środa, 23 marca 2016

Sathya Sai Baba nauki wybrane

Wybór ze zbioru nauk Wielkiego Mistrza i Przewodnika Duchowego 

Śri Sathya Sai Baba


Bhagavan Śri Sathya Sai Baba


Nauki Śri Sathya Sai Baba dotyczą zjawiska sił zła, oszustów, wrogów i nieprzyjaciół, demonów, człowieczeństwa oraz boskiego guru, stanowiąc jak najbardziej reprezentatywny wybór istotnych wypowiedzi przetłumaczonych na język polski. Cytowane myśli pochodzą z polskich biuletynów "Sai Ram" oraz "Światło Miłości", a tutaj reprezentowane są w celu pokazania spójności myśli wszystkich Avatar - Mistrzów, Proroków i Świętych posłanych z Niebios dla nauczania ludzkości! 

Sathya Sai Baba rzekł: 

"Media w obłędzie prześcigają się w przekazywaniu negatywnych, egoistycznych i pełnych przemocy informacji, a przecież to, na czym skupiamy naszą uwagę odbija się w naszym życiu!"

Sathya Sai Baba rzekł: 

"Kiedykolwiek DEVA (Bóg, Anioł) inkarnuje się jako Avatara (Posłaniec), towarzyszą mu złe istoty, które starają się zgładzić Boskość, ale w końcu spotyka ich niepowodzenie i znikają (giną)!"
Sathya Sai Baba rzekł: 
"Uczniowie, którzy atakują czy krytykują Nauczyciela - Guru, gryzą rękę, która daje im życie i która ich karmi!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Gdy na Ziemi znikają Satya (Prawda) i Dharma (Prawość), poziom wody również się obniża. Gdy w sercach ludzi ubywa Karuńa (Współczucia) i Preman(u) (Miłości), zaczyna brakować wody! Brak wody jest skutkiem wzrostu demonicznych (rakszasowych) cech w człowieku!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Nie powinniście się denerwować, gdy mówią o was nieprawdę (fałsz)! Odsuńcie to jak coś, co was nie dotyczy! Cokolwiek usłyszycie o jakimkolwiek wydarzeniu, przyjmujcie to ze Spokojem (Upekszą) i z zimną krwią!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Cokolwiek by się działo, nigdy nie rezygnuj z Duchowości!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Nigdy nie krytykujcie Boga (Deva, Guru), nigdy Mu nie zaprzeczajcie!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Powinniście odstąpić od powtarzania ciągle tych samych pomyłek, błędów i grzechów!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Współcześnie (obecnie), zło ogarnęło tak wielu, że ludzkość stoi na krawędzi zniszczenia!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"ZŁO musi zostać usunięte zanim dojdzie do katastrofy takiej jak ta, na Polu Kuru, opisana w Mahabharatam! Pan Krishna (Kryszna) zadecydował o walce na polu Kuru i poprowadził Ardżunę (Arjuńa) na Pole Bitwy, aby zniszczył złych ludzi i złe moce skierowane przeciw Bogu (Devie)!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Nauczyciele (Guru) są zobowiązani do prowadzenia was Ścieżką Prawości i Sprawiedliwości (Dharma-Margam)!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Jeśli Nauczyciel/Przewodnik (Guruh) unika odpowiedzialności i przebacza wam złe zachowanie, błędy i grzechy (zbrodnie) nie udzielając wam kary, to taki Nauczyciel / Przewodnik jest "guddi guru" - ślepym nauczycielem, ślepym przewodnikiem i nie może nazywać siebie Guru w prawdziwym tego słowa znaczeniu!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Nawet Deva (Bóg, Anioł) Guru musi czasem walczyć z nieprzyjaciółmi (wrogami)! Jednak pomimo ich wrogości, roztapia (layah) ich w sobie z powodu swej Łaski (Krpah)!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Człowiek z natury jest Boski (Dewaiczny), ale zwraca się w stronę ZŁA z powodu nieodpowiedniego, złego towarzystwa (otoczenia), z powodu Duś-Sanga!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Osoba bez charakteru nie powinna być nazywana człowiekiem (Manavą)! Taka jednostka jest zwierzęciem w ludzkim ciele, niczym więcej! Prawda (Sathya) i Prawość (Dharma/n) są fundamentami charakteru i człowieczeństwa!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Człowiek (Manava) zachowuje się jak demon, diabeł i zwierzę (Rakszas), ponieważ zapomniał o swej Boskiej Naturze!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Człowiek, który ulega pożądaniom (kaprysom) zmysłów, jest doprawdy Rakszasem (Demonem)! W rzeczywistości taka pożądliwa osoba jest nawet czymś gorszym niż Rakszas, (jest) Piśaćą (Czartem, Diabłem)!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Człowieka należy przemienić, zniszczyć jego ego (Anava, Ahamkara) i zastąpić je Transcendentalną Świadomością (Daiva Ćittam)!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Aby zapobiec zniszczeniu ludzkości w nuklearnym holokauście kolejnej wojny światowej trzeba podnieść świadomość człowieka ponad syndrom gniewu, nienawiści, przemocy i wojen, a to może być dokonane jedynie poprzez odbudowę BRATERSTWA ludzi za pomocą VED, ŚASTR (Pism Świętych) i wszystkich religii nauczających Prawości - DHARMY!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Współcześnie święte prawa i zasady są zagrożone zniszczeniem, ponieważ ludzie są osłabieni atakiem złych sił, które niszczą dobro, duchowość i boskość w człowieku!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Wszyscy Uczniowie powinni wieść życie wypełnione Miłością (Prema/n), jako bracia i siostry! Poświęćcie swoje życie na zdobycie Miłości Boga (Deva) i Jego Łaski! Nie ma takiej mocy, która zwalniałaby Ucznia (Inicjowanego) z Jego wiecznych powinności wobec Guru i Braterstwa Uczniów!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Jakie pożywienie, takie myśli! Kiedy czyste pożywienie i czyste myśli idą w parze, wtedy ludzie pamiętają o Bogu (Devau)! Zawsze utrzymujcie sattviczne, dobre pożywienie, wegetariańską dietę! Jedzcie dużo zielonych, liściastych warzyw! Złe, demoniczne pożywienie powoduje zapominanie o Bogu, Guru i Boskości!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Bez duchowej dyscypliny nie można osiągnąć Cnoty (Świętości)." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Matka i Ojczyzna są ważniejsze od Niebios (Swargi)." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Przebaczamy na podstawie zadośćuczynienia, a nie dla samego przebaczenia." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Uświadom sobie, że majątek, rodzice, przyjaciele, krewni, są jak przepływające po niebie chmury." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Módlcie się o unicestwienie wszystkich sił złych i niegodziwych osób jakie szkalują lub niszczą naszą Organizację!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Moim wielbicielom zakazany jest channeling, wywoływanie duchów, kontakty z demonami." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Powstań, przebudź się, nie ustawaj, aż osiągniesz pełnię zrozumienia." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Prawdę mów, prawdę głoś, prawdę rozgłaszaj, prawości strzeż!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Powtarzaj mantramy lakhami (w cyklach po 100 tysięcy razy)." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Uciekaj od złego towarzystwa, przyłącz się do dobrego towarzystwa joginów, dniem i nocą pełnij dobre czyny!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Dobrze jest być w towarzystwie wielbicieli Boga (bhaktów), jeszcze lepiej być w towarzystwie joginów (Yogi)." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Niech ten umysł odpowiedzialny za niedolę, wiedzie ku uwolnieniu z więzów karmicznych." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Prawda jest niezmienna w trzech czasach (w przeszłości, teraźniejszości i w przyszłości). Prawdą jest to, co nie ulega zmianie w czasie." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Człowiek jest ucieleśnieniem boskiej błogości (Ananda). Smutki, obciążenia i zmartwienia pochodzą od demonów (rakszasów)." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Ci, których myśl, słowo i czyn są różne, ci są niegodziwcami, złoczyńcami. Ci, którzy zachowują jedność myśli, słowa i czynu są Wielkimi Jaźniami (Duszami), Mahatmami!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Rakszasi (demony urodzone jako ludzie) próbują zniszczyć prawdziwą religię, kult i ofiarę Bożą, generalnie zwalczają uczciwą religijność, nienawidzą pobożności, boskich guru ani wedyjskiej dharmy." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Ciało służy temu, aby dharmę praktykować. Dharma to prawość, religia Boga." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Nie pysznij się majątkiem, potomstwem ani młodością, gdyż wszystko to wielki czas (mahakala) może w jednej chwili unicestwić." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Ta Ziemia to nietrwała, niepomyślna planeta jest! Skoro tu już jesteście, uwielbiajcie Boga!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Guru opiekują się ludźmi bezustannie wielbiącymi Boga (Brahmana)." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Guru przybywają na Ziemię w ludzkiej postaci celem przywracania tutaj boskiego ładu i porządku." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Guru obdarzają wyzwoleniem (zbawieniem) ludzi całkowicie oddanych i podporządkowanych niebiosom Boga." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Wrogowie Boga, Niebios i Dharmy są wrogami Guru. Kto mówi źle o Guru, ten jest wrogiem Boskości." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Religie są produktem rozmyślania o Bogu i niebiosach. Wśród religii istnieją także religie fałszywe oraz upadłe. Obowiązkiem ludzi Boga jest oczyścić świat z fałszywych i upadłych religii, przywrócić odwieczną dharmę, prawość." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Razem żyjemy, razem walczymy, razem do niebios się wznosimy." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Maoizm jest narzędziem w rękach zła. Maoizm służy wyniszczeniu kultury wedyjskiej. Trzeba z całą mocą przeciwstwić się maoizmowi. Przepędźcie maoistów." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Mędrzec przyłączony do Brahmana pełen jest spokoju ducha i równowagi. Mędrzec nie odmawia walki przeciw złu." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Ci, którzy okradają świątynie, ludzi pobożnych lub joginów są przyczyną ubóstwa całych społeczności (plemion, narodów)." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Bycie liderem grupy jest darem, który pozwala wam na przyśpieszony rozwój duchowy, jeśli oczywiście zechcecie tę szansę wykorzystać. Nigdy nie porzucajcie obowiązków, które podjęliście się jako liderzy grupy którą wam powierzono." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"W każdym narodzie jest Avadhuta - Mistrz Narodu. Jeśli jeden umrze, już zrodzony jest następny. Powinniście rozpoznawać Avadhutów, służyć u stóp Avadhuta waszego narodu. Powinniście być uczniami Avadhuta zanim przyjdziecie do mnie. Korzystajcie jak najczęściej z bliskości Guru - Avadhuta. Utraciwszy cenną szansę służenia Lotosowym Stopom Avadhuta, możecie już nigdy jej nie odzyskać!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Viveka to miecz rozróżniania dobra od zła." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Jogin to osoba żyjąca w jedności z Bogiem, Guru, Dharmą i Niebiosami." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Poszukaj boskiego Guru, wejdź na ścieżkę duchowego rozwoju, głoś ideały duchowe wszędzie gdzie to możliwe, pracuj dla pomyślności całej ludzkości." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Jedynie oddanie Żywemu Bogu (Iśvara-Pranidhana) chroni człowieka przed złem, nic innego. Porzuć cechy zwierzęce, rozwijaj wartości ludzkie, dąż do jedności z Bogiem (Yogatva)." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Rozwijaj kondycję fizyczną, zaufanie do Boga, doświadczaj Błogości (Anandam) i dziel się duchowością z innymi." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Postanówcie, że będziecie trzymać się Prawdy (Satya) i pozostaniecie wierni Guru." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Stosuj się do zaleceń Guru, dbaj o swoje dobre imię, osiągaj wysokie wyniki w nauce czy pracy i bądź doskonałym przykładem duchowości dla innych!" 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Nie ma sensu w piastowaniu wysokich funkcji i stanowisk jeśli nie wykonuje się swoich obowiązków sumiennie." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Człowiek pada ofiarą depresji i chorób, bo zaniedbuje duchową stronę życia. Strach, nerwowość, choroby i zmartwienia towarzyszą tym, którzy nie rozwijają się duchowo. Bądźcie bezpieczni i rozwijajcie się duchowo, praktykujcie modlitwy, medytacje, mantrowanie, szukajcie Avadhuta waszego narodu." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Tym, którzy choć jeden rok spędzą w mauzoleum mojego grobu nieustannie pełniąc posługę u moich stóp, udzielę wielu błogosławieństw, a wszelkie ich ziemskie niezbędne potrzeby zostaną łatwo zaspokojone." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Cechy ucznia duchowego to: szczerość, prawdomówność, uczciwość, lojalność, oddanie wobec Guru." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Moimi uczniami są ci, w domach których, na moich portretach i posągach materializuje się święty olej (amrita) oraz święty popiół (wibhuti). Reszta nie ma ze mną nic wspólnego." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Rudraksza jest znakiem noszonym na szyi moich wielbicieli." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Ryż, warzywa, ćapati i medytacja to codzienny pokarm po którym poznać moich samnyasinów." 

Sathya Sai Baba rzekł: 
"Jeśli w jakimś kraju są moi wielbiciele, ustanawiają tam królestwo oparte o prawo dharmy." 

OM ŚRÎ SAÎ RAM!


Słowniczek:


Anava (Anawa) - ego, egoizm
Ahamkara - ego, egoizm
Arjuna (Ardźuńa) - uczeń Mistrza Kryszny, wódz anielskich sił w bitwie Kurukszetry
Avatara - Zstąpienie, Zejście, Przyjście, Adwent, Posłaniec, Inkarnacja Deva, Guru
Baba (Baba) - Ojciec, Mistrz Duchowy, dosłownie Dusza Duszy!
Ćittam (Czitta/m) - Świadomość, Zdolność Rozumienia, Uświadamiania
Deva (Dewa) - Anioł, Bóstwo, Boski Człowiek, Bóg Widzialny i Osobowy, Świetlak
Daiva/m - Boskość, Duchowość, Anielskość, dosłownie: Świetlistość
Dharma/n - Prawo, Obowiązek, Reguła, Religia, Powinność, Zasady
Guddi guru - ślepy nauczyciel, ślepy przewodnik, fałszywy mistrz
Guruh (Guru) - Przewodnik, Nauczyciel, Mistrz, Anielski Przywódca
Karuna (Karuńa) - Współczucie, Dobroczynność, Życzliwe Pomaganie Cierpiącym
Krpah (Kripa) - Łaska, Błogosławieństwo
Layah (Laja) - roztopienie, rozpuszczenie, wchłonięcie, pochłonięcie
Mahabharata/m - epopeja wielkiej Indii, dzieje królestwa Rama i życie Kryszny
Manava (Manawa) - Człowiek, Umysł, Myśliciel, Istota Ludzka
Marga - Droga, SłużbaPiśaća - czort, diabeł, szkodnik, złośliwiec, zła istota
Prema/n - Miłość, Łaskawa Miłość, Czysta Miłość, Miłość Boga do Stworzeń
Raksas (Rakshas, Rakszas) - demon, łobuz, deprawator, miłośnik rozboju, demon wojny
Saî (Sai/n) - esencja, istota, MatkaSatya/h (z jęz. telugu piszemy Sathya) - Prawda, Rzeczywistość Boga, Prawdziwość i Prawdomówność
Śastra - pisma święte, pisany przekaz nauk duchowych
Śrî (Shree, Śri) - Czcigodny, Święty, Pomyślny, Szacowny, Dobroczynny
Upeksa (Upeksha, Upeksza) - Spokój, Obojętność, Stoicyzm

Przeczytaj także artykuł o życiu i działalności Bhagavan Śri Sathya Sai Baba.

http://radza-joga.blogspot.com/p/sathya-sai-baba.html

Zapraszamy na warsztaty Królewskiej Radża Jogi 


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radża-joga.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz