GOREJĄCE SERCE

Troisty Płomień - Gorejące Serce

Trójpłomień
Ludzkie Serce fizyczne jest centralnym i najważniejszym z dwunastu organów, zarządców ciała. Dla duchowo rozwijających się ludzi, centralnym i najważniejszym dla ludzi ośrodkiem skupienia uczuć i myśli, psyche, jest ośrodek SERCA położony tak, jak i fizyczne serce, w środku klatki piersiowej, pod mostkiem. Już w dalekiej starożytności wiązano Serce z poczuciem siebie, z poczuciem "ja". Umiejscawiano w fizycznym sercu siedzibę Duszy, Psyche. Tradycje mistyczno-religijne wiążą w Sercu trzy aspekty ludzkiej istoty, które grecka filozofia określa terminami Soma (Ciało), Psyche (Dusza) i Nous (Duch, Wyższa Jaźń). Fizyczne Serce to niewątpliwie Soma; poczucie "ja", przeżywanie uczuć i myśli to Psyche, ludzka Dusza. W głębinach ośrodka Serca najbardziej wytrwali odkrywają też sferę Nous, która jest Duchem, tym Duchem jak Wiatr, który nie wiadomo skąd przychodzi i nie wiadomo dokąd idzie!

Ludzie Ducha wyobrażają, a także z doświadczeń wewnętrznych opisują Serce jako Kwiat Róży albo Lotosu o 12 płatkach niczym 12 Znaków Zodiaku, jakby wewnętrzny mikrokosmos, który jest odbiciem Wszechświata. Płatki kwiatu Serca ujmowane są też jako węzły energii 12 meridianów, które biegną wewnątrz, wokół centralnej osi ciała, Duszy i Ducha. Znakiem ośrodka Serca jest Sześciopromienna Gwiazda, której dwa trójkąty symbolizują połączenie wyższego i niższego "ja", połączenie Psyche i Nous, połączenie ludzkiej Duszy i Boskiego Ducha. Centralnym dźwiękiem Serca, wibracją ożywiającą, leczącą, oczyszczającą i rozwijającą Serce jest sylaba JAM (YAM), gdzie ostatnia głoska M jest dźwiękiem unosowionym, mruczanym przy zamkniętych ustach. Mistyka Chrześcijańska uważa Serce za siedzibę Świadomości Chrystusowej, po prostu miejsce odczuwania i rozmyślania, kontemplacji Świadomości, Ducha Chrystusowego. Mistyka orientalna używa Serca jako ośrodka doświadczania Kalkina czy Maitreya - Przyszłego Zbawiciela, Mesjasza, Chrystusa Adwentu, o którym mowa jest w zasadzie we wszystkich poważnych religiach. Zjednoczenie ciała, psyche i ducha to kluczowe zagadnienie Serca.

Wewnątrz Serca jako ośrodka odczuwania i rozmyślań jest też ukryta iskra czy płomień, ogień duchowy opisywany w kilku postaciach, jako: Troisty Płomień, jako Złoty Płomień Miłującej Mądrości, czy jako Biały Płomień Bożego Ducha - Nous. To tak, jakby wewnątrz Białego Ognia zawarte były trzy kolorowe składające się nań płomyki, rozwijane zależnie od kierunku pracy i potrzeby w duchowym, wewnętrznym rozwoju człowieka jako całości. Złoty Płomień jest bardzo centralnym, środkowym ognikiem Gorejącego Serca, które stanowi ośrodek człowieczeństwa. Złoty Płomień symbolizuje miłującą Mądrość, Boską Wiedzę! Symbolika płomiennego Serca doskonale jest znana praktykom kontemplacji chrześcijańskich, gdzie wiele się mówi o obudzeniu gorejącego, Płomiennego Serca Chrystusowego, a to oznacza ożywianie Ognia Serca. Już starożytne, misteryjne obrazy Chrystusa przedstawiają postać z płonącym Sercem, na ogół w trzech świetlistych ciepłych kolorach, różu, błękitu i złota lub czasem bieli i różu z dodatkiem błękitu. Promienie Światła biją z Serca na wielu mistycznie objawionych obrazach Chrystusa, aby zachęcić ludzi do pójścia w jego ślady, do ożywienia Płomienia Serca.

Troisty Płomień jest Kwiatem Światła w Twoim Sercu, zakotwiczonym na zstępującym weń kryształowym sznurze, o którym wspomina Księga Hioba, jako o troistej nici życia, którą oddzielana jest dusza od ciała w momencie śmierci. Troisty Płomień, Ogień Serca nie jest w istocie czymś takim, jak płomień świecy, który go symbolizuje, lecz możemy o nim myśleć jako o płomieniu z wizji Mojżesza, Proroka, gdzie ogień płonął ze środka gorejącego krzewu winnego nie spalając go. Kryształowy Sznur jest Nicią Światła łączącą każdego człowieka, każdą indywidualną duszę (Psyche) z Bogiem, z Wszechduchem, do którego dusze powracają w chwili śmierci celem rozliczenia swych działań. W gorejącym krzaku dane było Mojżeszowi poznać imię Boże, Jam Jest, jako silną afirmację, metodę modlitwy i inwokacji mocno oddziaływującą na rzeczywistość. Płomień Serca nazywany jest Troistym, gdyż odzwierciedla trzy wzniosłe, duchowe, czy jak wolisz boskie, cechy: różowy to Miłość, błękitny to Moc Ducha, a żółto-złocisty to Mądrość Boża, Wszechwiedza. Tajemnice Trójcy Świętej to sekret rozwinięcia i połączenia tych trzech cech. Królewska Ścieżka Mądrości wymaga rozwijania środkowego, centralnego Płomienia Złocistego, którego blask jest niczym złocisty blask wschodu słońca.

W stanie idealnym, trzy Płomienie Serca pozostają w równowadze i harmonii. Jednakże tylko nieliczne, bardzo zaawansowane dusze opanowały sztukę takiej równowagi. Zwykli ludzie, nawet jak już inicjowani i praktykujący duchowo, wypełniają swe Serca nienawiścią, strachem, złością, żalem, urazami, lękiem, które na poziomie duchowym przypominają ołów, asfalt czy smołę. Choroby serca pozostają jednym z największych zabójców ludzi w krajach, gdzie negatywne stany emocjonalne dominują u ludzi. Serce można zniszczyć sobie samemu przez żywienie takich negatywnych emocji. Można też innym zniszczyć Serce, zionąc do nich złością, strachem czy awersją. Ludzie zachodu więcej szkodzą sobie wzajemnie, więcej szkodzą bliźnim wysyłając ku nim trujące emocje, niźli nawet sami sobie, stąd potrzebne jest i oczyszczenie Serca i dobra ochrona energetyczna, duchowa, przed negatywnościami płynącymi z zewnątrz. Gdy ośrodek Serca zanieczyszczony jest egoizmem, żądzą posiadania, władzy, awersją czy niechęcią do innych, cierpi na tym zarówno Dusza, Duch jak i fizyczne Serce, a przez to cały organizm. 

Jedną z najważniejszych spraw dla utrzymania dobrego zdrowia jest oczyszczanie i równoważenie ośrodka Serca w piersi pod mostkiem. Wszystkie pozostałe ośrodki zależą od przepływu subtelnych energii Serca, tak jak cały organizm zależy od przepływu krwi przeponowej przez fizyczne Serce. Kontemplacja Ognia Serca pozwala roztapiać i spalać wszelkie negatywności, jakie zanieczyszczają Psyche! Ośrodek Serca trzeba też chronić, gdyż jest bardzo wrażliwy na wszelkie wibracje zarówno dobre jak i złe. W krajach takich jak USA, Polska, Niemcy najważniejsze jest usuwanie egoizmu, ksobności, wzajemnej międzyludzkiej nienawiści oraz strachu! Negatywne częstotliwości wibracji uderzające w osobę, uderzają w Serce i mogą powodować jego choroby, ataki, gwałtowną śmierć. Najbardziej niebezpieczne są nienawiść, krytycyzm umysłowy, zawiść, zatwardziałość, strach, wątpliwości i powątpiewania, pragnienie śmierci, awersje, niechęci i antypatie! Nie oczyszczając swoich myśli i uczuć Miłością, Sympatią, Życzliwością, Przyjaźnią - ludzie faktycznie angażują się w codziennym życiu w karygodne czyny mentalne i uczuciowe przeciw sobie nawzajem, na szkodę bliźniego i swoją. Nie może to mieć miejsca między braćmi i siostrami we Wspólnocie Duchowej, w Kościele, Sandze czy Braterskim Stowarzyszeniu. Dlatego trzeba często oczyszczać Serce.

Królewska Droga rozpoczyna pracę od sublimacji i ożywiania Złotego Płomienia, który jest jakby ukrytą, środkową składową Jasnego, Słonecznego Płomienia Boskiej Jaźni, Ducha, Ātma-Purusza! Gdy cały Troisty Płomień AUM zostaje zrównoważony, musi on być potem poszerzony i powiększony, gdyż przed upadkiem człowieka, Troisty Płomień całkowicie pokrywał ciało, tak że ludzka postać kryła się wewnątrz duchowego ognia, a nie odwrotnie, jak to dzisiaj. W czasie początków istnienia Człowieka (Manu, Adam) Troisty Płomień miał nie mniej niż 3-5 łokci własnych wysokości u danej osoby, tak u mężczyzny jak i u kobiety. W tamtych czasach Krystaliczny Sznur miewał 5-7 łokci średnicy, będąc raczej tubą Światła obejmującą całego człowieka niż nicią podtrzymującą łączność z Bogiem. Srebrzysty, Troisty Sznur stanowił kanał dla potężnej ilości boskiej, duchowej energii wpływającej do Ośrodka Serca, Głowy i Pępka. Pozwalało to zachować życie fizycznego ciała przez okres kilkuset lat, nawet do około tysiąca lat! Pozwalało to także dokonywać starożytnym ludziom czynów uchodzących dziś za cudowne i nadludzkie.

Świątynia Złotego Płomienia Mądrości, jej 24 głównych Mistrzów, podaje ludzkości wiele ćwiczeń i praktyk duchowych dla ożywienia Gorejącego Serca, szczególnie dla ożywienia Złocistego Płomienia! Mistrz, Przewodnik i Nauczyciel Ludzkości, Kalkin (Maitreya, Chrystus) objawia od tysięcy lat proste, acz skuteczne frazy, modlitwy, czy recytacje, pozwalające na efektywne oczyszczenie czy rozwój ośrodka Serca. Kalkin oznacza Zbawiciel, Oswobodziciel, Wyzwoliciel lub Wybawiciel, a głębiej: "Ten, który usuwa wszelkie zanieczyszczenia tego świata". Modlitewna fraza do recytacji dla budzenia Złotego Płomienia Mądrości jest bardzo prosta i łatwa do zapamiętania, a możesz ją mówić głośno lub półszeptem, także powtarzać w myśli, w dowolnym czasie, kiedy Ci się nie układa, kiedy szukasz mądrej rady, pragniesz coś pojąć, zrozumieć, wyjaśnić, gdy czujesz zmęczenie ciała lub ciężar na Sercu. Myśl o promieniu złotego blasku słońca i recytuj:

JAM JEST ISTOTĄ ZŁOCISTEGO PŁOMIENIA
JAM CZYSTĄ MĄDROŚCIĄ BOSKIEGO/BOŻEGO PRAGNIENIA!

Serce lubi rytm 7, 11, a także 36 lub 77 powtórzeń, o czym warto pamiętać, kiedy się regularnie praktykuje. Złocisty Płomień w ośrodku Serca i Duszy jest jasny, świetlisty, niczym rozżarzone Złoto. Służy do transmutacji i przekształcania wszelkiej niewiedzy, ignorancji, ciemnoty, nieporozumienia czy głupoty i podobnych mrocznych jakości w Światło Wiedzy, Zrozumienia, Oglądu i Mądrości. Jest to Płomień Mądrości Bożej, w mistyce judeochrześcijańskiej znanej jako Szekinah i opiewanej chociażby przez Proroka Salomona w Księdze Kaznodziei!

Dźwięk wibrującego "U" z Trójgłoski AUM najmocniej powiązany jest ze Złocistym Płomieniem Mądrości w Sercu Człowieka, także sylaba "HU" z przedłużeniem, wibrującym "U" wydobywanym z głębi piersi, od dołu Serca, aż od przepony! Nucenie, śpiewanie, mruczenie czy wibrująca alikwota dźwięku "U" pomaga oczyszczać Serce, na trzech poziomach ze wszelkich ogłupiających i ściem-niających negatywności, które zabijają Duszę i Ducha niszcząc więź z Bogiem. Sylaba HU tchnie Mądrość Bożą w otoczenie człowieka, jeśli tylko człowiek dłużej praktykuje i jest dość oczyszczony! Bardzo łatwo można frazę afirmatywno-modlitewną zaadoptować do praktyki za kogoś innego, co często lubią robić osoby o buddyjskich oraz chrześcijańskich korzeniach religijnych:

ONA JEST ISTOTĄ ZŁOCISTEGO PŁOMIENIA
ONA CZYSTĄ MĄDROŚCIĄ BOSKIEGO/BOŻEGO PRAGNIENIA!

To łatwy i efektywny sposób myślenia o innych, sposób modlenia czy intonowania w czyjejś intencji. Można wstawić imię osoby, miejscowości lub kraj, tak jak w przykładach, gdyż każda miejscowość, kraj, to jakby rzeczywiste, zbiorowe Dusze!

WARSZAWA JEST ISTOTĄ ZŁOCISTEGO PŁOMIENIA
WARSZAWA CZYSTĄ MĄDROŚCIĄ BOSKIEGO/BOŻEGO PRAGNIENIA!

Osoby nastawione patriotycznie do swego kraju czy regionu powinny zawsze dodawać i recytować często frazy takie jak:

POLSKA JEST ISTOTĄ ZŁOCISTEGO PŁOMIENIA
POLSKA CZYSTĄ MĄDROŚCIĄ BOSKIEGO/BOŻEGO PRAGNIENIA!

ŚLĄSK JEST ISTOTĄ ZŁOCISTEGO PŁOMIENIA
ŚLĄSK CZYSTĄ MĄDROŚCIĄ BOSKIEGO/BOŻEGO PRAGNIENIA!

Niewątpliwie po jakimś czasie w danym kraju czy regionie zacznie się znacznie zwiększać liczba zainteresowanych duchowością, mistyką, ezoteryczną religią, duchowym uzdrawianiem. Osoby proeuropejskie, kosmopolityczne, powinny dodawać frazę taką jak:

EUROPA JEST ISTOTĄ ZŁOCISTEGO PŁOMIENIA
EUROPA CZYSTĄ MĄDROŚCIĄ BOSKIEGO BOŻEGO PRAGNIENIA!

Kiedy mówisz głośno (śpiewasz, recytujesz) taką lub inną frazę, to ustanawiasz pole siłowe Światła wokół swego Serca. Pole to będzie trzymać z dala od ciebie "złe wibracje" i wszelkie negatywności, pochodzące z ciemnoty, niewiedzy, a które przyczyniają się do niepomyślnego układania się spraw. Z czasem będziesz ośrodkiem podejmowania mądrych i skutecznych decyzji w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Ważne jest szczere zaangażowanie i stała praktyka, a owoce na pewno się pojawią. Kalkin-Zbawiciel, Mesjasz żydów, Chrystus chrześcijan, Maitreya buddystów na pewno będzie cię wspierać i pomagać w dziele oczyszczenia i rozwoju Gorejącego Serca w duchu Mistrzów Mądrości i Miłości. Miej świadomość dążenia do celu, stawania się tym, co inwokujesz, niejako próbujesz ustanowić dla siebie, kogoś innego czy okolicy.

Partnerzy żyjący w miłosnym związku, w małżeństwie duchowym, mogą łatwo praktykować wzajemnie, jedno dla drugiego:

TYŚ JEST ISTOTĄ ZŁOCISTEGO PŁOMIENIA
TYŚ CZYSTĄ MĄDROŚCIĄ BOSKIEGO BOŻEGO PRAGNIENIA!

Związek oparty na duchowej praktyce jest trwalszy, stabilniejszy, pełen wzajemnej pomocy, wsparcia i zrozumienia! Stosuj tę Królewską Sztukę boskiej alchemii dla przemiany osobistych warunków i staraj się tę naukę powielać oraz przekazywać innym ludziom, wszędzie, gdzie to tylko możliwe.
Zapraszamy na warsztaty Królewskiej Radża Jogi 


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radża-joga.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz