niedziela, 10 marca 2019

Retrogradacja planet w roku 2019 - ruch wsteczny - cofanie się planet

RETROGRADACJA PLANET W ROKU 2019


PRE-RETROGRADACJA
POST-RETROGRADACJA

W 2019 roku z planet osobistych retrogradował będzie jedynie Merkury.
Wenus i Mars będą w ruchu wstecznym dopiero w 2020 roku.
Najbliższa retrogradacja Wenus 13 maja - 25 czerwca 2020 roku.
Najbliższa retrogradacja Marsa 9 września - 14 listopada 2020 roku.