PERŁY MĄDROŚCI

Perły Duchowej Mądrości

Riszika - Mistrzyni Mądrości i Przewodniczka Duchowa

W umyśle człowieka tkwi pomieszanie spowodowane aktem wolnego wyboru oddzielenia się od boskości, oddzielenia od źródła czy korzenia własnego istnienia, od prawdziwego zaopatrzenia we wszystko czego tylko człowiek naprawdę potrzebuje. Z powodu popadnięcia w ciemności materialnego świata iluzji (Maja), pożądań i zwierzęcych instynktów, ludzkie istoty znajdują się z dala od ich właściwej i jedynej ścieżki rozwoju, którą jest wąska i ciasna droga do boskości. Czas zakończyć bezsensowne błąkanie się po bezdrożach i demonicznych manowcach ludzkiej egzystencji.

1. Wybór w kierunku życia może ułatwić Ci obrazowe pokazanie prawa przyczyny i skutku w formie zasady lustra. (...) Otóż sprzężenie zwrotne może być dodatnie i wtedy Twoje pozytywne myśli wracają do Ciebie w formie dobrych dla Twojego życia zdarzeń i sytuacji, a również może być ujemne, kiedy negatywne Twoje myśli wracają jako negatywne zwroty, czyli choroby, cierpienia i przykrości. Wszystko to, co Ciebie w życiu spotyka, zostało więc przez Ciebie wytworzone w Twoich myślach i teraz tylko to wszystko zbierasz. Inaczej mówiąc, zbierasz w życiu plon tego, co wcześniej posiewasz w swoim umyśle. Wszystko to, co pomyślane wraca do Ciebie jak bumerang. W ten sposób świat, w którym żyjesz jest lustrem Twojego umysłu. Oglądasz w dzisiejszym życiu swoje przeszłe myślenie, a swoim dzisiejszym myśleniem tworzysz swoją przyszłość.

2. Twoje myśli i wyobrażenia, cała podświadoma baza pamięciowa stworzyła taki świat wokół ciebie jaki teraz masz i wszystko to, co ci się zdarza. Wszystko to, co myślisz i kodujesz w sobie dzisiaj jest przyczynkiem dla twej przyszłości. Podświadomy umysł to jak tablica. To co na niej zapisano jest tym, co odczytujesz teraz, czyli tym co ci się zdarza. Pocieszającym jest fakt, iż możesz zmazać tablicę i zmienić zapis. Jest to branie losu w swoje ręce. Jest to sposób samodzielnego wytwarzania własnego przeznaczenia.

3. Zapomnij wszelką winę i urazę. Zapomnij o wszelkiej grzeszności. Zapomnij o tym, że Cię poniżano lub urażano. Właśnie zapomnienie jest początkiem przebaczenia, uwolnienia się od skutków dawnych zdarzeń. Nie wspominajcie dawnych zdarzeń, jeśli wiąże się z tym przykre doświadczenie. Badaj sumienie, aby zapomnieć, aby dawne wspomnienia utraciły swe znaczenie, jeśli chcesz aby nigdy już nie powtórzyły się podobne zdarzenia. Tak rozwiniesz serce zdolne do miłosierdzia, współczucia, radości i tolerancji. Czym bowiem jest tolerancja? Jest pozostawaniem w spokoju aż do głębi podświadomego umysłu. Jest to rodzaj pozytywnej obojętności, która jest ciepła i serdeczna swoim miłosierdziem. Upeksza jest właśnie takim spokojem tolerancji. Smutek jest tylko bagażem nadmiernych wspomnień o niemiłych zdarzeniach z przeszłości. W ten sposób radość życia, która jest naturą duszy, nie ma możliwości naturalnego przejawiania się. Unikaj zatem przywiązywania się do tego co już przeminęło. Przestań żyć goryczą dawnych żalów i pretensji ego. Gorycz jest zawsze trucizną duchowego rozwoju.

4. Ile razy usłyszysz od ludzi jakieś błędne lub niekorzystne zapatrywania zacznij myśleć o nich dobrze. Zamiast ich krytykować, ganić i osądzać, wysyłaj im dużo dobrych życzeń, dużo dobrych myśli. Właśnie w ten sposób będziesz oddziaływał najpotężniej na ludzi i świat wokół ciebie. Jest to milcząca wewnętrzna praca nad ludźmi i nad światem.

5. Nikogo nie możemy winić za to, co nas w życiu spotyka. My jesteśmy twórcami tego wszystkiego co nas otacza i dotyczy, a to, co wspólnie dotyczy większej grupy osób, jest ich wspólnym wytworem. Zrozumienie tego i zastosowanie uwalnia od ciągłych narzekań, od krytykowania i osądzania.

6. Przygnębienie jest wrogiem wszelkiego doskonalenia. Nie można budować wątpiąc. Nie można uczyć się w strachu. Obserwacja jest krokiem do sprawiedliwości. Egoizm jest zdradą poświęcenia. Bez bohaterstwa (Wiragam) nie ma drogi (Margi).

7. Na wszystko przychodzi czas. We wszystkich staraniach i wysiłkach konieczna jest cierpliwość. Kucharz mógłby spalić potrawę zwiększając ogień, by szybciej ją zagotować. Reguła ta stosuje się do wszystkiego.

8.Czuwaj o każdym czasie i w każdym wieku. Jeśli śpisz możesz nie spostrzec chwili zapalenia ognia w sercu Twym. Malutka iskierka zgasłszy odchodzi w zapomnienie, a z nią razem i Wielka Droga Nieba. Pozwól by podłożono ogień pod stos ofiarny Twej osobowości.

9. Z dzikiej dżungli mogę wyhodować gaj, ale kamień wypolerowany przez kłaniające się czoła nie zrodzi ziarna.

10. Czysta, nasycona pięknem (Sundaraam) myśl wskazuje drogę do prawdy. Nauka wyrzekania się zaleca wyrozumiałość dla niższych. Przy rozszerzonej świadomości jest nie zamieranie, lecz droga wolna od zakazów. Upiększone żywoty pozwalają swobodnie, szczodrze odchodzić, aby przychodzić jako zwycięzcy (Dźaja). Ten, który idzie ze świadomością piękna, nie może wpaść w zamęt. Jedynie zamęt może zagrodzić drogę. Błędem jest powiedzieć: Piękno zbawi świat. Słuszniej jest powiedzieć: Świadomość piękna zbawi świat. Poprzez przeszkody brzydoty można dążyć do latarni piękna, rozrzucając ziaren bez liku. Gdy można tworzyć ogród piękna (Manipuram), wówczas nie ma czego się bać. Nie ma zmęczenia, gdy ogród ducha wpuści nowych przybyszów!

11. Czyste serce wszędzie widzi czystość i piękno. Dba o harmonię, równowagę i symetrię.

12. Boskie światło mądrości pojawia się w tobie w jednej chwili i w jednym punkcie. Dosłownie wtedy, gdy jesteś czujny, gotowy, uważny i skupiony - wtedy błyska i jaśnieje. Trudno zapalić zapałkę na gwałtownym wietrze. Taka samo trudno jest zapalić boskie światło mądrości w chaotycznych wirach fal twoich myśli.

13. Postrzegaj świat z radością i życzliwością. Nie patrz wokół z gniewem ani złością, gdyż zaślepniesz tak w oślepieniu umysłowym jak i tracąc wzrok. Można powiedzieć, że zaślepienie ideologiczne stanowi rodzaj choroby zmysłu wzroku. Radosna życzliwość niechaj wypełni twoje oczy sięgając aż do wątroby i Ogrodu Klejnotów. Złośliwość i zazdrość wylewa się żółcią i uszkadza woreczek żółciowy. Gniew zaś i złość trawi oczy, niszczy mądrość. Ciągle sobie pamiętaj: "Z radością postrzegam świat i innych ludzi".

14. Dłuższy okres widzenia ciemności (złego) powoduje, że wzrok staje się przyćmiony. Zauważanie tego co ciemne i złe wiedzie do osłabienia wzroku. Dlatego ci, którzy wiele złego w życiu widzieli miewają osłabiony zmysł wzroku. Wszyscy, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na to co dzieje się złego i na ciemne strony innych istot ludzkich zasłużą na dobre okulary. Jeśli mniemamy, że wokół istnieją tylko źli ludzie, odbije się to w słabości naszych własnych oczu. Dlatego dostrzegaj w innych dobro, choćby go tam było niewiele. Ciągle powtarzaj sobie taką myśl leczniczą: "Widzę to, co jest dobre". A zapewniam Cię, że Bóg stwarzając świat i ludzi wszystko nazwał DOBRYM.

15. Nie ma nic właściwego, w czym nie byłoby żadnego elementu błędnego, ani nic błędnego w czym nie byłoby żadnego elementu właściwego. Bardzo często coś złego i niewłaściwego wywrócone na lewą stronę może się okazać właściwym i słusznym, i bardzo często właściwa rzecz tak samo potraktowana może okazać się zła i niestosowna. Dlatego też, jak powiedział Chrystus: "Nie osądzajcie".

16. Bądźcie ludźmi Zgody i Przyjaźni, albowiem Zgoda jest Naturą Serca i Prawem Nieba. Wiecie, że Harmonia jest zasadą Boskiego Rāju.

17. Od tysięcy lat, mistycy, święci wszelkich tradycji wypełniają ćwiczenia jako istotny element swojej drogi do oświecenia, do zbawienia, do wyzwolenia i do objawienia. Trzeba mieć na uwadze to, że żadne ćwiczenie nie jest tak istotne, aby było celem samym w sobie, zaś z drugiej strony jest o tyle ważnym, że stanowi POJAZD, wiozący do upragnionego celu.

18. Pojazd duchowego praktykowania potrzebuje też paliwa, jak każdy normalny pojazd. Jest nim Twoja żarliwość w osiągnięciu celu. Twoja chęć czy dążność do samorealizacji, do odkrycia Boga (Brahma, Adi Buddha). Myślenie o celu i pragnienie celu to ŻARLIWOŚĆ, czyli energia stanowiąca ciepło, która czyni praktykę żywą i płomienną. Wtedy pojazd nas wiezie. Czy nie wystarczy sama żarliwość? Niestety, do paliwa musi być pojazd. Dopiero gdy osiągniemy cel wszystkich mistyków, to ani pojazd, ani paliwo nie będą potrzebne!!!

19. Wzrost świadomości (ćittam) to wzrost poznania Wspólnoty, tego co jest wszystko przenikającym Duchem. Sangha - wspólnota Ludzi Boga jest obecna pośród wyznawców każdej religii, każdego wyznania i w każdym ruchu duchowym. Pycha wyłączności, fanatyzm sekciarstwa, obce są Duchowej Wspólnocie. Klika fanatycznych zwolenników czegokolwiek, szumnie tnących mieczem potępienia, jest daleka od realizacji nauk Jezusa, Buddy czy Kryszny. Wzniosłe Istoty tej planety uczyły bowiem raczej Niepotępiania i Miłości, Życzliwości i Dobroci, a w szczególności, dobroci dla niewierzących, czyli dla ateistów i bezbożnych.

20. Wiele jest punktów widzenia. Z każdej strony możesz rozpocząć, jeśli chcesz poznać CAŁOŚĆ. Istotą poznania jest jednak rozszerzanie swego spojrzenia tak, aby dostrzegać coraz więcej tej Całości. Bóg, będąc wszędzie jest posiadaczem wszystkich punktów widzenia. Jest wszechwidzącym i wszechobecnym, czyli ma właściwości istoty będącej w każdym punkcie czasu i przestrzeni. Kurczowe trzymanie się jakiegoś jedynego punktu jest wskazówką, iż wewnątrz drzemie niechęć do poznania Boga.

21. Im intensywniej i głębiej człowiek zbada samego siebie, tym głębiej zrozumie wszystkie religie w najpełniejszym świetle i wszystko stanie się jasne i zrozumiałe.

22. Bóg-Stwórca, z którego wyłonił się cały ogromny wszechświat jest jeden dla wszystkich. Religii, wyznań, tradycji duchowych i mistycznych, które gorąco na to Praźródło wskazują jest bardzo wiele. Każdy człowiek trochę inaczej wyobraża sobie Boga. Każdy inaczej Boga doświadcza. Wiele słów, które mówią o Tym co ponad słowami, nie jest w stanie wyjawić ani troszeczkę z tego co ponad i poza. Kiedy ustaje chaotyczna myślowa i emocjonalna paplanina naszej psychiki, kiedy ciało zastyga w błogim bezruchu, wtedy On Sam daje się poznawać bezpośrednio. Om Tat Sat!

23. Czym jest prawdziwa modlitwa? Prawdziwa modlitwa jest pochwałą i sławieniem Boga. A jakie jest znaczenie pochwały? Pochwała oznacza docenienie, uznanie wartości, tak więc jest otwieraniem serca coraz szerzej na boskie piękno, jakie widzimy w przejawieniu. Nigdy nie można być zbyt wdzięcznym.

24. Każdy Guru jest Lampą Boga, która z Jego Woli prowadzi Ciebie do Świętego Miasta Wielkiego Pokoju.

25. Guru jest przede wszystkim kimś, kto pomaga na Ścieżce poznania Boga. Istotą poznania Boga jest zjednoczenie. Jest to prawdziwe Misterium. Nie można osiągnąć zrozumienia natury Boga bez zjednoczenia się z Nim. Jest to też istotną sprawą wszelkiego pojednania, wszelkiej komunii w każdej z religijnych tradycji.

26. Każdy człowiek może dążyć do Jedności, Pokoju, Miłości, Prawdy - do całości, którą jest Bóg. Natura zdaje się być bliżej Miłości niż gatunek ludzki. Słońce ma więcej tolerancji, gdyż świeci jednakowo, tak dobrym jak i złym. Świetliści Bracia, którzy Jedność osiągnęli, to cudowni Guru, którzy posiadają Moc, aby nam w tym spełnieniu Celu Życia dopomóc. Droga do Boga to stawanie się Jednością i Całością. Dopracowujemy tysiące aspektów i szczegółów. Kierunek leży w sprawach zasadniczych. DOSKONAŁOŚĆ wyłania się spośród nierozliczonych drobiazgów. Utrzymywanie czystej więzi - poczucia jedności - ze wszystkim i ze wszystkimi jest sposobem pojednywania się z Bogiem. W końcu Obraz zlewa się z przedmiotem, ze Źródłem i przestaje być od Źródła odmienny. Słońce zaprawdę jaśnieje dla każdej istoty.

27. Nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało, lecz bójcie się tego, który duszę i ciało może wciągnąć do piekieł zagłady i stracić.

28. Ludzie, którzy próbują Duchowej Drogi, jakże są czasem ubodzy, kiedy mając jakiś werset Nauk głęboko już w swej pamięci, próbują go wszędzie i zawsze stosować, nie bacząc, że jest przeznaczony dla zupełnie innej niż oni by chcieli, życiowej sytuacji! Czyż Raama, Król Dekanu i Azji, władca bardzo potężny i Święty, był nie powiedział, że są zasady i prawa na Czas Miłości, Pokoju, i są też prawa na czas Wojny i czas Klęski. O jakże bezrozumni są ludzie stosujący prawa Wojny, gdy czas jest Pokoju i jakże głupi, którzy prawa Pokoju głoszą w czasie Wojny.

29. Ścieżka duchowa jest wąską ścieżką. Możemy powiedzieć, że jest traktem wiodącym dokładnie pomiędzy skrajnościami. Jesteśmy zanurzeni w jednej czystej energii, poza wszelkimi dualizmami. Jesteśmy pomiędzy smutkiem i radością, pomiędzy euforią i depresją, pomiędzy stanem nienawiści i namiętnego afektu. Dlatego praktykujący ścieżkę znajdują się poza zasięgiem wpływu światowych sił, choć mogą w pełni żyć w tym świecie.

30. Człowiek uwolniony od barier i ograniczeń własnej psychiki, własnych przekonań i uprzedzeń ucieleśnia się jako obraz i podobieństwo Boże. Jego świat jest Rajem na Ziemi i Królestwem Niebieskim. Posiada wtedy moc przezwyciężania wszelkich przeszkód życia, a kiedy jasność jest ugruntowana i karma rozpuszczona, wtedy przeszkody zawsze same znikają. Próbuj z całą ufnością i wiarą wznieść się ponad bariery materialnych więzów.

Zapraszamy na warsztaty Królewskiej Radża Jogi

http://radza-joga.blogspot.com/p/warsztaty.html

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz