piątek, 10 października 2014

Medytacja Transmisyjna

TM - Technika Medytacji - Medytacja Transmisyjna Technika medytacji transmisyjnej zwana w skrócie TM - (skrót od angielskiej nazwy: Transmission Meditation) - jest szczególną formą grupowej modlitwy i oddziaływania wszystkich zaangażowanych w praktykę adeptów i adeptek jogi. Jeden z Mistrzów Bractwa Złotej Szaty Świątyni Śigatse - Djwhal Khul Khan (znany jako D.K. lub Tybetańczyk) wspomina o tej szczególnej formie praktyki jogi, która będzie jogą nadchodzącego Nowego Złotego Wieku Prawdy. Ta forma jogi to joga subtelnych energii ogniskowanych w tak zwanych ćakramach (lotosach) - ośrodkach energii. Wszyscy ci, którzy pragną podążać drogą duchowego rozwoju, zostają przyciągnięci do tej specyficznej pracy Nowego Wieku. TM jest duchową służbą przekazywania światła, miłości i mocy wszystkim potrzebującym istotom, jest duchową służbą uzdrawiania naszej planety i wszystkich żyjących i czujących istot. Już trzy chętne osoby praktykujące jogę światła mogą zainicjować trójkąt światła, który jest też symbolem grupy i wibracji trójdźwięku AUM symbolizującego Trójcę Świętą. Jeżeli w pracę przesyłania światła zaangażuje się siedem osób, to taka grupa otrzymuje Anioła Stróża - opiekuna grupy, który inspiruje praktykujących. Siódemka jest liczbą Duszy Grupowej i dlatego moc medytujących siedmiu osób specyficznie wzrasta.

Służenie ludzkości przez przekazywanie światła to prawdziwa Sewa i Karma Joga połączona z pracą na subtelnych energiach ćakramów. Siódemka to wtórna liczba piątego żywiołu, eteru (Akaśa) wyprowadzona z liczby szesnastu płatków lotosu gardła poprzez sumowanie cyfr. Liczba siedem to także liczba określająca wygląd niebiańskiej istoty: dwie nogi, dwie ręce, dwa skrzydła i głowa. Liczba siedem wyprowadzona z szesnastu płatków wieńca lotosu podstawy szyi zawiera w sobie dziesiątkę o znaczeniu jednoczenia (jedynka) i oczyszczenia (zero) oraz szóstkę symbolizującą sześć zmysłów. Praca eteryczna polega na oczyszczeniu i zjednoczeniu sześciu zmysłów i taka osoba nazywana jest Doskonałą albo Uduchowioną. Aby zaistniała Grupa Transmisyjna - potrzebne jest ustalenie rytmu pracy i dobra wola osób, które będą podtrzymywały ten rytm. Niezbędnym minimum czasowe do zainicjowania takiej aktywności to jedna godzina wspólnej praktyki Przekazywania Światła. Dobrze jest praktykować ciągle w tym samym dniu o tej samej porze, co utrwala związek z anielskimi istotami, które pomagają w przekazach duchowych, gdy będziemy utrzymywać czas, rytm i dyscyplinę praktyki.

Gdy spotkają się cztery osoby zgromadzone w kręgu połączonych dłoni - tworzą wtedy cztery rozmaite Trójkąty Mocy. Grupa złożona z czterech osób staje się grupą Służenia o mocy czterech Trójkątów Transmisyjnych, a grupa pięcioosobowa to układ dziesięciu rozmaitych Trójkątów Transmisyjnych. Gdy spotka się Sześć osób to spływ duchowej mocy jest równy dwudziestu Trójkątom, zaś siedem osób wyznacza 35 jednostek mocy transmisyjnej. Tyle trójkątów medytacyjnych potrzeba aby Anioł Grupy został zesłany dla wsparcia medytujących. Dwumian Newtona pozwala prosto wyliczyć wielkość mocy ogniskowanej przez Grupę Transmisyjną. Stała, systematyczna i ciągła praktyka wykonywana w tym samym miejscu, o tej samej porze, z powtarzającą się regularnością wytwarza w tym miejscu ognisko potężnej duchowej wibracji, ćakram Duchowej Hierarchii. Osiem osób to 56 Trójkąty, dziewięć osób to 84 Trójkąty, zaś osób dziesięć stanowi aż 120 Trójkątów będących ogniskami przepływu Mocy Bożej. Wpływ jaki wywiera Grupa dziesięcio osobowa jest równy wpływowi 120 Grup trójosobowych. Oto potęga Grupy Medytacyjnej.

