ALICE BAILEY

Alice Ann Bailey - mistyczka, teozofka i filozofka

Alice Ann Bailey
Alicja Anna Bailey - (ang. Alice A. Bailey, AAB, pierwotnie Alice Ann Le Trobe-Bateman) urodziła się 16 czerwca 1880 w Manchester w Anglii, o godz. 7.32 rano czasu GMT, zmarła 15 grudnia 1949 w Nowym Jorku. Rodzice Alice Bailey byli artystokratami i dziewczynka była wychowywana zgodnie z zasadami Kościoła Anglikańskiego. W dniu 30 czerwca 1895, mającą 15 lat Alice Bailey odwiedził obcy, wysoki, ubrany po europejsku mężczyzna, który miał turban na głowie. Mężczyzna powiedział jej, że powinna rozwinąć samokontrolę nad swoimi myślami i emocjami, aby w ten sposób przygotować się do wyższej duchowej pracy jaka została dla niej zaplanowana. Jak sama wspomina, ów człowiek był z wyglądu podobny do Jezusa lub mistrza Kuthumi. W rzeczywistości był to mistrz D.K., który przebywał w tym czasie w Anglii jak student, a w wolnym czasie zajmował się na żądanie arystokratycznych rodzin uzdrawianiem ich dzieci, często cierpiących jak Alicja Anna Bailey z powodu horroru wiktoriańskiego wychowania. 

W roku 1902 mając 22 lata, Alice Ann Bailey brała udział w wielkiej chrześcijańskiej kampanii ewangelizacyjnej organizowanej przez YMCA i armię brytyjską, co przywiodło ją do Indii, gdzie poznała swojego przyszłego męża, którym został Walter Evans. W 1907 roku przeniosła się razem z mężem z Anglii do USA, gdzie Evans został księdzem Kościoła episkopalnego. Jak to ksiądz miał on bardzo brutalny i poniżający stosunek do kobiet oraz wyjątkowo parszywy charakter. Kiedy Alicja protestowała przeciwko znęcaniu się i nadużyciom, biciu i molestowaniu trójki ich małych dzieci, została przez męża wielokrotnie pobita. Wtedy zrozumiała, że chrześcijaństwo tradycyjne zawiera wiele błędów i szkodliwych wierzeń, które pozwalają silniejszym znęcać się nad słabszymi. W roku 1915 uzyskała formalną separację i sama w tym czasie pracowała w katorżniczych warunkach na farmie, by utrzymać i wychować trójkę małych dzieci, o które ich ojciec - ksiądz nie dbał wcale i nie interesował się nimi.

Większość życia w USA, Alice Bailey spędziła na pisarstwie i nauczaniu duchowym. Pisała wiele na tematy duchowe, ezoteryczne, astrologiczne, okultystyczne, teozoficzne, a także propagowała mistykę chrześcijańską. Powszechnie uznawana za wizjonerkę i ekumenicznie natchnioną mistyczkę chrześcijańską, pokazującą, że prawdziwi chrześcijanie mogą mieć otwarty umysł i swobodnie czerpać wiedzę z inspiracji orientalnych. W tym samym 1915 roku uzyskała pomoc i wsparcie Towarzystwa Teozoficznego w jej walce o bezpieczeństwo dzieci i zniesienie poniżającego i brutalnego stosunku do kobiet żyjących w chrześcijańskich rodzinach. Formalne członkostwo w TT uzyskała w 1917 roku, a do sekcji ezoterycznej została przyjęta uroczyście w 1918 roku. Od 1919 roku jest formalnie pełną uczennicą ezoterycznego mistrza D.K., którego nauki spisuje i publikuje. 

Alice Bailey swojego drugiego męża - Fostera Bailey (1888-1977) - poznaje w 1919 roku. Został on w roku 1921 sekretarzem krajowego Towarzystwa Teozoficznego (był wolnym masonem 32 stopnia wtajemniczenia). Towarzystwo Teozoficzne opublikowało cześć pierwszej książki Alice Bailey znanej jako "Wtajemniczenia ludzkie i solarne" (Initiations, Human and Solar). Powrót do nauk źródłowych wprowadzonych przez Helenę Bławatską nie spodobał się jednak Annie Besant, aktualnej liderce Towarzystwa, która zawiszcząc, stopniowo ograniczała i utrudniała Alicji Bailey wszelką działalność w Towarzystwie.

Alice A. Bailey kładła mocny nacisk na propagowanie i praktyczne wcielanie w życie duchowych ideałów tolerancji i braterstwa. Jak podaje Olav Hammer, dzieła Alice Bailey były dobrze przyjęte przez ogół członków Towarzystwa Teozoficznego, jednak Anna Besant jako prezydent Towarzystwa, w obawie o wpływy robiła wszystko, co tylko mogła, aby zdyskredytować działa AAB i usunąć ją i jej męża z Towarzystwa Teozoficznego. W istocie Alice Bailey wymownie propagowała i rozwijała nauczanie zainicjowane przez Madame Helenę Bławatską. 

W 1922 roku Alicja A. Bailey zainicjowała wydawanie kwartalnika ezoterycznego "The Beacon". W 1923 roku z pomocą męża zainicjowała powstanie szkoły ezoterycznej The Arcan School, która działa do dzisiaj będąc jedną z największych szkół wiedzy duchowej na świecie. The Arcan School działając na szeroką skalę, rozsyła bezpłatne lekcje ezoteryczne do uczniów duchowych na całym świecie. Lekcje ezoteryczne zawierają nauki o karmie, reinkarnacji, mistrzach i duchowym planie ewolucji, astrologii ezoterycznej, siedmiu promieniach ewolucji dusz, duchowej hierarchii, loży Syriusza, mistrzach z Wenus i Szmabali. Alicja Bailey razem z mężem Fosterem założyli wspólnie organizację "The World Goodwill" (Dobra Wola Świata), która służy praktycznemu wyrażaniu "Miłości w czynie" poprzez akcje charytatywne. Około 100 wykładów Alicji Bailey dla bardziej zaawansowanych uczniów Arcane School dostępnych jest poprzez internet i w otwartym obiegu.

Następcą Alice Bailey po jej śmierci w 1949 roku został jej małżonek Foster Bailey, który kierował organizacją Lucis Trust i jej filiami aż do swej śmierci w 1977 roku. Jego druga żona, Mary Bailey zajmowała się prowadzeniem The Arcane School, czyli aktywnościami ezoterycznymi. Po śmierci Fostera to właśnie Mary Bailey zostaje głową Lucis Trust i kieruje dalej całą organizacją założoną przez Alicję Bailey. Mary Bailey napisała książkę zatytułowana "A Learning Experience" (Pouczające Doświadczenie), w której opisuje 33 lata swojej pracy duchowej w Arcan School oraz wspomina wczesne lata pracy Alicji Bailey pod kierunkiem Mistrza Djwhal Khul, znanego pod inicjałami D.K. Szkoła posiada 12-cie stopni wtajemniczenia na wzór indyjskich systemów radża jogi oraz wolnej masonerii czy różokrzyża.  

Duchowa i Ezoteryczna twórczość Alice Ann Bailey


W latach 1919 - 1949 AB napisała bardzo wiele publikacji wprowadzających kompletny system wiedzy ezoterycznej, trudny do przestudiowania i ogarnięcia dla gazetowych umysłów. Jej publikacje to m.in. "Duchowa Hierarchia", "Powrót Chrystusa", "Leczenie ezoteryczne", "Traktat białej magii" oraz "Traktat o ogniu kosmicznym" choć rzeczywistym ich autorem jest tajemny kaszmirski Mistrz tantrycznej jogi Djhwal Khul, czyli "Tybetańczyk". Mistrz D.K., Tybetańczyk był jednym z ezoterycznych przewodników dużej grupy lamów tybetańskich, "adeptem odwiecznej mądrości". Niektórzy ezoterycy i okultyści widzą w nim wcielenie Konfucjusza. Mistrz Djhwal Khul należał do linii ezoterycznych siddhów i guru kaszmirskiego śiwaizmu, zajmował się nauczaniem królewskiej radża jogi na bazie której powstała cała teozofia. Alice Bailey uważana jest za jedną z czołowych prekursorek tzw. wczesnego (niczym nie skręconego jak to się stało w obecnych czasach) "Ruchu New Age".

"Leczenie ezoteryczne" (Wydawnictwo "Interart", wcześniej edycje klubowe) opisuje przedmiot, metodę, aspekt i cel tego, co niekiedy nazywa się "medycyną alternatywną". Publikacja traktuje o ciałach subtelnych (eterycznym, astralnym i mentalnym), siedmiu tzw. czakrach głównych oraz przedstawia pięć zasad i siedem praw sztuki duchowego leczenia. Z "Leczenia ezoterycznego" dowiadujemy się, iż każdy chory organ odzwierciedla się w najbliżej położonej mu czakrze, i że oddziałując na czakrę możemy powodować w nim zmiany lecznicze. Praca stanowi instruktaż dla osób chcących rozwinąć zdolności uzdrowicielskie, choć nie zamyka się w samych tylko naukowych informacjach, i jest to jej "okultystyczna" zaleta.

"Traktat białej magii" (opublikowany w Polsce na powielaczu - już w latach 70-tych XX wieku) wskazuje na zasady życia aspirującego do wtajemniczenia w tzw. hierarchii planetarnej. Można sądzić, iż dotyczy on właściwie pierwszego wtajemniczenia, przekazując wiedzę tajemną o sposobach zachowania się kandydata. Uczy o rozpoznawaniu "eterów" (ciał eterycznych) czterech królestw natury, podaje porę, o której należy łączyć się z istotami wyższymi, wspomina o ciele astralnym ujmując je w filozoficznym aspekcie, nawiązuje do czakr i ich ezoterycznego znaczenia.

Treści zawarte w książkach Alice Bailey są bardzo głębokie i ciekawe, prowokują do poszukiwania poważnej i zaawansowanej ezoteryki, czyli takiej, która wykraczając poza ludzkie doświadczenie próbuje osiągnąć wypełnienie ludzkiej natury. Osoba chcąca praktykować wiedzę Bailey nic nie musi przyjąć bez dowodu, na wiarę, a przez rzetelną praktykę może samodzielnie sprawdzić głęboką rzetelność i prawdziwość wykładanej wiedzy duchowej, królewskiej.

Nauki filozoficzne i mistyczne które przekazała Alicja Bailey, AAB, są ciągle studiowane w organizacjach które założyła i rozpowszechniła, jak Arcane School (Szkoła Arkanum), the New Group of World Servers (Nowa Grupa Służebników Świata), and the Full Moon Meditation Groups (Grupy Medytacji w Pełnię Księżyca), Triangles (Trójkąty) i inne.

Zapraszamy na warsztaty Królewskiej Radża Jogi 


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz