sobota, 11 października 2014

Szlachetna Ośmioraka Ścieżka

OŚMIOSTOPNIOWA ŚCIEŻKA SZLACHETNYCH - ĀRYA-ASŢAŇGIKA-MĀRGA

Ścieżka Ārya - Ośmiostopniowa Ścieżka Szlachetnych - wyrażona jest symbolem Koła Dharmy o ośmiu szprychach, które było od początku podstawą Nauki i Praktyki wprowadzanej przez Śri Siddharta Gautama Buddha, mędrca i proroka fizycznie żyjącego w VII-VI w p.e.ch. w Indii u podnóża gór Himalaya! Koło Dharmy (Nauki i Praktyki) Buddha Gautama opisane jest jako Ścieżka Ośmiu Stopni i Aspektów rozwoju duchowego ze szczególnym naciskiem na praktykowanie w codziennym życiu tak świeckich jak mnichów. SAMYAK użyte w oryginalnych wyrażeniach podanych przez Śrî Buddha w Sanskrycie, dawnym języku Kultury Bhārata i Āryan oznacza „to, co właściwe, prawidłowe, słuszne i doskonałe”, a różne tłumaczenia powinny uwzględniać ten aspekt każdego z Ośmiu Filarów ĀRYA-MĀRGA, Szlacheckiej Ścieżki wedyjskiej, której od  początku uczył i ciągle przez sukcesję Uczniów Dharmy naucza Śri Buddha.

1. SAMYAK-DŖSTI to właściwe, prawidłowe i słuszne poglądy, punkty widzenia, obserwacje, prawidłowe zrozumienie i poprawny pogląd, dzięki któremu podąża człowiek ku doskonałości i ku wyższym stopniom. DŖSŢI (Dryszti) oznacza to, co widziane, pomyślane, obserwacje i zrozumienie, a nade wszystko poglądy i opinie. Cała praca ścieżki rozpoczyna się od Umysłu (Manas) i wykorzeniania niewłaściwych, fałszywych przekonań i opinii.

2. SAMYAK-SAMKALPA to doskonałe, poprawne i właściwe dla duchowego rozwoju, pomocne dla Oświecenia decyzje, ślubowania, postanowienia, akty woli wynikłe z przekonań i poglądów, jeśli te są zdrowe i pożyteczne. SAMKALPA (Saňkalpa) to umacnianie się, utwierdzanie w słusznych postanowieniach i decyzjach, praktykowaniu odpowiednich ślubowań i schronień.

3. SAMYAK-VĀK to słuszna, odpowiednia, właściwa Mowa, prawidłowy sposób używania słów stosowanych do wyrażania poglądów i postanowień, Mowa pomocna w duchowym zrozumieniu i umacniająca w praktyce i dążeniu. Jest to mowa tak jako sposób, jak i treść, tego co jest mówione, w szczególności Modlitwa, recytacja Sūtr, rozmowy na duchowe tematy to dziedzina właściwej, doskonałej Mowy. Zasadą jest unikanie pustej, czczej i bezużytecznej paplaniny, osłabiającej Ducha. Tylko osoba żywiąca prawidłowe poglądy i podejmująca słuszne decyzje potrafi używać mowy w prawidłowy i właściwy sposób wyrażając autentyczną Naukę, Dharmę Buddha.

4. SAMYAK-KARMANTA to doskonałe, właściwe i stosowne, słuszne działanie, które jest fizykalną ekspresją poprzednich właściwości, promieni Koła Dharmy, jest to przejście od myślenia, decyzji i gadania do konkretnych czynów i akcji! Działanie Āryan, Szlachetnych Istot zawsze jest zgodne z Dharmą, którą odrestaurował i odnowił Śrî Gautama Buddha jako duchowe dziedzictwo wedyjskiej Prakultury. Właściwe postępowanie, słuszne czyny zawsze wynikają z dobrze nauczonej Dharmy.

5. SAMYAK-ĀJÎVA to doskonały, właściwy i odpowiedni dla Oświecenia tryb życia, odpowiednie dla realizacji Brahmana codzienne funkcjonowanie obejmujące okresowe dni postu, właściwą jarską dietę, trzymanie się towarzystwa uduchawiajacej się Wspólnoty praktykujących, posłuszeństwo wobec Mistrzów Dharmy, uczęszczanie na zgromadzenia, a nade wszystko nauka i praktyka w codziennym życiu, wspieranie ubogich, pomaganie cierpiącym i uwięzionym, unikanie złego, odwodzącego od praktyki towarzystwa. ĀJÎVA/N (KEJIVA/N) to wyższe, doskonałe życie w zgodzie z prawidłami oczyszczonej Boskiej Duszy, która zmierza ku Oświeceniu. Jest to też tryb życia wolny od brudnych nałogów jak narkomania, alkoholizm czy nikotynizm, mięsożerstwa, hazardu czy seksualnych dewiacji oraz zboczeń. ĀJÎVAN (KEJIVA/N) to Czyste i Pożyteczne Życie w harmonii z Oświeconą Mądrością Mistrzów.

6. SAMYAK-VYĀYĀMA to filar doskonałego, wyższego wysiłku, żarliwości, poświęcenia i oddania, które wynika z kontroli  i panowania nad sobą, swym umysłem i zmysłami. Właściwe i prawidłowe kierowanie dążeniami, aby odpowiedni trud, poświęcenie i długotrwały wysiłek mógł przynieść należyte owoce. Vyāyāma to rozpraszanie martwoty, lenistwa i nieudaczności, wzmaganie siły oddechu i panowanie nad sobą oraz swym życiem, tak by z głębi serca zawsze podążać ku Oświeceniu, ku Przebudzeniu w Świetle Wszechświata, w Brahmanam, który wszystkoogarniającym Wszechduchem jest.

7. SAMYAK-SMŖTI to właściwa pamięć, odpowiednie wspomnienie, słuszne pamiętanie i uwaga skupiana na tym, co potrzebne dla Urzeczywistnienia Wszechjaźni, Brahmana, istoty dźwięku OM. SMŖTI to generalnie pamięć, zbiór wspomnień i przeżyć, który musi być właściwy i poprawny, naprawiony i przetransformowany tak, aby każdy element w pamięci służył Oświeceniu Duszy. Doskonała Pamięć to ostatecznie rejestr faktów i zdarzeń zwany inaczej jako Kronika Ākāśa, gdzie zapisane jest wszystko takim jakim jest, bez zniekształceń. Jest to niewątpliwie zdrowa pamięć pomagająca w osiągnięciu Realizacji Ducha. Pamięć do Nauk i Instrukcji Praktyk, uniemożliwiająca zapomnienie tego co ważne, istotne i pomocne to właśnie doskonała pamięć Uczniów Buddha (Guru).

8. SAMYAK-SAMĀDHI to doskonałe i prawidłowe zatopienie, skupienie w Świetle Wszechświata, w którym oby każda istota się przebudziła. Samaħ oznacza ekstazę, zatopienie, skupienie lub pochłonięcie, a Dhî to Światło, lecz Adhi oznacza to, co jest Najwyższe i Najistotniejsze. Właściwe skupianie i wtapianie się w Najwyższe Światło Wszechrzeczy to ostatni ósmy filar Ścieżki, dostępny jedynie dzięki realizacji pozostałych siedmiu należycie, tak, aby stopnie Samādhi były realnie możliwe. Osoba o błędnych poglądach, niewłaściwych decyzjach, głupiej mowie, niewłaściwym życiu na pewno nie osiągnęła i nie osiągnie SAMĀDHI, źródła Oświeconej Mądrości Śrî Buddha (Guru, Bāba).

Jest to bardzo krótka i elementarna nauka o Ośmiu Właściwościach, które są drogowskazem każdego autentycznego i szczerego Ucznia buddyjskiej Drogi, tak jak została wprowadzona  i przekazana przez Śri Gautama Buddha, zwanego też Siddhārtha, zrealizowanym i obfitującym Siddhą, co widać po dziś dzień poprzez kolejny rozkwit buddyjskiej myśli ogarniający całą planetę. Należy gruntownie i dogłębnie studiować tych osiem wskazań oryginalnych, jakie podał i głęboko oraz często omawiał Śri Buddha oraz jego bezpośredni Uczniowie, którzy byli żywymi Nauczycielami Dharmy (Āćārya). Koło Dharmy doskonale jest znane całej, wielonarodowej społeczności indoeuropejskiej, która jest nośnikiem wspólnego dziedzictwa, jakim jest kultura i duchowość Āryan, do której też w szczególności, oprócz hindusów należą wszyscy Słowianie, Germanie, Anglosasi czy Helleńczycy, o czym każdy człowiek powinien pamiętać. A dusze słowiańskie szczególny pociąg miewają do buddyjskich, czysto arjańskich nauk przekazywanych od wieków przez wędrujących misjonarzy i kaznodziei, którym Śrî Gautama polecił rozprzestrzeniać Dharmę wśród wszystkich narodów i języków, aż każda istota osiągnie Duchowe Oświecenie i Zbawienie (Wyzwolenie, Mukti).

Zapraszamy na warsztaty Królewskiej Radża Jogi 


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radża-joga.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz