) - indyjski hinduistyczny swami i mistrz duchowy. Był uczniem Paramahansy Ramakryszny z Kalkuty. Jego największym osiągnięciem było propagowanie filozofii hinduistycznej (jogi i wedanty) na Zachodzie. Założył dwie ważne hinduistyczne organizacje duchowe: Ramakrishna Math i Ramakrishna Mission. Swami Wiwekananda był też jedną z głównych postaci renesansu bengalskiego.

Wiweka = rozpoznanie, rozróżnienie rzeczywistego od nierzeczywistego, dobra od zła, światła od ciemności, prawdy od fałszu; Aananda = szczęśliwość, błogość... Paramahansa - Najwyższy Ptak Wędrowny.

Urodził się w Kalkucie w rodzinie starej bengalskiej arystokracji. Gdy jako młody człowiek spotkał wielkiego bengalskiego mistyka Ramakrishnę, porzucił dom i został jego uczniem. Po odejściu ukochanego mistrza, zgodnie z jego zaleceniem, prowadził przez trzy lata życie wędrownego mnicha. Następnie zdobył pełne wykształcenie uniwersyteckie. Odbył czteroletnią podróż do różnych krajów, by zapoznać ludzi z naukami Ramakrishny.

niedziela, 15 lutego 2015

Karma Joga - Swami Wiwekananda

SWAMI WIWEKANANDA - KARMA YOGAH – JOGA CZYNU i DZIAŁANIA1. CZYN I JEGO WPŁYW NA CHARAKTER

Słowo Karma pochodzi od Sanskryckiego Kri - działać, czynić; każdy czyn to Karma; słowo to oznacza również skutki czynów; a filozoficznie używa się go także dla oznaczenia skutków naszych czynów z poprzednich żywotów. Ale mówiąc o Karma Jodze mamy na myśli tylko to pierwsze znaczenie - czyn, działanie, pracę. Celem ludzkości, według filozofii Indii, jest poznanie. Nie radość ani rozkosz czy przyjemność są celem człowieka, a poznanie; tamte muszą mieć swój koniec, więc błędem jest myśleć, że mogą być celem.

Sądzę, że niesłuszne, a nawet niemądre mniemanie, że szczęście jest ideałem do którego musimy dążyć, jest przyczyną niemal wszystkich nieszczęść i nędzy panującej na świecie. Przychodzi czas gdy człowiek przekonuje się, że poznanie jest celem do którego dąży, a przyjemność i przykrość, radość i cierpienie są tylko nieocenionymi nauczycielami; poznaje również wielką prawdę, że tzw. zło jest równie ważnym nauczycielem jak dobro, że z obu może wyciągnąć wielką naukę. W miarę jak radości i cierpienia przesuwają się przez duszę, pozostawiają po sobie pewne wyraźne ślady i obrazy, a wypadkową tych wpływów i przeżyć jest to, co nazywamy naturą lub charakterem człowieka. Jeśli przyjrzeć się charakterowi jakiegokolwiek człowieka, widzimy, że jest on zespołem tendencji, cech, sumą dążności całej psychiki; badając dalej przekonamy się że cierpienie na równi z radością było czynnikiem kształtującym jego charakter.

czwartek, 5 lutego 2015

Bhagavad Gita - tajemnica najwyższej harmonii

Tajemnica Najwyższej Harmonii


Śri Kriszna i Ardżuna - Bhagavadgita
Indie, jak wszystkie narody świata, przechodziły w swej historii przez wiele ciężkich okresów, lecz dusza ich posiadała zawsze niespożytą siłę opiekuńczą, która wielokrotnie pozwalała im przetrwać nawet parowiekowe upadki. Mimo woli nasuwa się pytanie, co było źródłem tej siły? A jedyna odpowiedź jaką możemy znaleźć jest: lud Indii w żadnym okresie swej historii nic bardziej nie czcił, nic wyżej nie stawiał ponad Ducha. Atman był dlań zawsze najważniejszym celem, osią i przyczyną istnienia, a wszystko inne miało mu podlegać i służyć.

Duch jest niepodzielny. Ale wyraża się przez działanie serca, rozumu i woli, czyli przez uczucie, myśl i czyn. Możemy więc mówić o trzech drogach do zjednoczenia z Najwyższym, o drodze miłości, poznania i czynu. O każdej z nich mówią w ogólnym zarysie trzy wielkie epopeje hinduskie: Ramajana, Bhagawata i Mahabharata. Ramajana opiewa drogę niezłomnego czynu w służbie ideału; Bhagawata jest przejrzystą krynicą wystrzelającej w niebo miłości; a dumna Mahabharata przedstawia bogaty materiał wiedzy, niemal o każdym przedmiocie i każdym ważnym zagadnieniu życia.

poniedziałek, 2 lutego 2015

Bhagavad Gita - czym jest dla Hindusów?

Czym jest Bhagawad Gita dla Hindusów?Bhagawad Gita, stanowiąca część rozdziału - zwanego Bhiszma-parwa - wielkiej epopei indyjskiej, słynnej Mahabharaty, zajmuje jedyne, nieporównane miejsce w religijnej literaturze Indii; a znaną jest na całym świecie jako jedna z najgłębszych filozoficznych ksiąg. Jest ona jednym z trzech głównych źródeł duchowego natchnienia Hinduizmu, jednym z trzech podstawowych filarów, ni tylko religii, ale i całej kultury hinduskiej; drugim są Upaniszady; trzecim - księgi, zwane Brahmasutry; bowiem wszystkie inne księgi, świętego Prawa i pisma filozoficzne Indii (za wyjątkiem najbardziej starożytnych Wed) opierają się na naukach zawartych w tych trzech; słusznie więc nazwano je fundamentem całokształtu hinduskiej kultury. Zachodzi pomiędzy nimi ścisły związek i z łatwością można wykazać iż podstawowe nauki są wszystkim trzem wspólne.

środa, 28 stycznia 2015

Bhagavad Gita - filozofia odwieczna

Bhagavad Gita - filozofia odwieczna


Śri Kriszna i Ardżuna
Jeszcze w XIX wieku badania powstałych wówczas nauk Mitologii Porównawczych i Religii Porównawczych, wykazały wspólność zasadniczą wszystkich wielkich Religii, nie tylko w naukach etycznych i moralnych, ale i w metafizyce i filozofii. A w naszym stuleciu prace uczonego filozofa i socjologa profesora Bhagawan Dasa, jak i wielu innych podające przykładowo wyjątki ze wszystkich wielkich Religii, utrwaliły to przekonanie wśród wykształconych warstw wielu narodów; zaś wydane w ostatnich latach wspaniałe dzieło sławnego pisarza i myśliciela angielskiego Aldousa Huxley'a - "Perennial Philosophy" - jeszcze wyraźniej i dobitniej stwierdziło, na uderzająco dobranych wyjątkach i cytatach, istnienie zespołu Prawd, które obecne we wszystkich Religiach są jak nić złota jednocząca je wewnętrznie, wbrew ciasnocie ortodoksów, lubiących podkreślać różnice i - oczywiście - wyższość swego własnego wyznania. Tę wspólną, nieodmiennie powtarzającą się najgłębszą filozofię nazwał Huxley "Odwieczną". Stwierdza iż znalazł ją zarówno w Wedancie jak u Proroków hebrajskich, w chińskiej księdze Tao i w Dialogach Platona, w Ewangelii św. Jana i u mistyków chrześcijańskich (Eckhart, Bohme, Ruysbrock, Nowalis, św. Jan od Krzyża, itd.) w Buddyjskiej szkole Mahajany, u Plotyna, Orygenesa i Areopagity, jak i u Sufich - w mistycznej Szkole Muzułmańskiej. 

wtorek, 27 stycznia 2015

Bhagavad Gita - Wanda Dynowska Umadevi

Umadevi Wanda Dynowska o Bhagawad Gicie

Bhagawad Gita (dosł. "Świętego Pana Pieśń") jest przede wszystkim księgą Jogi Czynu, czyli sztukę czynu prowadzącego ku boskości, czynu przepromieniowanego duchem. Bhagawad Gita jest częścią szóstej księgi (parvan) wielkiego eposu indyjskiego "Mahabharata", jednego z najsłynniejszych dzieł starożytnych Indii. Nauki w niej zawarte są podawane bohaterowi - Ardżunie - przez Szri Krisznę – Boskiego Nauczyciela, wyrażającego w swym wcieleniu potęgę Wisznu, drugiej Osoby hinduskiej Trójcy - Pana miłości i mądrości.

Wanda Dynowska o Bhagawad Gicie


Umadevi Wanda Dynowska
Nieśmiertelną wielkość tej "Pieśni Pana" uznały wszystkie narody świata, ale niewielu ludzi umie ją czytać, zgłębiać i rozumieć; a wśród uważnych czytelników nieraz się spotyka takich, którzy jak ongiś Ardżuna, nie od razu widzą jej logikę i sens wewnętrznej konsekwencji, pod pozornymi sprzecznościami i paradoksami. Istotnie zrozumieć Gitę nie jest łatwo, jak niełatwo zrozumieć samo Życie. Ardżuna też nie od razu widzi jasno; raz po raz trwożnie, natarczywie, niemal ze zniecierpliwieniem powtarza swoje pytania, prosząc o jaśniejszą, bardziej zdecydowaną odpowiedź. Oto w drugiej Rozmowie woła: "Powiedz mi Ty wyraźnie... uczniem Twym jestem, błagam Cię, oświeć mnie". Pan odpowiada długim wspaniałym przemówieniem, a jednak Ardżuna w trzeciej Rozmowie znów woła prawie z rozpaczą: "Niejasne zdają się Twe słowa, niepojęte dla mego rozumienia, powiedz mi więc wyraźnie...". I znów Pan wyjaśnia Swym boskim słowem, a przecie w piątej Rozmowie Ardżuna jeszcze raz pyta trwożnie. Jakież to dziwne, wszak był najszczerszym uczniem, a oto wołaniu jego jakby nie odpowiadano dość jasno. Czyżby?... Czy to Boski Nauczyciel skąpi światła, czy jednak uczeń jest tak ślepy, że nie może od razu przejrzeć i potrzeba aż osiemnastu rozdziałów, a nade wszystko nadludzkiej wizji jedenastego, by mógł ujrzeć Prawdę, zdawałoby się tak prostą, że - Bóg jest wszystkim i we wszystkim.