czwartek, 22 września 2016

Radża joga - Królewska sztuka wewnętrznego rozwoju człowieka

Radża Joga - Królewska Droga - Świątynia Śigatse

Sztuka wewnętrznego rozwoju człowieka  


Pradawna, Wewnętrzna Droga Życia występuje w czterech ogólnie znanych i popularnych odmianach, w formie czterech klasycznych rodzajów Jogi, które odpowiednio do stopnia trudności ich kultywowania są w kolejności znane jako Mantra Joga – Ścieżka Modlitwy, Hatha Joga – Ścieżka Psychofizycznej Doskonałości, Laja Joga – Ścieżka Ćakramów oraz Rādźa Joga – Królewska Droga czy Sztuka Życia, od której pochodzi Sufi(zm), Teozofia, Różokrzyż, Gnoza i wiele innych ezoterycznych Szkół Duchowych! Ludzie powinni dużo wiedzieć o każdej z czterech linii duchowego, wewnętrznego rozwoju, a już szczególnie Ci, którzy interesują się głębiej duchowością orientalną oraz chrześcijańską. Królewska Sztuka, Rādźa Joga, jest najtrudniejsza do praktykowania, chociaż najlepiej w popularny sposób opisana i rozpropagowana, lecz zwykle strywializowana, bo faktycznie jest to metoda praktyki dla ambitnych i zaangażowanych ludzi. W zasadzie Jogę Królów-Mędrców praktykuje się w pozycji Lotosu, dodajmy pełnego Lotosu, a jest to pozycja Oświeconych Mistrzów-Mędrców. Nikt bowiem nie jest Oświeconym Mistrzem, Mędrcem Duchowym, kto nie potrafi siedzieć, praktykować, a nawet nauczać w Lotosowej Formie zwanej Dhjāna Mudra. Ludziom tej Ziemi polecamy od zawsze ćwiczenie swego ciała, aby byli zdolni siedzieć w Boskiej Pozycji, w Królewskiej Postawie modlitwy i medytacji. Słoneczna Królewska Droga Jogi jest Sztuką Życia opartą o bogatą i głęboką wiedzę, poprzez którą przebija dogłębne zrozumienie kosmicznych praw i zasad życia oraz rozwoju duchowego!

Prawdziwy Rādźa Jogin to arcy-rzadkie zjawisko na Ziemi, gdyż mało jest ludzi spokojnie i swobodnie zasiadających w pozycji pełnego Lotosu do duchowych ćwiczeń, czyniących to stale, długo i wytrwale; a oprócz tego godnych miana prawdziwie uczonego Mędrca w każdym aspekcie Teozofii, Boskiej Wiedzy! Szukając odpowiedniego Nauczyciela, Mistrza, szukajcie pośród lotosowych Joginów, bo wśród tych, którzy nóg w Lotosie zapleść nie potrafią na pewno nie znajdziecie, a dotyczy to także praktykujących Teozofię, Różokrzyż, Gnozę czy Sufizm! Oświecenie na promieniu Miłości i Mądrości przychodzi do człowieka, rodzi się w człowieku jedynie wtedy, gdy człowiek przyjmuje do skupienia modlitwy i kontemplacji prawidłową, pełną pozycję Lotosu, a było  to od starożytności pewnym sekretem wśród Joginów, Rszich, jak odróżnić autentycznego Mędrca od zwykłego oszusta, co z Drogą Duchową nie ma zupełnie nic wspólnego, a jedynie mami i oszukuje innych ludzi. Styl przekazywania Dharmy przez Mistrzów Rādźa Jogi to styl upodabniania się Ucznia do Oświeconego Mistrza, tak w formie jak i w treści. Ludzkości jednak oprócz wiedzy o oznakach mistrzostwa potrzeba wiedzy o prawidłowych podstawach do rozpoczęcia pracy samodoskonalenia i życia wewnętrznego oraz o kierunkach, w jakich powinni poszukiwać! Trzeba wam ludzie wiedzieć i pamiętać, że Wielkim Mistrzem Rādźa Jogi był Jogin Śri Kryszńa, a także Šri Zaratuszthra, prorok Persji, później zaś Šri Gautama Buddha, ten od którego wywodzi się buddyjska szkoła życia. Jeśli będziesz myśleć imiona takich wielkich Mistrzów, niewątpliwie zostaniesz z ich pomocą doprowadzony czy doprowadzona do prawdziwych autentycznych źródeł starożytnego przekazu!

Wiedzieć trzeba, że są trzy aspekty czy kierunki pracy, nauki i praktyki nowicjusza na Ścieżce Królewskiej, a są to w kolejności: Karma Joga - rozwój poprzez aktywny, dobry czyn, Dźńana Joga - droga wiedzy, poznawania i zrozumienia oraz Bhakti Joga - ścieżka uwielbienia czci i oddania. Nowicjusz jest zwykle przyciągany silniej przez jeden z tych trzech aspektów, a dawne Święte Pisma jak Bhadgawadgita opierają się na coraz bardziej rozwiniętych wątkach tych Trzech podstawowych kierunków praktykowania! Karma Joga to praktykowanie właściwego działania, poprawnego funkcjonowania w świecie, obejmującego zarówno myślenie jak i mówienie, a nie tylko zewnętrzne czyny rąk, jak się czasem ludziom wydaje. Karma Joga to zjednoczenie myśli, mowy i czynu w taki sposób, aby życiowa aktywność była jak najskuteczniejsza i jak najsilniejsza, maksymalnie efektywna. Karma Joga to przepracowywanie uwarunkowań i ograniczeń własnego losu, egzystencji, przezwyciężanie życiowych okoliczności i uwikłań. Świadomość podstawowej zasady życia, jaką jest Prawo Karmana, Prawo Odpłaty wymierzające sprawiedliwość wedle reguły oko za oko, ząb za ząb, krew za krew wielce pomaga ludziom, gdyż mogą wtedy łatwo przestać czynić to, czego nie chcą, aby im czyniono, a żyjąc żyć tak, aby czynić innym to co człowiek sam chce, aby czyniono jemu. Starożytni nazywają Prawo Karmana Złotą Zasadą, dzięki której łatwiej nawet prostym ludziom wybrać jak postępować, a czego nie robić. Prawo to pomaga wyprostować kręte ścieżki ludzkiej egzystencji i Karma Joga bardzo wiele i bardzo szczegółowo naucza o działaniu Prawa Karmana, Zasady Odpłaty czy Zwrotu.

Człowiek stawiając pierwszy krok na jakiejkolwiek duchowej linii nauczania dowiaduje się zwykle o istnieniu Nieba dla ludzi dobrych oraz Piekła dla ludzi złych i o sposobie życia umożliwiającym wystrzeganie się wszelkiego zła, a czynienia dobra, aby skierować się do Niebios! Jest to prawdą każdej religii, każdej duchowej tradycji, o ile jest autentyczna i nie uległa deformacji, co często się zdarza w tym świecie. Człowiek na początku Królewskiej Drogi musi przyjrzeć się całemu swemu życiu i ochoczo odseparować oraz odrzucić to co złe, niedobre i niegodziwe od tego, co dobre, słuszne i właściwe w świetle podstawowych praw i zasad życia, takich jak Prawo Karmana, mówiące, że prędzej czy później spotka cię to, co czynisz innym, a myśli i słowa też zaliczamy do czynów. Wszystko, co wysyłasz myślo-emocjami, słowem, czy działaniem ciała wróci do Ciebie jak bumerang, a nie znasz dnia ani godziny, kiedy dokona się na tobie sprawiedliwość. Nie bądź więc przyczyną cudzego nieszczęścia, nie bądź zgorszeniem dla innych, nie bądź przyczyną cudzego upadku, bo to, co czynisz innym generalnie będzie spadać na ciebie z powrotem, czasem nawet po upływie wielu lat! Prawo Karmana jest zasadą Boskiej Sprawiedliwości, jest działaniem, reakcją Ducha Życia całej planety na twoje myśli, słowa i czyny ciała! Jeśli ktoś czyni ci zło, to zło prędzej czy później spadnie na sprawcę poprzez siły przyrody, które najbardziej odpłacają ludziom za wszelką niegodziwość, podłość, złe myśli i emocje. Dobro będzie nagrodzone dobrem, a zło będzie ukarane złem na zasadzie podobieństwa i tak cyklicznie toczy się koło historii, ścigając ludzkie byty nie tylko w ich jednostkowych życiach, ale i poprzez wcielenia.

Rozważaj swe życie, rozważaj swój los i najpierw szukaj w sobie przyczyny tego, co się w twoim życiu dzieje, bo to większa część ludzkich przypadłości. Refleksja nad życiem, jak u Ardźuńa, Ucznia Guru Śri Kryszńa powinny obejmować litość dla otoczenia, żal i skruchę za własne błędy, a także zrozumienie przyczyn zła, upadku czy zepsucia społeczeństwa, pokolenia, rodziny czy rodu. Skruszone serce, pełne żalu za własne błędy oraz pełne litości dla wszystkich otaczających tak wrogów jak i błądzących jest idealną podstawą dla głębszego treningu życia wewnętrznego, gdzie człowiek musi być świadom, iż życie na Ziemi jest życiem na polu walki, w środku bitwy pomiędzy dobrem a złem. Kto chce iść właściwą drogą musi dobrze wybierać, zawsze stawać po właściwej stronie i zrozumieć, że cały dramat karmiczny nie jest ślepym losem, ale dobrze ułożonym przeznaczeniem utkanym precyzyjnie z myśli, mowy i czynów, ludzi zapisanych w Ākāśa – w Pamięci Planety. Człowiek musi znaleźć i rozpoznać swego Przewodnika, Mistrza Duszy, Śri Guru, za którym będzie podążać całą swą istotą i nigdy już nie porzuci takiej Boskiej Istoty. Człowiek musi pokonać własne błędy, szczególnie błędne i złe pomysły oraz wybory. A musi uczyć się tego od Śri Guru gorliwie i mocno, aby pokonać zło i wygrać bitwę życia, jaka toczy się z udziałem ludzi na Ziemi. Rādža Jogin, tak Rszi jak i Sūfi jest Mistrzem Sztuki Życia i Królem Mądrości pośród Joginów, pośród Boskiego Zjednoczenia. Zaś Karma, Bhakti i Dźńāna Joga to trzy aspekty i sposoby rozwoju, które się uzupełniają tak, że żaden nie jest do końca możliwy bez pozostałych dwóch.

Warto pamiętać, że Ścieżka Światła (Uro Joga) jak czasem zwie się Królewską Sztukę posiada 12 podstawowych stopni, etapów rozwoju i wtajemniczenia, gdzie 9-ty poziom zwany jest poziomem Mędrca, Ŗszi, Sūfi, ale znalezienie osoby na poziomie czwartym już graniczy z cudem. Pierwszy poziom Karma Joga, to zbiór rad i maksym życiowych, które jeśli są praktycznie i właściwie stosowane, stają się wielce pomocne w całokształcie życia i we wszystkich zmaganiach egzystencji! Przezwyciężanie trudności i uwarunkowań losu to bardzo pomocne zagadnienie, ale i bardzo podstawowe, elementarne w Królewskiej Sztuce Życia. Karma Joga przezwycięża tamasowe mroki i ściemnienia, Bhakti Joga pokonuje radźasowe pasje, przywiązania i namiętności, a Dźńāna Joga pomaga przekroczyć poziom czystej dobroci, prawdziwości i rzeczywistości, wstępując w wyższy świat duszy, Wszechducha – Parampurusza! Sańkdhja jest wiedzą, zbiorem poglądów, jakie człowiekowi są przydatne i potrzebne do prawidłowego rozwoju, autoanalizy i właściwego funkcjonowania w każdym aspekcie życia, a Uczeń Drogi, Śiszja czy Margi(n) na podobieństwo Śri Ardźuńa coraz bardziej próbuje poznawać głębię Guru, Mistrza-Przewodnika, od którego pobiera naukę i trening. Lotosowy Jogin, postać pełna blasku, światła i chwały jest symbolem urzeczywistnionego Serca w 12-tu jego aspektach, które to stopnie symbolizuje Kwiat lotosu serca!
Zapraszamy na warsztaty Królewskiej Radża Jogi 


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radża-joga.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz