poniedziałek, 30 marca 2015

Krija Joga atman joga oddechowa

Atma Krija Joga - Naukowa praktyka realizacji boskiej duszy
Krijajoga (Kriyayogah) to jedna z dwunastu klasycznych odmian jogi, powiązana silniej z praktykami typu krija (kriyah). Jest wzmiankowana w literaturze religijnej i jogicznej różnych okresów i nurtów. Kriyayoga służy realizacji Atmana - Duszy, Wyższej Jaźni. W klasyfikacji systemów jogi, Krija Joga należy do szerszej grupy znanej pod nazwą Tantra Joga, a także Kundalini Joga. Jest to ekskluzywna tak zwana Himalajska Joga Tantryczna, przez środowiska teozoficzne i ezoteryczne często nazywana jogą atmiczną. W ujęciu klasycznym ryszi Patańdźali objaśnił krijajogę w sutrze II.1 Jogasutr, jako składającą się z trzech osi praktyk: 
  • tapas - asceza, żarliwość, wysiłek; 
  • swadhjaja - kontemplacja światła jaźni (swadhi), medytacja światła jaźni; 
  • iśwarapranidhana - duchowe oddanie żyjącemu mistrzowi.
Tapas, Svadhyaya i Iśvarapranidhana to trzy ostatnie Niyama w klasycznej jodze. Jej celem jaki określił Patańdżali w sutrze II.2, jest wywołanie stanu samadhi i osłabienie kleśa (uciążliwości). Postklasyczne odmiany krijajogi zawierają elementy analogiczne jak kundalinijoga i nauczają metod rozbudzenia energii kuńdalini. 

Krijajoga jako zbiór praktycznych ćwiczeń wygląda jak wyciąg z metod Hathajogi, Radżajogi i Lajajogi. W swej istocie, jest to zbiór metod praktyki nawiązujący do tych trzech wielkich szkół jogi. Krijajoga jest praktykowana przez Dewy (Bóstwa, Anioły), a kto praktykuje Krijajogę szczerze, w miarę duchowej realizacji sam staje się Dewatą i dołącza do mieszkańców Niebios.

wtorek, 24 marca 2015

Dźniana joga - joga przez poznanie - Swami Vivekananda

Jnana Yoga - JOGA PRZEZ POZNANIE

napisane przez Swami Vivekananda
Słowo JOGA w tytule oznacza "zjednoczenie z Bogiem". Książka ta to zbiór wyjątków z przemówień indyjskiego filozofa i mędrca (Rishi) Vivekananda (spolszcz. Wiwekananda), zamieszczony na stronach następnych, który włączony był w wydaniach angielskich i innych do serii Dżniana-Jogi (Jnana-Yoga). Jest to Joga Poznania albo - ściślej - Joga przez Poznanie, dosł. "Poznawania Joga".

Zamiast wstępu przytaczamy słowa Autora z innej pracy.

"W krajach Zachodu słowo Joga zostało zbezczeszczone najrozmaitszymi absurdami. Przykro mi, że muszę najpierw ostrzec was, że Joga nie ma nic wspólnego z tymi nadzwyczajnościami. Żadna z metod Jogi nie wyrzeka się rozsądku, żadna nie żąda, abyście dali się oszukiwać albo zrzekli się wolności sumienia i powierzali przewodnictwu kapłanów jakiegokolwiek pokroju. Żadna, z dróg Jogi nie wymaga też, abyście zrzekali się swej miłości, oddania i wierności czczonemu przez nas wysłannikowi Mocy nieziemskiej. Każda Joga doradza wam, abyście trzymali się zawsze mocnorozsądku i zdrowego, logicznego myślenia".

poniedziałek, 23 marca 2015

Szepty wieczności - Paramahansa Jogananda

Szepty Wieczności - Afera z naukami Paramahansa Joganandy
Szepty Wieczności i Krija Joga Paramahansa Yogananda


O przekręcaniu nauk Swami Paramahansa Joganandy w USA

Poniższy tekst pochodzi ze strony o odkrywaniu na nowo Joganandy. Przetłumaczony został ku przestrodze tym wszystkim, którzy chcieliby poprawiać naukę Guru, którego słowa są samą Mową Boga. Oto sobie można w sklepie kupić dwie różne wersje tej samej książeczki autorstwa Paramahansa JoganandaWhispers from Eternity w dwóch różnych wersjach: wersji oryginalnej z 1949 roku oraz w wersji zmienionej, z 1956 roku z późniejszymi wydaniami, ostatnim z 2008. Wersja z 1949 roku z okładki na stronie infibeam:

Szepty Wieczności
w wersji niezmienionej
Szepty Wieczności
w wersji oszukańczej 
zaś wersja zmieniona, sfałszowana przez pseudouczennicę, wydawana przez ewidentnie oszukańczą (pewnie po jego śmierci) organizację założoną przez samego Joganandę ma okładkę jak pod linkiem: Bookstore Yogananda.

Polecamy ten artykuł każdemu zainteresowanemu tematyką wykolejania się ruchów duchowych, niszczenia prawdziwych religii, ukrywania ziaren pod korcem, rozwalania nauk Mistrza przez tępy zakuty łeb kogoś, kto mieni się uczniem, a w istocie jest pseudoduchowym oszustem i fałszerzem nauk Mistrza. W siedem lat po jego odejściu, najważniejsze nauki Mistrza Paramahansa Joganandy ukryto pod korcem, zniekształcono i sens ich całkowicie wypaczono w organizacji powołanej przez niego do tychże nauk przekazywania. No to przyjemnej lektury.

środa, 18 marca 2015

Bhagavad Gita - Umadewi Wanda Dynowska część I

BHAGAWAD GITA - Przekład Umadewi Wandy Dynowskiej część IBhagawad Gita, część Mahabharaty jest przez Hindusów, praktyków nurtów hinduistycznych na całym świecie uznawana i ceniona jako źródłowe Pismo Święte, podstawa jogi i gnozy, podstawa duchowości, kultury i religii oraz myślenia ludzi Wschodu.

Prezentujemy pierwszą część Pieśni Bhagawad Gita, dziewięć Rozmów pierwotnie śpiewnie wyrecytowanych przez Śri Gopala Krishna do swego Ucznia (Ćela), Śri Arjuńa (Ardźuna) na Polu Kuru wedle zapisu epopei znanej jako Mahabharata. Autorką tego jednego z najlepszych, chociaż staropolskich przekładów jest Śri Umadewi Wanda Dynowska, uznana przez specjalistów sanskrytu i indologii autorka przekładów literatury indyjskiej na język polski.

Bhagawad Gita - bardziej poprawnie Bhagavadgita, to w języku sanskrytu Bhagavadgītā, dosłownie Pieśń Pana, Władcy, Mistrza czyli Iśwara - której najstarsze zachowane odpisy pochodzą prawdopodobnie z III czy II w. p.e.ch, stanowi niewielką część, około 700 strof, epickiego poematu - Mahabharata, w części pt. Bhiszma - (rozdziały 23-40, Bhishma- Parva). Wydarzenia epopei można historycznie umiejscowić w czasie ponad 5200- 5500 lat temu w okolicach współczesnego Delhi. Gita jest uważana za świętą księgę, za Pismo Święte hinduizmu, szczególnie ważna dla wisznuizmu, a najbardziej dla odłamu wisznuickiego, jakim jest krysznaizm.

wtorek, 17 marca 2015

Bhagawad Gita - Umadevi Wanda Dynowska część II

BHAGAWAD GITA - Przekład Umadewi Wandy Dynowskiej
Część druga arcydzieła literatury indyjskiej znanego jako BHAGAWAD GITA w przekładzie polskim Umadevi Wandy Dynowskiej, uczennicy duchowej teozofów i Swami Anirvan'a. Bhagawad Gita to ta część Mahabharaty, która jest przez Hindusów i praktyków nurtów hinduistycznych na całym świecie uznawana i ceniona jako źródłowe Pismo Święte, podstawa jogi i gnozy oraz wszelkiego rozwoju duchowego.

Prezentujemy drugą część Pieśni Bhagawad Gita, rozmowy dziesięć do osiemnaście Rozmów pierwotnie śpiewnie wyrecytowanych przez Śri Gopala Krishna do swego Ucznia (Ćela), Śri Arjuńa (Ardźuna) na Polu Kuru wedle zapisu epopei znanej jako Mahabharata. Autorką tego jednego z najlepszych, chociaż staropolskich przekładów jest Śri Umadewi Wanda Dynowska, uznana przez specjalistów sanskrytu i indologii autorka przekładów literatury indyjskiej na język polski.

Jeśli chcesz zajrzeć do wprowadzenia i objaśnień oraz części pierwszej, czyli Rozmów 1-9 kliknij odpowieni link pod artykułem. Słowa i zwroty pogrubione i na końcu pogrubienia oznaczone gwiazdką* znajdziesz po tekstach Rozmów w Przypisach wedle numeru Rozmowy i wersetu!

wtorek, 3 marca 2015

Hatha joga - asana - trening zdrowia

ASANA - Relaksacja - Hatha Joga

Trening zdrowia i spokoju dla ludzi zachoduAsany i relaksacja jako ćwiczenia zdrowotne jogi są bardzo popularne. Na całym świecie panuje moda na to, aby ćwiczyć asany - postawy i pozycje jogi. Istnieje tysiące klubów i dziesiątki międzynarodowych organizacji uczących asan jogi. Jednakże joga to coś dużo więcej niż zwykle można doświadczyć w klubach fitness skierowanych do najbardziej początkujących!

Joga i ćwiczenie asan to także starożytna tradycja kulturowa, filozoficzna i duchowa oraz naturalna medycyna taka jak ajurweda. Joga to także proste metody wyciszenia umysłu i emocji oraz medytacji, które pomagają zachować zdrowie i przedłużyć życie. Na Wschodzie ludzie ćwiczą jogę bardziej dla wszechstronnego samodoskonalenia niźli w doraźnych zdrowotnych celach, a joga bliższa jest pojęciu drogi czy zdrowego stylu życia niż samej gimnastyce zdrowotnej jak to się często rozumie na Zachodzie w rozlicznych klubach i sekcjach jogi asan! 

Kolejne rozdzialiki tego artykułu są tak z grubsza dobrane, że stanowią coraz bardziej ambitne wprowadzenie w ćwiczenie asan i hatha jogi, od rzeczy najprostszych i popularnych do tych bardziej zaawansowanych i naprawdę trudnych. Hatha Joga (w Sanskrycie हठ-योग) polega na fizycznym i energetycznym oczyszczaniu organizmu i jest najstarszą znaną formą ćwiczeń psycho-fizycznych. Rysunek na kamieniu, przedstawiający osobę ćwiczącą Hatha Jogę pochodzący sprzed ponad 5000 lat został znaleziony w Dolinie Hinduskiej, leżącej na terenach dzisiejszego Pakistanu. Hinduscy mędrcy rozwijali Hatha Jogę ponieważ sprawny organizm był im potrzebny do wykonywania długotrwałych medytacji. Dzisiejsze kursy i klubowe zajęcia z ćwiczeniami asan i relaksacją są najprawdopodobniej jedynie bardzo podstawowym, chociaż bardzo koniecznym w zachodniej mentalności wprowadzeniem do jogi...