Ryszi i Mistrz Świątyni Śigatse, Djwhal Khul Khan (Dźiłal Khul Khan), który opiekuje się duszami spragnionymi objawienia mądrości i uchylenia ezoterycznych tajemnic, zaprasza do tej cudownie przemieniającej świat transcendentalnej praktyki. Mistrzowie Wschodu mówią: "Kto modli się do Boga, ten jest pobożny, kto medytuje ten słucha Boga i ten tylko jest posłuszny". Duchowa Hierarchia Mistrzów Mądrości oczekuje na Twoją pracę, na Twoją SEWĘ. Tylko ten, kto świadomie pracuje dla Boga i Jego Wysłanników może powiedzieć o sobie iż jest u progu wtajemniczenia duszy. Duchowa Służba jest pracą dusz budzących się w Jego Świetle, a Mistrz Świątyni Dobrej Woli - Czohan Morja - mówi, iż jest oznaką oświeconych i tych którzy są blisko światła. Ci, którzy krytykują grupy medytacyjne i MT, to wielbiciele rozpusty i ciemnoty, którzy chcą zniechęcić ludzi do tej wspaniałej służby bożej. Jednakże żadna próba ze strony sił ciemności, nie może zawrócić Pielgrzyma, który poznał smak Ścieżki Pochłonięcia. Wokół Grup Transmisyjnych, gdzie zbierają się wzrastający w duchowym i uzdrawiającym świetle Boga wielbiciele - unosi się specyficzna, ochronna aura, która chroni praktykujących. Grupowa praktyka, wspólne siedzenie, skupienie w ośrodku głowy, zanurzenie w świetle i poddanie boskiej wibracji spływającej przez twoją istotę na cały świat, do wszystkich potrzebujących Boga ludzi i innych istot, oto esenscja tej Jogi Syntezy. 

Medytacja Transmisyjna jest Jogą Integralną służącą zbudowaniu Nowego, Oświeconego Porządku, Królestwa Niebieskiego na ziemi. Nie jest to praca, która się kończy, jest to służba dla wielu pokoleń Budowniczych Królestwa Ducha na planecie Ziemi, to okazja pełnienia duchowej pracy dla wspólnego dobra całej ludzkości. Nie ma owoców bez pracy. Nie ma siddhi bez poświęcenia się duchowej służbie, sewie. Medytacja Transmisyjna łączy w swej istocie podstawowe kontemplacje z istotą działania Karma Jogi, na którą to pracę w Radża Jodze zwracamy szczególną uwagę. Naukowo zostało potwierdzone, że wpływ TM i podobnych metod praktyki jest bardzo pozytywny na ludzi. Tam na świecie, gdzie ludzie medytują - tam dzieje się dobro i ludzie żyją w przyjaźni i miłości. Gdzie nie ma grup medytacyjnych - tam ludzie cierpią, tam panuje choroba, i wszelka niedola. W Niebiosach (w Raju), przebywające istoty nieustannie medytują. Anioły i Archanioły pełne są oddania i uwielbienia Boga, któremu są posłuszni i zawsze chcą służyć. 

Dzięki TM - możemy zbudować chociaż trochę nieba na ziemi, a już 10% ludzkiej populacji mogłoby globalnie zmienić świat, uzdrowić planetę, usunąć wojny i mafie, gdyby tylko poświęciło się TM, praktyce Medytacji Transmisyjnej. Przeciwnicy medytowania są zawsze ludźmi o wielkiej nienawiści do Boga i do Chrystusa. Nie chcą być posłuszni Woli Bożej i nie chcą aby inni trwali w posłuszeństwie wobec swego Stwórcy. Wiadomo więc kim w istocie ci przeciwnicy medytacji i medytowania są. Należą do świata demonów, opanowani zwodniczym wpływem iluzji i fałszu. Większość aspirujących do duchowego rozwoju osób, angażuje się chętnie w działania, w których mogą się coś o sobie dowiedzieć, w których mogą sami opowiadać o sobie lub coś widzieć. Wielu ezoteryków i mistyków mówi o TM, że jest to spokojne i skoncentrowane siedzenie i 'nic nie robienie'. Można siedzieć i pozwalać miłującej woli Bożej przepływać przez całe ciało i sprzątać świat. Medytacja jest działaniem boskiej odpowiedzi i jeśli prawdziwie chcesz służyć innym potrzebującym istotom, to możesz powiedzieć, iż istota Twoja jest bliżej urzeczywistnienia Boga niż dalej. Przyjaciele Boga, Mistrzowie Duchowej Hierarchii tacy jak Kryszna, Buddha, Jezus czy Śiwa są w pełni zaangażowani właśnie w taką pracę.

Transmisyjna Medytacja została wielokrotnie przekazana ludzkości przez Djwhal Khul Khan jako integralna joga syntezy, jako szczególna forma grupowej jogi światła. Jest to praca odnosząca się do pracy Bractwa Złotej Szaty ze świątyni Śigatse - Krainy Serc i Umysłów, Dusz oświeconych Bożą Mądrością. Jest to podstawowa aktywność Świątyni Mądrości Śigatse, skąd wszelka Mądrość Boża zstępuje na świat. Grupy Transmisyjne stanowią podstawową aktywność Mistrza Mądrości Djwhal Khul Khan, są zalążkiem przygotowującym powrót Zbawiciela, Kalkina, pierwszego z Nauczycieli i Przewodników, Nauczyciela ludzi i aniołów. Koncentracja i skupienie myśli na słowie i symbolu pranawy AUM - zawsze jest gorąco polecane, gdy rozpoczynamy Przekazywanie Miłującego Światła, które w Imię Boga i zgodnie z Jego Wolą oczyszcza i uzdrawia planetę i porządkuje świat. Przywołaj Nauczyciela Ludzi i Aniołów, Mistrza Chrystusa - Maitreję aby uzdrowił ludzki organizm i ciało życia naszej planety, Matki Ziemi. Praktykuj Medytację Transmisyjną.

Więcej o Medytacji Transmisyjnej znajdziesz tutaj:

Medytacja Transmisyjna - Służba Duchowa - Czakramy

https://radza-joga.blogspot.com/2019/10/medytacja-transmisyjna-sluzba-duchowa.html


Zapraszamy na warsztaty Królewskiej Radża Jogi © Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radża-joga.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz