piątek, 25 listopada 2016

Gayatri - Pieśń Światła

Gāyatrî - Pieśń Światła Bogini Matki Ziemi


Ideał Bogini Matki Ziemi, słonecznej duszy całej przyrody i planety, ludzkość zna od tysięcy lat.  Gayatri to superbogini ucieleśniającą Moc Światła. Odrodzenie pogłębionej duchowości obrazu mistycznej Bogini jest bardzo ważne dla zrównoważonego rozwoju duchowego całej ludzkości. Gāyatrî to Pieśń Światła, Mądrość Ziemi, Moc Światła i wiele jeszcze innych wspaniałych określeń oddających fenomen Boga-Kobiety, czyli Bogini, nie niższej i nie wyższej, ale partnersko równej części Boskiej Pary Rodzicielskiej. Wiele zła jakie dzieje się w ludzkich społeczeństwach pochodzi z tego, że zapomina się o wewnętrznej strukturze Bóstwa jako Boskiej, Niebiańskiej Pary, Boga i Bogini! Starożytni Bóstwa czcili bezosobowo jako Wielkiego Ducha, ani męskiego ani żeńskiego jednak jednocześnie osobowo jako doskonały ideał wzorcowej Pary, jako Boga oraz Bogini, którzy mają jednaką władzę i prawa, a przy tym stanowią zupełną Harmonię. Długotrwałe ziemskie pary rodziców żyjące w zgodzie i harmonii dawano za wzór współżycia i współistnienia na sposób Niebiański. 

Jeśli ludziom nie jest łatwo stwarzać długotrwałe więzy miłosne, bardzo zjednoczone i harmonijne pary, to nie są zbyt uduchowieni. Pomocą dla ludzkości jest oczyszczanie się z pomocą Medytacji i Światła doskonale generowanej i wzmacnianej przez dźwięki Gāyatrî-Mantry, która opisuje i przywołuje żeńską Boskość Światła. Słowa i znaczenie tej bodaj najstarszej z powszechnie używanych inwokacji, modlitw i mantramów są ogólnie znane, chociaż można ciągle pogłębiać zrozumienie tego, co przychodzi z czasem praktykowania. Normą jest wśród ludzi poszukujących uduchowienia, że praktykuje się recytacje Gāyatrî-Mantram 2 lub 3 razy dziennie po 108 x na różańcu z nasion drzewa Rudraksza, który daje ochronę przed złem. Bardzo początkujący mogą zacząć chociaż jeden cykl o świcie czy poranku, kiedy energia Ziemi i Słońca są w harmonii i dużym natężeniu. Dobrze jest  kultywować Gāyatrî jako modlitwę przed jedzeniem czy po spożyciu posiłku, przed rozpoczęciem podróży, albo z okazji podpisywania ważnego kontraktu w przedsiębiorstwie.

Gāyatrî-Mantram jest uniwersalną modlitwą i inwokacją dla wszystkich prawdziwych obrońców życia i przyrody, dla prawdziwych ekologów, którzy przepełnieni są rzeczywiście czcią dla życia i planety. Gāyatrî częściej znana jest jako Bogini Kundalini, gdy budzi charyzmatyczne moce Światła i tak zwaną spiralną energię dla samouzdrowienia i leczenia duchowego innych ludzi i stworzeń. Gāyatrî była kiedyś owiana pewna ezoteryczną tajemnicą z uwagi na duchowe moce poznania i intuicji, które szybko budzi.  Oczyszczenie z popełnionych błędów, splamień i grzechów jest bardzo charakterystyczne, stąd poleca się intensywne recytowanie Gāyatrî aż do usunięcia skutków karmicznych, potknięć, błędów i przewinień. Ludzie z powodu nielicznych tylko skalań i grzechów odczuwają poczucie winy i potrzebę skruchy, ale właśnie na takich przypadkach można zobaczyć tempo neutralizacji i odpuszczenie grzechów. 

Większość ludzkości odczuwa swoje dawne grzechy jako brzemię biedy, cierpienia, choroby, samotności, kalectwa czy kataklizmów. Niektórzy nawet czują zbliżające się katastrofy, epidemie czy kataklizmy jedynie z powodu wyczuwania oczekiwanych skutków dawnych zbiorowych grzechów ludzkości, takich jak udział w ludobójczych wojnach, inkwizycji, krucjatach na rzekomo niewiernych, gwałtach i drobnych zbrodniach. Mantram Śrî Gāyatrî łagodzi wszelkie skutki grzechów, a także w znacznym stopniu potrafi im zapobiegać jeśli tylko ludzie mocno przykładają się do recytowania Modlitwy Światła. Jest to tajemna praktyka Brahmanów, Kapłanów-Szamanów przeznaczona dla całego rodzaju ludzkiego, ale szczególnie dla jego uduchowionej awangardy, dla osób podążających Ścieżką Oświecenia. Naród Wybrany w dawnych pismach objawionych to nie tyle jakaś rasowa narodowość mesjanistyczna jak Żydzi, Polacy czy Amerykanie, ale właśnie osoby Oświecone i ich Światli Uczniowie z każdego ludzkiego narodu, rasy i wyznania! 

Szaman bez znajomości praktyki Gāyatrî nie jest szamanem, ani tym bardziej osobą, która byłaby uniwersalistycznie duchowo wykształcona. Mantra Gāyatrî chroni praktykującego od szkody, chroni od wpływu złych i demonicznych sił i czarnej magii, łagodzi nieprzyjemne skutki karmiczne, uwalnia od grzechów mowy i myśli jeśli jest zaraz w tym celu świadomie recytowana z obrazem Bogini Światła w myśli! Najpierw trzykrotnie recytujemy wibracyjnie sylabę OM (AUM, Ą) a potem recytujemy treść Gāyatrî - Pieśń Światła, w pradawny bardzo wibrujący i melodyczny sposób. Głos wydobywa się aż z bioder, z okolicy Lotosu Korzeniowego Zbiornika Mulādhara, ale jest wibracją piękną, harmonijną i wzniosłą. Medytacja skupienia siły wyobraźni na duchowym słońcu, którego fizyczne słońce jest jeno zewnętrznym ciałem i na tym, że Bogini Ziemia przebywa w wielkiej słonecznej kuli blasku jak i wszystkie inne planety, jest bardzo polecana dla wszystkich medytatorów i edukatorów społeczności! Pozytywne uczucia i pozytywne myśli do tego, co Wyższe, Boskie, a tak zaniedbane przez ateizującą ludzkość są bardzo pomocne i bardzo ułatwiają wszelkie duchowe skupienie. 

Ateizm, Bezbożność nie jest samym prostym zaprzeczeniem istnienia Boga czy Bogini, ale jest codzienną postawą samodegradacji i samowyniszczenia, życiem wbrew prawom przyrody. Bezbożnymi ateistami są wszyscy, którzy niszczą Ziemię, zatruwają powietrze, glebę, żywność, wodę, a w efekcie niszczą życie! To życie wbrew prawom Stwórcy-Kreacji jest okazywaniem ateizmu, nawet przez tych, którzy mienią się jakimiś Kapłanami czy Pastorami, a w rzeczywistości są pijakami, złodziejami czy pedofilami. Gāyatrî to generowanie oczyszczającej Mocy, która pozwala tak na silne i skuteczne uzdrawianie, jak i na skuteczne harmonizowanie siebie i innych z tym wszystkim co Boskie na Ziemi. Recytowanie Gāyatrî przez całą rodzinę szybko wnosi pomyślność, zdrowie, bogactwo i skłonność do nauki do ludzkiego domu. Ofiarowanie ryżu oraz klarowanego masła Ghî (Ghee) w ogień podczas Gāyatrî wzmaga działanie wibracji inwokacji, podobnie jak wybijanie dźwięku na szamańskich gongach w czasie OM lub końcowego Swāhā podczas ofiarowań.

Gāyatrî - poprawnie intonowana pozwala usunąć większość opętujących duchów astralnych czy demonów i to zarówno z nawiedzonych miejsc jak i z nawiedzonych opętaniem osób. Zresztą słowo egzorcyzm w swej istocie oznacza oczyszczenie, wypędzenie czegoś złego, szkodliwego i przeszkadzającego, a przecież dlatego poleca się recytowanie Gāyatrî i 2-3 razy dziennie po 108x, aby uwolnić się lub innych i otoczenie z nieczystych, czartowskich wpływów. Wielka praktyka Bogini to 9 dni na przełomie września i października w rytmie księżycowego kalendarza, wypełniana od tysiącleci gdzie można 3x dziennie po 1008 lub 1108x praktykować recytację Gāyatrî dla głębszego oczyszczenia i uduchowienia. Ludzie, którzy nie chcą słuchać rad żadnego Guru, Mistrza czy Nauczyciela Duchowego są w istocie najbardziej spętani przez iluzoryczne acz subtelne siły zła tej planety, najbardziej demonicznie nawiedzone i wymagają ogromnej pracy egzorcyzmowania i oczyszczenia. 

Osoby porzucające swoich Mistrzów Duchowych czynią to z powodu zatrutej świadomości, nieoczyszczenia i skalania złej duszy, dlatego warto wszystkim takim jednostkom ludzkim polecać na drogę Gāyatrî dla ich oczyszczenia, uwolnienia i rozświetlenia. Ludziom nieczyszczonym, nieduchownym zwykle bardzo trudno wytrwać nawet jeden mocno wibrujący cykl 108 powtórzeń Gāyatrî, bo zaraz chcą uciekać, coś ich męczy albo zasypiają. To własny mrok powoduje niemożność praktykowania Mantry Światła w większej ilości, odpowiedniej dla wstępnych oczyszczeń Duszy. Stąd Navaratrî, dziewięć nocy, Nowenna Bogini, Wielkiej Matki Boskiej, Kundalini, z intonacją chociaż najprostszej Gāyatrî dla gruntownego oczyszczenia duchowego od sił zła. Na Ziemi wszystko potrafi się zabrudzić, nawet oświecone świadomości, dlatego sprzątanie brudów i skalań jest bardzo ważne. Dawni mistrzowie powiadali, że utrzymanie Oświecenia jest trudniejsze niż jego osiągnięcie, gdyż wymaga codziennego sprzątania Świątyni Duszy i Umysłu poprzez utrzymywanie wielkich praktyk.

Mantra Gāyatrî codziennie praktykowana zapewnia długie życie, a intonowane chociaż 3x przed jedzeniem leczy dolegliwości żołądkowe. Nade wszystko oczyszcza jednak z grzechów obłudy, fałszu, zakłamania i ignorancji, gdyż Światło zawsze prowadzi od mroków ciemnoty do blasku i chwały Prawdy! Gāyatrî przynosi ulgę i poprawę we wszystkich chorobach i problemach życiowych dlatego chorzy i zatroskani powinni w pierwszej kolejności starać się jak najczęściej skupić na recytacji tej Mantry. Jeśli kraj czy naród dotyka jakieś nieszczęście czy katastrofa, to należy dużo recytować Gāyatrî z ofiarą Homa w dużych liczebnie grupach, najlepiej w środkowej części tego kraju! Jest to działanie odsuwające podobne nieszczęścia w przyszłości, acz jeśli 5 procent społeczeństwa będzie regularnie oddana praktyce Gāyatrî to kraj czeka świetlana przyszłość i postęp. 

Upowszechnianie Mantry Światła, Bogini Ziemi jest bardzo wskazane, a już na pewno obowiązkowe u ludów indoeuropejskich i arjańskich w swym duchu, gdyż im została Gāyatrî w wedyjskich objawieniach przez Bogów Niebios przekazana. Intonuj pieśń Ziemi, Gāyatrî tak często jak to tylko możliwe, a wielkie katastrofy i nieszczęścia na pewno Ciebie ominą, a także i kraj, w którym wielu szczerze i głęboko praktykuje! Intonując Gāyatrî wzywamy Najwyższą Dawczynię Światła, Sawitrî o ogarnięcie i przeniknięcie nas Boskim Światłem (Dhîmahi) oraz o Oświecenie (Praćodayāt). Demoniczne osoby, ludzie pogrążeni w mroku i spętani przez siły zła zwykle są wrogo usposobioni do Gāyatrî, do idei Bogini równej Bogu, a także do głośnego i śpiewnego intonowania różańcowych modlitw takich jak Mantramy! Tym bardziej ludzie uduchowieni rozprzestrzeniają boską wiedzę o tajemnicach ukrytych poza wrotami materii i fizycznego ciała! 

Om Bhūrbhuvah Swāh
Tat Sawitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhîmahi  (I)
Dhiyo Yo Nah Praćodayāt  (II)
(Swāhā!)

Zapraszamy na warsztaty Królewskiej Radża Jogi 


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz